Ceangail le linn

Geilleagar

Rialacha fánaíochta agus idirlín nua

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

SmartPhoneGheobhaidh tomhaltóirí costais laghdaithe fánaíochta, rochtain idirlín atá neodrach ó thaobh ábhair, agus cosaintí eile faoi rialacha nua atá díreach molta ag an gCoimisiún Eorpach.

Is é cuspóir foriomlán an phacáiste reachtaigh margadh aonair a chruthú do chumarsáid leictreonach: (i) ina bhféadfadh saoránaigh agus gnólachtaí rochtain a fháil ar sheirbhísí cumarsáide leictreonaí pé áit a soláthraítear iad san AE, gan srianta trasteorann nó costais bhreise gan údar agus (ii) (b) go n-oibreodh cuideachtaí a sholáthraíonn seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus go gcuirfidís ar fáil iad cibé áit ina bhfuil siad bunaithe nó go bhfuil a gcuid custaiméirí lonnaithe san AE.

Cuimsíonn an pacáiste: 1) a Togra le haghaidh Rialacháin ar an Margadh Aonair Teileachumarsáide; 2) a Moladh maidir le Modheolaíochtaí Costála agus Neamh-Idirdhealú agus 3) a Cumarsáid ag míniú comhthéacs an Mhargaidh Aonair Teileachumarsáide.

Aiseolas

1. An Rialachán Beartaithe maidir leis an Margadh Aonair Teileachumarsáide

Údarú Aonair an AE

Faoin gcreat reatha, ní mór d'oibreoirí ar mian leo seirbhísí a sholáthar i mballstáit eile a bheith údaraithe i ngach ceann acu.

Thabharfadh an togra Údarú Aonair AE isteach, a chuirfeadh ar chumas oibreoirí líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí a sholáthar san Aontas ar fad. Beidh Údarú an AE bunaithe ar chóras fógartha aonair i mballstát phríomhshuíomh an tsoláthraí cumarsáide leictreonaí Eorpaí (an tír dhúchais).

De réir Údarú Aonair an AE, chuir soláthróirí cumarsáide leictreonaí Eorpach fógra aonair faoi bhráid údarás rialála náisiúnta an Bhallstáit baile sula dtosaíonn siad ar a ngníomhaíocht. Áireodh an fógra seo dearbhú go bhfuil sé ar intinn seirbhísí cumarsáide leictreonaí a sholáthar agus chuirfeadh sé faisnéis áirithe ar fáil, lena n-áirítear ainm agus foirm dhlíthiúil an tsoláthraí chomh maith leis an mballstát / na Ballstáit ina bhfuil sé beartaithe na seirbhísí a sholáthar.

Aiseolas

Foráiltear leis an togra gurb é údarás rialála náisiúnta an chomhalta baile an t-údarás inniúil chun Údarú Aonair an AE a tharraingt siar agus a chur ar fionraí. Beidh sealbhóirí ar údarú AE aonair i dteideal cóireáil rialála chomhionann i gcásanna comhchosúla laistigh de na Ballstáit agus ar fud na mBallstát, agus bheadh ​​iontrálaithe nua agus oibreoirí trasteorann níos lú díolmhaithe ó mhuirir riaracháin agus ranníocaíochtaí leis an maoiniú seirbhíse uilíche i mballstáit seachas na Ballstáit tír dhúchais (tíortha óstacha).

fánaíochta

IARRTHÓIRÍ IOMPAIR: Ní cheadófar do sholáthraithe cumarsáide leictreonaí níos mó glaonna seasta a ghearradh ó bhallstát amháin go ball eile ná mar a dhéanann siad le haghaidh glao baile fad-achair. Maidir le glaonna soghluaiste laistigh den AE, ní fhéadfadh an praghas a bheith níos mó ná € 0.19 in aghaidh an nóiméid (móide CBL).

IARRATAIS AR AGHAIDH: Ó 1 Iúil 2014, ní bheidh cead ag soláthraithe seirbhísí fánaíochta a gcuid glaonna ó bhallstát eile a ghearradh ar a gcuid custaiméirí fánaíochta.

Ina theannta sin, tugtar isteach leis an togra meicníocht dheonach d’oibreoirí móibíleacha, a bheidh in ann comhaontuithe fánaíochta déthaobhacha nó iltaobhacha a dhéanamh, rud a chuirfidh ar a gcumas na costais fánaíochta mórdhíola a inmheánú agus seirbhísí fánaíochta a thabhairt isteach de réir a chéile ag leibhéil praghsanna baile suas go dtí Iúil 2016.

Cearta tomhaltóirí

Sula síneofar conradh le tomhaltóir ar líonra cumarsáide leictreonaí atá ar fáil go poiblí, ba cheart do na soláthróirí faisnéis a sholáthar faoi roinnt príomh-shaincheisteanna, lena n-áirítear:
(a) aitheantas, seoladh agus faisnéis teagmhála an tsoláthraí
(b) príomhthréithe na seirbhísí a sholáthraítear
(c) an t-am don nasc tosaigh
(d) mionsonraí faoi phraghsanna agus tharaifí (do thomhaltóirí lena n-áirítear cánacha agus b’fhéidir muirir bhreise dlite) chomh maith leis na modhanna íocaíochta a thairgtear
(e) fad an chonartha agus na coinníollacha maidir le hathnuachan agus foirceannadh
(f) aon mhuirir a bhaineann le lascadh agus inaistritheacht uimhreacha
(g) an cineál gníomhaíochta a d’fhéadfadh an soláthraí a dhéanamh mar fhreagairt ar theagmhais slándála nó sláine nó bagairtí agus leochaileachtaí

TÉARMA CHONARTHA

Ní féidir le conarthaí arna dtabhairt i gcrích idir tomhaltóirí agus soláthraithe cumarsáide leictreonaí tréimhse íosta a sholáthar a sháraíonn míonna 24. Beidh an deis ag tomhaltóirí conradh a thabhairt i gcrích a mbeidh uasfhad 12 mí aige.

Faoi fhorálacha an togra, bheadh ​​sé de cheart ag tomhaltóirí conradh a fhoirceannadh le tréimhse fógra aon mhí, ar choinníoll go bhfuil tréimhse íosta sé mhí caite ó tugadh an conradh i gcrích. Ní cheanglófar ar thomhaltóirí aon chúiteamh a sholáthar as foirceannadh an chonartha seachas: (a) luach iarmharach an trealaimh fhóirdheonaithe a thairgtear leis an gconradh tráth a dtagann an conradh i gcrích agus (b) pro rata temporis aisíocaíocht le haghaidh aon cheann eile buntáistí cur chun cinn marcáilte mar shochair den sórt sin nuair a thabharfar an conradh i gcrích.

SEACHADADH SOLÁTHRAITHE AGUS UM SHÁBHÁILTEACHT UIMHREACHA

Tugann an togra forálacha isteach a bhfuil sé mar aidhm acu aistriú soláthraithe a éascú, nuair is mian leis an tomhaltóir é sin a dhéanamh.

De réir na rialacha nua, is é an soláthróir glactha an ceann a bheadh ​​i gceannas ar an bpróiseas aistrithe agus portála. Gheobhadh tomhaltóirí faisnéis maidir le haistriú roimh agus le linn an phróisis aistrithe, agus freisin tar éis é a thabhairt chun críche.

Éilíonn an togra freisin ar sholáthraithe cumarsáide leictreonaí tomhaltóirí a chúiteamh nuair a chuireann siad moill nó mí-úsáid ar athrú, lena n-áirítear trí gan faisnéis a chur ar fáil go tráthúil le go bhféadfaí í a aistriú.

Bheadh ​​tomhaltóirí in ann an uimhir ghutháin chéanna a choinneáil fiú má athraíonn siad a soláthraí teileafóin.

Táirgí rochtana leathanbhanda fíorúla

Sa lá atá inniu ann, sainmhínítear táirgí rochtana seasta fíorúla (díchuachadh fíorúil, díchuachadh IP agus codanna foirceanta de línte ar léas) i réimse de bhéasa ar fud an AE.

Bheadh ​​sé i gceist ag an togra rochtain fhíorúil ar líonraí seasta a chomhchuibhiú chun seirbhísí trasteorann a sholáthar trí: (1) Gnéithe comónta táirgí rochtain leathanbhanda fíorúil atá comhchuibhithe ag an AE a shainiú, nuair a shainítear iad ar oibreoirí a bhfuil cumhacht shuntasach margaidh acu, amhail go meastar iad a bheith ar ardchaighdeán táirgí in áit ar bith san AE nó a bhfuil sé de chumas acu freastal ar thomhaltóirí ar théarmaí iomaíocha agus (2) Ceart a áirithiú do tháirgí cumarsáide leictreonaí táirgí nascachta comhchuibhithe a bhfuil cáilíocht seirbhíse dearbhaithe acu a thairiscint agus rochtain a fháil ar chineálacha nua seirbhísí ar líne.

Rochtain idirlín oscailte (neodracht ghlan)

Ní bheidh soláthraithe seirbhísí rochtana ar an idirlíon in ann ábhar, feidhmchláir ná seirbhísí sonracha a bhlocáil, a laghdú, a dhíghrádú ná idirdhealú a dhéanamh orthu. De réir an togra, beidh úsáideoirí in ann faisnéis agus ábhar a rochtain agus a dháileadh, iarratais a reáchtáil agus seirbhísí dá rogha féin a úsáid trína seirbhís rochtana ar an idirlíon, beag beann ar chostas nó luas a suibscríofa idirlín.

Beidh soláthróirí in ann sainseirbhísí (ar nós IPTV, físeán ar éileamh nó amharclanna fíorúla oibriúcháin) a thairiscint d'úsáideoirí deiridh ar choinníoll go gcinntítear cáilíocht na seirbhíse.

Moladh maidir le modheolaíochtaí costála agus neamh-idirdhealú

Tá Moladh ag gabháil leis an togra le haghaidh Rialacháin, a bhfuil sé mar aidhm aige: (a) costais a chomhchuibhiú a fhéadfaidh oibreoirí dlite a ghearradh as rochtain a thabhairt do dhaoine eile ar na líonraí copair atá acu cheana (b) a chinntiú go bhfuil rochtain chomhionann ag "iarrthóirí rochtana" ar líonraí.

Is féidir an rochtain choibhéiseach a bhaint amach trína chinntiú go dtairgfidh oibreoirí reatha rochtain ar chuardaitheoirí rochtana inmheánacha agus tríú páirtí ar na téarmaí agus coinníollacha céanna, lena n-áirítear leibhéil praghsanna agus cáilíochta seirbhíse, laistigh de na tréimhsí ama céanna ag úsáid na gcóras agus na bpróiseas céanna, agus le an leibhéal céanna iontaofachta agus feidhmíochta.

Cumarsáid ar an Margadh Aonair Teileachumarsáide

Leagtar amach sa tríú gné den phacáiste, Teachtaireacht maidir leis an Margadh Aonair Teileachumarsáide, na bacainní atá ann cheana sa mhargadh, lena n-áirítear glaonna praghais éagsúla agus rialacha i mballstáit chomh maith le difríochtaí in uainiú, i gcoinníollacha agus i gcostais nósanna imeachta chun speictream a fháil infheistíocht fuaraithe.

Ina Theachtaireacht, fógraíonn an Coimisiún go n-ullmhóidh sé athbhreithniú ar a Moladh maidir le margaí ábhartha chun a áirithiú go laghdófar an t-ualach rialála ar oibreoirí.

Na chéad chéimeanna eile

Cuirfear an togra le haghaidh Rialacháin anois chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle tar éis an ghnáthnós imeachta reachtaigh.

Cuirfear an Teachtaireacht agus an Moladh chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle freisin. Féadfaidh na hinstitiúidí cinneadh a dhéanamh freagra foirmiúil a thabhairt orthu sna míonna amach romhainn.

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending