Ceangail le linn

Geilleagar

Ní mór an chuid is mó i mbaol athrú bunúsach ar dhearcadh agus deir soláthar seirbhísí meabhairshláinte Eoraip

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

image003Sa pháipéar nuafhoilsithe, glaonna Meabhair-Shláinte Europe (MHE) d'infheistíocht shóisialta agus straitéis chuimsitheach an AE. Agus é ag plé leis an bhfadhb ollmhór ar an bhochtaineacht ag méadú i gcónaí scuabadh ar fud na hEorpa, tá sé soiléir go bhfuil na bearta austerity mar a thugtar leanúint a spreagadh, seachas réiteach ar an ngéarchéim eacnamaíoch agus sóisialta.

Is cruthúnas drámatúil é an méadú ar easpa dídine go bhfuil níos mó agus níos mó daoine ag fáil fíor-réamhchúraim agus eisiaimh, coinníollacha nach luíonn le croíluachanna an Aontais Eorpaigh - cearta an duine, dlúthpháirtíocht agus comhtháthú. Tá sé doiciméadaithe go forleathan gur theip ar na ciorruithe ar chaiteachas poiblí a d’fhostaigh rialtais náisiúnta agus iad ag iarraidh dlús a chur leis an téarnamh, agus go bhfuil níos mó agus níos mó daoine ag titim faoi líne na bochtaineachta agus trí na scoilteanna atá ag méadú i gcórais sláinte agus cúraim shóisialta atá ró-ualaithe cheana féin. Mura ráthaítear rochtain éifeachtach ar sheirbhísí ardchaighdeáin do chách, ní féidir linn a bheith ag súil ach le meath tragóideach eile ar fheiniméan an easpa dídine agus ar na saincheisteanna sláinte meabhrach a théann leis go dosheachanta.

Ar an Lá Idirnáisiúnta do Dhíothú na Bochtaineachta (17 Deireadh Fómhair), ar a dtugtar MHE ar institiúidí Eorpacha agus rialtais náisiúnta a ghlacadh le cur chuige aonair chun dul i ngleic le bochtaineacht, ag smaoineamh ar riachtanais na ngrúpaí is mó atá eisiata sa tsochaí.

Aiseolas

Níos mó ná 120 milliún Eorpach ina gcónaí i láthair na huaire i, nó atá i mbaol, bochtaineachta. Ina measc seo, tá a foilsíodh le déanaí staidpháipéar MHE Measann go bhfuil níos mó ná 500,000 duine gan dídean. Tuairiscíonn MHE go bhfuil taithí 30% de na daoine gan dídean fadhbanna sláinte meabhrach ina tromchúiseach, foirm ainsealach. Dá bhrí sin, tá níos mó ná 150,000 daoine a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte dian dídean ar an AE a éascú, gan amhras a bhfuil an fhoirm is mhór eisiaimh. A seasamh ar bruach na sochaí chothaíonn caillteanas muiníne i gcúram sóisialta thar ceann an phobail i gcoitinne, chomh maith le costais seirbhísí éigeandála arda. Do na daoine gan dídean iad féin, ina gcónaí ar na sráideanna gan aon tacaíocht tá baint aige le forbairt fadhbanna meabhairshláinte, d'fhéadfadh a theacht fiú i bás. Go deimhin, sa Danmhairg, fuarthas amach go raibh fir gan dídean a bheith 7.3 huaire níos mó seans a ghlacadh ar a saol féin ná an pobal i gcoitinne, agus bhí ar amanna 14.8 astonishing níos mó seans chun é sin do mhná gan dídean.

Aithníonn an pháipéar seasaimh MHE an easpa rochtana ar sheirbhísí mar an bhunchúis agus fachtóir cumasúcháin i eisiamh mhór daoine gan dídean a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte, agus stiogma bhfuil ról ríthábhachtach ag perpetuating diúltú.

Chun aghaidh a thabhairt ar cheist na heaspa dídine, creideann MHE dá bhrí sin gur cheart do gach ballstát, faoi threoir institiúidí Eorpacha, infheistíocht a dhéanamh i seirbhísí comhtháite, pearsantaithe, bunaithe ar chaidrimh atá tacaithe ag timpeallacht dlí a chuireann cearta an duine agus rochtain chomhionann chun cinn. Is baile slán agus ioncam leordhóthanach na bunáiteanna le haghaidh gach idirghabhála is gá chun muinín a chothú agus fíor-rannpháirtíocht shóisialta a bhaint amach de réir riachtanais an duine aonair. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh cumhachtú an úsáideora agus fíor-dhlúthpháirtíocht shóisialta mar bhunús leis na bearta go léir. Ar leibhéal an AE go sonrach, iarrann MHE Straitéis AE ar Easpa Dídine le peirspictíocht chuimsitheach sláinte meabhrach chun tionscnaimh an Aontais ar an gceist seo a neartú.

Aiseolas

Cé gur féidir dul i ngleic leis na cásanna is measa bochtaineachta agus eisiaimh a daunting, athruithe córasacha i soláthar seirbhíse agus déileáil leis na daoine is leochailí faoi cheangal a chur ar fáil ceachtanna luachmhara a chabhródh leis an daonra i gcoitinne. Tá sé thar am ard gur stop rialtais lorg réitigh thapa agus thosaigh cuardach do réitigh inmharthana fadtéarmach don ghnóthú. Ag tosú leis na daoine is leochailí a d'fhéadfadh a bheith díreach ar an mbealach le dul!

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending