Ceangail le linn

Geilleagar

Todhchaí an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta: Molann an Coimisiún smaointe chun comhtháthú sóisialta a dhoimhniú

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

euru-monetos-4fd7558228d86Tá beartaithe ag an gCoimisiún Eorpach scórchlár nua a chruthú le go bhféadfar fadhbanna móra fostaíochta agus sóisialta a shainaithint níos fearr agus níos luaithe faoi chuimsiú an tSeimeastair Eorpaigh, timthriall bliantúil déanta beartas eacnamaíoch an AE.

Tá rannpháirtíocht ceardchumann agus fostóirí ag leibhéal an AE agus ag an leibhéal náisiúnta maidir le moltaí beartais a shainiú agus a chur chun feidhme le linn an tSeimeastair Eorpaigh, ag déanamh níos mó úsáide as buiséid an AE agus náisiúnta chun anacair shóisialta a mhaolú agus tá bacainní ar shoghluaisteacht poist mar chuid de Teachtaireacht maidir le gné shóisialta an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (AEA), arna glacadh ag an gCoimisiún Eorpach inniu.

Leanann an Chumarsáid Treoirphlean an Choimisiúin ar EMU domhain agus dáiríre (IP / 12/1272), a foilsíodh i mí na Samhna 2012, agus cuirfidh sé le díospóireachtaí faoi thodhchaí an AEA ag an gComhairle Eorpach an 24-25 Deireadh Fómhair.

Aiseolas

Dúirt an tUachtarán Barroso: "Tá an AE tar éis dul chun cinn mór a dhéanamh i dtéarmaí rialachais eacnamaíoch le cúig bliana anuas, ag soláthar línte airgeadais do go leor ballstát leochaileach. Ó thús na géarchéime, tá gníomh spriocdhírithe déanta againn chun déileáil leis an anacair shóisialta a cruthaíodh i gcuid dár sochaithe. Ach mhúin déine na géarchéime, go háirithe i limistéar an euro dúinn go gcaithfimid oibriú níos dlúithe chun na coilm shóisialta a d’fhág sí ina ndiaidh a leigheas. Baineann an Teachtaireacht seo le tógáil ar na rialacha a dhéanaimid curtha i bhfeidhm cheana faoin Seimeastar Eorpach chun a chinntiú go bhfuil gné shóisialta láidir sa bhealach a reáchtáilimid ár nAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta. Táimid faoi chomaoin ag na 26 milliún atá dífhostaithe agus na daoine is díothaí inár sochaí. "

Díríonn an Chumarsáid ar thrí réimse:

 1. Faireachas ar dhúshláin fostaíochta agus shóisialta a threisiú agus comhordú beartais a neartú faoin Seimeastar Eorpach;
 2. Cur leis an dlúthpháirtíocht agus soghluaisteacht poist a threisiú;
 3. Comhphlé sóisialta a neartú.

Faireachas agus comhordú

Aiseolas

Leagann an Seimeastar Eorpach féilire agus rialacha bliantúla amach chun monatóireacht agus comhordú a dhéanamh ar bheartais eacnamaíocha, agus tá príomhspriocanna sóisialta agus fostaíochta sna deich mbliana amach romhainn i ngach ballstát 2020 i straitéis 28 na hEorpa.

Díríonn an Teachtaireacht ar cheisteanna a bhaineann go díreach le dea-fheidhmiú an AEA, agus an clár oibre sóisialta ginearálta don AE i gcoitinne á urramú go hiomlán. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún scórchlár a chruthú chun príomhfhorbairtí fostaíochta agus sóisialta a leanúint d'fhonn anailís níos fearr a dhéanamh ar mhórfhadhbanna agus iad a shainaithint níos luaithe sula dtagann siad chun cinn. I measc na dtáscairí sa scórchlár bheadh:

 1. An leibhéal dífhostaíochta agus an tslí ina n-athraíonn sé;
 2. Ráta NEET (daoine óga nach bhfuil in oideachas, fostaíocht ná oiliúint) agus ráta dífhostaíochta óige;
 3. ollioncam indiúscartha iarbhír teaghlach;
 4. an ráta i mbaol bochtaineachta den daonra in aois oibre, agus;
 5. éagothroime (an cóimheas S80 / S20).

Molann sé freisin líon teoranta de tháscairí fostaíochta agus sóisialta breise a chomhtháthú sa Tuarascáil um Shásra Foláirimh (AMR) bliantúil a úsáidtear chun míchothromaíochtaí eacnamaíocha a bhrath.

Ba chóir go mbeadh na sonraí mar chuid de bheartas - mar shampla, na hathbhreithnithe geilleagracha doimhne a rinneadh mar thoradh ar an bhfeidhmiú AMR, nó na Moltaí Tír-Shonracha a d'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach gach earrach.

Dlúthpháirtíocht agus soghluaisteacht lucht saothair

Is féidir níos mó a dhéanamh chun maoiniú AE atá ar fáil a leithdháileadh go héifeachtach chun anacair shóisialta a mhaolú i dtíortha a bhfuil athchóiriú eacnamaíoch domhain á dhéanamh orthu. Don tréimhse 2014-2020, mhol an Coimisiún go gcuirfidh na Ballstáit 20% dá gclúdaigh Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE) ar a laghad chun cuimsiú sóisialta a chur chun cinn agus an bhochtaineacht a chomhrac.

Is ionstraimí tábhachtacha iad Clár nua an AE um Fhostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta, Ciste Coigeartaithe Domhandaithe na hEorpa agus an Ciste um Chúnamh Eorpach do na Daoine is Díothaí.

Thairis sin, tá obair le déanamh chun go mbeidh sé níos éasca bogadh timpeall an AE le haghaidh oibre. Cé go bhfuil beagnach an ceathrú cuid de dhaoine óga in aois oibre i limistéar an euro dífhostaithe (24% i mí Iúil 2013) agus tá difríochtaí ollmhóra sna leibhéil dífhostaíochta óige idir tíortha (tá an ráta is airde sa Ghréig ag 62.9% agus is ísle sa Ghearmáin ag 7.7%), is ó Bhallstát difriúil a thagann níos lú ná 4% den daonra in aois oibre i limistéar an euro. Dá bhrí sin, tiomnaíonn an Teachtaireacht an Coimisiún chun obair a dhéanamh chun costais agus constaicí gluaiseacht chun oibre ar fud an AE a laghdú.

Comhphlé sóisialta

Is féidir dul i gcomhairle níos fearr le comhpháirtithe sóisialta ag príomhchéimeanna an phróisis chinnteoireachta faoin Seimeastar Eorpach. Gheall an Coimisiún:

 • Buail le comhpháirtithe sóisialta an AE sula nglacfar leis an Suirbhé Bliantúil Fáis gach fómhar;
 • díospóireacht a eagrú tar éis an tSuirbhé Bliantúil Fáis le comhpháirtithe sóisialta an AE agus a gcuid cleamhnaithe náisiúnta;
 • cruinnithe réamhullmhaithe teicniúla a thionól roimh Chruinniú Mullaigh Sóisialta Tríthaobhach mhí an Mhárta agus cruinnithe ardleibhéil eile, agus;
 • na Ballstáit a spreagadh chun na leasuithe uile a bhaineann leis na Moltaí a bhaineann go sonrach leis an Tír a phlé le comhpháirtithe sóisialta náisiúnta.

cúlra

Tá an Chumarsáid mar chuid de phróiseas leanúnach chun ailtireacht rialachais eacnamaíoch an AE a fheabhsú, agus tugann sí na smaointe i nGlasphlean an Choimisiúin maidir le EMU domhain agus dáiríre chun cinn.

Freagraíonn sé don iarraidh ón gComhairle Eorpach 13 / 14 Nollaig 2012 bearta féideartha a chur i láthair maidir le gné shóisialta an AEA, lena n-áirítear idirphlé sóisialta.

Mheabhraigh Comhairle Eorpach an Mheithimh 2013 gur cheart an ghné shóisialta a neartú, ag cur béime ar a thábhachtaí atá sé monatóireacht níos fearr a dhéanamh ar staid an mhargaidh shóisialta agus an mhargaidh saothair laistigh den AEA, go háirithe trí tháscairí fostaíochta agus sóisialta iomchuí a úsáid laistigh den Seimeastar Eorpach.

Chuir an Chomhairle Eorpach in iúl freisin an gá atá ann comhordú níos fearr a dhéanamh ar bheartais fostaíochta agus sóisialta, agus inniúlachtaí náisiúnta á n-urramú go hiomlán, agus leagadh béim ar ról na gcomhpháirtithe sóisialta agus an chomhphlé shóisialta, lena n-áirítear ar leibhéal náisiúnta.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending