Ceangail le linn

Geilleagar

Cearta toghcháin: Cinntíonn gníomhaíocht an Choimisiúin gur féidir le saoránaigh an AE a vóta a chaitheamh i dtoghcháin Eorpacha agus áitiúla

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

big_article_parliamentBeidh saoránaigh an Aontais Eorpaigh in ann a gceart vótála i dtoghcháin Eorpacha agus áitiúla a úsáid níos éasca nuair a bhíonn siad i do chónaí i dtír eile den AE, tar éis caingean dlí ón gCoimisiún Eorpach. Tagann an nuacht mar a dhún an Coimisiún inniu imeachtaí sáraithe i gcoinne na Bulgáire chun ceanglais bhreise a chur i bhfeidhm ar shaoránaigh neamh-Bhulgáracha AE ar mian leo vótáil nó seasamh mar iarrthóir i dtoghcháin áitiúla agus Eorpacha (mar shampla, uimhir agus dáta a ndeimhnithe cónaithe a sholáthar). Tar éis athruithe ar dhlí na Bulgáire, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún deireadh a chur le caingean dlí i gcoinne na tíre. D'aithin an Coimisiún constaicí comhchosúla ar chearta vótála shaoránaigh an AE ina dtír chónaithe i ndeich mballstát eile (an Chipir, Poblacht na Seice, an Eastóin, an Ungáir, an Liotuáin, an Laitvia, an Pholainn, an Rómáin, an tSlóivéin agus an tSlóvaic) ó 2010, a bhfuil réitithe anois ach amháin i dtrí chás atá ar feitheamh. Tagann an t-aistriú ocht mí roimh na chéad toghcháin eile do Pharlaimint na hEorpa, a bheidh ar siúl ar 22-25 Bealtaine 2014.

"I mí na Bealtaine 2014, beidh deis ag saoránaigh na hEorpa vótáil sna chéad toghcháin Eorpacha eile. Seo an nóiméad lárnach i ndaonlathas na hEorpa agus ba mhaith liom go gcuirfí a gcuid guthanna in iúl maidir lena dtodhchaí san Eoraip," a dúirt an Leas-Uachtarán Viviane Reding, Coimisinéir AE atá freagrach as Dlí agus Cirt, Cearta Bunúsacha agus Saoránacht. "Is é sin an fáth go bhfuil gníomh cinntitheach déanta ag an gCoimisiún Eorpach chun a chinntiú gur féidir leis na 8 milliún saoránach AE in aois vótála a bhfuil cónaí orthu i dtír eile den AE a gceart vótála a úsáid go héifeachtach - i dtoghcháin Eorpacha agus áitiúla."

Tugann saoránacht an Aontais Eorpaigh an ceart vótála agus seasamh mar iarrthóir i dtoghcháin bhardasacha agus Eorpacha i ngach tír AE ina bhfuil cónaí ar an saoránach. Ní mór an ceart seo a dheonú faoi na coinníollacha céanna le náisiúnaigh. Le dhá phíosa de reachtaíocht an AE bunaítear coinníollacha mionsonraithe le go mbeidh saoránaigh in ann na cearta seo a fheidhmiú.

Aiseolas

Ó glacadh Treoir 93 / 109 / EC (ar cheart shaoránaigh an AE a bheith rannpháirteach i dtoghcháin Eorpacha) agus Treoir 94 / 80 / EC (ar cheart shaoránaigh an AE a bheith rannpháirteach i dtoghcháin bhardasacha), tá an Coimisiún i mbun idirphlé gníomhach leis na Ballstáit chun a áirithiú gur féidir le saoránaigh an AE na cearta tábhachtacha seo a chleachtadh i ndáiríre. Mar sin rinne an Coimisiún sraith leathan seiceálacha chun a chinntiú go gcuirtear rialacha an AE chun feidhme i gceart agus go gcuirtear i bhfeidhm iad i ngach dlí náisiúnta.

Tar éis an tonn deiridh de aontachais leis an AE agus na gealltanais a rinne sé sa chéad dul síos Tuarascáil ar Shaoránacht an AE ón 2010, d'iarr an Coimisiún ar Bhallstáit 11 a reachtaíocht a oiriúnú nó a shoiléiriú chun constaicí éagsúla ar chearta vótála shaoránaigh an AE a bhaint. Ba iad na tíortha lena mbaineann ná an Bhulgáir, an Chipir, Poblacht na Seice, an Eastóin, an Ungáir, an Liotuáin, an Laitvia, an Pholainn, an Rómáin, an tSlóivéin agus an tSlóvaic. I measc na saincheisteanna bhí riachtanais chlárúcháin bhreise do shaoránaigh an AE chun faisnéis leordhóthanach a sholáthar dóibh faoina gcearta vótála. Theip ar roinnt tíortha sonraí leordhóthanacha a bhailiú chun cásanna vótála dúbailte a chosc (vóta a thabhairt i dtoghcháin Eorpacha sa tír thionscnaimh agus chónaithe, atá mídhleathach faoi dhlí an AE).

Tugadh imeachtaí sáraithe i gcoinne na Bulgáire ar an dá Threoir. Idir 2011 agus 2012, chinntigh gníomh cinntitheach ón gCoimisiún go gcuirtear dlí an AE chun feidhme i gceart sa chuid is mó de na Ballstáit trí chomhrá idirphlé cuiditheach, neamhfhoirmiúil agus trí chaingean dlí. Mar thoradh air sin, réitíodh na constaicí i ngach tír ach trí thír. Sna cásanna eile (Poblacht na Seice, an tSlóivéin agus an tSlóvaic), tá an dlí á leasú faoi láthair nó tá sé i gceist go dtiocfaidh athruithe i bhfeidhm.

Aiseolas

cúlra

Is é an tsaoirse gluaiseachta an ceart is mó a chothaímid saoránacht AE (féach Uimh. preasráiteas Uimh. 14 / 2011). Go deimhin, baineann níos mó agus níos mó de na hEorpaigh leas as an gceart seo agus tá siad ina gcónaí i mBallstát eile san AE: i 2010, bhí cónaí ar 12.3 milliún saoránach i mBallstát seachas a mBallstát féin (STAT / 11 / 105). Tá aois vótála thart ar 8 milliún díobh seo.

Buíochas le saoránacht an AE - nach nglacann ionad na saoránachta náisiúnta ach a chomhlánaíonn é - gach náisiúnach den 28 Tá sé de cheart ag Ballstáit an AE vótáil agus seasamh i dtoghcháin áitiúla agus Eorpacha sa tír AE ina bhfuil siad ina gcónaí.

Mar sin féin, ní bhaineann ach thart ar 10% de na saoránaigh AE sin atá ina gcónaí i dtír eile den AE leas as a gceart vótáil agus seasamh i dtoghcháin áitiúla, de réir tuarascála 2012 ón gCoimisiún Eorpach (IP / 12 / 229). Fuarthas amach sa tuarascáil cé go bhfuil na rialacha ábhartha AE curtha i bhfeidhm ag formhór na dtíorthaTreoir 94 / 80 / EC) ar bhealach sásúil, bhí roinnt constaicí fós ann. Chinn sé freisin go mb'fhéidir nach mbeadh roinnt saoránach feasach ar a gcearta agus go bhféadfadh nósanna imeachta a bheith ró-dheacair uaireanta.

Ina 2010 Tuarascáil ar Shaoránacht an AE, d'ardaigh an Coimisiún an cheist maidir le líon na ndaoine a tháinig chun cinn i dtoghcháin na hEorpa agus an gá le rannpháirtíocht shaoránaigh an AE a éascú sna toghcháin (IP / 10 / 1390). Bealach amháin chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo ná oibriú leis na Ballstáit chun a chinntiú gur féidir le saoránaigh AE a bhfuil cónaí orthu i mBallstát AE seachas a gcuid féin páirt a ghlacadh i dtoghcháin Eorpacha faoi na coinníollacha céanna le saoránaigh náisiúnta, i gcomhréir le dlí an AE (Gníomh 18 an AE Tuarascáil ar Shaoránacht). Ina theannta sin, ina 2013 Tuarascáil ar Shaoránacht an AE d'fhógair an Coimisiún Eorpach go n-oibreodh sé ar réitigh chun deireadh a chur leis an gcleachtas i roinnt Ballstát a gceart vótála a bhaint dá gcuid saoránach nuair a bhogann siad go dtí tír eile den AE (IP / 13 / 410 agus MEMO / 13 / 409).

I mí na Nollag 2012, ghlac Comhairle Airí an AE le togra ón gCoimisiún Eorpach chun go mbeadh sé níos éasca do shaoránaigh an AE atá ina gcónaí i mBallstát eile seasamh mar iarrthóirí sna toghcháin 2014 do Pharlaimint na hEorpa (MEMO / 12 / 1020). Déanann an dlí nua an nós imeachta a shimpliú (arna rialú faoi láthair ag Treoir 93 / 109 / EC) do shaoránaigh an AE seasamh mar iarrthóirí do Pharlaimint na hEorpa i mBallstát eile den AE. Is ceann eile de thionscnaimh an Choimisiúin é rannpháirtíocht sna toghcháin Eorpacha a chur chun cinn agus a éascú.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending