Ceangail le linn

Geilleagar

AE ag cur go mór leis an gcomhrac domhanda i gcoinne na bochtaineachta

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

post_2015Le deich mbliana anuas, a bhuí le maoiniú ón AE, d’fhéadfadh beagnach 14 milliún dalta dul chuig an mbunscoil, tugadh cúnamh do níos mó ná 46 milliún duine le hairgead tirim nó le sochair chomhchineáil eile chun a slándáil bia a chinntiú, agus d’fhreastail daoine oilte ar níos mó ná 7.5 milliún breithe. oibrithe sláinte, ag sábháil beatha máithreacha agus leanaí.

Níl iontu seo ach cuid de na torthaí nua a d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach inniu ar an gcaoi ar chuidigh sé le bochtaineacht dhomhanda a laghdú agus thacaigh sé le Spriocanna Forbartha na Mílaoise (MDGanna), ag feabhsú shaol na milliún duine.

Tagann na torthaí nua, a chuimsíonn gníomhaíochtaí an AE idir 2004 agus 2012, roinnt laethanta roimh Imeacht Speisialta na Náisiún Aontaithe i Nua Eabhrac a phléifidh conas is féidir dul chun cinn maidir le bochtaineacht a dhíothú agus conas a d’fhéadfaí clár oibre domhanda cuimsitheach d’fhorbairt tar éis 2015 a mhúnlú. Glacfaidh José Manuel Barroso, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, páirt san imeacht, agus beidh an Coimisinéir Forbartha Andris Piebalgs, agus an Coimisinéir Comhshaoil ​​Janez Potočnik ina dteannta.

Aiseolas

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin José Manuel Barroso: “Tá dul chun cinn suntasach déanta ag an domhan ó thaobh an bhochtaineacht a chomhrac agus is féidir linn a bheith bródúil as an gcion mór a rinne an tAontas Eorpach don rath seo. Creidim go láidir gur féidir an bhochtaineacht a dhíothú laistigh de ghlúin amháin. Is í an fhís atá agam ná domhan ina gcónaíonn gach duine le dínit agus le rathúnas, le rochtain ar uisce glan, sláintíocht agus fuinneamh, chomh maith le seirbhísí oideachais agus sláinte; domhan ina n-urramaítear cearta bunúsacha an duine go huilíoch, agus ina bhfuil forbairt inbhuanaithe. Ní hé an rud ceart amháin atá le hinfheistiú i ndomhandú cóir inbhuanaithe. Is ábhar fís straitéiseach í freisin. "

Dúirt an Coimisinéir Andris Piebalgs: “Is é an AE an deontóir is flaithiúla ar domhan agus rinne ár gcuid oibre difríocht i ndáiríre do shaol na milliún duine. Leanfaimid orainn ag déanamh gach iarracht a chinntiú go gcomhlíonfar na MDGanna faoi 2015, go háirithe tríd an tionscnamh MDG € 1 billiún a chur i bhfeidhm a théann chun leasa beagnach 50 tír chomhpháirtíochta cheana féin. Is deis uathúil é Imeacht Speisialta MDG na Náisiún Aontaithe seo chun giar i ngníomh domhanda a mhéadú don dá bhliain atá romhainn agus chun go n-éireoidh go maith leis na MDGanna. Táim ag súil freisin go stiúrfaidh an ócáid ​​seo an pobal idirnáisiúnta i dtreo comhaontú le haghaidh clár oibre iar-2015 ar cheart dó dul i ngleic le díothú na ndúshlán bochtaineachta agus forbartha inbhuanaithe. Tá rún daingean ag an AE saol réasúnta a chinntiú do chách faoi 2030 agus ina dhiaidh sin. "

Roinnt príomhthorthaí ó chláir an Choimisiúin Eorpaigh sa tréimhse 2004-2012:

Aiseolas
 • Fuair ​​7.7 milliún duine oideachas agus oiliúint theicniúil agus ghairme
 • Tugadh cúnamh do 46.5 milliún duine trí aistrithe sóisialta le haghaidh slándála bia
 • Tá 13.7 milliún dalta nua cláraithe san oideachas bunscoile
 • Cuireadh oiliúint ar 1.2 milliún múinteoir bunscoile
 • Tógadh nó athchóiríodh 37,000 scoil
 • Tá 300,000 mac léinn mná nua cláraithe san oideachas dara leibhéal
 • Imdhíonadh 18.3 milliún leanbh faoi bhun bliana in aghaidh na bruitíní
 • D'fhreastail pearsanra oilte sláinte ar níos mó ná 7.5 milliún breithe
 • Dáileadh 18 milliún líonta leapa cóireáilte le feithidicíd
 • Tá níos mó ná 70 milliún duine ceangailte le huisce óil feabhsaithe
 • Tá 24.5 milliún duine ceangailte le háiseanna sláintíochta
 • Tá níos mó ná 711 milliún vótálaí clúdaithe ag misin breathnóireachta toghcháin
 • Rinneadh 87,000 km de bhóithre a chothabháil, a thógáil nó a athshlánú

cúlra

Sa bhliain 2000, d’aontaigh an pobal idirnáisiúnta bochtaineacht dhomhanda a laghdú agus na milliúin beatha a shábháil, ag sainiú ocht Sprioc Forbartha Mílaoise ar leith (MDGanna), atá le baint amach faoi 2015. Clúdaíonn siad saincheisteanna cosúil le bochtaineacht agus ocras, oideachas, comhionannas inscne, sláinte , an comhshaol agus comhpháirtíocht dhomhanda le haghaidh forbartha. Tá an tAontas Eorpach tiomanta cabhrú leis na MDGanna a bhaint amach ó shin agus tá sé chun tosaigh maidir lena gcomhtháthú ina bheartas agus ina chleachtas forbartha. In 2010, d’fhógair an tUachtarán Barroso tionscnamh speisialta Eorpach MDG ar fiú aon billiún euro é chun cabhrú le tíortha na MDGanna sin a bhaint amach is mó - ocras, sláinte máithreacha, básmhaireacht leanaí agus rochtain ar uisce agus sláintíocht. Faigheann beagnach 50 tír tacaíocht faoin ngealltanas seo inniu.

Tá liosta iomlán na bpríomhthorthaí ó chláir an Choimisiúin Eorpaigh agus forbhreathnú ar bheartais agus ghníomhaíochtaí an AE a chuireann leis na hocht MDG le fáil sa bhróisiúr Ranníocaíocht an AE le Spriocanna Forbartha na Mílaoise:

Tá Imeacht Speisialta na Náisiún Aontaithe beartaithe don 25 Meán Fómhair 2013 i Nua Eabhrac chun athbhreithniú a dhéanamh ar na MDGanna agus bealaí a mheas chun dul chun cinn i dtreo iad a bhaint amach a luathú. Beidh sé ag tnúth freisin, tar éis 2015, agus pléifidh sé an bealach chun tosaigh ar chreat forbartha domhanda iar-2015 a chomhcheanglaíonn go comhleanúnach díothú iomlán na bochtaineachta le bearta spriocdhírithe chun inbhuanaitheacht dhomhanda a threisiú, atá ag athneartú a chéile.

Tá cainteanna ar siúl faoi mhúnlú an chláir oibre dhomhanda seo don am tar éis 2015. I mí Mheán Fómhair 2012, bhunaigh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe Ban Ki-Moon Painéal Ardleibhéil Daoine Oirirce ar an bhForbairt Iar-2015, a raibh an Coimisinéir Piebalgs ina bhall de. Chuir an Painéal a thuarascáil ar fáil Comhpháirtíocht Dhomhanda Nua: Deireadh a chur le Bochtaineacht agus Geilleagair a Chlaochlú trí Fhorbairt Inbhuanaithe ar 30 2013 May.

I mí Feabhra 2012, bhí a sheasamh féin leagtha amach ag an gCoimisiún Eorpach cheana féin ar chreat uileghabhálach forbartha amach anseo, dar teideal “A Decent Life for All - Deireadh a chur le bochtaineacht agus todhchaí inbhuanaithe a thabhairt don domhan”

Le haghaidh tuilleadh eolais, Cliceáil anseo agus anseo.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending