Ceangail le linn

Geilleagar

Mhínigh rialachas eacnamaíoch an AE

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

10635506329401268106Mar thoradh ar na ceachtanna a foghlaimíodh ón ngéarchéim fiachais eacnamaíoch, airgeadais agus ceannasach le déanaí rinneadh leasuithe i ndiaidh a chéile ar rialacha an AE, ag tabhairt isteach, i measc rudaí eile, córais faireachais nua do bheartais bhuiséadacha agus eacnamaíocha agus amlíne nua buiséadach.

Tá na rialacha nua (a tugadh isteach tríd na Sé Phacáiste, an Dá Phacáiste agus an Conradh ar Chobhsaíocht, Comhordú agus Rialachas) bunaithe ar an Seimeastar Eorpach, féilire déanta beartas an AE. Cinntíonn an córas comhtháite seo go bhfuil rialacha níos soiléire ann, comhordú níos fearr ar bheartais náisiúnta i rith na bliana, bearta leantacha rialta agus smachtbhannaí níos gasta as na rialacha a shárú. Cuidíonn sé seo le ballstáit a ngealltanais bhuiséadacha agus athchóirithe a chomhlíonadh agus an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta ina iomláine a dhéanamh níos láidre.

Is iad seo a leanas na gnéithe riachtanacha an chórais nua.

Aiseolas

AR CHOMHORDÚ AR FUD NA BLIANA: AN SEIMEASTAR EORPACH

Roimh an ngéarchéim, ghlac pleanáil mbeartas buiséadach agus eacnamaíoch san AE trí phróisis éagsúla. Ní raibh aon tuairim cuimsitheach ar na hiarrachtaí a rinneadh ar an leibhéal náisiúnta, agus gan aon deis a thabhairt do na Ballstáit chun straitéis chomhchoiteann a phlé do gheilleagar an AE.

Comhordú agus treoir

Aiseolas

Cinntíonn an Seimeastar Eorpach, a tugadh isteach in 2010, go bpléann na ballstáit a bpleananna buiséadacha agus eacnamaíocha lena gcomhpháirtithe AE ag amanna ar leith i rith na bliana. Ligeann sé seo dóibh trácht a dhéanamh ar phleananna a chéile agus cuireann sé ar chumas an Choimisiúin treoir bheartais a thabhairt in am trátha, sula ndéantar cinntí ar leibhéal náisiúnta. Déanann an Coimisiún monatóireacht freisin an bhfuil ballstáit ag obair i dtreo na spriocanna maidir le poist, oideachas, nuálaíocht, aeráid agus laghdú bochtaineachta i straitéis fáis fadtéarmach an AE, an Eoraip 2020.

A amlíne soiléir

Tosaíonn an timthriall i mí na Samhna gach bliain le Suirbhé Fáis Bliantúil an Choimisiúin (tosaíochtaí eacnamaíocha ginearálta don AE), a sholáthraíonn treoir bheartais do na ballstáit don bhliain dar gcionn.

Moltaí Sainiúla don Tír a foilsíodh i stáit a thairiscint comhalta earrach comhairle shaincheaptha maidir le hathchóirithe struchtúracha níos doimhne, a ghlacadh go minic breis is bliain a chur i gcrích.

intensifies monatóireacht bhuiséadach i limistéar an Euro i dtreo dheireadh na bliana, le ballstáit dhréachtphleananna buiséadacha, a mheasúnaítear an Coimisiún agus phléigh airí airgeadais limistéar an euro isteach. Athbhreithníonn an Coimisiún an seasamh fioscach sa limistéar euro ina iomláine.

Déanann an Coimisiún monatóireacht feidhme tosaíochtaí agus athchóirithe arís agus arís eile sa bhliain, ag díriú ar na stáit limistéar euro agus ball a bhfuil fadhbanna fioscach nó airgeadais.

 • Samhain: An Suirbhé Bliantúil ar Fhás (AGS) leagtar amach tosaíochtaí eacnamaíocha foriomlána don AE don bhliain dár gcionn. An Sásra Tuarascáil Foláirimh (AMR) scáileáin ballstáit do míchothromaíochtaí eacnamaíocha. Foilsíonn an Coimisiún uaidh a thuairim ar phleananna dhréachtbhuiséad (do gach tír sa limistéar euro) agus Cláir um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (do thíortha limistéar an euro le easnaimh bhuiséid iomarcacha). Tá na pleananna buiséid Pléitear freisin ag airí airgeadais limistéar an euro.
 • Nollaig: Glacann ballstáit limistéar an euro buiséid bhliantúla deiridh, ag cur comhairle agus tuairimí airí airgeadais an Choimisiúin san áireamh.
 • Feabhra / Márta: Parlaimint na hEorpa agus airí ábhartha an AE (le haghaidh fostaíochta, eacnamaíocht agus airgeadas, agus iomaíochas) cruinniú sa Chomhairle a phlé AGS. Foilsíonn an Coimisiún a réamhaisnéis gheilleagrach gheimhridh. Glacann an Chomhairle Eorpach tosaíochtaí eacnamaíocha an AE, bunaithe ar na AGS. Is thart ar an am go bhfoilseoidh an Coimisiún athbhreithnithe doimhne na mBallstát a bhfuil míchothromaíochtaí féideartha (cinn a shainaithnítear sa AMR).
 • Aibreán: Ballstáit faoi bhráid gCláir um Chobhsaíocht / Chóineasú Cláir (pleananna buiséid meántéarmacha) agus a n-gCláir Náisiúnta um Athchóiriú (pleananna eacnamaíocha), ba chóir a bheith ar aon dul leis na moltaí an AE roimhe seo. Tá siad seo dlite faoi 15 Aibreán do thíortha limistéar an euro, agus faoi dheireadh mhí Aibreáin don AE. Foilsíonn Eurostat sonraí fiachais agus easnaimh fíoraithe ón mbliain roimhe, rud atá tábhachtach a sheiceáil an bhfuil na ballstáit lena spriocanna fioscacha.
 • Bealtaine: Molann an Coimisiún moltaí sonrach le tíortha áirithe (CSRanna), comhairle beartais in oiriúint do na Ballstáit bunaithe ar na tosaíochtaí a shainaithnítear sna AGS agus faisnéis a fháil ó na pleananna a fuarthas i mí Aibreáin. I mí na Bealtaine, foilsíonn an Coimisiún freisin, a réamhaisnéis gheilleagrach an earraigh.
 • Meitheamh / Iúil: Tacaíonn an Chomhairle Eorpach na CSRanna, agus AE cruinniú airí sa Chomhairle a phlé leo. airí airgeadais an AE a ghlacadh ar deireadh thiar iad i mí Iúil.
 • Deireadh Fómhair: Cuireann ballstáit limistéar an euro dréachtphleananna buiséid faoi bhráid an Choimisiúin (faoin 15 Deireadh Fómhair). Má tá plean ag teacht le spriocanna meántéarmacha ballstáit, féadfaidh an Coimisiún a iarraidh go ndéanfaí é a athdhréachtú.

 

Buiséadaithe NÍOS FREAGRACH

Bunaíodh an Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis ag an am céanna leis an airgeadra aonair d'fhonn a chinntiú airgeadas poiblí fónta. Mar sin féin, ar an mbealach a bhí sé i bhfeidhm roimh ní raibh an ghéarchéim cosc ​​a chur ar theacht chun cinn mhíchothromaíocht mhór fioscach i roinnt Ballstát.

Tá sé athchóiriú tríd an Six Pack (a ndearnadh dlí i mí na Nollag 2011) agus an Pacáiste Dó (a tháinig i bhfeidhm i mí Bealtaine 2013), agus a threisiú leis an gConradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas (a tháinig i bhfeidhm i mí Eanáir 2013 in a dtíortha 25 sínitheoir).

rialacha Níos fearr

 1. easnamh ceannlíne agus teorainneacha fiachais: Teorainneacha 3% de OTI do easnaimh agus 60% de OTI do fiach leagtha sa Chomhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis agus atá cumhdaithe sa Chonradh. Fanann siad bailí.
 2. Fócas níos láidre ar fhiachas: Déanann na rialacha nua an 60% atá ann faoi láthair d'teorainn fiach OTI ag feidhmiú. Ciallaíonn sé seo gur féidir le ballstáit a chur sa Nós Imeachta um Easnamh Iomarcach má tá siad cóimheasa fiachais os cionn 60% de OTI nach bhfuil á laghdú go leordhóthanach (i gcás nach bhfuil an farasbarr thar 60% ag teacht síos ar a laghad 5% in aghaidh na bliana ar an meán níos mó ná trí bliana).
 3. Tá tagarmharc caiteachais nua: Faoi na rialacha nua, ní mór caiteachas poiblí ardú níos tapúla ná meántéarmach fháis ionchasaigh OTI, mura rud é go a mheaitseáil le ioncam leordhóthanach.
 4. An tábhacht a bhaineann leis an riocht buiséadach bun: Díríonn an gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis mó ar fheabhas a airgeadas poiblí i dtéarmaí struchtúracha (na héifeachtaí cor chun donais eacnamaíoch nó bearta aonuaire ar an t-easnamh ag cur san áireamh). na Ballstáit atá leagtha gcuid cuspóirí féin meántéarmach buiséadach, suas chun dáta deireanach ar a laghad gach trí bliana, agus é mar aidhm a gcomhardú struchtúrach a fheabhsú trí 0.5% den OTI in aghaidh na bliana. Soláthraíonn sé seo lamháil sábháilteachta i gcoinne sárú na 3 teorainn easnamh% ceannlíne, le Ballstáit, go háirithe iad siúd a bhfuil fiacha thar 60% den OTI, d'áitigh a dhéanamh níos mó i aimsir an dea eacnamaíocha agus níos lú in amanna lag trá eacnamaíoch.
 5. A gcomhshocrú fioscach do bhallstáit 25: Ní mór Faoin gConradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas (TSCG), mar d'Eanáir 2014 cuspóirí buiséadacha meántéarmacha a chumhdach i ndlí náisiúnta agus ní mór go mbeadh teorainn de 0.5% den OTI ar easnaimh struchtúracha (ag ardú go 1% má tá an cóimheas-fiach-le OTI i bhfad níos ísle 60%). Seo ar a dtugtar an Comhaontú Fioscach. Deir an Conradh chomh maith gur cheart meicníochtaí ceartúcháin uathoibríoch a chur i ngníomh má tá an teorainn easnamh struchtúrach (nó an bealach coigeartaithe i dtreo é) sáraithe, a chuirfeadh iallach ar bhallstáit a leagtar amach i ndlí náisiúnta conas agus nuair a bheadh ​​siad an sárú a chur ina cheart thar thréimhse buiséid sa todhchaí.
 6. Solúbthacht le linn géarchéime: Trí dhíriú ar an riocht buiséadach is bun thar an meántéarma, is féidir leis an Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis a bheith solúbtha le linn géarchéime. Má deteriorates fás gan choinne, féadfaidh na Ballstáit a bhfuil easnaimh bhuiséid thar 3% den OTI a fháil am breise a cheartú, chomh fada agus a bhfuil déanta acu an iarracht struchtúrtha atá riachtanach. Ba é sin an cás i 2012 i gcás na Spáinne, an Phortaingéil agus an Ghréig, agus i 2013 don Fhrainc, san Ísiltír, sa Pholainn agus an tSlóivéin.

fhorfheidhmiú níos fearr ar na rialacha

 1. cosc níos fearr: Ballstáit dtugtar breithiúnas ar cibé an gcomhlíonann siad a spriocanna meántéarmacha. Tá dul chun cinn a mheas gach Aibreán nuair a chuireann na Ballstáit ina gCláir um Chobhsaíocht / Chóineasú (pleananna buiséid trí bliana, an iar-do thíortha limistéar an euro, an dara ceann don AE). Foilsítear iad seo agus scrúdaigh an Coimisiún agus an Chomhairle laistigh de, ar a mhéad, trí mhí. Is féidir leis an Chomhairle tuairim a ghlacadh nó a cuireadh a ar na Ballstáit coigeartuithe ar na pleananna a dhéanamh.
 2. Rabhadh luath: Má tá “diall suntasach” ann ón sprioc mheántéarmach nó ón gcosán coigeartaithe ina leith, díríonn an Coimisiún rabhadh don bhallstát, le formhuiniú ag an gComhairle agus is féidir a phoibliú. Ansin déantar monatóireacht ar an staid i rith na bliana, agus mura ndéantar é a cheartú, is féidir leis an gCoimisiún éarlais úsmhar de 0.2% den OTI (limistéar an euro amháin) a mholadh, a chaithfidh an Chomhairle a cheadú. Is féidir é seo a chur ar ais chuig an mballstát má cheartaíonn sé an diall.
 3. Nós Imeachta um Easnamh Iomarcach (EDP): Má ballstáit sháraíonn ceachtar na critéir easnaimh nó fiach, iad a chur i Nós Imeachta um Easnamh Iomarcach, i gcás ina bhfuil siad faoi réir faireacháin breise (de ghnáth gach trí nó sé mhí) agus tá siad leagtha sé teorainn ama chun a cheartú a gcuid easnamh. Seiceálann an Coimisiún comhlíonadh i rith na bliana, bunaithe ar réamhaisnéisí geilleagracha rialta agus sonraí fiachais agus easnaimh Eurostat.
 4. smachtbhannaí swifter: Maidir le Ballstáit sa limistéar euro sa Nós Imeachta um Easnamh Iomarcach, ciceáil pionóis airgeadais níos luaithe agus is féidir iad dlithe suas de réir a chéile. Is féidir le Mura ndéantar laghdú ar an easnamh mar thoradh ar fíneálacha de 0.2% de OTI .. Is féidir fíneálacha ardú go dtí uasmhéid de 0.5% má tá calaois staidrimh bhrath agus d'fhéadfadh pionóis a chur ar fionraí maoiniú comhtháthaithe (fiú do thíortha lasmuigh den limistéar euro). Ag an am céanna, is féidir leis na Ballstáit 25 a shínigh an TSCG a gearradh fíneáil 0.1% den OTI as gan a chomhtháthú i gceart an Comhaontú Fioscach isteach sa dlí náisiúnta.
 5. córas vótála nua: Cinntí ar an chuid is mó smachtbhannaí faoin Nós Imeachta um Easnamh Iomarcach a ghlacadh ag Reverse Vótáil Tromlaigh Cháilithe (RQMV), rud a chiallaíonn go bhfuil fíneálacha a mheastar a bheith ceadaithe ag an gComhairle ach amháin má overturns tromlach cáilithe na mBallstát orthu. Ní raibh sé seo indéanta sula tháinig na Sé Pacáiste i bhfeidhm. Lena chois sin, tá an na Ballstáit 25 a shínigh an Conradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas aontaithe a mhacasamhlú an mheicníocht droim ar ais QMV fiú níos luaithe sa phróiseas, mar shampla, agus cinneadh á dhéanamh cibé acu a chur ballstát sa Nós Imeachta um Easnamh Iomarcach.

FAIREACHAS céimnithe-UP SA LIMISTÉAR EURO

Tá an ghéarchéim Léirigh gur féidir le deacrachtaí i mballstát amháin sa limistéar euro mbeadh éifeachtaí gabhála tábhachtach i dtíortha comharsanachta. Mar sin, tá faireachas breise údar a bhfuil fadhbanna sula mbeidh siad córasach.

Thug an Dá Phacáiste, a tháinig i bhfeidhm an 30 Bealtaine 2013, timthriall nua monatóireachta isteach do limistéar an euro, le dréachtphleananna buiséadacha na mballstát a chur isteach gach Deireadh Fómhair (seachas iad sin faoi chláir um choigeartú maicreacnamaíoch). Ansin eisíonn an Coimisiún tuairim fúthu

Ligeann sé seo freisin le haghaidh tuilleadh monatóireachta i-domhain ar tíortha an euro mar easnamh iomarcach, agus chun faireachas níos déine na ndaoine deacrachtaí níos tromchúisí.

 • Ní mór do na Ballstáit sa Nós Imeachta um Easnamh Iomarcach tuarascálacha ar dhul chun cinn reulgar ar an gcaoi a bhfuil siad ag ceartú a n-easnaimh a chur isteach. Is féidir leis an gCoimisiún a iarraidh anois níos mó eolais a fháil nó gníomh breise ó na mholadh i mbaol easnamh a spriocdhátaí easnamh. Ní mór do na Ballstáit i limistéar an Euro le easnaimh iomarcacha a chur isteach freisin Cláir Comhpháirtíochta Eacnamaíochta, ina bhfuil pleananna le haghaidh leasuithe fioscacha-struchtúrtha mionsonraithe (mar shampla, ar chórais phinsean, cánachas nó cúram sláinte poiblí) a cheartú a n-easnaimh ar bhealach buan.
 • Cuirtear ballstáit a bhfuil deacrachtaí airgeadais acu nó atá faoi chláir chúnaimh réamhchúraim ón Sásra Cobhsaíochta Eorpach faoi “fhaireachas feabhsaithe”, rud a chiallaíonn go bhfuil siad faoi réir misin athbhreithnithe rialta ag an gCoimisiún agus ní mór dóibh sonraí breise a sholáthar maidir lena n-earnálacha airgeadais.
 • Cláir chúnaimh airgeadais: Is féidir a iarraidh ar bhallstáit a bhféadfadh “éifeachtaí díobhálacha suntasacha” a bheith acu ar an gcuid eile de limistéar an euro cláir choigeartaithe maicreacnamaíocha iomlána a ullmhú. Is í an Chomhairle a dhéanann an cinneadh seo, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe ar thogra ón gCoimisiún. Tá na cláir seo faoi réir misin athbhreithnithe ráithiúla agus coinníollacha dochta mar mhalairt ar aon chúnamh airgeadais.
 • fhaireachas iarchláir: Beidh na Ballstáit faoi fhaireachas iarchláir a fhad a fhanfaidh 75% d'aon chúnamh airgeadais a tharraingt anuas gan íoc.

Monatóireacht a dhéanamh ar SHÍNEADH CHUIG míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha

Ag tarraingt ar an taithí ar an ngéarchéim, a tugadh isteach na Sé leasuithe Pacáiste córas monatóireachta do bheartais eacnamaíocha, ag cur leis an faireachas gnáth faoin Seimeastar Eorpach. Tá sé seo ar a dtugtar an Nós Imeachta um Míchothromaíochtaí Maicreacnamaíocha, agus tá roinnt céimeanna sheicheamhach:

 • Cosc níos fearr: Leanann na ballstáit go léir ag cur Cláir Náisiúnta Athchóirithe isteach - déantar é seo anois gach bliain i mí Aibreáin. Foilsíonn an Coimisiún iad seo agus déantar scrúdú orthu lena chinntiú go bhfuil aon leasuithe pleanáilte ag teacht le tosaíochtaí fáis agus poist an AE, lena n-áirítear straitéis Eoraip 2020 d’fhás fadtéarmach.
 • Luathrabhaidh: na Ballstáit a scrúdaíodh do míchothromaíochtaí féideartha i gcoinne scórchlár táscairí 11, chomh maith le táscairí cúntacha agus faisnéis eile, chun forbairtí eacnamaíocha thar am a thomhas. Gach mí na Samhna, foilsíonn an Coimisiún na torthaí sa Tuarascáil Sásra Foláirimh (féach MEMO / 12 / 912). Aithníonn an tuarascáil Ballstáit a éilíonn tuilleadh anailíse (an athbhreithniú grinn), ach ní aon chonclúidí.
 • In-depth léirmheas: Geallann an Coimisiún athbhreithniú domhain ar na Ballstáit sin a aithníodh sa AMR a d'fhéadfadh i mbaol míchothromaíochtaí. Tá an athbhreithniú grinn foilsithe san earrach agus dearbhaíonn nó shéanann go bhfuil míchothromaíochtaí, agus cibé an bhfuil siad iomarcach nó nach bhfuil. na Ballstáit Iarrtar a chur ar an torthaí an athbhreithnithe ghrinn san áireamh ina bpleananna athchóirithe don bhliain dar gcionn. Tá aon obair leantach lánpháirtiú i gcomhairle a thugann an Coimisiún gach Ballstát sna moltaí go sonrach le tíortha ag deireadh mhí na Bealtaine.
 • Iomarcach Nós Imeachta um Míchothromaíochtaí: Má fhaigheann an Coimisiún nach bhfuil míchothromaíochtaí iomarcacha i mballstát, d'fhéadfadh sé a mholadh don Chomhairle go bhfuil an Ballstát plean gníomhaíochta ceartaithí, lena n-áirítear spriocdhátaí maidir le bearta nua a tharraingt suas. Déantar an moladh a ghlac an Chomhairle. Déanfaidh an Coimisiún agus an Chomhairle faireachán ar bhallstát i rith na bliana a sheiceáil cibé an bhfuil na beartais sa phlean gníomhaíochta ceartaithí á chur i bhfeidhm.
 • Fíneálacha do bhallstáit limistéar an euro: Ní bhaineann fíneálacha ach mar rogha dheiridh agus gearrtar iad mar gheall ar mhainneachtain arís agus arís eile beart a dhéanamh (ní ar cheartú na míchothromaíochtaí iad féin). Mar shampla, má chinneann an Coimisiún arís agus arís eile go bhfuil plean gníomhaíochta ceartaitheach bhallstát limistéar an euro míshásúil, féadfaidh sé a mholadh go ngearrfaidh an Chomhairle fíneáil de 0.1% den OTI in aghaidh na bliana. Is féidir pionóis a thobhach agus a mhéadú má theipeann ar bhallstáit beart a dhéanamh bunaithe ar an bplean (ag tosú le taisce úsmhar de 0.1% den OTI, ar féidir é a thiontú go fíneáil má dhéantar neamhchomhlíonadh arís agus arís eile). Formheastar na smachtbhannaí mura ndéanann tromlach cáilithe na mballstát iad a chur ar ceal.

Treoirphlean DON TODHCHAÍ

Is iad na hathchóirithe a rinneadh le trí bliana anuas nach bhfacthas riamh roimhe, ach tá an ghéarchéim léirithe cé mhéad tá an idirspleáchas ár ngeilleagair méadaithe ó bunaíodh an Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta. Tá gá ar leith do thíortha limistéar an euro a bheith ag obair go dlúth le chéile chun cinntí beartais a chuirfidh san áireamh an t-ús níos leithne a gcomhaltaí limistéar euro eile a dhéanamh.

Tá smaointe an Choimisiúin Eorpaigh don todhchaí leagtha amach sa Blueprint on a Deep and Genuine Economic and Monetary Union, a foilsíodh an 28 Samhain 2012 (féach IP / 12 / 1272). Leagann an Blueprint amach conas a thógáil ar an ailtireacht atá againn, céim-ar-chéim, sna míonna agus na mblianta.

D'fhorbair an Coimisiún cheana féin a chuid smaointe maidir le creat chun chomhordú ex-ante na mór-athchóirithe struchtúracha agus ar chóineasú agus iomaíochas ionstraim do bhallstáit a bhfuil cur chun feidhme athchóirithe deacra a spreagadh agus tacaíocht a thabhairt (féach IP / 13 / 248). Beidh na moltaí seo a fhorbairt tar éis plé sa Chomhairle Eorpach.

Tuilleadh eolais

Ar an tSeimeastair Eorpaigh.

Ar an Nós Imeachta um Easnamh Iomarcach (lena n-áirítear MECS siúl de réir tíre).

Ar an Nós Imeachta um Míchothromaíochtaí Maicreacnamaíocha (lena n-áirítear mion-athbhreithnithe de réir tíre).

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cruinnithe Mullaigh an AE

Seolann AE-SAM an Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta chun claochlú digiteach domhanda bunaithe ar luachanna a threorú

foilsithe

on

Tar éis seoladh an An Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta (TTC) ag Cruinniú Mullaigh AE-SAM i mí an Mheithimh ag Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen agus Uachtarán na Stát Aontaithe Joe Biden, d’fhógair an AE agus na SA an 9 Meán Fómhair na sonraí dá chéad chruinniú an 29 Meán Fómhair 2021 i Pittsburgh, Pennsylvania. Beidh Leas-Uachtaráin Feidhmiúcháin an Choimisiúin Eorpaigh Margrethe Vestager agus Valdis Dombrovskis ina gcomhchathaoirleach air, mar aon le Rúnaí Stáit na Stát Aontaithe Antony Blinken, Rúnaí Tráchtála Gina Raimondo, agus Ionadaí Trádála Katherine Tai.

Dhearbhaigh comhchathaoirligh TTC: “Léiríonn an cruinniú tionscnaimh seo de Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta AE-SAM (TTC) ár dtiomantas comhpháirteach chun trádáil agus infheistíocht thrasatlantach a leathnú agus a dhoimhniú agus chun na rialacha do gheilleagar an 21ú haois a nuashonrú. Ag tógáil ar ár gcomhluachanna daonlathacha agus an caidreamh eacnamaíoch is mó ar domhan, táimid ag obair go crua ón gCruinniú Mullaigh chun na réimsí inar féidir linn céimeanna nithiúla a ghlacadh chun a chinntiú go seachadann beartais trádála agus teicneolaíochta dár ndaoine. I gcomhar leis an TTC, tá an AE agus na SA tiomanta agus táimid ag tnúth le teagmháil láidir leanúnach le raon leathan páirtithe leasmhara lena chinntiú go dtacaíonn torthaí an chomhair seo le fás leathanbhunaithe sa dá gheilleagar agus go bhfuil siad ag teacht lenár gcomhluachanna. . "

Rachaidh deich ngrúpa oibre an TTC i ngleic le sraith éagsúil dúshlán, lena n-áirítear comhar maidir le caighdeáin teicneolaíochta, dúshláin trádála domhanda agus slándáil an tslabhra soláthair, teicneolaíocht aeráide agus glas, slándáil agus iomaíochas TFC, rialachas sonraí agus ardáin teicneolaíochta, mí-úsáid na teicneolaíochta atá ag bagairt ar shlándáil agus cearta an duine, rialuithe onnmhairiúcháin, scagadh infheistíochta, agus rochtain ar theicneolaíochtaí digiteacha agus úsáid teicneolaíochtaí digiteacha ag fiontair bheaga agus mheánmhéide. Tá an ráiteas iomlán ar fáil anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending