Ceangail le linn

Geilleagar

Bearta AE chun dul i ngleic le dífhostaíocht óige

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

shutterstock_44594308Cad é an staid reatha?

 1. Bhí 5.6 milliún duine óg dífhostaithe i limistéar an AE-28 i Meán Fómhair 2013.
 2. Léiríonn sé seo ráta dífhostaíochta 23.5% (24.1% sa limistéar euro). Ní féidir le níos mó ná duine as gach cúigear ógánach ar an margadh saothair post a fháil; sa Ghréig agus sa Spáinn tá sé ar cheann as gach dhá cheann.
 3. Ní fhostaítear 7.5 milliún Eorpach idir 15 agus 24, ní i gcúrsaí oideachais ná gan oiliúint (NEETanna).
 4. Le ceithre bliana anuas, thit na rátaí fostaíochta foriomlána do dhaoine óga trí huaire an oiread agus do dhaoine fásta.
 5. Tá an bhearna idir na tíortha leis na rátaí dífhostaíochta is airde agus is ísle do dhaoine óga an-ard fós. Tá bearna de bheagnach 50 pointe céatadáin idir an ballstát leis an ráta dífhostaíochta óige is ísle (an Ghearmáin ag 7.7% i Meán Fómhair 2013) agus leis an mballstát leis an ráta is airde, an Ghréig (57.3% i mí Iúil 2013). Ina dhiaidh sin an Spáinn (56.5%), an Chróit (52.8%), an Chipir (43.9%), an Iodáil (40.4%), agus an Phortaingéil (36.9%).
 6. D'fhéadfaí poitéinseal soghluaisteachta poist chun cabhrú le dul i ngleic le dífhostaíocht i measc na n-óg a fhorbairt a thuilleadh: is é an lucht saothair san AE timpeall 216.1 milliún duine nach bhfuil ach 7.5 milliún (3.1%) ag obair i mballstát eile. Léiríonn suirbhéanna AE gurb iad daoine óga an grúpa is dóichí a bheidh soghluaiste.

Is léir nach féidir glacadh leis an scéal - sin an fáth go raibh an Coimisiún ag obair le ballstáit chun dul i ngleic le dífhostaíocht i measc an aosa óig.

Cad atá á dhéanamh ag an AE?

Aiseolas

Infheistiú san óige: An Ráthaíocht don Aos Óg

Féachann an Ráthaíocht don Aos Óg lena chinntiú go dtugann na ballstáit post ardchaighdeáin, oideachas leanúnach, printíseacht nó cúrsa oiliúna do gach duine óg suas go dtí aois 25 laistigh de cheithre mhí ón oideachas foirmiúil a fhágáil nó a bheith dífhostaithe. Tá an Ráthaíocht don Aos Óg ar cheann de na hathchóirithe struchtúracha is tábhachtaí agus is práinní nach mór do na Ballstáit a thabhairt isteach chun dul i ngleic le dífhostaíocht i measc na n-óg agus chun feabhas a chur ar aistrithe scoile go hobair.

Tá loighic na Ráthaíochta don Aos Óg an-simplí - chun a chinntiú go gcabhraíonn seirbhísí fostaíochta poiblí le daoine óga post a fháil a oireann dá gcuid oideachais, scileanna agus taithí nó chun an t-oideachas, na scileanna agus an taithí atá á lorg ag fostóirí a fháil agus mar sin tá baint dhíreach acu leis an seans atá acu post a fháil amach anseo a mhéadú.

Aiseolas

Tá an cur chuige seo bunaithe go páirteach ar an gcaidreamh an-soiléir idir leibhéil ghnóthachtála oideachais agus dífhostaíocht ógra:

Ráta dífhostaíochta óige de réir gnóthachtáil oideachais, AE-27, 2000-2012

Foinse: Eurostat 2013

Tá an Ráthaíocht don Aos Óg bunaithe ar thaithí san Ostair agus san Fhionlainn a léiríonn go n-íocann daoine óga as infheistíocht a dhéanamh. Mar shampla, mar thoradh ar ráthaíocht óige na Fionlainne laghdaíodh an dífhostaíocht i measc daoine óga, agus d'éirigh le 83.5% post, cúrsa oiliúna, printíseacht nó breisoideachas a leithdháileadh go rathúil laistigh de thrí mhí ó chlárú.

A Moladh Ráthaíochta don Aos Óg ghlac Comhairle Airí an AE go foirmiúil an 22 Aibreán 2013 (féach MEMO / 13 / 152) ar bhonn togra a rinne an Coimisiún i mí na Nollag 2012 (féach IP / 12 / 1311 agus MEMO / 12 / 938) agus d'fhormhuinigh Comhairle Eorpach an Mheithimh 2013 é. .

I gcás go leor ballstát, beidh gá le hathchóirithe struchtúracha chun an Ráthaíocht Óige a chur i bhfeidhm. Mar shampla, caithfidh seirbhísí fostaíochta poiblí a bheith in ann a chinntiú go bhfaigheann daoine óga aonair comhairle chuí ar na deiseanna fostaíochta, oideachais agus oiliúna is ábhartha dá staid féin. Is féidir ról úsáideach a bheith ag togra an Choimisiúin i Meitheamh 2013 maidir le Cinneadh chun cabhrú le seirbhísí fostaíochta poiblí a n-éifeachtacht a uasmhéadú trí chomhoibriú níos dlúithe (féach (féach) IP / 13 / 544).

Baineann réimse eile a bhfuil leasuithe struchtúracha ag teastáil leis maidir le gairmoideachas agus córais oiliúna, áit a gcaithfidh ballstáit a chinntiú go dtugann siad na scileanna atá á lorg ag fostóirí do dhaoine óga. Maidir leis seo, d’fhéadfadh sé a bheith úsáideach idirphlé idir ceardchumainn, eagraíochtaí fostóirí, bunaíochtaí oideachais agus údaráis phoiblí maidir le struchtúr agus ábhar na gcúrsaí oideachais agus oiliúna.

Tá costas fioscach ag an Ráthaíocht don Aos Óg do na Ballstáit (mheas an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair an costas a bhaineann le Ráthaíochtaí don Aos Óg a bhunú sa limistéar euro ag € 21 billiún in aghaidh na bliana). Mar sin féin, tá costais NACH ag gníomhú i bhfad níos airde. An An Foras Eorpach um Dhálaí Maireachtála agus Oibre (Eurofound), meastar gurb é an caillteanas eacnamaíoch reatha san AE a bhaineann le 7.5 duine óg as obair nó oideachas nó oiliúint ag os cionn € 150 billiún gach bliain (1.2 de OTI an AE) i dtéarmaí sochar a íoctar agus aschur caillte.

Tá sé seo sa bhreis ar chostais fhadtéarmacha na dífhostaíochta leis an ngeilleagar, leis an tsochaí agus leis na daoine aonair lena mbaineann, amhail riosca méadaithe dífhostaíochta agus bochtaineachta sa todhchaí.

Mar sin tá an costas gan aon rud a dhéanamh an-ard: is infheistíocht í an scéim Ráthaíochta Óige. Maidir leis an gCoimisiún, is caiteachas ríthábhachtach é seo don AE chun a chumas fáis sa todhchaí a chaomhnú. Is féidir le tacaíocht shuntasach airgeadais ón AE cuidiú - go háirithe ó Chiste Sóisialta na hEorpa agus i gcomhthéacs an Tionscnaimh Fostaíochta don Aos Óg (féach thíos). Chun an Ráthaíocht don Aos Óg a thabhairt i gcrích, ní mór do bhallstáit tosaíocht a thabhairt do bhearta fostaíochta don aos óg ina mbuiséid náisiúnta.

Tacaíocht Chiste Sóisialta na hEorpa don Ráthaíocht don Aos Óg

Is é an fhoinse airgid is tábhachtaí ón AE i bhfad chun tacú le cur i bhfeidhm na Ráthaíochta don Aos Óg agus bearta eile chun dul i ngleic le dífhostaíocht i measc daoine óga Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) ba chóir go mbeadh luach níos mó ná € 10 billiún ann gach bliain sa tréimhse 2014-20. Tá sé tábhachtach go gcaitheann na Ballstáit cion suntasach dá leithdháiltí Chiste Sóisialta na hEorpa do 2014-20 chun an Ráthaíocht don Aos Óg a chur i bhfeidhm.

Samplaí de ghníomhaíochtaí / idirghabhálacha Ráthaíochta don Aos Óg is féidir le CSE tacú leo

Bearta Samplaí sonracha de ghníomhaíochtaí / idirghabhálacha ar féidir le CSE tacú leo
Straitéisí for-rochtana agus pointí fócasacha [YG rec 8-9]
 • Cuairteanna scoile ag PES
 • Seisiúin oiliúna do mhúinteoirí ag PES
 • Seirbhísí speisialaithe óige a fhorbairt mar chuid de PES nó soláthraithe príobháideacha ar conradh
 • Dáileadh ábhar clóite ag ionaid óige nó imeachtaí óige
 • Úsáid an idirlín agus na meán sóisialta
 • Córais bailithe sonraí
 • Seónna bóthair
Pleanáil gníomhaíochta aonair a sholáthar [YG rec 10]
 • Oiliúint foirne PES
 • Conradh le comhpháirtithe speisialaithe
Bealaí a thairiscint do dhaoine a fhágann an scoil go luath agus bealaí do dhaoine óga ar bheagán scileanna chun dul isteach i gcláir oideachais agus oiliúna nó oideachais dara seans, aghaidh a thabhairt ar neamhréireachtaí scileanna agus scileanna digiteacha a fheabhsú [YG rec 11-13]
 • Cláir oiliúna agus athdheise
 • Soláthar oiliúna teanga
 • Comhairleoireacht agus tacaíocht bhreise teagaisc chun an óige a choinneáil ar ais nó a thabhairt ar ais chuig oideachas nó oiliúint
 • Tacaíocht don aos óg atá i mbaol ó thaobh cáilíochtaí ábhartha a fháil agus cáilíocht na meánscoileanna a chríochnú
 • Foghlaim san ionad oibre agus printíseachtaí
 • Oiliúint ar scileanna digiteacha a sholáthar
 • Dearbháin oiliúna
Scoileanna agus seirbhísí fostaíochta a spreagadh chun treoir leanúnach ar fhiontraíocht agus ar fhéinfhostaíocht do dhaoine óga a chur chun cinn agus a chur ar fáil [YG rec 14]
 • Seisiúin oiliúna d'fhoireann agus mhúinteoirí na seirbhísí fostaíochta
 • Cúrsaí fiontraíochta san oideachas dara leibhéal a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm
 • Seisiúin oiliúna do dhaoine óga dífhostaithe
Fóirdheontais pá agus earcaíochta spriocdhírithe agus dea-dheartha a úsáid chun fostóirí a spreagadh chun printíseacht nó socrúchán poist a sholáthar do dhaoine óga, agus go háirithe dóibh siúd is faide ó mhargadh an tsaothair. [YG rec 17]
 • Ba chóir go mbeadh bearta gníomhachtaithe in éineacht le creidmheasanna atá dírithe ar fhruiliú glan nua daoine óga trí phoist chomh maith le printíseachtaí (tacaíocht CSE do chreidmheasanna na bhfóirdheontas - mar shampla oiliúint phraiticiúil, etc.)
Soghluaisteacht fostaíochta / saothair a chur chun cinn trí dhaoine óga a chur ar an eolas faoi thairiscintí poist, faoi chúrsaí oiliúna agus faoi phrintíseachtaí agus faoin tacaíocht atá ar fáil i gceantair éagsúla agus tacaíocht leordhóthanach a sholáthar dóibh siúd a d'aistrigh [YG rec 18]
 • Oibriú pointí EURES (Díríonn tacaíocht CSE ar EURES ar sheirbhísí earcaíochta agus faisnéise, comhairle agus treorach gaolmhara ag leibhéal náisiúnta agus trasteorann)
 • Feachtais mhúscailte feasachta
 • Tacaíocht d'eagraíochtaí deonacha a sholáthraíonn meantóirí
 • Tacaíocht d'eagraíochtaí óige ag dul amach chuig oibrithe óga imirceacha
A chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí tacaíochta nuathionscanta [YG rec 19]
 • Comhoibriú idir seirbhísí fostaíochta, soláthróirí tacaíochta gnó agus airgeadais (m.sh. aontaí fostaíochta réigiúnacha agus imeachtaí líonraithe)
 • Tacaíocht tosaithe FBM
 • Tacaíocht féinfhostaíochta
 • Oiliúint i scileanna gnó le haghaidh daoine dífhostaithe m.sh. le deontais fiontraíochta
Feabhas a chur ar mheicníochtaí chun tacú le daoine óga a thagann as scéimeanna gníomhachtaithe agus nach bhfaigheann sochair a thuilleadh [YG rec 20]
 • Tacaíocht d'eagraíochtaí óige agus do sheirbhísí óige
 • Comhoibriú le heagraíochtaí eile atá i dteagmháil leis na daoine óga
 • Córais rianaithe a bhunú
 • Tacaíocht d'fhostaíocht agus do sheirbhísí tacaíochta gairme scoile
Monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar gach gníomh agus clár a chuireann le Ráthaíocht don Aos Óg, ionas gur féidir beartais agus idirghabhálacha bunaithe ar fhianaise a fhorbairt ar bhonn na rudaí a oibríonn, cén áit agus cén fáth [YG rec 23]
 • Tionscnaimh atá éifeachtach ó thaobh costais de a aithint
 • Úsáid trialacha rialaithe
 • Ionaid a bhunú le haghaidh anailíse
 • Samhlacha beartais a fhorbairt, gníomhaíochtaí píolótacha, tástáil agus príomhshruthú polasaithe (nuálaíocht agus turgnamh sóisialta)
Gníomhaíochtaí foghlama frithpháirteacha a chur chun cinn ag leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil idir na páirtithe go léir ag troid le dífhostaíocht na n-óg chun dearadh agus seachadadh scéimeanna Ráthaíochta don Óige amach anseo a fheabhsú [YG rec 24]
 • Úsáid an Líonra Eorpaigh um Fhostaíocht don Aos Óg (Tacaíonn CSE le gníomhaíochtaí comhair thrasnáisiúnta maidir le dea-chleachtas a mhalartú idir eagraíochtaí ar leibhéal an AE trí mhaoiniú Cúnaimh Theicniúil CSE ar leibhéal an Choimisiúin)
Cumas na bpáirtithe leasmhara go léir, lena n-áirítear na seirbhísí fostaíochta ábhartha, a neartú a bhfuil baint acu le scéimeanna Ráthaíochta don Aos Óg a dhearadh, a chur i bhfeidhm agus a mheas, chun deireadh a chur le haon chonstaicí inmheánacha agus seachtracha a bhaineann le beartas agus leis an mbealach ina bhforbraítear na scéimeanna seo. [YG rec 25]
 • Oiliúint agus ceardlanna a sholáthar
 • Cláir mhalartaithe agus iasachtaí a bhunú idir eagraíochtaí trí ghníomhaíochtaí comhair thrasnáisiúnta.

Tacaíocht do Thionscnamh Fostaíochta don Óige don Ráthaíocht don Aos Óg

Chun tacaíocht airgeadais an AE atá ar fáil a mhéadú do na réigiúin agus do na daoine aonair is mó atá ag streachailt le dífhostaíocht agus neamhghníomhaíocht óige, d'aontaigh an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa Tionscnamh Fostaíochta don Óige (TFAO) a chruthú. Díreoidh tacaíocht TFAO ar réigiúin a bhfuil rátaí dífhostaíochta óige acu os cionn 25% agus ar dhaoine óga nach bhfuil i bhfostaíocht, oideachas ná oiliúint (NEETanna). Cinnteoidh sé seo, i gcodanna den Eoraip ina bhfuil na dúshláin is géire, go bhfuil an leibhéal tacaíochta in aghaidh an duine óig leordhóthanach chun fíordhifríocht a dhéanamh.

Is éard a bheidh i gcistiú an TFAO ná € 3 billiún ó líne buiséid nua de chuid an AE atá tiomnaithe do fhostaíocht don aos óg agus a mheaitseálann € 3 billiún ar a laghad ó leithdháileadh náisiúnta Chiste Sóisialta na hEorpa. Méadóidh sé seo an tacaíocht a chuireann Ciste Sóisialta na hEorpa ar fáil chun an Ráthaíocht don Aos Óg a chur i bhfeidhm trí ghníomhaíochtaí a mhaoiniú chun cuidiú go díreach le daoine óga nach bhfuil fostaithe, oideachas ná oiliúint (NEETanna) amhail soláthar poist, cúrsaí oiliúna agus printíseachtaí, tacaíocht do ghnólachtaí nuathionscanta , etc.

Díreoidh an TFAO go heisiach ar NEETanna suas go dtí blianta 25, agus sa chás go measann na ballstáit go bhfuil siad ábhartha, chomh maith leo siúd atá suas go dtí bliain 30. Sa chás seo, áfach, beidh ar na Ballstáit acmhainní breise CSE a dháileadh ar na bearta seo chun laghdú mór ar an tacaíocht in aghaidh an duine a sheachaint (a d'fhéadfadh a bheith laghdaithe ó € 1356 go thart ar € 700 má áirítear gach NEET).

Go ginearálta, ní mór do na Ballstáit an cúnamh TFAO a chomhlánú le hinfheistíochtaí breise suntasacha CSE agus náisiúnta in athchóirithe struchtúracha chun seirbhísí fostaíochta, sóisialta agus oideachais a nuachóiriú do dhaoine óga, agus trí rochtain, cáilíocht agus naisc oideachais le héileamh an mhargaidh saothair a fheabhsú. Clárófar TFAO mar chuid de CSE.

An Ráthaíocht don Aos Óg a chur i bhfeidhm

Molann an Coimisiún Eorpach do na Ballstáit na struchtúir a chur i bhfeidhm chun an Ráthaíocht don Aos Óg a thabhairt i gcrích chomh luath agus is féidir. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún an € XNUM billiún a chur faoi ualach tosaigh faoin TFAO ionas go ndéantar an t-airgead seo go léir i 6 agus i 2014 seachas thar thréimhse seacht mbliana CAI. Chun tús gasta a chinntiú, d’fhéadfadh na Ballstáit tús a chur go heisceachtúil le bearta a bhaineann le TFAO a chur i bhfeidhm cheana féin mar 2015 Meán Fómhair 1 agus iad a aisíoc go cúlghabhálach nuair a cheadaítear na cláir ina dhiaidh sin. Ba cheart do na Ballstáit a gCláir Oibriúcháin a bhaineann leis an aos óg a chur isteach chomh luath agus is féidir agus a gcomhleanúnachas iomlán a chinntiú le Pleananna Forfheidhmithe Ráthaíocht na nÓg.

I gcomhthreo leis sin, tá an Coimisiún ag forbairt roinnt uirlisí ar leibhéal an AE chun cabhrú le ballstáit, mar Chomhghuaillíocht an AE um Phrintíseachtaí (féach thíos), an comhrialtas um fhostaíocht dhigiteach, EURES agus an tionscnamh ‘do chéad phost EURES’, agus cuidiú gnólachtaí chun daoine óga a earcú. Caithfear na bearta seo go léir a thabhairt ar aghaidh i ndlúthchomhpháirtíocht le ceardchumainn agus eagraíochtaí fostóirí agus geallsealbhóirí ábhartha.

Táthar ag súil go dtarraingeoidh Ballstáit a bhfuil dífhostaíocht ard ógra acu (ie iad siúd a bhaineann tairbhe as an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg) Pleananna Forfheidhmithe Ráthaíochta don Aos Óg (YGIPanna) suas faoi dheireadh mhí na Nollag 2013. Ba cheart do gach Ballstát eile a bpleananna a chur isteach faoin earrach 2014.

Táthar ag súil go ndréachtóidh na Ballstáit na Cláir Oibríochtúla a bhaineann leis an óige (cuid de) a bheidh mar bhonn le tacaíocht airgeadais an AE (CSE agus TFAO) a chur chun feidhme a luaithe is féidir agus a chur isteach chomh luath agus is féidir. Is féidir leo bearta atá incháilithe do mhaoiniú AE a chur i bhfeidhm cheana féin mar 1 Meán Fómhair 2013.

D'fhorbair agus scaipeadh an Coimisiún teimpléad do na YGIPanna seo, a leagann amach conas a chuirfear an Ráthaíocht don Aos Óg i bhfeidhm, róil na n-údarás poiblí agus eagraíochtaí eile faoi seach, conas a dhéanfar é a mhaoiniú (lena n-áirítear úsáid chistí an AE) agus monatóireacht, mar chomh maith le tráthchlár.

Chun cabhrú le cur i bhfeidhm na Ráthaíochta don Aos Óg, reáchtáladh seimineár oibre agus foghlama 'Tacaíocht phraiticiúil do dhearadh agus do chur i bhfeidhm Scéimeanna Ráthaíochta don Aos Óg' i La Hulpe, 17 go 18 Deireadh Fómhair. Thug sé le chéile i bhformáid nua Comhordaitheoirí Ráthaíochta don Aos Óg, Seirbhísí Fostaíochta Poiblí, údaráis oideachais agus oiliúna agus Údaráis Bhainistíochta CSE ó gach ballstát. Chuir an seimineár cúnamh praiticiúil ar fáil do na Ballstáit chun an YGIP a dhréachtú, agus riachtanais na mballstát aitheanta le haghaidh tuilleadh tacaíochta (féach IP / 13 / 969).

Tá an Coiste Fostaíochta (EMCO), a dhéanann ionadaíocht ar na Ballstáit, ag obair ar an Ráthaíocht don Aos Óg freisin: trí athbhreithniú iltaobhach ar chur i bhfeidhm Moltaí a bhaineann go sonrach le Tír (CSR) agus trí riachtanais sonraí a fhorbairt chun monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm agus ar thionchar na Ráthaíochta don Aos Óg . I mí na Nollag i mbliana, d'aontaigh trí bhallstát go ndéanfaí piarmheasúnú ar an dréacht-YGIP ag an am céanna leis an bplé ar na TSCanna óige. Comhoibreoidh EMCO go dlúth leis na Seirbhísí Fostaíochta Poiblí, a bhfuil ról tábhachtach acu maidir le scéimeanna Ráthaíochta don Aos Óg a bhunú.

Reáchtáladh Comhdháil Óige ar 3 Iúil i mBeirlín ar ar fhreastail Ceannairí Stáit agus Rialtais ó bhallstáit 16 chomh maith le hUachtarán an Choimisiúin Eorpaigh José Manuel Barroso agus an Coimisinéir Eorpach um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú László Andor. Tionóladh cruinnithe idir Cinn Seirbhísí Fostaíochta Poiblí agus airí. Beidh comhdháil leantach Ceannairí Stáit agus Rialtais ar siúl i bPáras ar 12 Samhain.

Tá comhdháil ardleibhéil faoi phátrúnacht an Choimisinéara Andor ar chur i bhfeidhm na Ráthaíochta don Aos Óg le tarlú san Earrach 2014.

Foirne Gníomhaíochta

Ó thús na tréimhse airgeadais reatha 2007-2013, bhí daoine óga i measc spriocghrúpaí ar leith an CSE i ngach ballstát. I roinnt cásanna slógadh níos mó airgid dóibh ó thosaigh an ghéarchéim. Rinneadh beagnach € 600 milliún a leithdháileadh ar ghníomhartha ar leith do na grúpaí is leochailí - daoine óga ina measc - i réimsí oideachais, rochtain ar fhostaíocht, treoir, oiliúint phraiticiúil i gcuideachtaí agus cosc.

Ar thionscnamh an Choimisiúin, bunaíodh Foirne Gníomhaíochta comhdhéanta d’oifigigh náisiúnta agus oifigigh de chuid an Choimisiúin i mí Feabhra 2012 leis na hocht mballstát leis na leibhéil is airde dífhostaíochta i measc an aosa óig, eadhon an Ghréig, Éire, an Iodáil, an Laitvia, an Liotuáin, an Phortaingéil, An tSlóvaic agus an Spáinn. Cuireadh de chúram ar na Foirne Gníomhaíochta maoiniú struchtúrtha AE a shlógadh tuilleadh (lena n-áirítear ó Chiste Sóisialta na hEorpa) a bhí fós ar fáil sa tréimhse cláraithe 2007-2013 chun tacú le deiseanna fostaíochta do dhaoine óga agus chun rochtain FBManna ar mhaoiniú a éascú.

Tuairiscíodh torthaí spreagúla i mí an Mheithimh: Bhí 1.14 milliún duine óg le cuidiú le € 3.7 billiún ó acmhainní CSE a ath-leithdháileadh ar ghníomhaíochtaí sonracha don óige agus € 1.19 tiomanta do thionscadail cheana féin. Leanadh den obair i rith an tsamhraidh chun cinntí a rinneadh cheana a chur i bhfeidhm agus chun cláir a athchruthú nuair a bhí gá leo fós, eadhon sa Spáinn agus sa Liotuáin. Déanfaidh an Coimisiún stoc a chur i bhfeidhm arís ar an talamh i mí na Nollag 2013.

Tír Moltaí Sonracha

An Moltaí a bhaineann go sonrach le Tír do 2013, a mhol an Coimisiún i mBealtaine 2013 agus a ghlac Comhairle Airí an AE i mí Iúil mar chuid den Seimeastar Eorpach mar a thugtar air, timthriall bliantúil déanta beartas eacnamaíoch an AE, áitigh 20 ballstát céimeanna práinneacha a ghlacadh chun dífhostaíocht i measc na n-óg a chomhrac. I measc na gcéimeanna seo tá beartais ghníomhacha mhargadh an tsaothair, seirbhísí fostaíochta poiblí a threisiú, tacaíocht do scéimeanna oiliúna agus printíseachta agus dul i ngleic le luathfhágáil scoile, ar féidir leo go léir cur le seachadadh na Ráthaíochta don Aos Óg. Áitíodh go díreach ar 12 bhallstát an Ráthaíocht don Aos Óg a chur i bhfeidhm. D'áitigh na Moltaí freisin ar bhallstáit féachaint ar bhealaí chun dul i ngleic le deighilt na margaí saothair ina mbíonn fostaithe agus seanóirí seanbhunaithe ag baint leasa as téarmaí agus coinníollacha fostaíochta an-mhaith ach go bhfuil daoine óga gan obair nó fostaithe ar chonarthaí gearrthéarmacha amháin.

Aistriú ón scoil go dtí an obair

Éascaíonn córais éifeachtacha gairmoideachais agus oiliúna, go háirithe iad siúd lena n-áirítear comhpháirt láidir foghlama-bhunaithe, aistriú daoine óga ón oideachas go dtí an obair. Sin an fáth ar 2 Iúil, sheol an Coimisiún Comhaontas Eorpach do Phrintíseachtaí chun cáilíocht agus soláthar na bprintíseachtaí ar fud an AE a fheabhsú agus chun meonta a athrú chun foghlaim de chineál printíseachta (féach IP / 13 / 634). Faigheann an Chomhghuaillíocht tacaíocht ón gcéad Dearbhú comhpháirteach riamh ón gCoimisiún Eorpach, Uachtaránacht Chomhairle Airí an AE agus eagraíochtaí ceardchumann agus fostóirí ar leibhéal na hEorpa (Cónaidhm na gCeardchumann Eorpach - ETUC, BusinessEurope, Ionad Eorpach na bhFostóirí agus na bhFiontar a sholáthraíonn seirbhísí Poiblí - CEEP agus Cumann Eorpach na bhFiontar Ceardaíochta, Beag agus Meánmhéide - UEAPMEÁitíonn an Coimisiún ar bhallstáit athchóiriú na bprintíseachta a chur san áireamh mar chuid dá gcur i bhfeidhm de na Pleananna Ráthaíochta don Aos Óg, agus maoiniú AE agus an saineolas teicniúil atá ar fáil a úsáid chun a gcórais a fheabhsú nuair is gá.

Ionas gur féidir le daoine óga taithí oibre ardchaighdeáin a fháil faoi choinníollacha sábháilte agus a n-infhostaitheacht a mhéadú, i mí na Nollag cuirfidh an Coimisiún togra i láthair a bhaineann le Creat Cáilíochta do Chúrsaí Oiliúna. Iarrfaidh an Coimisiún ar an gComhairle moltaí a ghlacadh bunaithe ar an togra go luath i 2014 - i gcomhréir le conclúidí na Comhairle Eorpaí i mí an Mheithimh.

Soghluaisteacht saothair

Cuidíonn an Coimisiún freisin le daoine óga post a fháil trí shoghluaisteacht lucht saothair a éascú, go háirithe trí dhaoine óga a chur ar an eolas faoi dheiseanna poist i dtíortha eile san AE. An EURES tugann gréasán cuardaigh poist rochtain ar níos mó ná 1.4 folúntas poist agus beagnach fostóirí cláraithe 31 000 chun cuardaitheoirí poist cumasacha soghluaiste a aimsiú.

Tá an líonra cuardaigh poist EURES á athchóiriú faoi láthair chun é a dhéanamh níos soláimhsithe, agus cuirfear Cairt EURES a sholáthróidh treoir choiteann an AE do bhearta seachadta náisiúnta EURES i láthair roimh dheireadh na bliana seo. Tá an Coimisiún ag obair chun seirbhísí EURES a neartú do lucht cuardaigh fostaíochta agus d'fhostóirí (féach IP / 12 / 1262, MEMO / 12 / 896, MEMO / 12 / 897agus tá togra eile le cur i láthair roimh dheireadh 2013.

Is tionscadal píolótach é do chéad scéim soghluaisteachta poist de chuid an Choimisiúin EURES chun éifeachtacht na seirbhísí oiriúnaithe a thástáil in éineacht le tacaíocht airgeadais chun cabhrú le daoine óga 18-30 bliana d’aois post a fháil i mballstáit eile (conradh sé mhí ar a laghad de réir náisiúnta dlí saothair). Soláthraíonn sé faisnéis, feidhm cuardaigh poist, earcaíocht agus tacaíocht socrúcháin poist. Maoiníonn sé cúrsaí teanga nó riachtanais oiliúna eile agus costais taistil d’iarratasóirí óga poist (d’agallaimh poist agus do shocrú poist i dtíortha eile an AE). Soláthraíonn sé rannchuidiú freisin le clár comhtháthaithe i gcás earcaíochta ag FBM.

Faoin gcéad CAI eile, soláthróidh an Clár nua um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta (EaSI) maoiniú díreach breise idir € 5 agus € 9 sa bhliain chun tacú leis an gcineál seo scéime spriocdhírithe (féach MEMO / 13 / 628). Forbrófar tionscnaimh ar scála beag chun déileáil le folúntais i slite beatha, in earnálacha nó i mballstáit áirithe trí fheachtais earcaíochta saincheaptha, a éascaíonn meaitseáil poist laistigh den AE. Beidh fostaíocht na hóige fós mar phríomhthosaíocht.

I bhfianaise scála an dúshláin is ar na Ballstáit a bheidh an dualgas - ag obair trína Seirbhísí Fostaíochta leis an bhféidearthacht maoiniú CSE a úsáid - agus fostóirí chun dlús a chur lena dtacaíocht airgeadais le haghaidh fostaíochta trí shoghluaisteacht laistigh den AE, ag tarraingt ar thaithí Do Chéad Phost EURES.

Conas a thacaíonn Ciste Sóisialta na hEorpa le daoine óga cheana féin?

Chuir Ciste Sóisialta na hEorpa, ar fiú níos mó ná € 10 billiún é in aghaidh na bliana faoi láthair, tacaíocht spriocdhírithe ar fáil d'fhostaíocht don aos óg ó fada roimh an ngéarchéim, agus bhí sé ríthábhachtach chun dul i ngleic leis an ardú reatha i ndífhostaíocht na hóige.

 1. Téann 68% de bhuiséad CSE i dtreo tionscadal ar féidir leo leas a bhaint as daoine óga freisin.
 2. Ón 2007 go 2012, bhain 20 milliún duine óg faoi bhlianta 25 tairbhe as an CSE trí oiliúint nó meantóireacht. I roinnt tíortha (an Ghearmáin, an Fhrainc, an Ungáir), is daoine óga iad 40% nó níos mó de na rannpháirtithe go léir.
 3. Tá sé mar aidhm ag tionscadail ESF daoine óga san oideachas a choinneáil trí dhul i ngleic le luathfhágáil na scoile agus trí dheiseanna a sholáthar chun dul isteach in oiliúint fhoirmiúil nó oideachas. Éascaítear aistriú ón scoil go hobair trí mheantóireacht agus comhairle phearsanta, oiliúint bhreise agus socrúcháin oibre, lena n-áirítear cúrsaí oiliúna agus printíseachtaí.
 4. Baineann go leor tíortha úsáid as infheistíocht CSE chun oideachas a nuachóiriú agus gairmoiliúint a neartú. Tugann tionscadail atá dírithe ar chuimsiú sóisialta aghaidh ar chomhtháthú daoine óga ó ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste isteach sa mhargadh saothair nó sa chóras oideachais. Tá trasnáisiúntaiúlacht ar cheann de phrionsabail oibriúcháin an CSE agus is gné an-fhorbartha den soláthar í soghluaisteacht mac léinn agus taighdeoirí.
 5. Beidh ról ríthábhachtach ag CSE freisin sa tréimhse airgeadais nua maidir le tacú le daoine óga, an Ráthaíocht don Aos Óg a chur chun feidhme agus aghaidh a thabhairt ar na moltaí gaolmhara a bhaineann go sonrach le tíortha mar chuid den Seimeastar Eorpach. Chuige seo, tá acmhainní leordhóthanacha de dhíth ar an gciste mar a chuir an Coimisiún béim orthu i gcónaí ó mhol sé gur cheart do CSE ionadaíocht a dhéanamh ar 25% ar a laghad den bheartas comhtháthaithe sa tréimhse 2014-2020.

Tuilleadh eolais

Féach freisin:

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending