Ceangail le linn

Geilleagar

Clár Oibre Digiteach: Cuireann an Coimisiún togra rialtóir na Seice ar leigheasanna i margaí foirceanta seasta ar fionraí

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

bg-logo-ctuChuir an Coimisiún Eorpach togra ar fionraí ó rialtóir teileachumarsáide na Seice (ČTÚ) maidir le leigheasanna rialála do na margaí foirceanta seasta toisc go bhfuil imní mhór air faoi raon feidhme na hoibleagáide rochtana beartaithe maidir le hoibreoirí líonra malartacha.

Ina thogra, cuireann ČTÚ rialachán praghais nua i bhfeidhm ar oibreoirí malartacha seasta, ach gan oibleagáid rochtana comhfhreagrach a fhorchur orthu. Tá imní ar leith ar an gCoimisiún go bhféadfadh na hoibreoirí sin teacht timpeall ar an rialachán praghsanna trí dhiúltú rochtain a sholáthar dá n-iomaitheoirí. D’fhéadfadh sé sin a bheith ina chúis le tomhaltóirí a chosc ó ghlaonna a dhéanamh ar líonraí oibreoirí malartacha.

Dúirt Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh don Chlár Oibre Digiteach Neelie Kroes: "Níor cheart go mbeadh tomhaltóirí i mbaol nach mbeadh siad in ann glaonna a dhéanamh más mian leo. Sin é an fáth, nuair a bhíonn staid monaplachta againn mar atá i margaí foirceanta seasta, ní mór dúinn rochtain ar na líonraí a ráthú do gach oibreoir, oibreoirí malartacha san áireamh. "

Aiseolas

Faoi rialacha teileachumarsáide an AE, éilíonn an oibleagáid rochtana ar oibreoir a líonra a idirnascadh le líonra aon oibreora eile. Molann togra ÚTÚ nach mbeidh ach oibleagáid den sórt sin ar an sealbhóir amháin, ach ní ar na hoibreoirí líonra malartacha. Fuarthas amach, áfach, go bhfuil cumhacht shuntasach margaidh ag gach oibreoir ina margaí faoi seach.

Tá trí mhí anois ag rialtóir na Seice oibriú leis an gCoimisiún Eorpach agus le Comhlacht na rialtóirí teileachumarsáide Eorpacha (BEREC) réiteach a fháil ar an gcás seo. Idir an dá linn, cuirtear cur i bhfeidhm an togra ar fionraí.

cúlra

Aiseolas

An 29 Lúnasa 2013, chláraigh an Coimisiún fógra ó údarás rialála náisiúnta na Seice (ČTÚ), maidir leis na margaí le haghaidh foirceannadh glaonna ar líonraí teileafóin poiblí aonair a chuirtear ar fáil ag suíomh seasta i bPoblacht na Seice.

Cuireann cinneadh an Choimisiúin imscrúdú domhain a oscailt tús le nós imeachta “dara céim” mar a thugtar air faoi airteagal 7a de Threoir Teileachumarsáide an AE (MEMO / 11 / 321).

I measc na leigheasanna rialála a mhol ČTÚ maidir le hoibreoirí líonra malartacha tá oibleagáid nua maidir le rialú praghsanna, agus coinníonn siad oibleagáidí na trédhearcachta agus an neamh-idirdhealaithe, ach gan oibleagáid rochtana a shainordú. Déanann na leigheasanna seo iarracht aghaidh a thabhairt ar roinnt teipeanna sa mhargadh, mar shampla rátaí iomarcacha a fhorchur i margadh ina bhfuil seasamh monaplachta ag gach oibreoir seasta. Is éard atá i rátaí foirceanta seasta ná táillí a ghearrann oibreoirí seasta chun glaonna a sheachadadh ó líonraí seasta nó soghluaiste eile.

Airteagal 7 den Chreat-Treoir Teileachumarsáide Ceanglaítear ar rialtóirí teileachumarsáide náisiúnta fógra a thabhairt don Choimisiún, BEREC (Comhlacht na Rialtóirí Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach) agus rialtóirí teileachumarsáide i dtíortha eile an AE, de bhearta a bhfuil sé beartaithe acu a thabhairt isteach chun aghaidh a thabhairt ar an easpa iomaíochta éifeachtach sna margaí atá i gceist.

Cuireann na rialacha ar chumas an Choimisiúin bearta comhchuibhithe breise a ghlacadh i bhfoirm moltaí nó cinntí (ceangailteach), má mhaireann éagsúlachtaí i gcur chuige rialála rialtóirí náisiúnta, lena n-áirítear leigheasanna, ar fud an AE san fhadtéarma.

Is í litir an Choimisiúin a seoladh chuig rialtóir na Seice fáil anseo.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending