Ceangail le linn

Geilleagar

doiciméid Taighde a choimisiúnú Leaked ardú ceisteanna faoi a leasanna á tosaíocht

ROINN:

foilsithe

on

Leighis

Eolaithe, taighdeoirí sláinte poiblí agus eagraíochtaí neamhrialtasacha tar reacted le imní i bhfianaise cóipeanna leaked an Choimisiúin Eorpaigh atá beartaithe Health Research Clár 2014-2015 (cuid de Horizon 2020) a scaiptear sa Bhruiséil. Tá siad ceisteanna maidir le hullmhú an dréachta ardaithe, mar gheall ar a theip chun aghaidh a thabhairt ar na fachtóirí riosca mór pearsanta, sóisialta, comhshaoil ​​agus ceirde an ghalair i bhfabhar paraiméadair taighde caol ag díriú ar bhiteicneolaíocht agus leigheas pearsantaithe.

"Casann an clár seo ar ais go dtí taighde a ceapadh chun maolú a dhéanamh ar thionchair shláinte an phobail ar an ngéarchéim eacnamaíoch agus déanann sé measúnú ar thábhacht na gcóras sláinte. Go léir, ní mór an togra seo chun dul i ngleic leis na fadhbanna sláinte a mhaireann daoine atá ina gcónaí san Eoraip ina n-uaisle ar an oíche, "a dúirt Cumann Sláinte Poiblí na hEorpa (EUPHA) Uachtarán Walter Ricciardi.

Aiseolas

Dar le ráiteas a d'eisigh comhrialtas mhór eolaithe agus taighdeoirí, tá an dréacht i gcúrsaíocht gá athchóiriú mór má tá sé ar intinn na hEorpa a bheith i gceannas i dtaighde sláinte gan a bheith bonn. Tá an dréacht claonta go mór le biteicneolaíocht agus leigheas pearsantaithe, cé go bhfailleoidh mór taighde ar chosc ar ghalar, seirbhísí sláinte agus cláir idirghabhála. Mar thoradh air sin, tá an clár go mór lasmuigh den dteagmháil le rudaí a chabhraíonn le daoine saol sláintiúil, táirgiúil agus fada.

Dúirt an comhrialtas gurb é an Clár Taighde Sláinte ná taighde a threisiú maidir le hinbhuanaitheacht agus cothromas na gcóras um chúram sláinte na hEorpa, ar a gcaitheann an Eoraip beagnach 10% OTI cheana féin, níl an dréacht seo ach ag tabhairt aghaidh ar an chuid is mó de na fachtóirí a chuir i gcontúirt orthu.

Mar a eisíonn litir a eisíonn an EPHA inniu, mainneoidh an clár taighde seo dul i ngleic le héagothroime sláinte go leordhóthanach, ag féachaint ar an bhfíric gurb é fachtóirí cosúil le bochtaineacht, an comhshaol, neamhionannas agus easpa an eipidéim reatha de ghalair neamh-theagmhálacha san Eoraip iompar poiblí inacmhainne, chomh maith le fachtóirí ar nós aiste bia, cleachtadh, tobac agus alcól.

Aiseolas

Cumann Idirnáisiúnta do Comhshaoil ​​Eipidéimeolaíocht (ISEE) Uachtarán An tOllamh Annette Peters dúirt: "Tá imní ISEE maidir leis an dréachtchlár oibre 2014-2015 ar Shláinte, Horizon 2020, go bhfuil an móiminteam agus beogacht an chomhoibriú ar fud na hEorpa i sláinte comhshaoil, a thosaigh i FP5 agus fuarthas le cinn tábhachtach i dtaighde sláinte comhshaoil ​​gá, le caomhnú. Mura bhfuil dóthain maoinithe ar fáil amach anseo agus mura tosaíocht leordhóthanach a thabhairt don réimse seo, ní bheidh taighde ar éirigh ar fud na hEorpa fós iomaíoch go hidirnáisiúnta. "

Níl sé soiléir conas a d'fhéadfadh an Coimisiún Eorpach imeacht go dtí seo ó chur chuige cuimsitheach thaighde sláinte atá daingnithe ag na rialtais na hEorpa. An tOllamh Barbara Hoffmann, dhearbhaigh cathaoirleach versa ar ISEE-Europe dúirt: "Táimid tar éis a sheoladh chuig an Dr Draghia-Akli, Stiúrthóir Sláinte, Taighde agus Nuálaíocht (CE) tráchta faoi leith a d'fhorbair an ISEE a leathnú raon feidhme an téacs taighde i sláinte comhshaoil ​​a chur san áireamh in áit den chuid is mó ag díriú ar thaighde ar ghéineolaíocht / ghéanómaíocht i sláinte comhshaoil. "

Cumann Eipidéimeolaíochta Idirnáisiúnta (IEA) Chuir an tUachtarán Cesar Victora leis: “Ní amháin go mbaineann an cur chuige cúng a ghlac Horizon2020 le heipidéimeolaithe Eorpacha ach le heipidéimeolaithe agus taighdeoirí sláinte eile ar fud an domhain. Tá an Eoraip i gceannas ar an domhan maidir le tionscadail chomhoibríocha a fhorbairt a dhéanann imscrúdú ar dheitéarmanaint shóisialta agus chomhshaoil ​​na sláinte, agus bhain siad seo leas mór as, agus chuir siad eiseamláirí ar fáil, do thaighdeoirí sa chuid eile den domhan. Conas is féidir linn a bheith ag súil go rachaidh taighdeoirí ó gach cearn den domhan i ngleic lena bpríomhfhadhbanna sláinte, nuair nach bhfuil muid á dhéanamh seo san Eoraip? "

"Caithfidh an tAontas Eorpach ceangal a dhéanamh lena shaoránaigh. Thairg Horizon 2020 deis iontach chun tacú le taighde a rachadh i ngleic leis na príomhdhúshláin dá sláinte ach tugann an méid atá feicthe againn go dtí seo le tuiscint gur chaill sé an deis seo," a dúirt Martin McKnee, uachtarán tofa. de Chumann Sláinte Poiblí na hEorpa (EUPHA).

Tá ionchur suntasach eolaíoch agus sochaí sibhialta ag teastáil chun a chinntiú go mbaineann an Clár Taighde Sláinte seo ábhartha agus is infheidhme maidir le gach duine a chónaíonn san Eoraip, an chéad pháirtithe leasmhara is mó atá i gceist i dtionscadal an Aontais Eorpaigh. Thug an tOllamh Manolis Kogevinas, cathaoirleach ISEE-Europe, faoi deara: "Tá an fhreagra a fuair muid ón gCoimisiún Eorpach díomá. Dúradh linn go nár cheart go mbeadh rochtain ag ISEE (agus cumainn eolaíochta eile dócha) ar an dréacht-togra sa chéad áit. Tugann sé seo tromchúiseacht d'oscailteacht don tsochaí eolaíoch agus shibhialta san AE den phróiseas chun tosaíochtaí i dtaighde a leagan síos. "

"Is é an teip ar an gCoimisiún Eorpach leis na tosaíochtaí iomchuí do thaighde sláinte sa dréacht a shonrú léiriú ar an gá atá ann comhráite maidir leis an gcaoi airgead na hEorpa a chaitear níor chóir go dtarlódh taobh thiar de dhoirse dúnta. Ní bheadh ​​trédhearcacht mhéadaithe a áirithiú ach amháin go bhfuil an bearna ollmhór idir taighde agus na fadhbanna sláinte an daonra Eorpach cúngaithe, ach bheadh ​​dul freisin ar bhealach éigin le muinín na saoránach sa tionscadal Eorpach a fheabhsú, "a dúirt EPHA Ardrúnaí Monika Kosińska.

Dearbhú Comhpháirteach ó na cumainn tsláinte phoiblí na hEorpa (IEA, ISEE, EUPHA) ar an gclár taighde sláinte 2014 - 2015 (Horizon2020) a mhol an Coimisiún Eorpach.

EPHA Leitir Imní maidir le dréacht de chlár taighde sláinte 2014-2015 (Horizon 2020) a mhol an Coimisiún Eorpach

An déanaí Vín dearbhú Chomhdháil Aireachta EDS maidir le Cothú agus Galair Neamh thógálacha (Iúil 2013) argóint go bhféadfadh an chuid is mó básanna roimh am ó ghalair neamhtheagmhálacha a sheachaint dá nglacfaí beartais cuí in earnálacha seachas sláinte, seachas ag iarraidh dul i ngleic leis an bhfadhb trí bheartas sláinte ina n-aonar.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending