Ceangail le linn

Geilleagar

Cuireann an Coimisiún straitéis nua foraoise AE i láthair bunaithe ar chur chuige níos leithne

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

ZwangsnutzungenD'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach straitéis foraoise nua a fhreagraíonn do na dúshláin nua atá roimh fhoraoisí agus an earnáil foraoiseachta inniu. Ag clúdach 40% de limistéar an AE, tá foraoisí ina n-acmhainn thábhachtach chun cáilíocht na beatha a fheabhsú agus poist a chruthú, go háirithe i gceantair thuaithe, deir an straitéis, agus ag an am céanna ag cosaint éiceachóras agus ag soláthar tairbhí éiceolaíochta do gach duine.

Dúirt an Coimisinéir Talmhaíochta & Forbartha Tuaithe Dacian Cioloş: "Is éiceachórais lárnacha iad foraoisí, chomh maith le foinse rachmais agus post i gceantair thuaithe, má bhainistítear iad ar bhealach ceart. Tá bainistíocht inbhuanaithe foraoise, ag cinntiú cosaint foraoisí, ina eochair. colún d’fhorbairt tuaithe agus tá sé ar cheann de phrionsabail na straitéise foraoise nua. "

Tar éis cur chuige nua, téann an straitéis “amach as an bhforaois”, ag tabhairt aghaidh ar ghnéithe den “slabhra luacha” (ie an bealach a úsáidtear acmhainní foraoise chun earraí agus seirbhísí a ghiniúint), a mbíonn tionchar láidir acu ar bhainistíocht foraoise. Aibhsíonn an straitéis go bhfuil foraoisí tábhachtach ní amháin d’fhorbairt tuaithe, ach don chomhshaol agus don bhithéagsúlacht, do thionscail foraoise-bhunaithe, bithfhuinnimh agus sa troid i gcoinne athrú aeráide. Ag cur béime ar an ngá le cur chuige iomlánaíoch a ghlacadh, leagann sé béim freisin gur cheart tionchair bheartais eile ar fhoraoisí agus ar fhorbairtí a tharlaíonn thar theorainneacha foraoise a chur san áireamh. Cuireann sé i bhfáth freisin gur cheart beartais nasctha an AE a chur san áireamh go hiomlán i mbeartais náisiúnta foraoise. Faoi dheireadh, iarrann an straitéis freisin go mbunófaí Córas Faisnéise Foraoise agus go mbaileofaí faisnéis chomhchuibhithe ar fud na hEorpa ar fhoraoisí.

Aiseolas

Téann Straitéis Foraoiseachta reatha an AE siar go 1998. Bunaithe ar chomhoibriú idir an AE agus na ballstáit (coimhdeacht agus comhfhreagracht), bhunaigh sé creat do ghníomhartha a bhaineann le foraoisí a thacaíonn le bainistíocht inbhuanaithe foraoise. Mar sin féin, tá gá le creat nua anois chun freastal ar na héilimh mhéadaitheacha a chuirtear ar fhoraoisí agus ar athruithe suntasacha sochaíocha agus polaitiúla a bhfuil tionchar acu ar fhoraoisí le blianta beaga anuas. D'fhorbair an Coimisiún an straitéis nua, a cuireadh faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, i ndlúthchomhar le ballstáit agus le geallsealbhóirí le dhá bhliain anuas. Tugann an straitéis le chéile gnéithe éagsúla de roinnt réimsí beartais comhlántacha, lena n-áirítear forbairt tuaithe, fiontar, comhshaol, bithfhuinneamh, athrú aeráide, taighde agus forbairt. I dtionscnamh gaolmhar, d'eisigh an Coimisiún a Blueprint ag tabhairt mionsonraí ar na gníomhaíochtaí feabhais a d’fhéadfaí a dhéanamh chun cabhrú le tionscail foraoise an AE a ndúshláin reatha a shárú.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Aiseolas

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending