Ceangail le linn

Geilleagar

Spreag réigiúin Eorpacha chun dearbháin FBManna suas a thairiscint do € 10,000 dul digiteach

ROINN:

foilsithe

on

luch domhanTá treoirphlean á fhoilsiú ag an gCoimisiún Eorpach chun cabhrú le micrifhiontair agus gnóthais bheaga i réigiúin na hEorpa fás trí theicneolaíochtaí digiteacha a úsáid. Chun a chinntiú go gcaitear maoiniú a leithdháiltear ar FBManna chun a gcumas ríomhthráchtála agus TFC a fheabhsú go tapa agus go hiomlán, cuirfear dearbháin nuálaíochta ar fiú suas le € 10,000 iad ar fáil chun seirbhísí digiteacha (TFC) a cheannach agus a fhoghlaim. Tá a leithéid de scéimeanna dearbhán nuálaíochta TFC á dtreorú i Réigiúin na Spáinne Murcia agus Extremadura.

Dúirt Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Neelie Kroes: "Fásann gnóthais bheaga a úsáideann seirbhísí digiteacha dhá uair chomh tapa, easpórtálann siad a dhá oiread agus cruthaíonn siad a dhá oiread post nua. Ba cheart go mbainfeadh gach duine leas as an mbealach a bhfuil Murcia agus Extremadura ag baint leasa sa Spáinn."

Dúirt an Coimisinéir Beartais Réigiúnach Johannes Hahn: "Tá rochtain ar theicneolaíochtaí digiteacha a thabhairt ar cheann den iliomad bealaí gur féidir leis an mBeartas Réigiúnach cabhrú le gnóthais bheaga a bheith níos iomaíche. Do 2014-20 tá an clár oibre digiteach agus an tacaíocht do FBManna mar phríomhthosaíochtaí do chistí struchtúracha. cuisle gheilleagair na hEorpa agus foinse na bpost amach anseo inár gcathracha agus inár réigiúin. "

Aiseolas

Méadaíonn iomaíochas, onnmhairí agus deiseanna margaidh baile má théann tú ar líne agus teicneolaíochtaí digiteacha eile a úsáid. Gnólachtaí beaga atá ceangailte leis an ngréasán ar fud tíortha G-20 tá fás ioncaim 22% níos airde acu ná iad siúd a bhfuil úsáid gréasáin íseal nó gan aon úsáid gréasáin acu. Sa Ghearmáin, mhéadaigh 93% de ghnólachtaí beaga agus meánmhéide a raibh láithreacht ghníomhach gréasáin acu fostaíocht thar trí bliana, i gcomparáid le 50% díobh siúd nach raibh ar líne.

Ligfeadh na scéimeanna dearbhán réigiúnacha do ghnólachtaí beaga a gcuid dearbhán a mhalartú le haghaidh sainseirbhísí TFC mar fhorbairt láithreán gréasáin, foghlaim conas díol trí ríomhthráchtáil, nó uirlisí TFC níos sofaisticiúla a ghlacadh le haghaidh próisis ghnó, mar bhainistíocht an tslabhra soláthair agus bainistíocht caidrimh le custaiméirí.

Tá an Coimisiún ag tairiscint treoirphlean mionsonraithe do réigiúin chun cabhrú leis an scéim a chur i bhfeidhm, le ceardlann ar an Laethanta Oscailte, 11ú Seachtain Eorpach do Réigiúin agus Cathracha.

Aiseolas

Cuideoidh an treoirphlean le húdaráis riachtanais FBManna a aithint chun dul go digiteach agus a mheas an bhfuil dearbháin oiriúnach chun aghaidh a thabhairt air seo. Tugtar breac-chuntas sa treoir ar conas scéim dearbhán saincheaptha a chur ar bun dá réigiún nó chun scéimeanna atá ann cheana a leathnú le fuinneog TFC. Féadfaidh luach an dearbháin a bheith éagsúil de réir riachtanais an FBM agus na dtosaíochtaí réigiúnacha, agus ba cheart go mbeadh na scéimeanna éasca do FBManna agus do sholáthraithe, le tacaíocht ó nósanna imeachta riaracháin éadroma. Ba cheart go gceadódh na dearbháin seirbhísí TFC a cheannach ó raon soláthraithe lena n-áirítear cuideachtaí príobháideacha, ollscoileanna agus ionaid taighde.

cúlra

Ar an meán, níl cuideachtaí na hEorpa ach ag glacadh le TFC go mall dá ngnó (ó 2010 go 2012, ní raibh ach méadú 6% i ngnólachtaí na hEorpa le suíomh Gréasáin, 6% eile maidir le faisnéis a roinnt go leictreonach laistigh de ghnólachtaí, méadú 4% ar an úsáid Pleanáil Acmhainní Fiontraíochta).

Díríonn na píolótaí i Murcia agus Extremadura ar FBManna atá toilteanach infheistíocht a dhéanamh i ríomhthráchtáil, i bpróisis bhainistíochta níos sruthlínithe nó i seirbhísí feabhsaithe do chustaiméirí. Fógraíodh iad an 2 Iúil ag an Clár Oibre Digiteach: Cén ról atá ag réigiúin agus cathracha comhdháil. Clúdóidh dearbháin nuálaíochta TFC tromlach na euro a infheistíonn FBManna sa tionscadal. Cuirtear an maoiniú gaolmhar arna leithdháileadh ag na réigiúin do na scéimeanna píolótaí ar fáil trí Chiste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa.

Chomh maith le rochtain FBManna ar fhios gnó agus teicneolaíocht a éascú, is féidir leis na dearbháin éileamh ar raon mór seirbhísí nuálacha a bhaineann le TFC a spreagadh i ngach earnáil den gheilleagar agus díolacháin trasteorann ar líne. Cuidíonn scéimeanna den sórt sin le hacmhainn an mhargaidh aonair dhigitigh a fhorbairt agus ar an gcaoi sin rannchuidíonn siad leis an gClár Oibre Digiteach don Eoraip.

Sa tréimhse 2007-2013 tá roinnt infheistíochtaí ón gCiste Struchtúrtha EUR 14.2 billiún curtha in áirithe d’infheistíochtaí a bhaineann le TFC, lena n-áirítear os cionn EUR 3 billiún ar cheart dul go díreach chuig FBManna chun a gcumas ríomhthráchtála agus TFC a fheabhsú. Tacaíodh le breis agus 20,000 tionscadal TFC san iomlán go dtí seo a bhuíochas leis seo, agus an Spáinn, an Ungáir agus an Phortaingéil chun tosaigh.

Breis eolais faoi Dearbháin Nuálaíochta TFC ar shuíomh Gréasáin an Chláir Oibre Dhigitigh don Eoraip.

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending