Ceangail le linn

Geilleagar

Aontaíonn cuideachtaí Eorpacha agus ceannairí réigiúnacha ar an bPlean Gníomhaíochta chun cathracha na hEorpa a dhéanamh ‘níos cliste’

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

100000000000045000000221B4ACF9CCMeastar go ndéanfaidh an Coimisiún Eorpach thart ar € 200m a infheistiú chun ‘Cathracha Cliste’ a chruthú sa dá bhliain atá romhainn.

I gcás níos mó ná 75% de shaoránaigh an AE is í a gcathair a mbaile - is ann a gcónaíonn siad, a n-oibríonn siad agus a imríonn siad den chuid is mó. Is iad cathracha príomhfhoinse gníomhaíochta eacnamaíochta na hEorpa agus na nuálaíochta. Ach tá an geilleagar domhanda ag forbairt agus ag athrú go tapa agus ní mór do chathracha Eorpacha dúshláin nua a sheasamh agus forbairt agus feabhsú. Is foinse mhór gás ceaptha teasa agus truailliú áitiúil iad ár gcathracha freisin agus teastaíonn gníomh comhbheartaithe uainn chun é seo a chur ina cheart. Is féidir linn agus ba cheart dúinn cathracha a dhéanamh mar áiteanna níos fearr le maireachtáil iontu agus le bheith ag obair iontu. Is féidir lenár gcathracha a bheith níos glaine agus níos sláintiúla agus níos lú fuinnimh a úsáid. Is féidir leo a bheith ina 'gCathracha Cliste'.

Tá Cathracha Cliste cathracha a úsáid is fearr na seirbhísí nua-aimseartha teicneolaíocht agus bonneagar, agus bealaí nua-aimseartha oibre agus ardú maoiniú chun feabhsúcháin i bhfeidhm ar shaol laethúil na ndaoine a chónaíonn iontu agus na gnóthaí a ghiniúint saibhreas agus fostaíocht, agus é a léiríonn ceann eile tábhachtach rannchuidiú le tógáil margadh aonair digiteach, ar cheann de na príomh-shaincheisteanna faoi stiúir an Choimisiúin Eorpaigh Leas-Uachtarán Neelie Kroes le plé ag an gComhairle Eorpach ar 24th Deireadh Fómhair.

Aiseolas

Tugann an Chomhpháirtíocht um Chathracha Cliste agus Pobail, atá ag teacht le chéile inniu sa Bhruiséil, ceannairí cathrach, an tionscal agus an pobal taighde le chéile chun bealaí nua a aithint agus a sheachadadh chun cathracha na hEorpa a fheabhsú ar bhealach níos comhcheangailte. Leagann Plean Forfheidhmithe Straitéiseach Chomhpháirtíocht na gCathracha Cliste amach raon leathan gníomhartha agus cuir chuige nua chun ár gcathracha a spreagadh le bheith níos cliste. Díríonn an plean ar conas feabhsúchán i bhfoirgnimh agus i bpleanáil a chur chun cinn, teicneolaíochtaí faisnéise nua, iompar agus fuinneamh, agus bealaí nua chun na réimsí seo a chomhtháthú. Cuimsíonn na cineálacha cur chuige seo toimhde go mbeadh sonraí “oscailte de réir réamhshocraithe” - rud a chiallaíonn gur féidir le daoine eile na sonraí a athúsáid chun buntáistí breise a chruthú do shaoránaigh, do ghnóthais agus do rialtais.

Tugann an plean le tuiscint freisin ar an mbealach a reáchtáil cathracha le bealaí níos fearr chun saoránaigh a chur i bhfeidhm agus bealaí níos comhoibrithe chun rudaí a dhéanamh. Molann sé criosanna nuálaíochta, samhlacha nua gnó, athmheasúnú ar rialacha agus reachtaíocht agus cur chuige níos caighdeánaithe maidir le bailiú agus úsáid sonraí chun comparáidí níos fearr a chur ar chumas idir cur chuige agus idir cathracha.

Níl anseo ach tús clár oibre ar mhórscála ag na comhpháirtithe go léir agus go leor eile. Cuid thábhachtach den obair sin is ea na "Tionscadail Tithe Solais" - cathracha a léireoidh agus a sheachadfaidh réitigh Smart City ar scála mór. Maoineofar na Tionscadail seo go páirteach ag Cistí Taighde Horizon 2002 an Choimisiúin Eorpaigh. Cuideoidh tuilleadh maoinithe gnó agus poiblí leis na réitigh nua seo a scaipeadh ar chathracha eile agus cuideoidh barainneachtaí scála leis na réitigh “nuálacha” agus “ardteicneolaíochta” seo a dhéanamh mar ghnáthnós - ar fáil níos éasca do gach cathair agus comharsanacht.

Aiseolas

Ghlac Grúpa Ardleibhéil Chomhpháirtíocht Nuálaíochta na hEorpa do Chathracha Cliste agus Pobail le 'Plean Forfheidhmithe Straitéiseach' na Comhpháirtíochta (SIP) inniu. Beidh an plean mar bhunús chun imscaradh réitigh Smart City san Eoraip a bhrostú. Éascaitheoir d’aon chathair a bheith cliste agus seirbhísí nuálacha a fhorbairt sa chiall seo is ea más féidir leo brath ar líonraí tapa, iontaofa agus slán a chinntíonn nascacht ardchaighdeáin.

Tá an SIP dréachtaithe ag - agus bunaithe ar chomhairliúchán críochnúil ar - éagsúlacht mhór aisteoirí ón tionscal, cathracha, an tsochaí shibhialta agus taighde. Díríonn sé ar thrí réimse ar leith: ceantair inbhuanaithe, soghluaisteacht uirbeach inbhuanaithe, agus bonneagair chomhtháite ar fud fuinnimh, TFC agus iompair. Molann sé bearta éagsúla chun feabhsúcháin sna réimsí seo a chur chun cinn. Ina measc seo tá tacar coiteann de chaighdeáin na Cathrach Cliste, "sonraí oscailte de réir réamhshocraithe", bealaí nua chun réitigh phleanála a dhearadh, "criosanna nuálaíochta" a chruthú, samhlacha nua gnó agus meicníochtaí rialachais comhoibritheacha atá tiomnaithe do phleanáil agus bainistíocht chomhtháite cathrach a fheabhsú.

cheangal cláir ar éirigh go bhfuil an obair san earnáil phoiblí agus phríobháideach go dlúth lena chéile, ag leibhéal áitiúil, náisiúnta agus AE. Is í an SIP an chéad toradh an chomhair sin, agus anois a thagann an dúshlán chun tionscadail fíor a sheachadadh fíorfheabhsuithe dár saoránaigh i mbéal forbartha.

cheangal tiomantais frithpháirteach na dtionscadal sin tá:

  • Chun tús a chur le tionscadail, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún tacú le “Tionscadail Tithe Solais” mór, comhtháite, idirdhisciplíneach agus an-infheicthe trí chistí Horizon2020, agus é mar aidhm réitigh rathúla chomónta a fhorbairt ar féidir iad a mhacasamhlú i líon mór cathracha. Sa mheántéarma, éascófar rolladh amach réitigh rathúla a thuilleadh ar fud na hEorpa trí chistí réigiúnacha. Ina theannta sin, infheisteoidh an Coimisiún (i gcomhar le heagraíochtaí eile) i ngníomhaíochtaí chun malartú fios gnó a chur chun cinn agus chun cumais a thógáil maidir le gníomhaíochtaí Smart City. Cinnteoidh an Coimisiún freisin go bhfuil sé seo nasctha le hobair leanúnach agus le todhchaí chun coinníollacha creata a fheabhsú, mar shampla i rialáil, i gcaighdeánú agus i meastóireacht / monatóireacht ar dhul chun cinn.
  • tiomantas gach ball den Ghrúpa Ardleibhéil a fhorbairt agus caighdeáin oscailte agus formáidí sonraí coiteanna a úsáid le haghaidh teicneolaíochtaí imscaradh i réitigh Cliste City sórt sin, agus comh-inoibritheacht idir córais a chinntiú. Gach ball tiomanta go cothrom a dhéanamh sonraí ábhartha rochtain chuig tríú páirtithe, ag an am céanna príobháideachta tomhaltóirí urramú go hiomlán agus a gcuid leasanna dlisteanacha gnó a chosaint, agus a chur ar fáil cur chuige beartais comhtháite ar fud na trí earnáil lena bpáirtithe leasmhara.

Tugtar cuireadh d’aon chathair, cuideachta, cumann, rialtas nó comhlacht taighde a bheith páirteach i ngealltanais an Ghrúpa Ardleibhéil. Seolfaidh Comhpháirtíocht Nuálaíochta na hEorpa glao oscailte ar ‘Tiomantais Cathrach Cliste agus Pobail’ go luath in 2014, agus ba cheart go mbeadh réitigh chathair chliste mar thoradh air sin a ghnóthaíonn gnóthachan bunlíne triple don Eoraip: cáilíocht beatha níos fearr dár saoránaigh, níos mó tionscal iomaíoch agus FBManna, agus córais agus bonneagair fuinnimh, iompair agus TFC níos inbhuanaithe.

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending