Ceangail le linn

Geilleagar

An Bheilg ordaigh € 10 milliún a íoc as loiceadh Cúirt na 8 2004 Iúil breithiúnas Breithiúnais (Cás C-27 / 03) maidir le cóireáil fuíolluisce uirbigh

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

456px-Court_of_Justice_of_the_European_Union_emblem.svgGearrtar íocaíocht phionóis freisin mura gcomhlíonann an Bheilg go hiomlán leis an mbreithiúnas sin, a leanann neamhchomhlíonadh leis maidir le cúig cheirtleán. Treoir 91/271 / CEE maidir le cóireáil fuíolluisce uirbigh1 rialaíonn bailiú, cóireáil, agus urscaoileadh fuíolluisce uirbigh agus cóireáil agus sceitheadh ​​fuíolluisce ó earnálacha tionsclaíocha áirithe. Mar sin tá sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint ar na hiarmhairtí a bhaineann le sceitheadh ​​fuíolluisce.

Ina bhreithiúnas an 8 Iúil 2004 i gCás C-27/03 an Coimisiún v An Bheilg2, dhearbhaigh an Chúirt gur sháraigh an Bheilg roinnt forálacha den treoir sin ar na forais gur theip ar 114 ceirtleán sa Réigiún Pléimeannach, 60 ceirtleán i Réigiún na Vallún, agus Réigiún Caipitil na Bruiséile ceanglais Threoir 91/271 a chomhlíonadh.

Ag an am a rinne an Coimisiún Eorpach an gníomh seo, leanadh den sárú maidir le ceirtleán Pléimeannach amháin, 21 ceirtleán Vailin, agus Réigiún Caipitil na Bruiséile. Ina dhiaidh sin, ag an éisteacht, d'aontaigh an Coimisiún nár glacadh leis na bearta is gá maidir le cúig cheirtleán amháin3. I bhfianaise na faisnéise sin, leasaigh an Coimisiún a chuid éileamh agus chuir sé teorainn níos mó le hábhar na díospóide.

Aiseolas

Ar an gcéad dul síos, tugann an Chúirt dá haire, ar dhul in éag don teorainn ama atá leagtha síos sa tuairim réasúnaithe an 26 Meitheamh 2009, gur theip ar an mBeilg na bearta uile a ghlacadh is gá chun breithiúnas na Cúirte 2004 a chomhlíonadh go hiomlán agus, dá bhrí sin , theip air a chuid oibleagáidí faoin gConradh ar Fheidhmiú an AE a chomhlíonadh4.

Maidir le cinneadh mhéid na cnapshuime, deir an Chúirt gur mhair an teip oibleagáidí a chomhlíonadh ar feadh beagnach 9 mbliana, rud atá iomarcach, cé gur gá a admháil go raibh scála substaintiúil ag teastáil le haghaidh scála na dtascanna a bhí le déanamh. tréimhse roinnt blianta agus nach mór féachaint ar chomhlíonadh an bhreithiúnais go hiomlán, nó beagnach go hiomlán, iomlán.

Maidir le tromchúis an tsáraithe, tugann an Chúirt dá haire, tríd an gcríoch go léir a aicmiú mar 'limistéar íogair' de réir na treorach, gur aithin an Bheilg an gá atá le cosaint chomhshaoil ​​mhéadaithe ar a críoch. Is ionann an easpa cóireála le haghaidh fuíolluisce uirbigh agus damáiste don chomhshaol.

Aiseolas

Tugann an Chúirt le fios, áfach, gur aontaigh an Bheilg le hinfheistíochtaí substaintiúla chun breithiúnas 2004 a chomhlíonadh agus tá dul chun cinn suntasach déanta aici. Ina theannta sin, bhí dul chun cinn suntasach déanta cheana féin faoin spriocdháta a leagadh síos leis an tuairim réasúnaithe. Thairis sin, leagann an Chúirt béim ar chomhoibriú na Beilge leis an gCoimisiún le linn an nós imeachta.

Dá bhrí sin, measann an Chúirt, ag cur cúinsí an cháis san áireamh, go mbeadh sé cóir méid na cnapshuime a íocann an Bheilg ag € 10 milliún a shocrú.

Ina theannta sin, agus na cúinsí go léir á gcur san áireamh, measann an Chúirt gur cuí íocaíocht phionóis € 4 722 in aghaidh an lae.

Maidir le minicíocht na híocaíochta pionóis, i gcomhréir le togra an Choimisiúin, ós rud é go bhféadfadh méid áirithe ama a bheith ag teastáil chun fianaise a sholáthar maidir le comhlíonadh Threoir 91/271, agus chun aon dul chun cinn a rinne sé sin a chur san áireamh Stáit, measann an Chúirt go bhfuil sé cuí an íocaíocht phionóis a ríomh ar bhonn tréimhsí sé mhí, ag laghdú an iomlán a bhaineann leis na tréimhsí sin (is é sin, íocaíocht phionóis de € 859 404 do gach tréimhse moille sé mhí) le céatadán a chomhfhreagraíonn don chéatadán a sheasann do líon na gcoibhéisí daonra a cuireadh i bhfeidhm le breithiúnas 2004.

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending