Ceangail le linn

Geilleagar

Cathracha agus réigiúin na hEorpa chun díospóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm beartas comhtháthaithe agus infheistíocht shóisialta le haghaidh fáis ag suí iomlánach CoR

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Le linn Choiste na Réigiún (CoR) 103ú seisiún iomlánach an 8-9 Deireadh Fómhair, beidh cathaoirleach Choiste um Fhorbairt Réigiúnach Pharlaimint na hEorpa, Danuta Hübner, in éineacht le hUachtarán CoR Ramón Luis Valcárcel, chun staid na caibidlíochta maidir le rialacha cistí struchtúracha a phlé. Úsáidfidh siad an deis freisin athbhreithniú a dhéanamh ar na príomhdhúshláin a bhaineann le céim na gclár 2014-2020.

Déanfaidh baill CnaR a ndíospóireacht a phlé agus a ghlacadh maidir le caitheamh níos fearr ar chistí struchtúracha (tuairim dréachtaithe ag Uachtarán Phobal Uathrialach Galicia Alberto Núñez Feijóo (ES / EPP)(b) a dhéanann soiléiriú ar an dóigh is fearr le hinfheistíocht AE, náisiúnta agus réigiúnach le haghaidh fáis a chomhordú agus le héifeachtacht na gclár cómhaoinithe a fheabhsú trí dhílárú leordhóthanach a dhéanamh ar a mbainistíocht oibríochtúil. Tabharfar aghaidh freisin ar shaincheisteanna buiséadacha agus rialachais ar bhonn a tuairim on Dréachtbhuiséad an AE 2014, le cur i láthair ag Cathaoirleach na Gníomhaireachta Teagmhála Pléimeannach-Eorpach Luc Van den Brande (BE / EPP). Beidh an gá le sárú a dhéanamh ar easnamh struchtúrach an AE, an tionchar atá ag nósanna imeachta reatha ar údaráis áitiúla agus réigiúnacha maidir le buiséid bhliantúla an AE a ghlacadh, agus na riachtanais airgeadais do phríomhghníomhaíochtaí i réimsí tosaíochta amhail fostaíocht don aos óg, i gcroílár na díospóireachtaí.

Cuirfidh ionadaithe réigiúin agus chathracha an AE a gcuid moltaí chun cinn freisin chun an leas is fearr a bhaint as infheistíocht shóisialta i gcomhair fáis agus comhtháthaithe ar bhonn tuairim ag Méara Rotterdam, Ahmed Aboutaleb (NL / PES), ar Phacáiste Infheistíochta Sóisialta an AE. Pléifidh comhaltaí CnR go háirithe ról na n-údarás áitiúil agus réigiúnach i straitéisí gníomhacha cuimsithe in oideachas, gairmoiliúint, tithíocht shóisialta, fostaíocht don aos óg agus an comhrac in aghaidh na bochtaineachta, agus an maoiniú ábhartha agus úsáid na mbuiséad sóisialta á shoiléiriú.

Aiseolas

Léirscaoileadh léarscáileanna Iarnróid an AE

Glacfaidh comhaltaí CnaR a seasamh maidir le pleananna AE chun iarnróid na hEorpa a oscailt níos mó le hiomaíocht, sainchomhad atá íogair ó thaobh na polaitíochta agus atá casta ó thaobh na teicneolaíochta de. Déanfar plé ar bhonn na tuairime An Ceathrú Pacáiste Iarnróid ullmhaithe ag Pascal Mangin (FR / EPP), ball de Chomhairle Réigiúnach Alsace. Dar leis an rapóirtéir, tá rannpháirtíocht na réigiún ríthábhachtach do rath an athchóirithe. Éilíonn sé ról níos láidre d'údaráis réigiúnacha i rialachas an mhargaidh iarnróid, níos mó solúbthachta maidir le conarthaí iompair phoiblí a dhámhachtain agus ag an am céanna ag cinntiú go roinneann soláthróirí seirbhísí iarnróid reatha an fhaisnéis is gá chun riachtanais le haghaidh tairiscintí nua a shainiú.

Comhshaol: Gáis scealla agus dramhaíl phlaisteach

Aiseolas

Déantar conspóid go forleathan ar fud na hEorpa ar ghás scealla a eastóscadh dréacht-tuairim le cur i láthair ag Brian Meaney (IE / EA)Ní haon ionadh é, mar Chomhairleoir ar Údarás Réigiúnach an Chláir agus an Iarthair Láir, a bheith chomh conspóideach le leasuithe 65 a cuireadh síos. Áitíonn an dréacht-tuairim gur cheart an chumhacht a thabhairt d'údaráis áitiúla agus réigiúnacha limistéir íogaire a eisiamh ó ghníomhaíochtaí forbartha féideartha agus go dtabharfaí uathriail dóibh toirmeasc nó ceadúnú a dhéanamh ar fhorbairt ina gcríoch.

Is é an fócas ar dhramhaíl phlaisteach a bhainistiú tuairim by Linda Gillham (RA / ÚO), ball de Chomhairle Buirge Runnymede. Tá táirgeadh dramhaíola plaisteacha ag fás i gcónaí: i 1950 níor táirgeadh ach 1.5m tonna in aghaidh na bliana ar fud an domhain i gcomparáid le 60m tonna sa bhliain in 2008 san Eoraip amháin, agus cuireadh díreach os cionn 50% díobh chuig láithreáin líonta talún. Déanann an tuairim athbhreithniú ar an tionchar agus an gníomh is gá chun freagairt don fhadhb seo agus iarrann sí cosc ​​iomlán ar líonadh talún plaistigh agus dramhaíola ard-indóite faoi 2020.

Laethanta OSCAILTE 2013: Seachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha, 7-10 Deireadh Fómhair

Beidh an seisiún iomlánach ar siúl ag an am céanna leis an seisiún LÁITHREÁIN OSCAILTE 11th - Seachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha le bheith ar siúl ar 7-10 Deireadh Fómhair sa Bhruiséil. Tabharfaidh an príomhócáid ​​bhliantúil seo do réigiúin an AE thart ar 6 000 rannpháirtí le chéile, lena n-áirítear lucht déanta beartas, polaiteoirí agus saineolaithe ó gach leibhéal den rialtas, chun na saincheisteanna is práinní atá roimh Bheartas Réigiúnach an AE inniu a phlé. Tagann an ócáid ​​ag am cinniúnach nuair a bhíonn leasuithe bunúsacha ar bheartas comhtháthaithe an AE á dtabhairt chun críche.

Tionólfar an cruinniú iomlánach 103 sa Pharlaimint, agus déanfar na díospóireachtaí a shruthú beo ag www.cor.europa.eu.

 Tuilleadh eolais:

·         Clár meáin iomlánacha
·         Clár oibre na seisiún iomlánach
·         Tuairimí iomlánacha
·         Laethanta OSCAILTE 2013

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending