Ceangail le linn

Geilleagar

Aon trilliún euro le hinfheistiú i dtodhchaí na hEorpa: creat buiséid an AE 2014-2020

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Vótáil Parlaimint na hEorpa inniu (19 Samhain) i bhfabhar Chreat Airgeadais Ilbhliantúil an AE do na blianta 2014 go 2020. Glanann toiliú PE an bealach don cheadú deiridh ag an gComhairle sna seachtainí amach romhainn. Tá deireadh le dhá bhliain go leith d’idirbheartaíocht dhian, ó chuir an Coimisiún a mholtaí i láthair an 29 Meitheamh 2011.

D’fháiltigh Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh José Manuel Barroso roimh vóta an lae inniu: "Is lá iontach é seo don Eoraip. Thug Parlaimint na hEorpa a beannacht deiridh do bhuiséad na hEorpa ó 2014 go dtí 2020, rud a chuir deireadh rathúil le caibidlíocht fhada. Anois, is féidir leis an gComhairle séalaigh an beart gan mhoill. Déanfaidh an tAontas Eorpach beagnach € 1 trilliún a infheistiú i bhfás agus i bpoist idir 2014 agus 2020. Tá buiséad an AE measartha beag i gcomparáid le saibhreas náisiúnta. Ach is ionann buiséad bliana amháin agus níos mó airgid - i bpraghsanna an lae inniu - ná an plean iomlán Marshall ina chuid ama! Féadann ár mbuiséad nua-aimseartha atá dírithe ar an todhchaí difríocht mhór a dhéanamh do shaol daoine. Cuideoidh sé leis an téarnamh atá ar bun ar fud an Aontais Eorpaigh a neartú agus a chothú. Tá maoiniú ann ionas gur féidir linn ár mbealach a thógáil amach as an géarchéim, tacaíocht airgeadais dóibh siúd atá faoi bhun na bochtaineachta nó atá ag lorg poist, deiseanna infheistíochta do chuideachtaí beaga, agus cúnamh do phobail áitiúla, feirmeoirí, taighdeoirí agus mic léinn. Is beart é a chuidíonn le gach teaghlach ar fud na hEorpa. Tá an Eoraip mar chuid den réiteach. "

Féach teachtaireacht físe an Uachtaráin Barroso.

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Janusz Lewandowski, atá i gceannas ar bhuiséad agus ar chláir airgeadais: "Rinneamar é faoi dheireadh; le vóta an lae inniu i bParlaimint na hEorpa is féidir linn intuarthacht an mhaoinithe a sholáthar do thart ar 20 milliún fiontar beag agus meánmhéide Eorpach, na milliúin de na daoine is boichte i an domhan, thart ar 100,000 baile agus réigiún chomh maith leis na mílte saotharlann agus ollscoil: tá an Eoraip seachadta! Beidh cistí Eorpacha agat chun infheistíocht a dhéanamh i bhfás eacnamaíoch, i dtaighde, san oideachas, chun cuidiú le daoine óga atá dífhostaithe agus i gcabhair dhaonnúil don chéad cheann eile. Ní féidir liom smaoineamh ar theachtaireacht níos fearr a d’fhéadfadh an Eoraip a sheoladh chuig a saoránaigh cúpla mí roimh na chéad toghcháin Eorpacha eile: Oibríonn an Eoraip, tá an Eoraip ag obair!"

Ligeann Creat Airgeadais Ilbhliantúil an AE 2014-2020 don Aontas Eorpach suas le € 960 billiún a infheistiú i ngealltanais (1.00% OTN AE) agus € 908.4bn in íocaíochtaí (0.95% OIN an AE). Tá uirlisí le haghaidh imthosca gan choinne (cosúil leis an gCúlchiste Cúnaimh Éigeandála, an Ciste Domhandaithe Eorpach, an Ciste Dlúthpháirtíochta agus an ionstraim Solúbthachta) agus an Ciste Forbartha Eorpach suite lasmuigh de uasteorainneacha an MFF. Má chuirtear i ngníomh go hiomlán iad, is ionann iad agus € 36.8bn breise (nó 0.04% de OTN an AE). Sainmhíníonn creat buiséid an AE 2014-2020 tosaíochtaí caiteachais atá dírithe ar fhás inbhuanaithe, poist agus iomaíochas de réir straitéis fáis an AE Europe 2020. Mar shampla, i gcomparáid leis an gcreat reatha, méadaítear Ceannteideal 1A (Iomaíochas le haghaidh fáis agus fostaíochta) ó EUR 91.5 billiún (= 9.2% den bhuiséad) go € 125.6bn (13.1% den bhuiséad)1.

Buaicphointí 12

Aiseolas

Is buiséad nua-aimseartha don Aontas Eorpach sa 21ú haois an buiséad don todhchaí. Seo thíos 12 bhuaicphointe a léiríonn roinnt nuálaíochtaí tábhachtacha agus a léiríonn breisluach soiléir Eorpach an bhuiséid.

 • Is féidir le daoine atá ag lorg poist brath ar thacaíocht ó bhuiséad AE amach anseo, a chuireann go mór le cruthú post trí Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa. Beidh € 70bn ar a laghad (ie thart ar € 10bn in aghaidh na bliana) ar fáil faoin CSE chuige seo, ag comhlánú na gníomhaíochta náisiúnta sa réimse seo. Tacóidh an Tionscnamh nua Fostaíochta don Aos Óg atá nasctha leis an CSE agus ar fiú € 6bn ar a laghad é le cur i bhfeidhm na Ráthaíochta don Aos Óg sna blianta 2014-2015. Ar an iomlán, cuirfidh an beartas comhtháthaithe leasaithe suas le € 366.8bn ar fáil2 infheistíocht a dhéanamh i réigiúin, i gcathracha agus sa gheilleagar fíor san Eoraip. Beidh sé mar phríomhuirlis infheistíochta an AE chun cuspóirí Eoraip 2020 a sheachadadh: fás agus poist a chruthú, dul i ngleic le hathrú aeráide agus spleáchas ar fhuinneamh, agus bochtaineacht agus eisiamh sóisialta a laghdú. Cuideoidh sé seo trí Chiste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa a dhíriú ar phríomhthosaíochtaí mar thacaíocht d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide áit a bhfuil sé mar chuspóir tacaíocht a dhúbailt ó € 70bn go € 140bn thar na seacht mbliana. Beidh treoshuíomh torthaí níos láidre agus cúlchiste feidhmíochta nua i ngach Ciste Struchtúrtha agus Infheistíochta Eorpach a spreagfaidh tionscadail mhaithe. Faoi dheireadh, beidh éifeachtúlacht sa bheartas comhtháthaithe, i bhforbairt tuaithe agus sa chiste iascaigh nasctha le rialachas eacnamaíoch chun comhlíonadh na mballstát le moltaí an AE faoin Seimeastar Eorpach a spreagadh.
 • Is féidir le níos mó daoine óga ná riamh a gcuid fanacht thar lear a phleanáil le tacaíocht ó chlár nua Erasmus + an Aontais Eorpaigh. Agus é dírithe ar scileanna agus infhostaitheacht a threisiú, beidh buiséad de bheagnach € 15bn ag an gclár3, atá níos mó ná 40% níos airde ná na leibhéil reatha i dtéarmaí réadacha. Gheobhaidh níos mó ná 4 mhilliún duine tacaíocht chun staidéar, oiliúint, obair nó obair dheonach a dhéanamh thar lear, lena n-áirítear 2 mhilliún mac léinn ardoideachais, 650,000 mac léinn gairmoiliúna agus printísigh, chomh maith le níos mó ná 500,000 ag dul ar mhalartuithe óige nó ag obair go deonach thar lear. Bainfidh suas le 200,000 mac léinn atá ag pleanáil céim Mháistir iomlán thar lear, nach mbíonn deontais nó iasachtaí náisiúnta ar fáil dó go minic, tairbhe as scéim nua ráthaíochta iasachta arna reáchtáil ag an gCiste Eorpach Infheistíochta. Gheobhaidh 600 comhpháirtíocht sa spórt, lena n-áirítear imeachtaí neamhbhrabúis Eorpacha, maoiniú freisin. Leithdháiltear dhá thrian den bhuiséad ar dheiseanna foghlama thar lear do dhaoine aonair, laistigh den AE agus níos faide i gcéin; tacóidh an chuid eile le comhpháirtíochtaí idir institiúidí oideachais, eagraíochtaí óige, gnóthais, údaráis áitiúla agus réigiúnacha agus eagraíochtaí neamhrialtasacha, chomh maith le hathchóirithe chun oideachas agus oiliúint a nuachóiriú agus chun nuálaíocht, fiontraíocht agus infhostaitheacht a chur chun cinn.
 • Bainfidh cultúr na hEorpa, pictiúrlann, teilifís, ceol, litríocht, na healaíona taibhiúcháin, oidhreacht agus réimsí gaolmhara tairbhe as tacaíocht mhéadaithe faoi chlár nua Eoraip Chruthaitheach an AE. Le buiséad de bheagnach € 1.5bn4 thar na seacht mbliana atá romhainn (i dtéarmaí réadacha 9% níos mó ná na leibhéil reatha) soláthróidh an clár borradh do na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha, ar foinse mór fostaíochta agus fáis iad. Beidh Príomhchathracha Cultúir na hEorpa, Lipéad Oidhreachta na hEorpa, Laethanta Oidhreachta na hEorpa agus na cúig dhuais Eorpacha (Gradam an AE um Oidhreacht Chultúrtha / Gradaim Europa Nostra, Duais an AE le haghaidh Ailtireachta Comhaimseartha, Duais Litríochta an AE, Gradaim Briste na hEorpa agus Prix MEDIA) Faigheann sé tacaíocht freisin ón Eoraip Chruthaitheach.
 • Déanfaidh taighde agus nuálaíocht arna maoiniú ag an AE níos mó chun cáilíocht beatha na hEorpa a fheabhsú agus iomaíochas domhanda an AE a fheabhsú. Tá buiséad de bheagnach € 2020bn feistithe sa chlár nua um thaighde agus nuálaíocht Horizon 805 - thart ar 30% níos mó ná mar a bhí sa chreat reatha i dtéarmaí réadacha. Is léir go bhfuil Horizon 2020 mar chroílár d’iarracht an AE fás agus poist nua a chruthú san Eoraip. Is féidir le taighdeoirí agus gnóthais ar fud na hEorpa brath ar thacaíocht AE atá méadaithe agus simplithe go láidir. Cuirfidh sé borradh faoi thaighde barrleibhéil san Eoraip, lena n-áirítear an Chomhairle Eorpach um Thaighde, neartóidh sé ceannaireacht thionsclaíoch sa nuálaíocht lena n-áirítear trí infheistíocht i bpríomhtheicneolaíochtaí, rochtain níos fearr ar chaipiteal agus tacaíocht do FBManna agus cuideoidh sé le dul i ngleic le mórdhúshláin shochaíocha mar athrú aeráide , iompar agus soghluaisteacht inbhuanaithe a fhorbairt, fuinneamh in-athnuaite a dhéanamh níos inacmhainne, sábháilteacht agus slándáil bia a chinntiú, nó déileáil leis an dúshlán atá ag daonra atá ag dul in aois. Rud an-tábhachtach, cuideoidh sé freisin leis an mbearna idir taighde agus an margadh a dhúnadh trí, mar shampla, cuidiú le fiontar nuálach a gcuid forbairtí teicneolaíochta a fhorbairt ina dtáirgí inmharthana a bhfuil fíor-acmhainneacht tráchtála acu. Beidh comhar idirnáisiúnta ina thosaíocht thábhachtach ag Horizon 2020. Faoi Horizon 2020, gheobhaidh Gníomhartha Marie Skłodowska-Curie níos mó ná € 6bn in 2014-20206 - 30% níos mó ná na leibhéil reatha. Ligfidh sé seo don AE tacú le níos mó ná 65,000 taighdeoir. Gheobhaidh Institiúid Eorpach Nuálaíochta agus Teicneolaíochta (EIT) EUR 2.7 billiún in 2014-20207 naisc a fheabhsú idir ardoideachas, taighde agus gnó, agus tacú le gnólachtaí nuathionscanta fiontraíochta agus oiliúint iarchéime speisialaithe.
 • Is iad fiontair bheaga agus mheánmhéide cnámh droma gheilleagar na hEorpa agus is ionann iad agus thart ar 99% de ghnólachtaí na hEorpa agus soláthraíonn siad dhá phost as gach trí earnáil phríobháideach. A bhuíochas leis an gclár nua COSME, is féidir leo a bheith ag súil le € 2.3bn8 chun tacú lena n-iomaíochas agus chun fás agus poist san Eoraip a threisiú. Is é COSME an chéad chlár AE atá dírithe ar FBManna agus éascóidh sé a rochtain ar mhargaí laistigh agus lasmuigh den AE agus tabharfaidh sé rochtain níos éasca ar airgeadas trí ráthaíochtaí iasachta agus caipiteal riosca.
 • Tá fás agus poist san Eoraip ag brath go mór ar infheistíocht bonneagair. Is minic a chuirtear bac ar shaoránaigh agus ar ghnólachtaí mar go bhfuil na líonraí bonneagair ar fud na hEorpa, bíodh sé i gcúrsaí iompair, fuinnimh nó TFC, neamhiomlán, neamhéifeachtach nó nach bhfuil siad ann cheana féin. Le € 33.3bn (€ 26.3bn le haghaidh iompair9, € 5.9bn le haghaidh fuinnimh, € 1.1bn do dhigiteach)10, beidh an tSaoráid nua um nascadh na hEorpa (CEF) mar an phríomhuirlis d’infheistíocht straitéiseach bonneagair ar leibhéal na hEorpa. Cuideoidh sé leis na bóithre, na hiarnróid, na greillí leictreachais agus na píblínte gáis, agus an bonneagar agus na seirbhísí don Mhargadh Aonair Digiteach a thógáil tríd an tacaíocht airgeadais ríthábhachtach a thabhairt chun na naisc atá in easnamh i líonraí bonneagair na hEorpa nach dtógfaí murach sin a dhúnadh. Feabhsóidh idirnaisc níos fearr deiseanna gnó agus slándáil fuinnimh, agus oibreoidh sé níos éasca chun obair agus taisteal a dhéanamh. Téann sé chun leasa na saoránach agus na ngnólachtaí araon, ar fud na mballstát go léir. I réimse an iompair cuideoidh an tSaoráid Connecting Europe leis an mbeartas bonneagair iompair nua a bhfuil súil leis le fada a bhaint amach, áit a mbeidh naoi gconair mhóra mar chnámh droma don iompar i margadh aonair na hEorpa agus ag réabhlóidiú naisc Thoir-Thiar. I réimse an bhonneagair fuinnimh, tá an tSaoráid Connecting Europe riachtanach chun príomhchuspóirí an bheartais fuinnimh, fuinneamh inacmhainne do gach tomhaltóir, slándáil an tsoláthair agus inbhuanaitheacht a bhaint amach. Cuirfidh an CEF, mar aon leis na réitigh maidir le deonú luathaithe ceadanna agus dreasachtaí rialála a tugadh isteach leis an rialachán nua treoirlínte TEN-E, feabhas mór ar aeráid infheistíochta na dtionscadal seo. Is é an CEF an chéad chlár infheistíochta riamh ar leibhéal an AE i líonraí leathanbhanda agus i mbonneagair na seirbhíse digití chun cuidiú leis an Margadh Aonair digiteach a thabhairt i gcrích.
 • Méadaíonn gann airgead poiblí an gá atá le foinsí airgeadais eile a dhíghlasáil agus dá bhrí sin éifeacht ghiarála a ghiniúint do bhuiséad an AE i gcomparáid le maoiniú díreach deontais. Is é seo go beacht cuspóir ionstraimí airgeadais, amhail iasachtaí, ráthaíochtaí, cothromas agus ionstraimí roinnte riosca eile, ar féidir iad a úsáid níos forleithne i mbuiséad 2014-2020. Cuirfear i bhfeidhm iad i gcomhar leis an mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI), leis an gCiste Eorpach Infheistíochta (EIF) agus leis na bainc náisiúnta cur chun cinn. Is é aidhm na n-ionstraimí seo aghaidh a thabhairt ar theipeanna sonracha margaidh i réimsí mar mhaoiniú do FBManna, tionscadail taighde agus forbartha, éifeachtúlacht fuinnimh agus príomh-bhonneagar. Mar shampla, tacóidh Tionscnamh nua FBManna an Choimisiúin le hiasachtaí bainc a thabhairt do FBManna i mballstáit a dtéann an ghéarchéim airgeadais i bhfeidhm orthu go háirithe trí ráthaíochtaí iasachta páirteach agus ionstraimí urrúsaithe. Soláthraíonn ionstraim nuálach eile, an tionscnamh Bannaí Tionscadail, bealach maoinithe malartach neamhbhainc do phríomhthionscadail bhonneagair mar línte iarnróid, mótarbhealaí agus líonraí tarchuir fuinnimh. Mar sin osclaíonn sé na tionscadail seo d’infheisteoirí institiúideacha, amhail cistí pinsin agus cuideachtaí árachais, ag lorg sreafaí airgid cobhsaí, fadtéarmacha, agus rogha eile á forbairt aige seachas iasachtaí bainc traidisiúnta mar fhoinse airgeadais. Úsáidfear ionstraimí airgeadais i gcláir mar COSME (airgeadas FBManna), Horizon 2020 (Taighde & Nuálaíocht), Erasmus + (dá scéim ráthaíochta iasachta - féach pointe 2) agus an tSaoráid Connecting Europe (bonneagar).
 • Is céim mhór chun tosaigh é buiséad an AE do 2014-2020 chun an Eoraip a chlaochlú ina geilleagar glancharbóin glan agus iomaíoch. Caithfear 20% den bhuiséad iomlán ar thionscadail agus ar bheartais a bhaineann leis an aeráid. Méadaíonn an tiomantas 20% an sciar reatha de 6-8% agus d’fhéadfadh sé go dtabharfadh sé suas le € 180bn i maoiniú aeráide i ngach réimse mórchaiteachais, lena n-áirítear cistí struchtúracha, taighde, talmhaíocht, beartas muirí agus iascaigh, agus forbairt.
 • Is freagra láidir ón AE é an Comhbheartas Talmhaíochta leasaithe (CBT) ar dhúshláin mhóra an lae inniu, amhail sábháilteacht bia, athrú aeráide agus fás inbhuanaithe agus cruthú post i gceantair thuaithe. Freagraíonn sé níos fearr d’ionchais daoine freisin: Beidh íocaíochtaí díreacha níos cothroime agus níos glaise. Beidh seasamh níos láidre ag feirmeoirí freisin laistigh den slabhra táirgeachta bia agus beidh an CBT nua níos spriocdhírithe, níos éifeachtaí agus níos trédhearcaí. Tacaíonn sé le talmhaíocht atá dírithe ar an margadh (mar shampla gan níos mó fóirdheontais onnmhairiúcháin, a cuireadh deireadh de réir a chéile le blianta anuas). B'ionann táirgí talmhaíochta agus sciar ard 7% d'onnmhairí an AE in 2011 le luach níos mó ná EUR 100bn - níos mó ná gluaisteáin nó cógaisíocht. Mar sin tá an CBT ina thiománaí tábhachtach do phoist agus d’fhás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach. Le 50 bliain anuas, tá an Comhbheartas Talmhaíochta ina bheartas Eorpach a bhfuil tábhacht straitéiseach leis. Toisc gur fíorbheartas Comhphobail é, is ón AE a thagann níos mó ná 70% den mhaoiniú talmhaíochta san Eoraip inniu agus ní ó chófra náisiúnta nó réigiúnacha a thuilleadh. Is é seo a leanas a sciar de MFF 2014-2020: € 312.7bn nó 29% le haghaidh caiteachais a bhaineann leis an margadh agus áiseanna díreacha (colún 1); agus € 95.6bn nó 9% d’fhorbairt tuaithe (colún 2).11 Fós i 1984 bhí thart ar 70% de bhuiséad iomlán an AE sa CBT foriomlán.
 • Beidh na rialacha maoinithe i bhfad níos simplí agus mar sin beidh siad níos éasca le tuiscint do thairbhithe agus beidh siad níos lú seans maith ar earráidí. Tá timpeall is 120 beart simplithe á dtabhairt isteach. Mar shampla: Sa bheartas comhtháthaithe, déanfar forbairt tuaithe agus ciste iascaigh an AE a shimpliú trí chomhrialacha do na Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta Eorpacha seo go léir chomh maith le rialacha cuntasaíochta níos simplí, éilimh tuairiscithe níos spriocdhírithe agus níos mó úsáide as teicneolaíocht dhigiteach (“r- comhtháthú ”). I COSME, cuirfear cur chuige “maorlathas nialasach” i bhfeidhm agus cuirfear r-aighneacht agus r-thuairisciú chun cinn. Soláthraíonn Horizon 2020 simpliú mór trí shraith amháin rialacha don mhaoiniú taighde agus nuálaíochta uile a cuireadh ar fáil roimhe seo trí chláir éagsúla.
 • Tá Eoraip oscailte agus níos sábháilte ríthábhachtach dár saoránaigh. Cuideoidh buiséad na todhchaí lena chinntiú go bhféadfadh gníomhaíochtaí an AE a spreagann fás eacnamaíoch, cultúrtha agus sóisialta forbairt i dtimpeallacht atá seasmhach, dleathach agus slán. Cuideoidh sé le daoine mothú ar a suaimhneas agus iad ag maireachtáil, ag taisteal, ag staidéar nó ag déanamh gnó i mballstáit eile. Tacóidh an buiséad amach anseo le comhar ar an dlí sibhialta agus coiriúil, ligfidh sé do dhaoine a gcearta mar shaoránaigh an AE a fheidhmiú níos fearr agus comhionannas a chur chun cinn. Cuirfidh sé maoiniú ar fáil freisin chun dul i ngleic le saincheisteanna trasteorann, mar shampla tearmann, imirce, rialú teorann agus víosaí, agus an comhrac i gcoinne na coireachta agus na sceimhlitheoireachta. Méadófar cumas an AE freagairt go tapa agus go héifeachtach ar ghéarchéim a bhaineann le himirce nó slándáil trí mheicníocht freagartha éigeandála. Méadóidh na méideanna a bhfuiltear ag súil leo do shaoránaigh, tearmann, imirce, sláinte, tomhaltóirí agus slándáil faoi Cheannteideal 3 mar a thugtar air 26.5% i gcomparáid leis an tréimhse roimhe sin.
 • Mar imreoir domhanda freagrach, leanfaidh an AE dá chaidreamh leis an gcuid eile den domhan. Beidh an caidreamh lenár gcomharsanacht díreach, Thoir agus Theas, agus lenár gcomhpháirtithe straitéiseacha mar thosaíocht i gcónaí. De réir mar a fhásann idirspleáchas domhanda caithfear ár slándáil agus ár rathúnas a chur chun cinn thar ár dteorainneacha. Sin é an fáth gurb é an cuspóir foriomlán le haghaidh gníomhaíochta seachtracha faoin gCreat Airgeadais Ilbhliantúil (MFF) nua a chinntiú go bhfanfaidh an AE ina chomhpháirtí tionchair agus éifeachtach a chuireann daonlathas, síocháin, dlúthpháirtíocht, seasmhacht, laghdú bochtaineachta agus rathúnas chun cinn, láithreach bonn Comharsanacht an AE agus ar fud an domhain mhóir. Tá sé lántiomanta i gcónaí Spriocanna Forbartha na Mílaoise a bhaint amach. Díreoidh maoiniú an AE níos mó fós ar chabhrú leis na daoine is boichte ar domhan trí thacaíocht a dhíriú ar níos lú tíortha (cosúil leis an Afraic fho-Shahárach) agus níos lú earnálacha (cosúil le fás inbhuanaithe agus uilechuimsitheach agus dea-rialachas). Ina theannta sin, coimeádfaidh an AE a chuid iarrachtaí chun géarchéimeanna a chosc d’fhonn an tsíocháin a chaomhnú agus slándáil idirnáisiúnta a neartú. Neartóidh ár n-ionstraimí cúnaimh sheachtracha rannpháirtíocht an AE le tríú tíortha ar shaincheisteanna a bhfuil imní domhanda orthu, amhail athrú aeráide, cosaint an chomhshaoil ​​agus éagobhsaíocht réigiúnacha, agus ligfidh siad don AE freagairt go tapa agus go héifeachtach ar thubaistí nádúrtha agus de dhéantús an duine timpeall na domhan.

Tuilleadh eolais

Léigh an MEMO / 13 / 1004 le CCanna, táblaí agus graif ar MFF 2014-2020

Tabhair cuairt ar an láithreán gréasáin ar an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2014-2020

agus an cláir mhaoinithe AE aonair

Tuilleadh eolais a fháil faoin figiúirí in aghaidh an chláir i bpraghsanna reatha agus i bpraghsanna 2011

Tuilleadh eolais a fháil faoi leithdháiltí náisiúnta faoi Comhbheartas Talmhaíochta

agus Polasaí Comhtháthaithe

Léigh MEMO / 13/1006 le téacs iomlán theachtaireacht físe an Uachtaráin Barroso

Léigh an MEMO / 13 / 79 faoin CAI

Creat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI)

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending