Ceangail le linn

Geilleagar

Ag tógáil ar ceangail atá ann le fada, an AE agus Iosrael deiseanna nua a iniúchadh le haghaidh fáis agus nuálaíochta

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

israelBeidh an caidreamh gnó atá cairdiúil cheana féin a neartú agus tuilleadh deiseanna a iniúchadh do FBManna Eorpacha ar mhargadh Iosrael mar phríomhfhócas ar chuairt na seachtaine seo ar Iosrael ag an Leas-Uachtarán Antonio Tajani, coimisinéir tionscail agus fiontraíochta.

Le linn na cuairte, a bheidh ar siúl ón 21-23 Deireadh Fómhair, beidh níos mó ná 65 cumann tionscail agus cuideachtaí ó bhallstáit an AE in éineacht leis chun cabhrú leo comhpháirtíochtaí nua a fhoirmiú agus leathnú isteach i margaí nua, go háirithe i réimsí na nuálaíochta agus an chomhshaoil. teicneolaíochtaí, teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, innealra, agus spás. I gcruinnithe leis an Uachtarán Shimon Peres agus le hairí lárnacha Iosrael, síneoidh an Leas-Uachtarán comhaontuithe ag neartú an chomhair ar bheartas tionsclaíoch, i réimse an taighde loingseoireachta satailíte agus an chomhair do FBManna. Tá an chuairt seo mar chuid de na ‘Misin le haghaidh Fáis’ chun cabhrú le fiontair Eorpacha, go háirithe gnóthais bheaga agus mheánmhéide brabús níos fearr a bhaint as margaí idirnáisiúnta atá ag fás go tapa.

Ag brath ar láidreachtaí frithpháirteacha

Aiseolas

Tá Iosrael ar cheann de na geilleagair is iomaíche ar domhan, agus cosúil leis an AE, ceann dá phríomhláidreachtaí is ea a cumas nuálaíochta den scoth. Dá bhrí sin, tá leas láidir frithpháirteach ag Iosrael agus ag an AE maidir le caidreamh déthaobhach gnó agus comhtháthú margaidh a mhéadú chun nuálaíocht a chur chun cinn tuilleadh, fás inbhuanaithe a threisiú agus poist a chruthú. Díríonn an Misean um Fhás go hIosrael ar go leor earnálacha tionscail, mar theicneolaíochtaí spáis; teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide agus turasóireacht; áfach, beidh teicneolaíochtaí nuálacha agus comhshaoil ​​ina bpríomhábhair ar an gclár oibre freisin.

Is é cuspóir foriomlán an Mhisin seo fás agus iomaíochas thionscal na hEorpa a fheabhsú trí iniúchadh níos fearr a dhéanamh ar acmhainneacht gheilleagar dinimiciúil Iosrael. Beidh sé seo mar phríomhábhar an phlé freisin ag cruinniú an Uachtaráin Peres agus an Leas-Uachtaráin Tajani.

Is iad seo a leanas trí chuspóir níos sainiúla:

Aiseolas

(1) Níos mó comhoibrithe ar bheartas tionsclaíoch, turasóireacht, spás agus nuálaíocht

Le linn na cuairte, casfaidh an Leas-Uachtarán Tajani le hAire Geilleagair Iosrael Naftali Bennett chun plé a dhéanamh ar conas comhoibriú i mbeartas agus nuálaíocht thionsclaíoch a fhorbairt tuilleadh. Is é an Comhaontú Comhlachais AE-Iosrael (a tháinig i bhfeidhm an 1 Meitheamh, 2000) bunús an idirphlé faoi na hábhair seo. Le níos mó béime a chur ar na hábhair seo, síneoidh an dá aire litir rúin ar chomhar beartais tionscail, a bhfuil sé mar aidhm aici comhar tionsclaíoch idir an AE agus Iosrael a dhoimhniú chomh maith le tosaíochtaí nua a aithint. Ina theannta sin, tá sé beartaithe aige cur chuige dinimiciúil comhtháite a bhunú chun comhar a bhainistiú d’fhonn timpeallacht fhabhrach a chruthú a fhreastalóidh ar leasanna gnó frithpháirteach.

Buailfidh an Leas-Uachtarán leis an Aire Turasóireachta Uzi Landau freisin chun comhoibriú i réimse na turasóireachta a phlé agus cur i bhfeidhm an Chomhdhearbhaithe AE-Iosrael a síníodh in 2011 i réimse na turasóireachta.

Ina theannta sin, tionólfaidh sé cruinniú leis an Aire Eolaíochta, Teicneolaíochta agus Spáis Yaakov Perry, chun comhoibriú i réimse an spáis a phlé. Ag an gcruinniú seo, síneofar socrú riaracháin maidir le comhar i réimse na gcóras loingseoireachta satailíte.

Toisc go mbeidh cuairt an leas-uachtarán i gcomhthráth leis an Comhdháil um Theicneolaíocht Uisce agus Rialú Comhshaoil i Tel Aviv, beidh fás glas agus inbhuanaithe ar cheann de na hábhair thábhachtacha ar an gclár oibre. Déanfaidh sé tuairimí maidir le fás glas agus inbhuanaithe a threisiú in Iosrael agus san AE leis an Aire Fuinnimh agus Acmhainní Uisce, an tUasal Silvan Shalom. Tá acmhainneacht mhór ann maidir le comhoibriú sa réimse seo toisc go bhfuil cónaí ar Iosrael i gceantar atá ag fulaingt ó ghanntanas uisce, rud a spreag fiontraithe áitiúla chun teacht ar go leor nuálaíochtaí nua i dteicneolaíochtaí uisce agus talmhaíochta.

(2) Cuidiú le cuideachtaí AE agus go háirithe FBManna oibriú in Iosrael

Tá geilleagar Iosrael ag brath go mór ar a earnáil FBManna chun fás agus poist a sholáthar, díreach cosúil le tíortha thíortha an AE. Maidir leis an miondealú ar aicme méide, léiríonn earnáil FBManna Iosrael meán an AE den chuid is mó, le micrifhiontair agus fiontair bheaga freagrach as níos mó ná naoi as gach deich bhfiontar.

Ag an gcruinniú leis an Aire Geilleagair, cuirfidh an Leas-Uachtarán Tajani comhar agus comhthuiscint chun cinn i mbeartas FBManna. Is é cuspóir deiridh an phlé seo costais do chuideachtaí a laghdú agus táirgiúlacht do ghnólachtaí ar an dá thaobh a mhéadú.

Sínfidh an tAire Bennett agus an Leas-Uachtarán Tajani litir rúin freisin maidir le comhar FBManna d’fhonn timpeallacht níos cairdiúla don ghnó a chruthú a chabhródh le hinfheistíochtaí. Ar bhonn na litreach seo d’fhéadfadh an dá thaobh iarrachtaí breise a dhéanamh chun coinníollacha creata FBManna a fheabhsú tríd an ualach riaracháin a laghdú agus rochtain ar mhaoiniú a mhéadú.

(3) Teagmhálacha agus deiseanna gnó AE-Iosrael a chur chun cinn

Beidh imeacht meaitseála le fiontraithe áitiúla ar siúl an 22 Deireadh Fómhair 2013, go háirithe do chuideachtaí atá ag feidhmiú in earnálacha na dteicneolaíochtaí comhshaoil, príomhtheicneolaíochtaí cumasúcháin, innealra agus uirlisí meaisín, teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, amhábhar agus teicneolaíochtaí spáis. Eagraíodh an ócáid ​​seo le cabhair ón Líonra Enterprise Europe - an líonra tacaíochta gnó is mó ar domhan, a sholáthraíonn seirbhís bhunúsach saor in aisce do chliaint FBManna chun tacú lena leathnú isteach i margaí nua agus chun a seasamh iomaíoch a fheabhsú. Tá trí eagraíocht chomhpháirtíochta ag Líonra Enterprise Europe in Iosrael.

Sonraí faoi Iosrael

Daonra: 8 milliún (2012)

OTI, praghsanna reatha: € 175 billiún (2011)

OTI per capita, praghsanna reatha: € 22,559 (2011)

Tomhaltas iarbhír aonair per capita: € 17,000 (2012)

Onnmhairí an AE chuig Iosrael: € 17.0bn (2012)

Allmhairí AE ó Iosrael: € 12.6bn (2012)

Stoc FDI an AE in Iosrael: € 7.5bn (2011)

Ráta boilscithe: 1.6% (2012)

Comhpháirtithe trádála tábhachtacha

Is é an AE an chéad chomhpháirtí trádála in Iosrael le trádáil iomlán de € 29.6 billiún in 2012, ag dearbhú treocht dhearfach tar éis titim 2009 mar gheall ar an ngéarchéim eacnamaíoch dhomhanda. Is comhpháirtí trádála tábhachtach é Iosrael freisin don AE, go háirithe i limistéar na Meánmhara.

Cúlra: Stair fhada comhoibrithe

Tá stair choiteann fhada ag an Aontas Eorpach agus ag Iosrael, marcáilte ag idirspleáchas agus comhar atá ag fás. Tá na luachanna céanna ag an mbeirt acu ar an daonlathas, meas ar an tsaoirse agus ar smacht reachta agus tá siad tiomanta do chóras eacnamaíoch idirnáisiúnta oscailte atá bunaithe ar phrionsabail an mhargaidh. Coinníonn ceannairí polaitiúla, tionsclaíocha, tráchtála agus eolaíochta Iosrael dlúthnaisc leis an Eoraip. Dhaingnigh breis agus cúig scór bliain de thrádáil, malartuithe cultúrtha, comhar polaitiúil agus córas comhaontuithe forbartha na caidrimh seo.

Tuilleadh faisnéise faoin Misean um Fhás go hIosrael.

Tuilleadh faisnéise faoi Mhisin le haghaidh Fáis.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending