Ceangail le linn

Geilleagar

Comhshaol: Níos mó saoránaigh ag iarraidh cosaint an dúlra níos fearr

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

valuing_biodiversityCreideann beagnach naonúr as gach deichniúr Eorpach gur fadhb í caillteanas bithéagsúlachta - meath agus díothú féideartha speiceas ainmhithe, flóra agus fána, gnáthóga nádúrtha agus éiceachórais san Eoraip - de réir suirbhé nua.

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil ​​Janez Potočnik: "Is maith a fheiceáil go bhfuil tuairim an phobail ag éirí níos eolaí ar a thábhachtaí atá bithéagsúlacht. Tá súil agam go n-aistreoidh ceannairí polaitiúla an imní seo ina ghníomh inláimhsithe chun an méid a d'aontaigh muid i Straitéis Bithéagsúlachta an AE a sheachadadh."

Deir beagnach ceathrar as gach deichniúr freagróir (38%) do shuirbhé Flash Eurobarometer go ndéanann siad iarracht phearsanta cheana féin chun bithéagsúlacht a chosaint, cion a mhéadaigh beagán i gcomparáid le 2007 (34%). Deir ochtar as gach deichniúr Eorpach (78%) go bhfuil ceannaíonn siad táirgí atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, cosúil leo siúd atá orgánach nó a tháirgtear go háitiúil, chun cabhrú le caillteanas bithéagsúlachta a chomhrac.

Aiseolas

De réir freagraí an tsuirbhé, cosnaíonn na hEorpaigh an bhithéagsúlacht ar chúiseanna éagsúla:

  • Aontaíonn naonúr as gach deichniúr Eorpach (93%), agus aontaíonn seisear as gach deichniúr (62%) go bhfuil sé tábhachtach stop a chur le caillteanas bithéagsúlachta toisc go bhfuil ár bhfolláine agus cáilíocht na beatha bunaithe ar an dúlra agus ar an mbithéagsúlacht.
  • Aontaíonn níos mó ná ochtar as gach deichniúr Eorpach (87%) go bhfuil sé tábhachtach toisc go bhfuil bithéagsúlacht fíor-riachtanach chun earraí mar bhia, breosla agus cógais a tháirgeadh.
  • Aontaíonn trí cheathrú de na hEorpaigh (75%) go bhfuil sé tábhachtach mar go mbeidh an Eoraip níos boichte go heacnamaíoch mar gheall ar chailliúint na bithéagsúlachta.

Aontaíonn tromlach na nEorpach - 65% - go hiomlán gur cheart don AE na ceantair ina bhfuil an dúlra cosanta san Eoraip a mhéadú. Tá cuid mhaith d’iarrachtaí an AE chun bithéagsúlacht a chosaint timpeall Cineál 2000, líonra mór limistéar cosanta a chuimsíonn anois beagnach 18% de thalamh na hEorpa. Ach léirigh an suirbhé treocht aníos i bhfeasacht an líonra, ach ó leibhéal íseal - níor chuala thart ar thrí cheathrú de na freagróirí (73%) faoin líonra go fóill. Ina theannta sin, aontaíonn níos mó ná seachtar as gach deichniúr freagróirí go hiomlán gur cheart don AE saoránaigh a chur ar an eolas níos fearr faoi thábhacht na bithéagsúlachta.

cúlra

Aiseolas

Dúshlán ollmhór don timpeallacht dhomhanda is ea caillteanas bithéagsúlachta, agus cailltear speicis ag 100 go 1,000 oiread an ghnáthráta. Tá níos mó ná aon trian de na speicis a ndearnadh measúnú orthu faoi bhagairt díothaithe agus tá thart ar 60% de sheirbhísí éiceachórais an Domhain díghrádaithe le 50 bliain anuas. Is iad gníomhaíochtaí daonna is cúis leis an gcaillteanas seo, trí athrú ar úsáid talún, ró-shaothrú, cleachtais neamh-inbhuanaithe, truailliú agus speicis ionracha a thabhairt isteach, as a dtagann scriosadh, ilroinnt agus díghrádú gnáthóige agus a chuireann bagairt ar na pobail ainmhithe agus plandaí atá ina gcónaí iontu. Is fachtóir é an t-athrú aeráide freisin.

San AE tá thart ar speiceas amháin as gach ceithre speiceas faoi bhagairt díothaithe faoi láthair agus tá ró-shaothrú nó ídiú suntasach ar 88% de stoic éisc. Tá straitéis ag an Eoraip chun stop a chur le cailliúint seirbhísí bithéagsúlachta agus éiceachórais san AE faoi 2020. Cuimsíonn sé sé phríomhsprioc agus 20 gníomh chun cabhrú leis an Eoraip a sprioc a bhaint amach.

An Flash Eurobarometer 379 Rinneadh é i 27 mballstát an Aontais Eorpaigh agus sa Chróit ag an am idir 26 agus 28 Meitheamh 2013. Cuireadh thart ar 25,537 freagróir ó ghrúpaí sóisialta agus déimeagrafacha éagsúla faoi agallamh ar an teileafón ina máthairtheanga thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending