Ceangail le linn

Geilleagar

Eorpach Seimeastar 2014: Neartú ghnóthú

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

tábla __thumb_-3-2013.06.27_roundIs é an dúshlán is mó atá roimh gheilleagar na hEorpa anois ná conas an téarnamh atá ar bun anois a chothú. Seo príomhtheachtaireacht Shuirbhé Fáis Bliantúil (AGS) na bliana seo, a ghlac an Coimisiún inniu (13 Samhain). Tosaíonn a ghlacadh an ceathrú Seimeastar Eorpach de chomhordú beartais eacnamaíoch i dtimpeallacht ina bhfuil fás ag tosú ag filleadh agus tá ballstáit ag déanamh dul chun cinn maidir leis na míchothromaíochtaí a d’fhorbair roimh an ngéarchéim a cheartú.

Sin é an fáth go gcoinníonn an Coimisiún a straitéis chothrom le haghaidh fáis agus post, agus go ndírítear ar chúig phríomhthosaíocht sa bhliain seo chugainn:

 • Comhdhlúthú fioscach fioscach, cairdiúil le fás a bhaint amach.
 • Iasachtaí bainc a thabhairt ar ais don gheilleagar.
 • Fás agus iomaíochas a chur chun cinn don lá atá inniu ann agus amárach.
 • Dul i ngleic le dífhostaíocht agus le hiarmhairtí sóisialta na géarchéime.
 • Nuachóiriú ar riarachán poiblí.

Dúirt an tUachtarán Barroso: “Is pointe tosaigh é seo do gheilleagar an AE. Tá obair chrua an AE ag tosú ag íoc as agus tá an fás ag teacht ar ais go mall. Cuireann Suirbhé Fáis Bliantúil 2014 in iúl cá gcaithfimid a bheith níos treise chun dul i ngleic le hathchóirithe atá riachtanach chun téarnamh buan agus saibhir ó thaobh poist a thógáil. "

Aiseolas

Taispeánann an AGS an chaoi a bhfuil na Ballstáit ag dul i dtaithí ar an bpróiseas comhordaithe beartais eacnamaíoch faoin Seimeastar Eorpach le déanaí, agus tá siad ag obair níos fearr le chéile de réir comhrialacha.

Tá comhordú buiséadach sa limistéar euro tar éis leibhéal gan fasach a bhaint amach i mbliana: den chéad uair, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar dhréachtphleananna buiséadacha limistéar an euro don 2014 sula nglacfaidh na parlaimintí náisiúnta leis na buiséid, agus cuirfidh sé forbhreathnú i láthair ar an seasamh fioscach sa limistéar euro mar Iomlán. Foilseofar torthaí an mheasúnaithe seo ar 15 Samhain.

Suirbhé Bliantúil Fáis: Tuarascáil ar dhul chun cinn

Aiseolas

Tá dul chun cinn déanta ag na Ballstáit maidir le gach ceann de na cúig thosaíocht a d'aithin an Coimisiún i 2013. Tá na tosaíochtaí céanna beartaithe le haghaidh 2014, cé gur cuireadh béim ar réimsí éagsúla chun aird a tharraingt ar an timpeallacht eacnamaíoch AE agus idirnáisiúnta atá ag athrú:

 1. Comhdhlúthú fioscach: Tá dul chun cinn suntasach déanta agus laghdaíodh an meán-easnamh buiséid san AE thart ar leath ó bhuaic de beagnach XNUM% den OTI i 7. Mar sin féin, tá na leibhéil fiachais fós ard agus tá siad le buaic ag beagnach XNUM% den OTI i 2009 sula dtosaíonn siad ag meath. Chruthaigh gníomhaíocht luath go mbeidh na Ballstáit in ann luas an chomhdhlúthaithe a mhoilliú agus díriú níos mó ar chaighdeán an chaiteachais phoiblí a fheabhsú agus riarachán poiblí a nuachóiriú ag gach leibhéal. Ba cheart go spreagfadh tíortha a bhfuil níos mó deiseanna fioscacha acu le hinfheistíocht phríobháideach a spreagadh agus ba cheart infheistíocht fhadtéarmach in oideachas, taighde agus nuálaíocht, fuinneamh agus cosaint aeráide a chosaint ar laghduithe buiséid. Ba chóir go n-aistreofaí cánacha ón obair go tomhaltas, maoin nó truailliú.
 2. Iasachtaí a thabhairt ar ais: Tá dul chun cinn éigin déanta chun an earnáil airgeadais a dheisiú agus tá laghdú mór tagtha ar an teannas sa mhargadh ó lár 2012. Le hiarrachtaí an AE chun Aontas Baincéireachta a thógáil neartófar cumas na mbanc rioscaí a bhainistiú amach anseo. Mar sin féin, ní mór níos mó a dhéanamh sa ghearrthéarma chun ardfhiachas príobháideach a laghdú (mar shampla, trí chórais dócmhainneachta corparáideacha agus phearsanta a thabhairt isteach nó a fheabhsú), bainc a ullmhú do riachtanais chaipitil nua agus tástálacha struis agus rochtain cuideachtaí ar airgeadas a éascú.
 3. Fás agus iomaíochas: Tá athchothromú suntasach ar siúl ar fud na hEorpa mar thoradh ar an ngéarchéim, le hathrú i dtreo fáis níos mó faoi stiúir onnmhairithe. Mar sin féin, ní leor dul chun cinn nuair a thagann sé chun iomaíocht a oscailt do mhargaí táirgí agus seirbhísí, go háirithe nuair a thagann sé chun an mhargaidh fuinnimh agus gairmeacha rialaithe. Ní mór córais taighde a nuachóiriú freisin.
 4. Dífhostaíocht agus forbairtí sóisialta: Tá dul chun cinn déanta ag na Ballstáit chun a margaí saothair a nuachóiriú agus le himeacht ama ba chóir go gcabhródh sé seo le níos mó daoine a chomhtháthú leis an lucht saothair. Ba chóir go ndíreofaí anois ar thacaíocht agus oiliúint ghníomhach a mhéadú do dhaoine dífhostaithe - lena n-áirítear trí sheirbhísí fostaíochta poiblí a fheabhsú agus trí Ráthaíochtaí don Aos Óg a thabhairt isteach - chomh maith le córais oideachais a nuachóiriú. Ba cheart do na Ballstáit monatóireacht a dhéanamh freisin ar phá ionas go dtacóidh siad le hiomaíochas agus le héileamh intíre araon, agus ba cheart dóibh a chinntiú go sroichfidh córais chosanta sóisialta na daoine is leochailí.
 5. Riarachán poiblí: Tá roinnt ballstát ag iarraidh a n-earnálacha poiblí a dhéanamh níos éifeachtaí, lena n-áirítear trí chomhar idir sraitheanna éagsúla rialtais a fheabhsú. Ba chóir go mbeadh an bhéim ar sheirbhísí poiblí a aistriú ar líne agus ar mhaorlathas a laghdú.

Déanann an AGS moltaí freisin maidir le conas an Seimeastar Eorpach a dhoimhniú. Ní mór úinéireacht náisiúnta ar mholtaí tír-shonracha ar leibhéal an AE a neartú agus mar sin ba chóir go mbeadh parlaimintí náisiúnta, comhpháirtithe sóisialta agus saoránaigh níos mó sa phróiseas lena chinntiú go dtuigtear agus go nglactar le hathchóirithe lárnacha. Ba cheart do bhallstáit limistéar an euro níos mó ama a chaitheamh ar mhór-athchóirithe a chomhordú - go háirithe sna margaí saothair agus táirgí - sula nglactar leo ar leibhéal náisiúnta. Agus ní mór do na Ballstáit na moltaí tír-shonracha a fhaigheann siad a chur i bhfeidhm níos fearr gach earrach. Cuirfidh an Coimisiún ionchur ar fáil maidir leis na saincheisteanna seo don Chomhairle Eorpach i mí na Nollag.

Tuarascáil Sásra Foláirimh: I dtreo téarnamh cothrom

Soláthraíonn Tuarascáil Meicníochta Foláirimh 2014 (AMR), a sheolann an chéad timthriall bliantúil eile den Nós Imeachta um Éagothroime Maicreacnamaíoch, anailís oibiachtúil ar gheilleagair na mballstát bunaithe ar scórchlár táscairí a thomhaiseann iomaíochas inmheánach agus seachtrach.

I mbliana, tá sé ráite ag an AMR go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh ag roinnt Ballstát maidir lena n-easnaimh sa chuntas reatha a laghdú agus caillteanais iomaíochais a aisiompú. Mar sin féin, léiríonn an AMR go bhfuil gá le dul chun cinn breise chun aghaidh a thabhairt ar fhiachas ard agus ar an suíomh infheistíochta idirnáisiúnta glan de na geilleagair is mó a bhfuil féichiúnas orthu, cé go bhfanann barrachais ardchuntais reatha i roinnt tíortha, rud a thugann le tuiscint go bhfuil leibhéil neamhéifeachtúla coigiltis agus infheistíochta ann agus an gá le baile a neartú éileamh.

Molann an AMR athbhreithniú domhain a dhéanamh ar fhorbairtí eacnamaíocha i mballstáit 16, a bhfuil dúshláin éagsúla agus rioscaí ionchasacha acu a d'fhéadfadh an chuid eile den limistéar euro agus an AE níos leithne a dhoirteadh. Ní dhéanann an AMR réamhbhreith ar thorthaí na n-athbhreithnithe seo, a bhfuil sé mar aidhm acu a mheas an bhfuil éagothroime ann, agus an bhfuil éagothroime a aithníodh roimhe seo fós nó a bhfuiltear ag fáil réidh leo.

 1. Fuarthas go raibh míchothromaíochtaí iomarcacha sa Spáinn agus sa tSlóivéin sa bhabhta roimhe seo de na hathbhreithnithe doimhne a foilsíodh i mí Aibreáin seo caite. Dá bhrí sin, déanfaidh na hathbhreithnithe doimhne atá le teacht measúnú ar mharthanacht nó ar scaoileadh na míchothromaíochtaí iomarcacha, agus ar an méid a chuireann na beartais a chuir na Ballstáit sin chun feidhme chun na míchothromaíochtaí sin a shárú.
 2. Fuarthas go raibh míchothromaíochtaí ag teastáil ón bhFrainc, ón Iodáil agus ón Ungáir sa bhabhta roimhe seo de na hathbhreithnithe doimhne a raibh gníomhartha beartais cinntitheacha ag teastáil ina leith. Déanfaidh an t-athbhreithniú domhain atá le teacht measúnú ar mharthanas na n-éagothroime.
 3. Maidir leis na Ballstáit eile a aithníodh roimhe seo mar mhíchothromaíochtaí (an Bheilg, an Bhulgáir, an Danmhairg, Málta, an Ísiltír, an Fhionlainn, an tSualainn agus an Ríocht Aontaithe), cuideoidh an t-athbhreithniú grinn le measúnú a dhéanamh ar an méid a mhairfidh na míchothromaíochtaí nó a sáraíodh . Ar an mbealach céanna go n-aithnítear míchothromaíochtaí i ndiaidh na n-anailísí mionsonraithe sna hathbhreithnithe doimhne, ba chóir go mbeadh an tátal go bhfuil éagothroime sáraithe tar éis gach fachtóir ábhartha a bhreithniú go cuí in athbhreithniú domhain eile.
 4. Ullmhófar athbhreithnithe doimhne don Ghearmáin agus do Lucsamburg freisin chun go ndéanfar grinnscrúdú níos fearr ar a seasaimh sheachtracha agus chun anailís a dhéanamh ar fhorbairtí inmheánacha, agus chun a chinneadh an bhfuil éagothroime ag ceachtar de na tíortha seo.
 5. Ar deireadh, tá gá le hathbhreithniú domhain ar an gCróit, ball nua den AE, mar gheall ar an ngá atá ann nádúr agus rioscaí féideartha a bhaineann leis an seasamh seachtrach, feidhmíocht trádála agus iomaíochas, chomh maith le forbairtí inmheánacha a thuiscint.

Dréacht-Tuarascáil Chomhfhostaíochta: Díriú ar phoist agus ar fhorbairtí sóisialta

Taispeánann an dréacht-Chomhthuarascáil Fostaíochta, atá i gceangal leis an AGS, go bhfuil roinnt comharthaí spreagúla ann gur stop an dífhostaíocht ag ardú, agus go bhfuil dul chun cinn déanta ag na ballstáit le bliain anuas maidir le hathchóirithe ar mhargadh an tsaothair. Tá an dífhostaíocht fós do-ghlactha ard - go háirithe dífhostaíocht i measc an aosa óig agus fadtéarmach - agus, de réir sonraí a chuirtear i láthair i scórchlár nua de tháscairí fostaíochta agus sóisialta a chuimsítear sa tuarascáil den chéad uair, difríochtaí leanúnacha i ndífhostaíocht, dífhostaíocht i measc an aosa óig, ioncam teaghlaigh tá rátaí éagothroime agus bochtaineachta bailithe ar fud na mballstát, go háirithe laistigh de limistéar an euro.

Tá sé ríthábhachtach mar sin coinneáil suas le hiarrachtaí chun athléimneacht na margaí saothair a fheabhsú. Beidh sé tábhachtach freisin cruthú post a threisiú in earnálacha atá ag fás go tapa, ag cur le neamhionannais agus bochtaineacht a laghdú le himeacht ama agus cosaint shóisialta a neartú agus infheistíochtaí sóisialta spriocdhírithe a dhéanamh.

Tuarascáil um Chomhtháthú Margaidh Aonair: Obair níos fearr a dhéanamh ar an margadh aonair

Sa dara tuarascáil bhliantúil ón gCoimisiún ar chomhtháthú an Mhargaidh Aonair tugtar anailís ar staid chomhtháthú an Mhargaidh Aonair i gceantair a bhfuil an acmhainn fáis is airde acu. Faigheann tuarascáil na bliana seo amach cé go bhfuil dul chun cinn déanta maidir le hathchóiriú a dhéanamh ar na hearnálacha airgeadais, digiteacha agus iompair, tá obair le déanamh fós chun infheistíocht a chur ag sileadh, poist a chruthú agus sástacht na dtomhaltóirí sna réimsí seo a fheabhsú. Cuireann an tuarascáil béim ar easpa dul chun cinn faoi leith maidir le margaí fuinnimh a oscailt, áit nár éirigh le 14 ballstát tríú pacáiste fuinnimh an AE a thrasuí i gceart sa dlí náisiúnta - dhá bhliain tar éis an spriocdháta. Taispeánann sé freisin nár chuir na ballstáit Treoir Seirbhísí an AE i bhfeidhm go hiomlán fós, a d’fhéadfadh borradh a chur faoin bhfás foriomlán suas le 2.6% den OTI sna cúig go deich mbliana amach romhainn.

Na chéad chéimeanna eile

Ar an Aoine 15 Samhain glacfaidh an Coimisiún tuairimí maidir leis na dréachtphleananna buiséadacha arna gcur isteach ag ballstáit 13 limistéar an euro (gan na tíortha 4 san áireamh faoi chláir chúnaimh mhaicreacnamaíocha) agus molfaidh siad tuairimí na Comhairle maidir leis na Cláir Chomhpháirtíochta Eacnamaíochta arna gcur isteach ag ballstáit an limistéir euro 5 faoin Easnamh iomarcach Nós imeachta. Cuirfidh an Coimisiún forbhreathnú ar fáil freisin ar ionchas buiséadach an limistéir euro ina iomláine, agus tabharfaidh sé tuairisc ar ghníomhaíocht a rinne tíortha nach bhfuil sa limistéar euro sa Nós Imeachta um Easnamh iomarcach.

Pléifidh na hairí náisiúnta (sa Chomhairle) an Suirbhé Bliantúil Fáis agus forbróidh ceannairí AE é ag a gcruinniú mullaigh 2014 Márta. Tá an Coimisiún ag súil freisin le ranníocaíocht Pharlaimint na hEorpa.

Pléifidh na hairí airgeadais agus ceannairí an AE an Tuarascáil maidir le Sásra Foláirimh i mí na Nollag, a dhéanfaidh comhaontú ar na príomhréimsí le comhordú breise a dhéanamh ar bheartais eacnamaíocha agus ar athchóirithe eacnamaíocha. Idir an dá linn, ullmhóidh an Coimisiún athbhreithnithe doimhne do na tíortha 16 a shainaithnítear sa Tuarascáil um Shásra Foláirimh, a fhoilseofar san earrach 2014.

cúlra

Cinntíonn an Seimeastar Eorpach, a tugadh isteach in 2010, go bpléann na ballstáit a bpleananna buiséadacha agus eacnamaíocha lena gcomhpháirtithe AE ag amanna ar leith i rith na bliana. Ligeann sé seo dóibh trácht a dhéanamh ar phleananna a chéile agus cuireann sé ar chumas an Choimisiúin treoir bheartais a thabhairt in am trátha, sula ndéantar cinntí ar leibhéal náisiúnta. Déanann an Coimisiún faireachán freisin an bhfuil ballstáit ag obair i dtreo na spriocanna fostaíochta, oideachais, nuálaíochta, aeráide agus laghdaithe bochtaineachta i straitéis fáis fadtéarmach an AE, an Eoraip 2020.

Tosaíonn an timthriall i mí na Samhna gach bliain (féach grafach thíos) le Suirbhé Fáis Bliantúil an Choimisiúin (tosaíochtaí eacnamaíocha ginearálta don AE), a sholáthraíonn treoir bheartais do na ballstáit don bhliain dar gcionn. Tugann moltaí tír-shonracha a foilsíodh san earrach comhairle shaincheaptha do bhallstáit maidir le hathchóirithe struchtúracha níos doimhne, a thógann níos mó ná bliain go minic iad a chur i gcrích.

Díríonn faireachas buiséadach limistéar an euro i dtreo dheireadh na bliana, agus cuireann na Ballstáit dréachtphleananna buiséadacha isteach, a ndéanann an Coimisiún measúnú orthu agus a phléitear ag airí airgeadais limistéar an euro. Déanann an Coimisiún athbhreithniú freisin ar an seasamh fioscach sa limistéar euro ina iomláine.

Déanann an Coimisiún monatóireacht ar chur i bhfeidhm na dtosaíochtaí agus na n-athchóirithe i gcaitheamh na bliana, agus béim á cur ar an limistéar euro agus ar na Ballstáit a bhfuil fadhbanna fioscacha nó airgeadais acu. Le haghaidh tuilleadh sonraí féach MEMO / 13 / 979

Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil, cliceáil anseo.

Láithreán gréasáin Eoraip 2020

MEMO / 13 / 970 An Tríú Sásra Foláirimh Tuarascáil ar mhíchothromaíochtaí maicreacnamaíocha sna Ballstáit

MEMO / 13 / 976 Dréacht-Tuarascáil Chomhfhostaíochta - ceisteanna coitianta

MEMO / 13 / 979 Mhínigh rialachas eacnamaíoch an AE

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending