Ceangail le linn

Geilleagar

‘Caithfidh an AE a bheith níos déine ó údaráis an Chongó’ a deir iniúchóirí an AE

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Victor KALMYKOV Leas-Cheann na Buanionadaíochta de Chónaidhm na Rúise chuig an Aontas Eorpach, Kristiina OJULAND, Pascal LAMY Ard-Stiúrthóir na hEagraíochta Domhanda Trádála, J. CHAFFIN, Karel DE GUCHT Coimisinéir CE atá i gceannas ar thrádáilTá tuarascáil a d’fhoilsigh Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (ECA) inniu ríthábhachtach maidir le torthaí chúnaimh an AE chun príomhréimsí rialachais a chur chun cinn i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó (DRC). “Cé go bhfuil tacaíocht an AE dea-intinn agus roinnt torthaí a bhaint amach, tá an dul chun cinn mall, míchothrom agus, ar an iomlán, teoranta," a dúirt Hans Gustav Wessberg, an ball ECA atá freagrach as an tuarascáil. "Tá níos lú ná leath de na cláir a scrúdaíodh seachadta, nó is dóigh go soláthróidh siad, an chuid is mó de na torthaí a bhfuil súil leo. Is ionchas neamhréadúil í an inbhuanaitheacht i bhformhór na gcásanna. "

Más rud é, mar phríomh-chomhpháirtí forbartha leis an DRC agus le dea-rialachas agus cearta an duine, go bhfuil an AE chun leanúint ar aghaidh ag tacú le rialachas sa DRC, ní mór dó a éifeachtúlacht chúnaimh a fheabhsú go suntasach. Maidir leis seo, ní mór don Choimisiún a bheith níos réadúla maidir le dearadh, agus an méid is féidir a bhaint amach le cláir an AE. Ní mór don Choimisiún a bheith níos déine ar údaráis na Congóile agus faireachán á dhéanamh ar chomhlíonadh na gcoinníollacha a comhaontaíodh agus na ngealltanas a rinneadh.

Is luach bunúsach Eorpach é dea-rialachas agus is comhpháirt thábhachtach é de chomhoibriú forbartha an AE le tríú tíortha. Ós rud é gur athchromadh ar an gcomhar struchtúrtha leis an DRC, tá cúnamh € 1.9 curtha ar fáil ag an AE idir 2003 agus 2011, rud a fhágann go bhfuil sé ar cheann de na comhpháirtithe forbartha is tábhachtaí sa tír.

Aiseolas

Scrúdaigh an t-iniúchadh éifeachtúlacht thacaíocht an AE don phróiseas toghcháin, do na leasuithe ceartais agus póilíneachta agus bainistíochta airgeadais phoiblí, chomh maith leis an bpróiseas díláraithe.

Fuair ​​an ECA amach gur próiseas fada a bheidh i rialachas a fheabhsú sa DRC. Mar aon le comhpháirtithe forbartha eile, tá constaicí tromchúiseacha os comhair an AE ina chuid iarrachtaí rialachas a fheabhsú sa DRC. Mar sin féin, cé go bhfuil an Coimisiún go maith ar an eolas faoi na príomhchúiseanna a bhaineann le leochaileacht an Stáit sa DRC, níor thug sé aird chuí ar an gcomhthéacs seo agus cláir an AE á ndearadh.

D'fhonn an seans go gcaitear go maith le cistí an AE a uasmhéadú, is é tátal an iniúchta ná “Ní mór don AE a chinntiú go bhfuil an maoiniú nasctha go dlúth le comhaontú na tíre comhpháirtíochta maidir le coinníollacha, cuspóirí agus rioscaí an chláir agus go bhfuil idirphlé beartais éifeachtach mar bhonn agus taca leis leis an rialtas maidir le sainmhíniú agus cur i bhfeidhm na mbeartas agus na straitéisí athchóirithe iomchuí “.

Aiseolas

Molann an ECA go ndéanfaidh an Coimisiún agus an EEAS athbhreithniú ar chomhpháirteanna áirithe de straitéis chomhair an AE leis an DRC, measúnú níos fearr a dhéanamh ar na rioscaí a bhaineann le cur i bhfeidhm rathúil clár, cuspóirí a bhaint amach atá indéanta sa chomhthéacs náisiúnta agus úsáid coinníollachta a neartú agus idirphlé beartais.

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (ECA) tuarascálacha speisialta Foilsítear i rith na bliana, i láthair na torthaí iniúchtaí roghnaithe réimsí AE sonrach buiséid nó topaicí bainistíochta.

Tá an tuarascáil speisialta seo (SR 09 / 2013) i dteideal Tacaíocht an AE do rialachas i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó. Rinne an ECA measúnú ar thacaíocht an AE do rialachas a bhaineann le riachtanais agus a thorthaí pleanáilte a bhaint amach agus an dtugann an Coimisiún aird leordhóthanach ar chomhthéacs leochaileach an DRC i ndearadh chláir an AE? Chlúdaigh an t-iniúchadh tacaíocht an AE don phróiseas toghcháin, athchóiriú na hearnála slándála (ceartas agus póilíní), athchóiriú PFM agus dílárú thar an tréimhse 2003 go 2011.

Ba é conclúid an iniúchta go bhfuil éifeachtacht chúnamh an AE do rialachas sa DRC teoranta. Tá tacaíocht an AE do rialachas suite laistigh de straitéis chomhoibrithe fhónta i gcoitinne, tugtar aghaidh ar phríomhriachtanais rialachais na tíre agus tá roinnt torthaí bainte amach aici. Mar sin féin, tá an dul chun cinn mall, míchothrom agus, ar an iomlán, teoranta. Tá níos lú ná leath na gclár tar éis an chuid is mó de na torthaí a bhfuil súil leo a sheachadadh, nó ar dóigh dóibh iad a sheachadadh. Is ionchas neamhréadúil í an inbhuanaitheacht i bhformhór na gcásanna.

Tá bacainní tromchúiseacha os comhair an Choimisiúin ina chuid iarrachtaí chun rialachas a fheabhsú sa DRC: easpa toil pholaitiúil, dinimic tiomáinte na ndeontóirí agus easpa acmhainneachta ionsúcháin. Mar sin féin, cé go bhfuil an Coimisiún eolach go maith ar na príomhchúiseanna agus na hiarmhairtí a bhaineann le leochaileacht stáit sa DRC, níor thug sé aird chuí ar an gcomhthéacs seo agus cláir an AE á ndearadh. Níor tugadh aghaidh go leordhóthanach ar rioscaí, is minic a bhíonn cuspóirí an chláir ró-uaillmhianach, tá éifeacht dreasachta lag ag coinníollacht agus níor baineadh leas iomlán as idirphlé beartais agus comhordaíodh go leordhóthanach é le Ballstáit an AE i ngach réimse.

Bunaithe ar a thorthaí, cuireann an ECA roinnt moltaí ar fáil, ina measc:

  • Go n-íocfaidh an Coimisiún agus an SEGS (i) níos mó airde ar chothromaíocht chuí cabhrach idir na cúigí go léir, go háirithe na cinn is boichte; (ii) tacaíocht a chomhcheangal ag an leibhéal lárnach le cláir ag na leibhéil chúige a nascann dílárú polaitiúil agus críochach le straitéisí feabhsaithe bainistíochta acmhainní nádúrtha agus athshlánú agus forbairt bonneagair; agus (iii) athmhachnamh a dhéanamh ar thacaíocht an AE maidir le bainistíocht níos fearr ar acmhainní nádúrtha ar bhonn measúnú cuimsitheach ar riachtanais;
  • go mbunóidh an Coimisiún bearta chun rioscaí a chosc nó a mhaolú agus an gníomh atá le leanúint a shainiú go soiléir má éiríonn rioscaí i ndáiríre;
  • foráil a dhéanamh do sholúbthacht le linn cur i bhfeidhm clár ionas gur féidir cuspóirí a athbhreithniú go pras nuair is cuí, agus;
  • Bheadh ​​cúnamh an AE níos éifeachtaí dá mba rud é go neartódh an Coimisiún a úsáid coinníollachta agus idirphlé beartais. Is éard a bheidh i gceist leis seo (i) coinníollacha soiléire, ábhartha, réadúla agus faoi cheangal ama a leagan síos, (ii) comhlíonadh tréimhsiúil na gcoinníollacha comhaontaithe a mheasúnú, agus (iii) freagairt go daingean, go comhréireach agus go tráthúil má léiríonn rialtas an DRC nach leor tiomantas do comhlíonadh, nuair is cuí tríd an gclár a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending