Ceangail le linn

Geilleagar

Aibhsíonn Athbhreithniú Ráithiúil leochaileacht ar téarnamh eacnamaíoch agus éagsúlacht leanúnach laistigh AEA

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

An Coimisiún EorpachB’fhéidir go bhfuil téarnamh eacnamaíoch leochaileach ag tosú ag glacadh greim san Aontas Eorpach, ach tá difríochtaí leanúnacha ann idir tíortha, go háirithe laistigh de limistéar an euro, de réir an Athbhreithnithe Ráithiúil Fostaíochta agus Staid Shóisialta is déanaí ón gCoimisiún Eorpach. Cuireann an tAthbhreithniú i bhfios go láidir go bhfuil dálaí an mhargaidh saothair agus sóisialta fós criticiúil, agus go mbeidh tuilleadh infheistíochtaí straitéiseacha agus athchóirithe struchtúracha ag teastáil ó fhás uilechuimsitheach.

Tá an Coimisiún aghaidh ar na difríochtaí leis an 2012 Aibreán Phacáiste fostaíochta, Moltaí a bhaineann go sonrach le Tír chun dul i ngleic le margaí saothair deighilte, áiteamh a dhéanamh ar athchóirithe cánach a thacaíonn le fostaíocht, seirbhísí fostaíochta poiblí níos éifeachtaí a chinntiú agus oideachas agus oiliúint a oiriúnú chun riachtanais fostóirí a léiriú Ráthaíocht don Aos Óg, Foirne Gníomhaíochta chun cabhrú leis na Ballstáit a athfhócasú haghaidh caiteachas cistí AE struchtúrach ar dhífhostaíocht agus bearta óige a saorghluaiseacht oibrithe amhail athchóiriú ar an líonra chuardach poist EURES. Beidh na bearta sin a chomhlánú le gné shóisialta den Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (AEA) a fhorbairt trí mhonatóireacht agus measúnú fostaíochta féideartha agus míchothromaíochtaí sóisialta níos fearr, ábhar Teachtaireacht atá le glacadh ag an gCoimisiún ar 2 Deireadh Fómhair.

Dúirt an Coimisinéir Fostaíochta, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsitheachta László Andor: "Níl aon áit ann chun a bheith bogásach: tá an iomarca daoine ag fulaingt iarmhairtí sóisialta díreacha na géarchéime, agus caithfimid infheistíocht shóisialta agus tacaíocht a mhéadú chun poist a chruthú. Teastaíonn téarnamh inbhuanaithe. dul chun cinn breise maidir le hathchóiriú a dhéanamh ar an Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta, lena n-áirítear aird níos mó a thabhairt ar fhadhbanna fostaíochta agus sóisialta agus beartais fostaíochta agus sóisialta a chomhordú níos dlúithe. Caithfimid a bheith in ann dúshláin mhóra fostaíochta agus sóisialta a bhrath agus aghaidh a thabhairt orthu go luath, in ionad cead a thabhairt difríochtaí san Eoraip a dhoimhniú. "

Aiseolas

Cé go bhfuil comharthaí téarnamh timid, aibhsíonn an tAthbhreithniú Ráithiúil go bhfanfaidh sa mhargadh saothair agus dálaí sóisialta an-dúshlánach:

  1. rátaí dífhostaíochta óige a bheith bainte amach leibhéil nach bhfacthas riamh roimhe - meán 23% don AE ina iomláine, agus a bhaint amach 63% sa Ghréig.
  2. Tá an dífhostaíocht fhadtéarmach méadú tagtha i mbeagnach gach Ballstát, agus thángthas ar gach am-ard san AE ina iomláine. dífhostaíocht struchtúrach agus neamhréireanna idir an soláthar agus éileamh ar an cháilíocht agus ar chainníocht an tsaothair idir a bheith ag fás.
  3. Tharla glan-scriosadh post ag an am céanna le poist níos neamhbhuana - tá poist pháirtaimseartha, go háirithe ainneonach, ag méadú fiú má tá sciar na gconarthaí sealadacha tar éis titim san AE agus iad ag dul i gcion ar an gcrapadh.
  4. Tá na Bochtaineachta méadú san AE ó 2007. ioncaim teaghlaigh ag laghdú agus tá sé 24.2% de dhaonra an AE anois i mbaol bochtaineachta nó eisiaimh. Leanaí atá i gceist go háirithe mar go bhfuil dífhostaíocht agus jobless teaghlaigh méadaithe, chomh maith le bochtaineacht.

infheistíocht shóisialta Breis- agus leasuithe is gá

Tá polasaithe mhargadh saothair ar nós fóirdheontais fhostú, cánachas laghdaithe saothair phá íseal, tacaíocht i gcuardach poist phearsantaithe agus oiliúint ríthábhachtach ag an gcéim seo d'aisghabháil ag teacht chun cinn chun cabhrú le daoine a bhogadh poist agus cosc ​​a chur ar an dífhostaithe go fadtéarmach nó iad siúd críochnú oideachas as a thabhairt suas ar lorg oibre. Is iad na daoine níos mó in obair, is mó go gcuireann siad le buiséid cothrom agus na teaghlaigh níos mó in ann a chaitheamh, ar chumas aisghabháil leanúnach i dtáirgeadh eacnamaíoch.

Aiseolas

Caithfear iarrachtaí ar leith a dhéanamh a chur i bhfeidhm ar an Ráthaíocht don Aos Óg, a ghlac Comhairle Airí an AE in Aibreán 2013 agus a d’fhormhuinigh an 27 / 28 Comhairle Eorpach mhí an Mheithimh. I gcás go leor tíortha, teastóidh leasuithe struchtúrtha ar nós treisiú na seirbhísí fostaíochta poiblí, lena mbunaítear comhpháirtíochtaí láidre idir údaráis phoiblí atá i gceannas ar fostaíochta agus oideachais, agus níos mó infheistíochta i scéimeanna oiliúna agus printíseachta. Tá na Ballstáit de bharr a bplean náisiúnta i bhfeidhm Ráthaíocht don Aos Óg a chur i láthair sna míonna amach romhainn.

Ina theannta sin, ba cheart do bhallstáit leanúint dá gcórais leasa náisiúnta a nuachóiriú chun éifeachtúlacht na n-acmhainní atá ar fáil a mhéadú agus an tionchar is mó a bhaint amach i dtéarmaí uilechuimsitheacht shóisialta agus eacnamaíoch. Ba cheart go bhfreagródh córais chosanta sóisialta do riachtanais daoine ag chuimhneacháin chriticiúla ar feadh a saoil. Chuir an Coimisiún treoir ar fáil maidir le hinfheistíocht shóisialta níos fearr ina Pacáiste Infheistíochta Sóisialta d'Fheabhra 2013, lena n-áirítear moltaí sonracha chun dul i ngleic le bochtaineacht leanaí agus easpa dídine (IP / 13 / 125, MEMO / 13 / 117, MEMO / 13 / 118).

Éagsúlacht i limistéar an Euro bonn AEA

Cuireann an Tuarascáil is déanaí Ráithiúil dibhéirseachtaí leanúnacha idir tíortha, go háirithe sa limistéar euro:

  1. rátaí dífhostaíochta sa Deisceart agus imeall an limistéir euro shroich an meán de 17.3% i 2012, in aghaidh 7.1% sa Tuaisceart agus croílár an limistéar euro.
  2. An meánráta na ndaoine óga nach i mbun fostaíochta, oideachais ná oiliúna (NEET) shroich 22.4% sa Deisceart agus imeall, in aghaidh 11.4% sa Tuaisceart agus croí.
  3. Tá na Bochtaineachta méadú in dhá thrian de na Ballstáit, ach ní sa tríú fágtha.

ionadaíocht héagsúlachtaí sóisialta agus eacnamaíochta dúshláin mhóra do AEA. mhargadh an tsaothair lag agus feidhmíocht sóisialta amas ní hamháin na Ballstáit difear go díreach, ach freisin doirteadh anonn go dtí na tíortha ag feidhmiú níos fearr trí éileamh comhiomlán laghdaithe, táirgiúlacht níos ísle agus rátaí úis níos airde a bhaineann le éagobhsaíocht pholaitiúil agus muinín as an euro agus san AE ídiú.

A AEA láidir le gné shóisialta riachtanais monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar mhíchothromaíochtaí a d'fhéadfadh lárnach fostaíochta agus suíomhanna sóisialta na mBallstát níos fearr. D'fhéadfaí é seo a cheangal le comhordú níos láidre ar bheartais fostaíochta agus shóisialta a chinntiú freagra tráthúil agus níos éifeachtaí do dhúshláin dá leithéid, ar mhaithe leis an AEA ina iomláine. samplaí de gníomhaíocht chomhchoiteann sórt díriú ar shárú ar fhostaíocht agus dúshlán mór sóisialta a théann i bhfeidhm díréireach roinnt codanna den AEA iad an Moladh Ráthaíocht don Aos Óg agus an comhaontú a sheoladh Tionscnamh um Fhostaíocht don Aos Óg le buiséad de € 6 billiún.

Tugtar aghaidh ar na saincheisteanna sin sa Teachtaireacht maidir le gné shóisialta AEA a ghlac an Coimisiún ar 2 Deireadh Fómhair - féach IP / 13 / 893).

Fostaíocht agus Suíomh Sóisialta Athbhreithniú Ráithiúil

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending