Ceangail le linn

Geilleagar

100% clúdach bunúsacha leathanbhanda bainte amach ar fud na hEorpa - stad eile, leathanbhanda tapa do chách

ROINN:

foilsithe

on

pictiúrIs féidir le gach teaghlach AE nasc bunúsach leathanbhanda a bheith acu anois, a bhuí le leathanbhanda satailíte a bheith ar fáil ar fud an AE. Tá naisc satailíte ar fáil anois i ngach ceann de na 28 tír, rud a chiallaíonn gur féidir le gach Eorpach síntiús satailíte a thógáil amach, lena n-áirítear na trí mhilliún duine nach bhfuil clúdaithe cheana ag líonraí leathanbhanda seasta agus soghluaiste.

D’fháiltigh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Neelie Kroes roimh ghnóthachtáil chloch mhíle cheann de phríomhspriocanna Chlár Oibre Digiteach na hEorpa: “Is é mo mana Gach Digiteach Eorpach - anois tá an deis ag gach Eorpach dáiríre. Tá níos mó le déanamh againn chun líonraí a fheabhsú agus an deis a chomhionannú, ach tá an deis ann.

"A bhuíochas leis an gclúdach breise a sholáthraíonn leathanbhanda satailíte, tá ár sprioc 2013 de leathanbhanda bainte amach againn do chách. Toradh iontach é sin do shaoránaigh na hEorpa."

Aiseolas
Conas a fuaireamar clúdach 100%?
SEASTA (ADSL, VDSL, cábla, snáithín, copar) 96.1%
FÓN PÓCA (2G, 3G, 4G) 99.4%
SATELITE 100%

Faoi dheireadh 2012, bhí rochtain ag 99.4% de theaghlaigh an AE ar chlúdach bunúsach leathanbhanda seasta nó soghluaiste; lena n-áirítear 96.1% de theaghlaigh i gceantair thuaithe. Ach áiríodh sa 0.6% deiridh (nó thart ar 3 mhilliún saoránach) go leor teaghlach agus gnóthas i gceantair iargúlta nó tuaithe ina bhfuil rolladh amach leathanbhanda seasta nó soghluaiste níos costasaí agus níos costasaí.

Deir Kroes: “Tá an AE neodrach ó thaobh teicneolaíochta de, ach dóibh siúd sna ceantair is iargúlta, is rogha maith í satailít chun fanacht nasctha; agus gach seans go bhfanfaidh sé amhlaidh. "

Ní thuigeann go leor Eorpach gur rogha dóibh leathanbhanda satailíte. Sin é an fáth gur sheol Neelie Kroes inniu leathanbhandaforall.eu seirbhís arna forbairt ag Cumann Oibreoirí Satailíte na hEorpa (ESOA) chun a chur ar chumas saoránach a gcuid roghanna leathanbhanda satailíte a sheiceáil go tapa.

Aiseolas

Tá 148 satailít ag soláthar seirbhísí d’Eorpaigh. Tosaíonn pacáistí bunúsacha ó € 10 in aghaidh na míosa, le pacáistí 20Mbps ó € 25 in aghaidh na míosa, agus meánphraghsanna do miasa satailíte ná € 350 (is féidir leo a bheith níos saoire má bhaintear síntiús préimhe amach).

Thug Kroes foláireamh, áfach, nach leor an leathanbhanda bunúsach, agus go raibh luasanna leathanbhanda níos gasta riachtanach chun Mór-Roinn atá Ceangailte go fírinneach a sheachadadh:

"Teastaíonn nascacht luas tintreach ón Eoraip. Ní féidir linn roinnt cuideachtaí agus saoránach a fhágáil inár ndiaidh. Anois tá leathanbhanda bunúsach bainte amach againn, caithfimid díriú láithreach ar infheistíocht a dhéanamh i líonraí gasta nua."

“Tá rochtain ar luasanna leathanbhanda níos airde iontaofa agus inacmhainne de 30Mbps agus 50 Mbps riachtanach d’fhorbairt eacnamaíoch na hEorpa agus don chéad ghlúin eile de tháirgí agus seirbhísí digiteacha mar Theilifís Nasctha, r-Shláinte, Cloud Computing agus Carranna Nasctha,"

cúlra

Tá sé mar aidhm ag pacáiste Mór-Roinn Nasctha an Choimisiúin chun an margadh aonair teileachumarsáide a neartú seaimpíní láidre Eorpacha a thógáil i réimsí eile den éiceachóras digiteach. Mar shampla, cinnteoidh bearta cosúil le córas údaraithe amháin go dtabharfaidh an ceart chun oibriú i mballstát amháin an ceart oibriú i ngach ceann. Beidh sé seo go háirithe ina threisiú do theicneolaíochtaí trasteorann mar shatailít. Le comhchreat agus rialachas comhoibritheach, níor cheart go mbeadh aon ghá déileáil le go leor maorlathais ar leithligh.

Is féidir le satailítí leathanbhanda dé-threoracha banda KA luasanna íoslódála suas le 20 Meigibheart in aghaidh an tsoicind a sholáthar.

Tá cuideachtaí mar Eutelsat agus Astra ar thús cadhnaíochta i leathanbhanda satailíte. Sa lá atá inniu ann, soláthraíonn níos mó ná 250 satailít níos mó ná 20 000 clár teilifíse ó fhithis geochobhsaí agus is baill Eorpacha iad timpeall 148 díobh a oibríonn baill ESOA.

Chomh maith leis seo, mhaoinigh an Coimisiún dhá thionscnamh chun tacú le himscaradh leathanbhanda satailíte chuig réigiúin na hEorpa ina bhfuil 43 comhpháirtí rannpháirteach ó 16 bhallstát. Tá an Saber agus BRESAT tugann tionscadail le chéile go bhfuil údaráis náisiúnta agus réigiúnacha ag obair le chéile le hionadaithe mór le rá ón Tionscal Satailíte chun feasacht a mhúscailt, chun na cleachtais is fearr a roinnt maidir le húsáid cistí, chun anailís a dhéanamh ar bhloic bhóthair chomh maith le réitigh a sholáthar.

Tá nascacht riachtanach d’éiceachóras digiteach níos leithne an AE de mhonaróirí trealaimh, fiontraithe idirlín, earraí cliste, mórdhíola, miondíola agus lóistíochta, ábhar cruthaitheach Eorpach, oideachas agus seirbhísí poiblí digiteacha. I mí Mheán Fómhair, chuir an Coimisiún pacáiste i láthair chun an margadh aonair teileachumarsáide a neartú, agus go háirithe infheistíocht i leathanbhanda ardluais a spreagadh (féach IP / 13 / 828 agus MEMO / 13 / 779)

Cad is leathanbhanda satailíte ann?

Is nasc Idirlín déthreorach ardluais é Idirlíon-le-satailíte, dá ngairtear leathanbhanda satailíte freisin, a dhéantar trí shatailítí cumarsáide in ionad líne talún teileafóin nó modhanna trastíre eile. Sa lá atá inniu ann tá leathanbhanda satailíte inchomparáide den chuid is mó le leathanbhanda DSL i dtéarmaí costas agus feidhmíochta, agus tá pacáistí bunúsacha ar fáil ó 10 euro in aghaidh na míosa. Cé go dtugann snáithín agus cábla feidhmíocht luais níos fearr níl siad ar fáil do gach úsáideoir, mar atá satailíte inniu. Fágann sé sin go bhfuil satailít tarraingteach go háirithe i gceantair iargúlta d’fhéadfadh go mbeadh clúdach seasta nó soghluaiste nó lag acu.

Cén tacaíocht phoiblí atá ann chun an leathanbhanda a rolladh amach i gceantair thuaithe?

Tá ról fós ag maoiniú poiblí i seachadadh nasc leathanbhanda do theaghlaigh agus do ghnólachtaí an AE, go háirithe i gceantair thuaithe. Tá an Coimisiún flaithiúil Treoirlínte um Chúnamh Stáit chun cabhrú le ballstáit leathanbhanda a sheachadadh ar bhealach iomaíoch.

Beidh tacaíocht do leathanbhanda ar fáil tríd an TSaoráid um Chónascadh, le TFC anois mar thosaíocht de chistí struchtúracha an AE, agus treoirlínte nua maidir le státchabhair do leathanbhanda (féach IP / 12 / 1424).

Cad iad na chéad spriocanna leathanbhanda eile atá ag an gCoimisiún?

Tá seirbhísí digiteacha amárach - ó theilifís nasctha go ríomhaireacht scamall agus r-Shláinte - ag brath níos mó ar naisc leathanbhanda tapa, éifeachtacha. Tá naisc den sórt sin ag éirí ríthábhachtach dár ngeilleagar agus, meastar go dtugann méadú 10 faoin gcéad ar threá leathanbhanda an OTI 1-1.5%. Tá an Clár Oibre Digiteach don Eoraip (DAE), tá sprioc leagtha síos aige chun gach Eorpach a dhéanamh digiteach agus iomaíochas na hEorpa a chinntiú sa 21ú haois. Riachtanach don aidhm seo tá nascacht thapa agus an Leathanbhanda DAE spriocanna:

  • Banda leathan bunúsach do chách faoi 2013;
  • Líonraí na Chéad Ghlúine Eile (NGN) (30 Mbps nó níos mó) do chách faoi 2020, agus;
  • 50% de theaghlaigh a bhfuil síntiúis 100 Mbps nó níos airde acu.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cruinnithe Mullaigh an AE

Seolann AE-SAM an Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta chun claochlú digiteach domhanda bunaithe ar luachanna a threorú

foilsithe

on

Tar éis seoladh an An Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta (TTC) ag Cruinniú Mullaigh AE-SAM i mí an Mheithimh ag Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen agus Uachtarán na Stát Aontaithe Joe Biden, d’fhógair an AE agus na SA an 9 Meán Fómhair na sonraí dá chéad chruinniú an 29 Meán Fómhair 2021 i Pittsburgh, Pennsylvania. Beidh Leas-Uachtaráin Feidhmiúcháin an Choimisiúin Eorpaigh Margrethe Vestager agus Valdis Dombrovskis ina gcomhchathaoirleach air, mar aon le Rúnaí Stáit na Stát Aontaithe Antony Blinken, Rúnaí Tráchtála Gina Raimondo, agus Ionadaí Trádála Katherine Tai.

Dhearbhaigh comhchathaoirligh TTC: “Léiríonn an cruinniú tionscnaimh seo de Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta AE-SAM (TTC) ár dtiomantas comhpháirteach chun trádáil agus infheistíocht thrasatlantach a leathnú agus a dhoimhniú agus chun na rialacha do gheilleagar an 21ú haois a nuashonrú. Ag tógáil ar ár gcomhluachanna daonlathacha agus an caidreamh eacnamaíoch is mó ar domhan, táimid ag obair go crua ón gCruinniú Mullaigh chun na réimsí inar féidir linn céimeanna nithiúla a ghlacadh chun a chinntiú go seachadann beartais trádála agus teicneolaíochta dár ndaoine. I gcomhar leis an TTC, tá an AE agus na SA tiomanta agus táimid ag tnúth le teagmháil láidir leanúnach le raon leathan páirtithe leasmhara lena chinntiú go dtacaíonn torthaí an chomhair seo le fás leathanbhunaithe sa dá gheilleagar agus go bhfuil siad ag teacht lenár gcomhluachanna. . "

Rachaidh deich ngrúpa oibre an TTC i ngleic le sraith éagsúil dúshlán, lena n-áirítear comhar maidir le caighdeáin teicneolaíochta, dúshláin trádála domhanda agus slándáil an tslabhra soláthair, teicneolaíocht aeráide agus glas, slándáil agus iomaíochas TFC, rialachas sonraí agus ardáin teicneolaíochta, mí-úsáid na teicneolaíochta atá ag bagairt ar shlándáil agus cearta an duine, rialuithe onnmhairiúcháin, scagadh infheistíochta, agus rochtain ar theicneolaíochtaí digiteacha agus úsáid teicneolaíochtaí digiteacha ag fiontair bheaga agus mheánmhéide. Tá an ráiteas iomlán ar fáil anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending