Ceangail le linn

Cúnamh

Cúigiú tuarascáil gníomhaíochta Thascfhórsa na Gréige: Tacú le hathchóirithe ríthábhachtacha

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

GhréigD’fhoilsigh Tascfhórsa an Choimisiúin don Ghréig a chúigiú tuarascáil gníomhaíochta, a chlúdaíonn an tréimhse Aibreán-Meán Fómhair 2013. Chonaic an tréimhse seo leathnú agus doimhniú an chúnaimh theicniúil a sholáthraíonn an Tascfhórsa, a thacaíonn le húdaráis na Gréige an clár oibre um athchóiriú eacnamaíoch a chur i bhfeidhm. nasctha le clár cúnaimh airgeadais na tíre, chomh maith leis an úsáid is fearr is féidir a bhaint as leithdháileadh na tíre ar mhaoiniú Struchtúrtha agus Comhtháthaithe an AE.

Dúirt an Leas-Uachtarán Olli Rehn, atá freagrach as gnóthaí eacnamaíocha agus airgeadaíochta agus an euro: “Cé go bhfeicimid comharthaí spreagúla cobhsaíochta i ngeilleagar na Gréige agus táimid ag súil le filleadh ar fhás dearfach in 2014, tá an cás fós an-deacair do shaoránaigh na Gréige, go háirithe an líon mór daoine dífhostaithe. Is clár oibre é an clár athchóirithe struchtúrtha d’athshlánú inbhuanaithe i bhfás agus i gcruthú post, agus tá Tascfhórsa na Gréige ag obair go crua chun tacú le húdaráis na Gréige lena chur i bhfeidhm. Is ábhar mór misnigh dúinn an feabhas láidir a fheiceáil ar ionsú na Gréige ar mhaoiniú AE, ar foinse riachtanach infheistíochta é ag an am seo. "

Tá dul chun cinn maith déanta maidir le hinfheistíochtaí bonneagair a dhíghlasáil. Tá an obair ar cheithre mhótarbhealach mór le luach comhcheangailte de € 7.6 billiún, atá curtha ar fionraí ar feadh trí bliana mar gheall ar an ngéarchéim, beagnach le bheith atosaithe, agus tá súil le himréiteach AE agus tacaíocht airgeadais sna seachtainí amach romhainn. Tá an Tascfhórsa ag cur comhairle agus treorach ar fáil chun cabhrú le críochnú na dtionscadal seo a thosú.

Aiseolas

Ceann de na feabhsuithe is suntasaí ar chuidigh an Tascfhórsa leis, mar aon le codanna eile den Choimisiún Eorpach, is ea ionsú méadaithe na Gréige ar Mhaoiniú Struchtúrach agus Comhtháthaithe. As an € 20bn atá ar fáil don Ghréig faoi láthair ó bhuiséad an AE, bhí 67.5% eisithe faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair, suas ó 49% ag deireadh 2012. Ó mhí na Nollag 2011, tá an Ghréig ardaithe ón 18ú háit go dtí an séú háit i léig an AE. tábla ionsúcháin na gCistí Struchtúracha, a léiríonn instealladh leachtachta a bhfuil géarghá leis sa gheilleagar.

I réimse an airgeadais phoiblí agus an bhailithe cánach, bhí cúnamh teicniúil lárnach i mbun struchtúir nua a bhunú do bhainistíocht airgeadais phoiblí agus do riarachán ioncaim phoiblí. Tá comharthaí ann go bhfuil éifeachtúlacht mhéadaithe sa riarachán cánach agus tá líon na n-iniúchtaí críochnaithe ar cháiníocóirí móra níos mó ná dúbailt sa chéad seacht mí den bhliain i gcomparáid le 2012 (164 vs 66).

Tá an Tascfhórsa ag obair go dlúth leis na húdaráis freisin chun cáilíocht printíseachtaí agus gairmoiliúna a fheabhsú.

Aiseolas

Ar deireadh, chuir an Tascfhórsa tacaíocht ar fáil do straitéis náisiúnta frith-éillithe agus comhordaitheoir náisiúnta a cheapadh chun maoirseacht a dhéanamh ar a cur chun feidhme, atá ar bun cheana féin. Tá oiliúint curtha ar fáil do níos mó ná 500 oifigeach maidir le sciúradh airgid agus imghabháil cánach a aithint. Thacaigh cúnamh teicniúil le hullmhú na reachtaíochta chun clárlann nua cuntas bainc a bhunú agus chuidigh sé le hacmhainn an Aonaid Faisnéise Airgeadais (an t-údarás maoinithe in aghaidh sciúradh airgid agus frithsceimhlitheoireachta) a threisiú. Mar thoradh air seo tuairiscíodh 1130 cás d’imghabháil cánach amhrasta, tarchur 313 cás chuig Oifig an Ionchúisitheora agus reo sócmhainní ar fiú € 133 milliún iad.

Tá ról tábhachtach ag cúnamh teicniúil atá dírithe go maith agus a bhfuil acmhainní cuí aige i dtacú leis na hathchóirithe riachtanacha ar gheilleagar na Gréige, mar aon le tiomantas agus cinneadh leanúnach údaráis na Gréige.

Ag dul ar aghaidh dó, measann an Tascfhórsa go mbeidh cúnamh teicniúil thar a bheith tábhachtach sna trí réimse seo a leanas d’fhonn tacú le téarnamh eacnamaíoch na Gréige:

  • Tacú le feidhmiú fónta an riaracháin cánach, chun a chur ar chumas údaráis na Gréige ioncam poiblí a mhéadú agus dáileadh níos cothroime ar an ualach cánach a bhaint amach.
  • Athchóiriú aireachtaí agus eintiteas an rialtais láir a thabhairt ar aghaidh, riarachán poiblí a thógáil a bheidh in ann freastal níos fearr ar riachtanais saoránach agus cuideachtaí agus a mbeidh sé de chumas aige tacú le hiarrachtaí athchóirithe a chur i bhfeidhm.
  • Cuidiú le timpeallacht ghnó thacúil agus intuartha a chruthú, toisc go mbraitheann fás agus cruthú post ar chuideachtaí rathúla a bhfuil rochtain acu ar leachtacht agus ar mhargaí agus atá in ann deiseanna nua tráchtála a thapú.

cúlra

Seoladh Tascfhórsa na Gréige an 20 Iúil 2011 leis an sainordú an cúnamh teicniúil a d’iarr an Ghréig a aithint agus a chomhordú d’fhonn gealltanais a tugadh faoina clár um choigeartú eacnamaíoch a sheachadadh. Oibríonn sé freisin chun ionsú chistí an AE a luathú d’fhonn fás eacnamaíoch, iomaíochas agus fostaíocht a choinneáil.

Thacaigh an Chomhairle Eorpach leis an tionscnamh seo an 21 Iúil 2011, a dúirt “… go ndéanfaidh ballstáit agus an Coimisiún na hacmhainní go léir is gá a úsáid láithreach chun cúnamh teicniúil eisceachtúil a sholáthar chun cabhrú leis an nGréig a cuid leasuithe a chur i bhfeidhm…”

Chuir an Tascfhórsa tús lena chuid oibre trí mhí ina dhiaidh sin. Sa lá atá inniu ann, comhordaíonn sé cúnamh teicniúil ar fud 12 réimse leathan beartais, gach ceann acu comhdhéanta de roinnt tionscadal ar leith: luasghéarú tionscadal beartais comhtháthaithe; institiúidí airgeadais / rochtain ar airgeadas; athchóiriú riaracháin; buiséad agus cánachas; frith-sciúradh airgid agus frith-éilliú; timpeallacht ghnó; athchóiriú sláinte; athchóiriú breithiúnach; margadh an tsaothair, slándáil shóisialta, nuálaíocht agus oideachas; tearmann agus imirce; príobháidiú agus clárlann talún; agus tionscail agus seirbhísí líonra.

Tuairiscíonn sé don Uachtarán Barroso agus oibríonn sé faoi threoir pholaitiúil an Leas-Uachtaráin Olli Rehn. Tuairiscíonn ceann an Tascfhórsa, Horst Reichenbach, go rialta ar dhul chun cinn d’údaráis na Gréige agus don Choimisiún.

Tá timpeall 60 ball foirne sa Tascfhórsa agus tá sé lonnaithe i gcomhpháirt sa Bhruiséil agus san Aithin.

Chuir go leor Ballstát - go háirithe an Fhrainc, an Ghearmáin agus an Ísiltír - líon mór saineolaithe sinsearacha agus oifigeach ar fáil, ag glacadh leis go minic costais iomlána na ranníocaíochta seo.

Nasc leis an 5ú tuarascáil ráithiúil.

ACC

#AfricaEuropeAlliance - Infheistíochtaí fuinnimh inbhuanaithe a threisiú in #Africa

foilsithe

on

Tugann tionscnamh ardáin ardleibhéil le chéile príomhpháirtithe san earnáil fuinnimh inbhuanaithe ó na hearnálacha poiblí agus príobháideacha san Eoraip agus san Afraic.

Ag Fóram Infheistíochta na hAfraice in Johannesburg a d'eagraigh Banc Forbartha na hAfraice, sheol an tAontas Eorpach agus an tAontas na hAfraice ardán ardleibhéil AE-na hAfraice ar infheistíochtaí fuinnimh inbhuanaithe san Afraic.

Le linn a Óráid faoi Staid an Aontais D'fhógair an tUachtarán Juncker an ceann nua 'An Afraic - Comhghuaillíocht na hEorpa um Infheistíocht Inbhuanaithe agus Poist' cur go mór le hinfheistíocht san Afraic, trádáil a neartú, poist a chruthú, agus infheistíocht a dhéanamh in oideachas agus i scileanna. Is éard atá san ardán ardleibhéil a cuireadh i bhfeidhm inniu gníomh nithiúil faoin gcomhghuaillíocht seo chun infheistíochtaí straitéiseacha a threisiú agus ról na hearnála príobháidí a neartú.

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach, Tionscail, Fiontraíochta agus FBManna Elżbieta Bieńkowska i Johannesburg: "Má táimid dáiríre faoi infheistíochtaí fuinnimh inbhuanaithe san Afraic, teastaíonn gach duine uainn, an earnáil phríobháideach san áireamh. Réiteoidh an t-ardán ardleibhéil an bealach chuige sin: Pléifidh saineolaithe ó na hearnálacha poiblí, príobháideacha, acadúla agus airgeadais i gcomhpháirt dúshláin agus bacainní ar infheistíocht inbhuanaithe sa réimse seo agus cuideoidh siad le dul i ngleic leo. "

Tugann an Ardán Ardleibhéil oibreoirí poiblí, príobháideacha agus airgeadais le chéile chomh maith le lucht acadúil ón Afraic agus ón Eoraip. Scrúdóidh siad na dúshláin agus na leasanna straitéiseacha a d'fhéadfadh an tionchar a luathú, go háirithe maidir le fás inbhuanaithe agus poist. Tá sé mar aidhm ag an ardán ardleibhéil infheistíochtaí príobháideacha atá freagrach agus inbhuanaithe a mhealladh agus a threisiú i dtreo fuinnimh inbhuanaithe san Afraic.

Ba é toradh nithiúil an imeachta seolta ardáin ardleibhéil fógraíodh trí shruth oibre, 1) a shainaithníonn infheistíochtaí fuinnimh a bhfuil tionchar mór acu ar fhás agus ar chruthú post, 2) anailís a dhéanamh ar rioscaí infheistíochta fuinnimh agus treoirlínte beartais a mholadh le haghaidh infheistíochta agus gnó inbhuanaithe timpeallacht agus 3) malartuithe a threisiú idir earnáil phríobháideach na hAfraice agus na hEorpa.

Aiseolas

cúlra

Trí ghníomhaithe fuinnimh ó na hearnálacha príobháideacha agus poiblí a thabhairt le chéile ón dá mhór-roinn, cothóidh an t-ardán ardleibhéil an chomhpháirtíocht idir gnólachtaí Eorpacha agus Afracacha, agus tacóidh sé le ‘Comhghuaillíocht na hAfraice-AE um Infheistíocht Inbhuanaithe agus Poist’. Cuideoidh sé leis an gcuid is mó de na deiseanna a bhaint amach maidir le hinfheistíochtaí fuinnimh inbhuanaithe san Afraic, chomh maith le dul i ngleic níos fearr le dúshláin agus príomhbhacainní a chuireann bac air faoi láthair.

An Fóram Infheistíochta na hAfraice i Johannesburg a tharla an 7-9 Samhain 2018 agus ba é Banc Forbartha na hAfraice a d’eagraigh é. Is é an Fóram an áit a dtagann urraitheoirí tionscadail, iasachtaithe, iasachtóirí, agus infheisteoirí san earnáil phoiblí agus phríobháideach le chéile chun deiseanna infheistíochta na hAfraice a luathú - go háirithe an earnáil fuinnimh.

An 'Comhghuaillíocht na hAfraice-na hEorpa um Infheistíocht Inbhuanaithe agus Poist' Tógann sé ar na tiomantais a glacadh le linn na Aontas na hAfraice - Cruinniú Mullaigh an Aontais Eorpaigh, a tharla i mí na Samhna anuraidh i Abidjan, áit ar aontaigh an dá mhór-roinn a gcomhpháirtíocht a neartú. Leagtar amach ann na príomhshnáitheanna gníomhaíochta le haghaidh clár oibre eacnamaíoch níos láidre don AE agus dá chomhpháirtithe san Afraic.

Tá ról bunúsach ag forbairt ar fhuinneamh inbhuanaithe i bhforbairt. Cuspóir an Clár Oibre 2030 Fhorbairt Inbhuanaithe rochtain uilíoch a thabhairt ar sheirbhísí fuinnimh inacmhainne, iontaofa, nua-aimseartha. Tá rún daingean ag an AE cuidiú le tíortha comhpháirtíochta giniúint fuinnimh in-athnuaite a mhéadú agus a bhfoinsí fuinnimh a éagsúlú ag cinntiú go n-aistreofar chuig córas fuinnimh cliste, slán, athléimneach agus inbhuanaithe do chách. Tá sé ríthábhachtach an earnáil phríobháideach a úsáid chun an iarracht seo a dhéanamh.

Tuilleadh eolais

Comhaontas na hAfraice-na hEorpa

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

africa

má choimeádtar an AE cabhair do thíortha triomaigh tionchar i #HornofAfrica

foilsithe

on

Tá sé fógartha ag an gCoimisiún Eorpach cabhair dhaonnúil sa bhreis de € 60 milliún chun cuidiú le daoine sa tSomáil, An Aetóip agus sa Chéinia, a bhí os comhair na leibhéil chriticiúil de easpa sábháilteachta an tsoláthair bia mar gheall ar triomach dian.

Tugann an cúnamh breise cabhair an AE dhaonnúil do Chorn na hAfraice réigiún (lena n-áirítear an tSomáil, An Aetóip, An Chéinia, Uganda, Djibouti) go dtí beagnach € 260m ó thús na bliana.

"Tá meath suntasach tagtha ar an staid in Adharc na hAfraice in 2017 agus tá sé ag dul in olcas i gcónaí. Tá na milliúin daoine ag streachailt chun freastal ar a riachtanais bhia agus a dteaghlaigh. Tá riosca an ghorta fíor. Tá an tAontas Eorpach ag leanúint an staid go dlúth ó shin an chabhair atá ag dul i dtosach agus ag méadú de réir a chéile do na pobail atá buailte. Cuideoidh an pacáiste nua seo lenár gcomhpháirtithe daonnúla an freagra a mhéadú tuilleadh agus cúnamh a thabhairt chun beatha a thabhairt do dhaoine i ngátar, "a dúirt an Coimisinéir um Chúnamh Daonnúil agus Bainistíocht Géarchéime Christos Stylianides.

Aiseolas

Beidh an cúnamh an AE nua a fógraíodh tacú le comhpháirtithe daonnúla freagairt cheana do riachtanais na daoine atá thíos chun cur le cúnamh bia éigeandála agus cóireáil míchothú. Beidh na tionscadail lena soláthar uisce, cosaint beostoic agus mar fhreagairt ar ráigeanna a chothú chomh maith. Caithfear tromlach an mhaoinithe (€ 40m) dul chun cabhrú na daoine is leochailí sa tSomáil, cé go mbeidh € 15m téigh go dtí an Aetóip agus € 5m go Chéinia.

cúlra

Na milliúin daoine i gCorn na hAfraice bhfuil tionchar ag easpa sábháilteachta an tsoláthair bia agus ganntanas uisce. Is Fásra tanaí. básanna Beostoc, praghsanna arda bia agus ioncaim laghdaithe á thuairisciú. Mar thoradh ar an séasúr na báistí go dona ag feidhmiú, beidh na feamainne eile a laghdú go mór agus táthar ag súil ar an scéal níos measa sna míonna amach romhainn.

Aiseolas

Tagann an triomach ar shála na haimsire gruama ba chúis le feiniméan El Niño in 2015-16. San Aetóip, spreag sí an oibríocht freagartha triomach is mó i stair na tíre.

Tá 2.3 milliún teifeach sa réigiún freisin - a bhformhór acu as Éimin, an tSúdáin Theas agus an tSomáil - agus ag streachailt chun freastal ar a riachtanais mhéadaitheacha.

Ó 2011, tá an tAontas Eorpach breis € 1 billiún i gcabhair dhaonnúil dá chomhpháirtithe i gCorn na hAfraice. Tá maoiniú ón AE Chabhraigh cúnamh bia, sláinte agus cothú cúraim, uisce glan, sláintíocht, agus fothain a chur ar fáil dóibh siúd a bhfuil a saol faoi bhagairt ag triomach agus coimhlint.

Mar sin féin, tá cabhair do na daonraí tionchar ag triomaigh casta ag an iargúltacht na gceantar áirithe, chomh maith leis an foréigean leanúnach sa tSomáil. Gach páirtí sa choinbhleacht Moltar, dá bhrí sin chun rochtain dhaonnúil gan bhac do dhaoine atá i ngátar ar fáil.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cúnamh

Sroicheann Cúnamh AE #Development Oifigiúil leibhéal is airde riamh

foilsithe

on

Deimhníonn figiúirí nua gur dhaingnigh an tAontas Eorpach agus a bhallstáit a n-áit mar phríomh-dheontóir cúnaimh an domhain in 2016.

Taispeánann réamhfhigiúirí an OECD gur shroich Cúnamh Forbartha Oifigiúil (ODA) a sholáthraíonn an AE agus a bhallstáit € 75.5 billiún in 2016. Is méadú 11% é seo i gcomparáid le leibhéil 2015. Tá méadú tagtha ar chúnamh an AE don cheathrú bliain as a chéile agus shroich sé an leibhéal is airde go dtí seo. In 2016, b'ionann ODA comhchoiteann an AE agus 0.51% d'Ollioncam Náisiúnta (GNI) an AE, tar éis méadú ó 0.47% in 2015. Tá sé seo i bhfad níos airde ná an meán 0.21% de thíortha neamh-AE atá ina mbaill den Choiste Cúnaimh Forbartha (DAC). .

Aiseolas

Dá bhrí sin, dhaingnigh an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit a n-áit arís mar phríomh-dheontóir cúnaimh an domhain in 2016.

Dúirt an Coimisinéir um Chomhar agus Fhorbairt Idirnáisiúnta, Neven Mimica: “Táim bródúil go bhfanann an AE mar phríomhsholáthraí Cúnaimh Forbartha Oifigiúil ar domhan - cruthúnas soiléir ar ár dtiomantas do Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe. Iarraimid ar gach gníomhaí forbartha a n-iarrachtaí a dhéanamh arís mar an gcéanna. Agus ní stopann muid ansin. Déanaimid iarracht infheistíochtaí na hearnála príobháidí a ghiaráil, cuidiú le hacmhainní baile a shlógadh agus comhiarrachtaí a threisiú le ballstáit an AE, déanaimid iarracht an leas is fearr a bhaint as na foinsí maoinithe uile le haghaidh forbartha. "

I 2016, ar choinníoll cúig Ballstát an AE 0.7% nó níos mó dá Ollioncam Náisiúnta (OIN) in Chúnamh Oifigiúil Forbartha: Lucsamburg (1.00%), An tSualainn (0.94%), an Danmhairg (0.75%), An Ghearmáin (0.70%), a bhfuil bainte amach an sprioc den chéad uair, agus an Ríocht Aontaithe (0.70%). Ballstáit sé cinn déag an AE méadaithe a gcuid ODA i gcomparáid lena OIN, agus laghdaigh ball 5 stáit a ODA agus 7 fhan ag an leibhéal céanna leis an bhliain seo caite. San iomlán, tháinig méadú Ballstáit 20 n ODA ainmniúil de € 10.9 billiún, agus na laghduithe i gcásanna eile 6 agus € 3.4 billiún.

Aiseolas

In 2016, agus géarchéim imirce gan fasach ann, bhí an AE agus a bhallstáit in ann a dtacaíocht do dhídeanaithe a mhéadú chomh maith lena ‘gcabhair forbartha’ do thíortha i mbéal forbartha. Bhí an méadú foriomlán ar Chúnamh Forbartha Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, le € 7.6 billiún, níos mó ná mar a chosnaíonn an borradh i ndídeanaithe deontóra € 1.9 billiún. Ní raibh ach 25% d’fhás ODA Comhchoiteann an AE idir 2015 agus 2016 mar gheall ar chostais dídeanaithe intíre, mar sin, bhí fás in ODA, fiú má tá na costais sin eisiata. D’fhás ODA comhchoiteann an AE seachas costais dídeanaithe intíre ó € 59.1 billiún in 2015 go € 64.8 billiún in 2016, arb ionann é agus méadú 10%.

cúlra

Tá Cúnamh Forbartha Oifigiúil foinse ríthábhachtach maoinithe do go leor tíortha i mbéal forbartha, ach is léir go bhfuil iarrachtaí chun dul i bhfad níos faide. An fhís, ar conas ba chóir maoiniú forbartha fabhrú chun tacú le Clár Oibre 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe, tá aontaithe sa Addis Ababa Clár Oibre Gníomhaíochta[1] (AAAA).

Chun tacú leis an gclár oibre, féachann an tAontas Eorpach (AE) le increaseresources fhorbairt inbhuanaithe, lena n-áirítear trí:

- Slógadh acmhainní baile

- Acmhainní na hearnála príobháidí a ghiaráil ar leibhéal intíre agus idirnáisiúnta chun airgeadas a fhorbairt d’fhorbairt na hearnála príobháidí

- Comhiarrachtaí cláraithe a mhéadú idir an AE agus a Bhallstáit mar bhealach chun éifeachtúlacht, úinéireacht agus éifeachtúlacht an chomhair forbartha a fheabhsú.

I 2005, an AE agus a Bhallstáit i ngeall ar a ODA comhchoiteann a mhéadú go 0.7% Ioncaim AE Comhlán Náisiúnta (OIN) ag 2015. Cé an ngéarchéim eacnamaíoch agus brúnna buiséadacha dian sa chuid is mó ballstáit an AE Chiallaigh sé sin go nach raibh an AE ag freastal ar an sprioc uaillmhianach i 2015, tá fás fíor leanúnach i ODA Eorpach de bheagnach 40 2002% ó. I mí na Bealtaine 2015, d'athdhearbhaigh an Chomhairle Eorpach a tiomantas an sprioc seo a bhaint amach roimh 2030. Thug an AE freisin iarrachtaí chun freastal i dteannta a sprioc ODA na 0.15 0.20-% de OIN do Tíortha is Lú forbartha sa ghearrthéarma, agus 0.20% de ODA / GNI a bhaint amach do na tíortha is lú ag 2030.

Tá an gealltanas ODA atá bunaithe ar spriocanna ar leith. Ballstáit a tháinig isteach san Aontas Eorpach roimh an athdhearbhaigh 2002 a dtiomantas chun an sprioc 0.7% ODA / OIN a bhaint amach, ag cur san áireamh imthosca buiséid, ag an am céanna iad siúd a bhain amach an sprioc sin tiomantas chun fanacht ag nó os cionn na sprice. Ballstáit a tháinig isteach san AE i ndiaidh 2002 tiomanta de bheith ag iarraidh chun cur lena n ODA / GNI a 0.33%.

Na sonraí a foilsíodh inniu tá sé bunaithe ar fhaisnéis réamh tuairiscithe ag Ballstáit an AE don ECFE agus don Choimisiún an AE. ODA comhchoiteann AE comhdhéanta den chaiteachas ODA iomlán na Bhallstáit an AE 28 agus an ODA institiúidí an AE gan leith Ballstáit aonair (ie acmhainní dílse an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta).

In-deontóirí ardaigh costais dídeanaí arna dtuairisciú ag Ballstáit an AE ó € 8.8 billiún (nó 12.9% de ODA comhchoiteann AE i 2015) go € 10.7 billiún (nó 14.2% de ODA comhchoiteann AE in 2016). Léiríonn an méadú ar ODA AE tiomanta do chostais dídeanaithe in-deontóirí a mhaoiniú ar an bhfíric go bhfuil i 2015 2016 agus, go leor tíortha san AE, ag tabhairt aghaidhe méadú as cuimse ar dídeanaithe, chuir sé cúnamh éigeandála riachtanach agus tacaíocht do líon mór dídeanaithe laistigh dá theorainneacha. An chuid is mó de na costais ghaolmhara[2] ní féidir é a thaifeadadh mar ODA ach don chéad bhliain de fhanacht dídeanaí.

Tá baill 30 den Choiste Cúnaimh Forbartha (DAC), lena n-áirítear an tAontas Eorpach, a fheidhmíonn mar bhall iomlán den choiste.

Tuilleadh eolais:

Bileog Eolais: Foilsiú figiúirí nua maidir le Cúnamh Forbartha Oifigiúil 2016

Iarscríbhinn: Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 2030 bhaint amach: chur le chéile na modhanna cur chun feidhme; aird a tharraingt ar éachtaí go luath an AE i dtrí phríomhréimse

OECD Preasráiteas

[1] Comhaontaíodh an Addis Ababa Gníomhaíochta Clár Oibre (aaaa) ag an tríú Comhdháil Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe maidir le Maoiniú um Fhorbairt i mí Iúil 2015

[2] Féach: http://www.oecd.org/dac/stats/38429349.pdf, Líne Teifigh IA8.2 i dtíortha deontóra (cód 1820)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending