Ceangail le linn

Geilleagar

togra ón gCoimisiún a ráthú cearta rochtana dlíodóir saoránach a bheith ina dhlí

ROINN:

foilsithe

on

An Coimisiún EorpachGlacadh go foirmiúil inniu le togra ón gCoimisiún Eorpach lena ráthaítear ceart gach saoránach san AE chun comhairle a fháil ó dhlíodóir nuair a bhíonn imeachtaí coiriúla os comhair na cúirte, tar éis do Chomhairle na nAirí faomhadh a fháil. Tar éis vótáil ó Pharlaimint na hEorpa chun an Treoir a fhormhuiniú ar 10 Meán Fómhair (MEMO / 13 / 772). Go praiticiúil, ciallaíonn sé seo go mbeidh gach duine a bhfuil drochamhras air - is cuma cá bhfuil siad san Aontas Eorpach - ráthaithe sa todhchaí go mbeidh sé de cheart ag dlíodóir comhairle a fháil ó na céimeanna is luaithe de na himeachtaí go dtí go dtabharfar chun críche iad. Sa chás go ngabhtar drochamhras, chinnteodh na rialacha nua go mbeadh an deis ag an duine cumarsáid a dhéanamh lena dteaghlach. Má tá siad lasmuigh dá dtír dhúchais, bheadh ​​sé de cheart ag saoránaigh a bheith i dteagmháil le consalacht a dtíre.

“Is bua don cheartas é an dlí seo agus bua do chearta saoránach san Aontas Eorpach,” a dúirt Leas-Uachtarán an Choimisiúin agus an Coimisinéir Dlí agus Cirt Viviane Reding. "Is é seo an tríú togra ón gCoimisiún Eorpach chun cearta córa trialach a ráthú do dhaoine i ngach áit san AE, bíodh siad sa bhaile nó thar lear. Táimid ag comhlíonadh ár ngealltanais go neartófar cearta saoránach i ngach áit san Eoraip. Agus trí 'muidne' Is éard atá i gceist agam le FPEnna agus airí náisiúnta. Go háirithe ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Rapóirtéir Oana Antonescu agus leis an Aire Alan Shatter as a gcuid oibre tiomanta agus sciobtha ar an togra tábhachtach seo. Tá an liathróid anois i gcúirt na mballstát gan am a chailleadh ach é a chur i bhfeidhm an dlí seo ina gcórais náisiúnta níos luaithe seachas níos déanaí, chun leasa ár saoránach. "

Tar éis ghlacadh an lae inniu, foilseofar an dlí in Iris Oifigiúil an AE laistigh de sheachtainí, agus ina dhiaidh sin beidh trí bliana ag na ballstáit é a chur i bhfeidhm sa dlí náisiúnta. Nuair a bheidh sé i bhfeidhm, beidh feidhm ag an dlí nua maidir le 8 milliún imeacht coiriúil measta gach bliain ar fud na 28 mballstát.

Aiseolas

cúlra

Ceart rochtana ar dhlíodóir (IP / 11 / 689) an tríú Treoir i sraith tograí - ar glacadh leo go léir anois - chun cearta íosta ar thriail chothrom a ráthú in áit ar bith san Aontas Eorpach. Is iad na cinn eile an ceart chun aistriúcháin agus ateangaireachta, a glacadh in 2010 (féach IP / 10 / 1305) agus an ceart chun faisnéise in imeachtaí coiriúla, a glacadh in 2012 (féach IP / 12 / 575). Táthar ag súil go leanfaidh an Coimisiún ar aghaidh ar an léarscáil bóthair seo le sraith eile de thrialacha cothroma do shaoránaigh ag súil leis an bhfómhar seo.

Tá rochtain ar chearta dlíodóra riachtanach chun muinín a fhorbairt i réimse ceartais aonair an Aontais Eorpaigh, go háirithe nuair a ghabhtar daoine faoi dhrochamhras mar thoradh ar Barántas Gabhála Eorpach (IP / 11 / 454). Tá an Coimisiún ag obair i dtreo íoschaighdeáin choiteanna a bhaint amach maidir le cearta nós imeachta in imeachtaí coiriúla, chun a chinntiú go ndéantar cearta bunúsacha daoine faoi dhrochamhras agus daoine cúisithe a chosaint go leordhóthanach ar fud an AE.

Aiseolas

Tá os cionn 8 milliún imeacht coiriúil san Aontas Eorpach gach bliain. Aithnítear go forleathan gur ceart bunúsach é an ceart cosanta do dhuine ar bith a bhfuil amhras faoi choir ann mar chuid bhunúsach de thriail chothrom. Ach tá difríocht idir na Ballstáit faoina bhféadfaidh na daoine faoi dhrochamhras dul i gcomhairle le dlíodóir. Mar shampla, b'fhéidir nach mbeidh an duine a bhfuil amhras faoi choireacht ann go bhféadfadh sé dlíodóir a fheiceáil le linn ceistiú na bpóilíní. B'fhéidir nach n-urramófaí rúndacht a dteagmhálacha lena ndlíodóir. Agus d'fhéadfadh sé nach mbeadh dlíodóir sa tír ina bhfuil an barántas eisithe faoi láthair ag daoine a lorgaítear faoi Bharántas Gabhála Eorpach go dtí go dtabharfar suas don tír sin iad.

Tá éagsúlachtaí comhchosúla ann maidir le ceart daoine faoi dhrochamhras ligean do ghaol, d'fhostóir agus dá gconsalacht fios a bheith acu nuair a gabhadh iad. Ní féidir an ceart seo a thairiscint do dhaoine go córasach, ní fhéadfaidh siad é a fháil ach ag céim dhéanach sa phróiseas, nó ní féidir iad a chur ar an eolas nuair a dhéantar teagmháil lena dteaghlach.

Ráthaíonn an Treoir na cearta seo i gcleachtas, trí:

  • Ceart rochtana ar dhlíodóir a sholáthar ón gcéad chéim de cheistiú na bpóilíní agus le linn imeachtaí coiriúla;
  • cead a thabhairt do chruinnithe leordhóthanacha rúnda leis an dlíodóir don duine a bhfuil drochamhras air go bhfeidhmeoidh sé go héifeachtach a gcearta cosanta;
  • cead a thabhairt don dlíodóir ról gníomhach a imirt le linn ceistiúcháin;
  • a chinntiú, nuair a ghabhtar duine a bhfuil drochamhras air, gur féidir le duine ar nós ball den teaghlach a chur ar an eolas faoin ghabháil sin agus go bhfuil deis ag an drochamhras cumarsáid a dhéanamh lena dteaghlach;
  • ligean do dhaoine faoi dhrochamhras thar lear a bheith i dteagmháil le consalacht a dtíre agus cuairteanna a fháil, agus;
  • an fhéidearthacht comhairle dlí a thairiscint do dhaoine atá faoi réir Barántais Ghabhála Eorpaigh sa tír ina ndéantar an ghabháil agus an ceann inar eisíodh é.

Tá an ceart chun trialach agus cosaint chothrom leagtha amach in Airteagail 47 agus 48 de Chairt an AE um Chearta Bunúsacha; chomh maith le hAirteagal 6 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine (CECD). Tá an ceart chun cumarsáid a dhéanamh le tríú páirtí ar cheann de na cosaintí tábhachtacha i gcoinne drochchóireála atá toirmiscthe le hAirteagal 3 den CECD.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending