Ceangail le linn

Geilleagar

Ráiteas ón gCoimisiún Eorpach, BCE agus CAI ar ochtú agus naoú misean athbhreithnithe don Phortaingéil

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

ecb_logo_ENThug foirne foirne ón gCoimisiún Eorpach, ón mBanc Ceannais Eorpach (ECB) agus ón gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CAI) cuairt ar Liospóin i rith 16 Meán Fómhair-Deireadh Fómhair 3 le haghaidh na n-athbhreithnithe ráithiúla agus ceathrú ráithe de chlár coigeartaithe eacnamaíoch na Portaingéile.

Tá comharthaí luatha ann go bhfuil téarnamh i ngníomhaíocht eacnamaíoch. Meastar anois go ndéanfaidh gníomhaíocht eacnamaíoch conradh le 1.8% i 2013 — athbhreithniú aníos ar phointí céatadáin 0.5 — sula méadófar 0.8% i 2014. Meastar go bhfanfaidh dífhostaíocht faoi bhun 18 faoin gcéad an bhliain seo chugainn agus tá coigeartú seachtrach suntasach ar siúl i gcónaí, agus an Phortaingéil ag fáil sciar den mhargadh onnmhairithe don tríú bliain as a chéile.

Tá sprioc easnaimh fhioscaigh 2013 de 5.5% den OTI an chláir inrochtana. Thacaigh feidhmíocht ioncaim sholadaigh agus rialú caiteachais níos fearr le forghníomhú buiséid, agus tugtar aghaidh ar thearcfheidhmíocht i roinnt codanna den bhuiséad. Leanann athchóirithe na hearnála poiblí ag neartú bainistíocht airgeadais, ag troid in aghaidh imghabháil cánach, ag athstruchtúrú fiontar stáit, agus ag laghdú costais na gcomhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha.

Aiseolas

D'athdhearbhaigh na húdaráis a dtiomantas don sprioc 4 den easnamh OTI do 2014. Ag léiriú measúnú críochnúil ar an gcothromaíocht idir an coigeartú fioscach riachtanach, an fás eacnamaíoch agus na hionchais mhaoinithe, comhaontaíodh an sprioc easnaimh fhioscaigh a athdhearbhú mar a leasaíodh é san athbhreithniú 7th. Chun meáchan iomarcach na hearnála poiblí sa gheilleagar a laghdú, beidh sé mar aidhm ag na príomhbhearta comhdhlúthaithe atá le moladh sa dréachtbhuiséad le haghaidh 2014 riarachán poiblí a chuíchóiriú agus a nuachóiriú, inbhuanaitheacht an chórais pinsin a fheabhsú, agus coigiltí costais a bhaint amach ar fud aireachtaí . Beidh cur chun feidhme dian an dréachtbhuiséid le haghaidh 2014 ina chéim chinntitheach i leith an Chonartha ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas (an Comhshocrú Fioscach). Sa chás gur cinneadh go raibh cuid de na bearta míbhunreachtúil, bheadh ​​ar an rialtas an dréachtbhuiséad a athfhoirmiú chun an sprioc easnaimh aontaithe a chomhlíonadh. Thabharfadh sé seo le tuiscint, áfach, go méadófaí rioscaí don fhás agus don fhostaíocht agus go laghdódh sé na hionchais go bhfillfí ar mhargaí airgeadais go leanúnach.

Cé go bhfuil maoláin na mbanc leordhóthanach, tá an timpeallacht oibriúcháin dúshlánach i gcónaí. Neartaíodh sócmhainneacht na mbanc a thuilleadh tar éis roinnt iarrachtaí athchaipitlithe breise, agus tá coinníollacha leachtachta ag feabhsú de réir a chéile i measc díghiaráil leanúnach agus riachtanach na gclár comhardaithe. Mar sin féin, tá brabúsacht lag i gcónaí, ag iarraidh go ndéanfadh Banco de Portugal faireachas níos fearr agus leanúnach agus go bhfuil iarrachtaí leanúnacha á ndéanamh chun a chreataí maoirseachta agus réitigh a fheabhsú. Tá na coinníollacha creidmheasa dúshlánach i gcónaí, cé go bhfuil feabhsuithe le déanaí ar na hearnálacha atá dírithe ar onnmhairiú. Táthar ag cur i bhfeidhm bearta chun maoiniú leordhóthanach a chinntiú do chuideachtaí inmharthana beaga agus meánmhéide, lena n-áirítear tionscnaimh chun éagsúlú foinsí maoinithe a spreagadh.

Tá clár oibre athchóirithe struchtúracha an chláir chun cinn go maith, agus beidh forfheidhmiú éifeachtach ríthábhachtach chun gnóthachain iomaíochais a choinneáil. Rinneadh dul chun cinn tábhachtach i réimsí na margaí saothair, na n-athchóirithe breithiúnacha, na n-athchóirithe ar thionscail an líonra, agus na ngairmeacha rialaithe, le roinnt fianaise tosaigh ar thionchar ar fheidhmiú an gheilleagair. Ullmhaíodh treoirphlean d’athchóiriú cuimsitheach ar cháin ioncaim chorparáidigh freisin, ach bheadh ​​gá le cur i bhfeidhm na spriocanna maidir le comhdhlúthú fioscach a urramú. Tá dul chun cinn á dhéanamh, cé go bhfuil roinnt moilleanna ann, maidir le bacainní ar ghnó a laghdú trí ualaí riaracháin agus nósanna imeachta ceadúnaithe a mhaolú. Tá na húdaráis tiomanta freisin don scóip do thionscnaimh nua a fhiosrú, rud a bheidh thar a bheith tábhachtach i bhfianaise an ghá le hiomaíochas agus cruthú post a chothú.

Aiseolas

Tá an clár fós ar an mbóthar i gcoitinne, agus na húdaráis meáite ar a chuspóirí a bhaint amach. I rith an tsamhraidh, rinne torthaí ceannasacha gnóthachain níos luaithe a aisiompú, i measc imní an mhargaidh faoi intuarthacht an bheartais a dhéanamh tar éis suaiteacht pholaitiúil ghearr-saoil agus rialuithe Cúirte Bunreachtúla a chuir bac ar phríomhbhearta beartais. Tá fiachas poiblí inbhuanaithe; táthar ag súil anois go sroichfidh sé buaic ag 127.8 faoin gcéad in 2013 agus go dtiocfaidh laghdú air ina dhiaidh sin. Tacóidh cur i bhfeidhm daingean clár agus úinéireacht athdhearbhaithe le filleadh an rialtais ar mhaoiniú iomlán an mhargaidh. Ar choinníoll go leanann na húdaráis le cur chun feidhme seasmhach an chláir, dhearbhaigh ballstáit limistéar an euro go bhfuil siad réidh chun tacú leis an bPortaingéil go dtí go bhfaighfear rochtain iomlán ar an margadh. Tá cultúr idirphlé polaitiúil agus sóisialta na Portaingéile fós ina shócmhainn thábhachtach don chlár.

Tacaítear le clár coigeartaithe eacnamaíoch na Portaingéile le hiasachtaí ón Aontas Eorpach arb ionann iad agus € 52 billiún agus Áis Ciste Breisithe € 26 billiún leis an IMF. D'fhéadfaí na hathbhreithnithe 8th agus 9 a chur i gcrích i mí na Samhna, faoi réir cheadú ECOFIN agus Eurogroup agus Bhord Feidhmiúcháin CAI. Cheadódh sé seo € 5.6 billiún a íoc amach (€ 3.7 billiún ag an AE, agus thart ar € XNUM billiún ag an IMF) tar éis faomhadh na n-athbhreithnithe reatha. Meastar go mbeidh comh-mhisean don chéad athbhreithniú cláir eile ar siúl i mí na Samhna 1.9.

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending