Ceangail le linn

Geilleagar

Fáiltíonn an Coimisiún roimh thacaíocht Pharlaimint na hEorpa do rialacha níos déine maidir le tuirse aerchriú

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

av-sábháilteTar éis vóta Pharlaimint na hEorpa sa suí iomlánach an 9 Deireadh Fómhair, dúirt an Leas-Uachtarán Kallas: "Táim sásta leis an vótáil seo a osclaíonn an bealach do rialacha nua níos déine ar fud an AE maidir le tuirse píolótach. Tabharfaidh sé cosaint níos fearr do phaisinéirí agus dálaí oibre níos sábháilte don chriú. Is bua é seo don chiall is coiteann. "

Is é cuspóir na reachtaíochta nua seo na caighdeáin arda maidir le sábháilteacht eitlíochta a nuachóiriú ná na rialacháin reatha maidir le teorainneacha ama eitilte agus dleachta a shoiléiriú agus a fheabhsú (ar a dtugtar teorainneacha ama eitilte, nó FTL) - ag cur san áireamh an fhianaise eolaíoch agus theicniúil is déanaí.

Áirítear sa togra níos mó ná 30 foráil atá dírithe ar chosaint an chriú in aghaidh tuirse a fheabhsú, ag tairiscint dálaí oibre níos sábháilte agus níos fearr dóibh. Áirítear leo ceisteanna tábhachtacha ar nós scíth ar eitilt le haghaidh an chriú cábáin, agus teorainneacha dochta ar eitiltí oíche, fuireachas agus cúlchiste.

Aiseolas

Áirítear leis an reachtaíocht nua:

  • Laghdú 45 nóiméad ar am dleachta eitilte san oíche (uasmhéid 11h in ionad 11h45);
  • laghdú ar líon uasta na n-uaireanta eitilte ó 1,300 go 1,000 i 12 mhí as a chéile;
  • méadú ar an sos seachtainiúil faoi 12 uair an chloig (2 lá in ionad 1½ lá) dhá uair sa mhí;
  • deontas suas le cúig lá de scíth a ligean ar bhonn baile i gcás trasnú crios ama suntasach (in ionad dhá lá faoi láthair, nó fiú níos lú i roinnt ballstát), agus;
  • laghdú tábhachtach ar an uas-am dleachta (am fuireachas + eitilt) i gcás fuireachais aerfoirt (16h in ionad 26-28h i roinnt Ballstát).

Tá rialacha sábháilteachta FTL gan dochar don reachtaíocht AE agus náisiúnta is infheidhme, lena n-áirítear rialacha maidir le ham oibre, sláinte agus sábháilteacht ag an obair nó comhaontuithe saothair (CLAanna) atá ann cheana agus a bheidh ann amach anseo. Ina theannta sin, tá an gaol idir rialacha sábháilteachta agus sóisialta bunaithe ar an bprionsabal go bhfuil feidhm ag an riail is mó cosanta.

Le tacú leis an dréacht-rialachán, dheimhnigh Parlaimint na hEorpa dearcadh thromlach na ngairmithe sábháilteachta eitlíochta i bhfabhar cur chuige cuimsitheach agus cothrom a thabharfaidh feabhsúcháin sábháilteachta ar fhreastalaithe eitilte agus ar phíolótaí in earnáil eitlíochta na hEorpa - chun leasa na bpaisinéirí .

Aiseolas

Fuair ​​an dréacht-rialachán ón gCoimisiún vóta dearfach i gcruinniú Choiste EASA ar 12 Iúil 2013 agus cuireadh faoi bhráid PE é le haghaidh grinnscrúdú trí mhí.

Na chéad chéimeanna eile

Déanfaidh an Coimisiún an Rialachán a achtú go foirmiúil anois. Is féidir a bheith ag súil go dtiocfaidh sé i bhfeidhm ag deireadh 2013 agus beidh sé infheidhme go hiomlán dhá bhliain ina dhiaidh sin.

Beidh measúnú leanúnach leanúnach ar an gcóras nua FTL, arna reáchtáil ag EASA in éineacht le ballstáit agus ina mbeidh páirtithe leasmhara agus saineolas eolaíoch, a bheidh bunaithe ar fhíor-shonraí oibríochta, chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht an chórais. Tá an chéad tuarascáil rialta ag EASA ar thorthaí an chláir monatóireachta dlite tráth nach déanaí ná trí bliana tar éis dháta chur i bhfeidhm na rialacha.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending