Ceangail le linn

Geilleagar

Fómhar 2013 réamhaisnéis gheilleagrach: aisghabháil de réir a chéile, rioscaí seachtracha

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

131105Le míonna beaga anuas, tá comharthaí spreagúla ann go bhfuil téarnamh eacnamaíoch ar siúl san Eoraip. Tar éis conradh a dhéanamh suas go dtí an chéad ráithe de 2013, thosaigh geilleagar na hEorpa ag fás arís sa dara ráithe agus tá fíor-OTI le leanúint ag fás sa chuid eile den bhliain seo.

Táthar ag súil go bhfásfaidh sé sa dara leath de 2013 ag 0.5% i gcomparáid leis an tréimhse chéanna in 2012 san AE. Ar bhonn bliantúil, meastar go mbeidh fíorfhás OTI i mbliana ag 0.0% san AE agus -0.4% i limistéar an euro. Ag breathnú chun cinn, meastar go mbaileoidh fás eacnamaíoch luas de réir a chéile thar léaslíne na réamhaisnéise, go 1.4% san AE agus 1.1% i limistéar an euro in 2014, ag sroicheadh ​​1.9% agus 1.7% in 2015, faoi seach.

Tá coigeartú inmheánach agus seachtrach san Eoraip ag leanúint ar aghaidh, agus tá na hathchóirithe struchtúracha suntasacha agus an comhdhlúthú fioscach a cuireadh i bhfeidhm le blianta beaga anuas mar bhonn agus mar thaca leis. Chuir sé seo feabhas ar na coinníollacha maidir le héileamh intíre a bheith mar phríomh-inneall fáis san Eoraip de réir a chéile. Mar sin féin, i bhfianaise chúlra dearcadh lagaithe do gheilleagair mhargaidh atá ag teacht chun cinn, is próiseas de réir a chéile a bheidh ann filleadh ar fhás soladach.

Aiseolas

Dúirt Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadaíochta agus Coimisinéir an Euro Olli Rehn: "Tá comharthaí ag méadú go bhfuil pointe casaidh bainte amach ag geilleagar na hEorpa. Chruthaigh an comhdhlúthú fioscach agus na hathchóirithe struchtúracha a rinneadh san Eoraip an bonn le haghaidh téarnaimh. Ach tá sé ró-luath a dhearbhú bua: tá an dífhostaíocht fós ag leibhéil arda do-ghlactha. Sin an fáth go gcaithfimid leanúint ar aghaidh ag obair chun geilleagar na hEorpa a nuachóiriú, ar mhaithe le fás inbhuanaithe agus cruthú post. "

Faigheann aisghabháil de réir a chéile tarraingt

Tá na míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha carntha ag laghdú, agus táthar ag súil go bhfaighidh an fás luas measartha. Mar sin féin, leanann coigeartú leanúnach an chláir chomhardaithe i roinnt tíortha ag brath ar infheistíocht agus tomhaltas. Cé go bhfuil feabhas mór tagtha ar staid an mhargaidh airgeadais agus go bhfuil rátaí úis laghdaithe i dtíortha leochaileacha, níor chuir sé sin leis an bhfíorgheilleagar go fóill de réir mar a leanann ilroinnt sna margaí airgeadais, le difríochtaí suntasacha idir na ballstáit agus ar fud gnólachtaí de mhéideanna éagsúla.

Aiseolas

Tá an t-ionchas reatha ag teacht le tréithe gnóthú roimhe seo tar éis géarchéimeanna airgeadais. De réir mar a théann riachtanais díghiarála i bhfeidhm, táthar ag súil go neartóidh an t-éileamh intíre go mall, a bhuí le fás tomhaltais phríobháideach a atosú agus an aischur i ollfhoirmiú caipitil sheasta mar gheall ar dhálaí maoinithe foriomlána agus meon eacnamaíoch a fheabhsú. I bhfianaise an dul chun cinn atá déanta le blianta beaga anuas, tá luas an chomhdhlúthaithe fhioscaigh ag dul i laghad le linn na tréimhse réamhaisnéise. In 2014 agus 2015, táthar ag súil go mbeidh éileamh intíre mar phríomhspreagthóir an fháis, i bhfianaise chúlra dearcadh lagaithe d’onnmhairí an AE chuig an gcuid eile den domhan.

Ó tharla go gcuireann forbairtí sa mhargadh saothair moill orthu siúd atá in OTI go hiondúil faoi leathbhliain nó níos mó, níltear ag súil go n-aistreofar aisghabháil gníomhaíochta eacnamaíochta de réir a chéile go cruthú post. I mbliana, d’fhan an dífhostaíocht an-ard i roinnt tíortha agus tá an fhostaíocht ag laghdú i gcónaí. Le míonna beaga anuas, áfach, tá coinníollacha an mhargaidh saothair ag tosú ag cobhsú agus tá an t-ionchas ann go dtiocfaidh laghdú measartha ar an dífhostaíocht i dtreo 10.7% san AE agus 11.8% i limistéar an euro faoi 2015, cé go bhfanfaidh difríochtaí tras-tíre an-mhór.

Meastar go bhfanfaidh boilsciú i bpraghsanna tomhaltóirí faoi réir an AE agus limistéar an euro araon le linn na tréimhse réamhaisnéise, le rátaí gar do 1½%.

Tá feabhas láidir agus comhsheasmhach tagtha ar iarmhéideanna na gcuntas reatha i mballstáit leochaileacha le blianta beaga anuas. Tar éis gnóthachain iomaíochais praghsanna leanúnacha agus neartú a n-earnálacha onnmhairiúcháin, táthar ag súil go gcláróidh roinnt ballstát leochaileach barrachais cuntas reatha i mbliana.

Fágann iarracht chinntitheach luath luas comhdhlúthaithe níos moille

Tá sé beartaithe go leanfaidh an laghdú ar easnaimh rialtais ginearálta. In 2013, meastar go dtitfidh easnaimh fhioscacha ceannlíne go 3½% den OTI san AE agus 3% i limistéar an euro, agus sroichfidh cóimheasa fiachais-OTI beagnach 90% san AE agus 96% i limistéar an euro. Meastar go dtiocfaidh laghdú suntasach ar an easnamh struchtúrach buiséid, ie an t-easnamh rialtais ginearálta arna cheartú le haghaidh tosca timthriallacha, bearta aonuaire agus bearta sealadacha eile, in 2013 de níos mó ná ½% den OTI sa dá réimse, de bharr na mbeart comhdhlúthaithe a cuireadh i bhfeidhm i roinnt réimsí ballstáit. De réir dhréachtbhuiséid 2014 a bhí ar fáil roimh dháta scoite na réamhaisnéise, tá an feabhsúchán seo le leanúint ar aghaidh in 2014, ach ar luas níos moille. Mínítear é seo i bpáirt leis an bhfíric go bhfuil a gCuspóirí Meán-Téarma faoi seach bainte amach ag roinnt ballstát dá n-iarmhéideanna buiséadacha struchtúracha, agus ba cheart go rannchuideodh siad leis an bhfiach poiblí a thabhairt ar chonair atá ag laghdú.

Rioscaí níos cothroime

Tá an réamhaisnéis seo bunaithe ar an toimhde go gcuirfear bearta beartais comhaontaithe i bhfeidhm go docht ar leibhéal an AE agus na mballstát a thacóidh leis an bpróiseas coigeartaithe leanúnach riachtanach agus a choimeádfaidh feabhsúcháin ar mhuinín chomh maith le dálaí airgeadais.

Mar gheall ar chur chun feidhme cinntitheach beartais, tá na rioscaí a bhraitear do shláine an euro a bhaineann leis an ngéarchéim fiachais cheannasaigh imithe. Tá níos mó rioscaí bunoscionn tagtha chun cinn, nasctha leis an bhféidearthacht go bhféadfadh na hathchóirithe a cuireadh i bhfeidhm le blianta beaga anuas éifeachtaí dearfacha breise a sheachadadh níos gasta ná mar a bhíothas ag súil. Mar sin féin, cé go bhfuil an éiginnteacht ag dul in olcas, tá sé fós ardaithe agus tá sé ag bagairt go bhfanfaidh sé ina fhás. Tá an riosca ann fós go bhféadfadh sciorradh beartais éiginnteacht a ardú agus strus airgeadais a ath-adhaint, agus tá rioscaí míbhuntáiste sa timpeallacht sheachtrach méadaithe.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cruinnithe Mullaigh an AE

Seolann AE-SAM an Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta chun claochlú digiteach domhanda bunaithe ar luachanna a threorú

foilsithe

on

Tar éis seoladh an An Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta (TTC) ag Cruinniú Mullaigh AE-SAM i mí an Mheithimh ag Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen agus Uachtarán na Stát Aontaithe Joe Biden, d’fhógair an AE agus na SA an 9 Meán Fómhair na sonraí dá chéad chruinniú an 29 Meán Fómhair 2021 i Pittsburgh, Pennsylvania. Beidh Leas-Uachtaráin Feidhmiúcháin an Choimisiúin Eorpaigh Margrethe Vestager agus Valdis Dombrovskis ina gcomhchathaoirleach air, mar aon le Rúnaí Stáit na Stát Aontaithe Antony Blinken, Rúnaí Tráchtála Gina Raimondo, agus Ionadaí Trádála Katherine Tai.

Dhearbhaigh comhchathaoirligh TTC: “Léiríonn an cruinniú tionscnaimh seo de Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta AE-SAM (TTC) ár dtiomantas comhpháirteach chun trádáil agus infheistíocht thrasatlantach a leathnú agus a dhoimhniú agus chun na rialacha do gheilleagar an 21ú haois a nuashonrú. Ag tógáil ar ár gcomhluachanna daonlathacha agus an caidreamh eacnamaíoch is mó ar domhan, táimid ag obair go crua ón gCruinniú Mullaigh chun na réimsí inar féidir linn céimeanna nithiúla a ghlacadh chun a chinntiú go seachadann beartais trádála agus teicneolaíochta dár ndaoine. I gcomhar leis an TTC, tá an AE agus na SA tiomanta agus táimid ag tnúth le teagmháil láidir leanúnach le raon leathan páirtithe leasmhara lena chinntiú go dtacaíonn torthaí an chomhair seo le fás leathanbhunaithe sa dá gheilleagar agus go bhfuil siad ag teacht lenár gcomhluachanna. . "

Rachaidh deich ngrúpa oibre an TTC i ngleic le sraith éagsúil dúshlán, lena n-áirítear comhar maidir le caighdeáin teicneolaíochta, dúshláin trádála domhanda agus slándáil an tslabhra soláthair, teicneolaíocht aeráide agus glas, slándáil agus iomaíochas TFC, rialachas sonraí agus ardáin teicneolaíochta, mí-úsáid na teicneolaíochta atá ag bagairt ar shlándáil agus cearta an duine, rialuithe onnmhairiúcháin, scagadh infheistíochta, agus rochtain ar theicneolaíochtaí digiteacha agus úsáid teicneolaíochtaí digiteacha ag fiontair bheaga agus mheánmhéide. Tá an ráiteas iomlán ar fáil anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending