Ceangail le linn

Geilleagar

Tuairim: Ba ​​chóir go UK tacú le pleananna beartais ceartais AE amach anseo a mhúnlú

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

De réir Catherine Feore

Chinn an Coimisiún Eorpach an dul chun cinn atá déanta i réimse an bheartais ceartais a mheas agus na príomhthosaíochtaí a aithint do na seacht mbliana amach romhainn. Chuige seo, tá an Coimisiún ag eagrú an Fóram 'Assises de la Justice' an 21-22 Samhain, comhdháil dhá lá a thabharfaidh breithiúna, dlíodóirí, scoláirí, lucht déanta beartas agus ionadaithe gnó ó gach cearn den Eoraip le chéile. Tá cúig phlépháipéar ar an gclár oibre ar dhlí sibhialta, coiriúil agus riaracháin na hEorpa, chomh maith le páipéir ar an smacht reachta agus cearta bunúsacha san AE.

Ó 2010, tá níos mó ná 50 tionscnamh tugtha ar aghaidh ag an AE i réimse an bheartais ceartais. Glacadh céimeanna móra, lena n-áirítear cearta nua AE d’íospartaigh na coireachta, aitheantas níos éasca do bhreithiúnais a laghdaíonn téip dhearg i ndíospóidí trasteorann agus, le déanaí, tograí nua chun cearta rochtana dlíodóra a ráthú.

Aiseolas

D’fhógair Rúnaí Baile na RA Theresa May in 2012 go raibh sí “ar intinn aici an chuid is mó de chomhoibriú póilíneachta agus ceartais na hEorpa a fhágáil” agus ceaptar gur dóigh go ndéanfaidh an RA amhlaidh in 2014. D’fhéadfadh sé seo a bheith ina ábhar iontais dóibh siúd a fheiceann an Ríocht Aontaithe mar cosantóir géar ar an margadh aonair - caithfidh muinín a bheith ag gnóthais a oibríonn i ndlínsí éagsúla infheistíocht a dhéanamh agus ba cheart go mbeidís in ann é sin a dhéanamh le cinnteacht dhlíthiúil éigin. Feidhmíonn gnóthais ar an mbealach is éifeachtaí i dtíortha eile nuair a bhíonn próisis dlí ag na tíortha sin atá cóir, trédhearcach, neamh-truaillithe, tráthúil agus riartha go héifeachtúil. Nár chóir go mbeadh an RA ag tacú go gníomhach le comhoibriú i réimse an cheartais, seachas é a shuaitheadh?

Tá sé deacair freisin a thuiscint cén fáth nach mbeadh an RA ag iarraidh rialacha a chinntíonn go gcónaíonn saoránaigh an AE i limistéar Dlí agus Cirt, áit ar féidir leo a bheith ag súil go dlisteanach go gcosnófaí a saol, a sábháilteacht agus a slándáil i gcoinne na coireachta agus go n-urramófaí a gcearta bunúsacha - cibé acu mar íospartaigh nó mar chosantóirí? Tá níos mó ná 300,000 saoránach Briotanach ag obair lasmuigh den RA ach, laistigh den AE, roghnaigh níos mó ná milliún duine eile as an mBreatain dul ar scor lasmuigh den RA ach fanacht laistigh den AE. Ina theannta sin, téann na milliúin saoire sa Bhreatain chun na Fraince, na Spáinne agus cinn scríbe eile san AE gach bliain - cinnte, is chun leasa na RA é creat bunúsach cearta a chaibidlítear ar bhonn Eorpach seachas sraith comhaontuithe déthaobhacha stát-ar-stát. ?

Ba cheart go gcuirfeadh an pobal gnó fáilte roimh chuid de na réimsí atá leagtha amach. Maidir le ceartas sibhialta agus riaracháin, tá an AE ag iarraidh dul i ngleic leis an ngá atá le forfheidhmiú éifeachtúil breithiúnas, a fheictear faoi láthair mar ‘sÚil Achilles’ an chomhoibrithe breithiúnaigh shibhialta ’. Braitheann creidiúnacht dhlí an AE ar thoradh deiridh an phróisis bhreithiúnaigh, mar shampla, airgead atá dlite a aisghabháil nó filleadh tapa linbh. Chun na críche seo, ní mór nósanna imeachta éifeachtacha agus tapa a bheith i bhfeidhm chun na híoschaighdeáin a leagtar síos ar leibhéal na hEorpa a chomhlíonadh. Ba cheart go gcinnteodh na caighdeáin seo go bhfuil bealaí éifeachtacha ar fáil do shaoránaigh agus do ghnóthais chun a gcearta a chosaint go dtí go bhforfheidhmítear iad (e.g. reo sealadach sócmhainní, trédhearcacht sócmhainní féichiúnaí).

Aiseolas

Trí réimse ceartais Eorpach a bheith aige, is féidir leis an AE cearta tíortha an AE i bhfóraim idirnáisiúnta a neartú. Seachas an RA amháin a iarrann leibhéal bunúsach cinnteachta dlí, tá sé de chumhacht ag guth Eorpach a dhéanann ionadaíocht ar níos mó ná 500 milliún tomhaltóir caighdeáin a leagan síos a rachaidh chun leasa cuideachtaí agus shaoránaigh an AE. Ba é a bhí i gcinneadh rialtas na hAirgintíne an sciar tromlaigh a bhí ag an gcuideachta Spáinneach Repsol in YPF, an táirgeoir ola is mó san Airgintín, a dhíspreagadh. Coimisinéir Tajani tugadh le fios ag an am go ndéanfadh an comhartha diúltach seo “dochar mór don timpeallacht ghnó san Airgintín [agus go gcruthódh sé] neamhshlándáil dhlíthiúil ní amháin don chuideachta Spáinneach Repsol ach do ghnólachtaí eile AE freisin”. Cé go bhfuil an cineál ‘corraíl morálta’ seo agus an bhagairt clásail nua a thabhairt isteach i gcomhaontú trádála déthaobhach AE na hAirgintíne cabhrach, cé chomh níos éifeachtaí a bheadh ​​sé dá bhféadfadh an AE oibriú i bhfóraim dhomhanda chun idirdhealú agus cúiteamh leordhóthanach a thoirmeasc dá dtarlódh sé seo saghas imeachta ar siúl arís?

Is í Catherine Feore stiúrthóir bainistíochta Gnóthaí Poiblí Orpheus.

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cruinnithe Mullaigh an AE

Seolann AE-SAM an Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta chun claochlú digiteach domhanda bunaithe ar luachanna a threorú

foilsithe

on

Tar éis seoladh an An Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta (TTC) ag Cruinniú Mullaigh AE-SAM i mí an Mheithimh ag Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen agus Uachtarán na Stát Aontaithe Joe Biden, d’fhógair an AE agus na SA an 9 Meán Fómhair na sonraí dá chéad chruinniú an 29 Meán Fómhair 2021 i Pittsburgh, Pennsylvania. Beidh Leas-Uachtaráin Feidhmiúcháin an Choimisiúin Eorpaigh Margrethe Vestager agus Valdis Dombrovskis ina gcomhchathaoirleach air, mar aon le Rúnaí Stáit na Stát Aontaithe Antony Blinken, Rúnaí Tráchtála Gina Raimondo, agus Ionadaí Trádála Katherine Tai.

Dhearbhaigh comhchathaoirligh TTC: “Léiríonn an cruinniú tionscnaimh seo de Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta AE-SAM (TTC) ár dtiomantas comhpháirteach chun trádáil agus infheistíocht thrasatlantach a leathnú agus a dhoimhniú agus chun na rialacha do gheilleagar an 21ú haois a nuashonrú. Ag tógáil ar ár gcomhluachanna daonlathacha agus an caidreamh eacnamaíoch is mó ar domhan, táimid ag obair go crua ón gCruinniú Mullaigh chun na réimsí inar féidir linn céimeanna nithiúla a ghlacadh chun a chinntiú go seachadann beartais trádála agus teicneolaíochta dár ndaoine. I gcomhar leis an TTC, tá an AE agus na SA tiomanta agus táimid ag tnúth le teagmháil láidir leanúnach le raon leathan páirtithe leasmhara lena chinntiú go dtacaíonn torthaí an chomhair seo le fás leathanbhunaithe sa dá gheilleagar agus go bhfuil siad ag teacht lenár gcomhluachanna. . "

Rachaidh deich ngrúpa oibre an TTC i ngleic le sraith éagsúil dúshlán, lena n-áirítear comhar maidir le caighdeáin teicneolaíochta, dúshláin trádála domhanda agus slándáil an tslabhra soláthair, teicneolaíocht aeráide agus glas, slándáil agus iomaíochas TFC, rialachas sonraí agus ardáin teicneolaíochta, mí-úsáid na teicneolaíochta atá ag bagairt ar shlándáil agus cearta an duine, rialuithe onnmhairiúcháin, scagadh infheistíochta, agus rochtain ar theicneolaíochtaí digiteacha agus úsáid teicneolaíochtaí digiteacha ag fiontair bheaga agus mheánmhéide. Tá an ráiteas iomlán ar fáil anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending