Ceangail le linn

Geilleagar

AE chun tosaíochtaí amach anseo d'fhorbairt comhoibriú le Mhuir Chairib phlé

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Glacfaidh an Coimisinéir Forbartha Andris Piebalgs páirt amárach (19 Meán Fómhair) i seimineár sa Ghuáin chun comhoibriú forbartha amach anseo a phlé faoin gCiste Eorpach Forbraíochta 11th (EDF) (a rithfidh ó 2014-2020) do réigiún na Cairibe. Le linn na hócáide, a bhíonn ar siúl ar 19 - 20 Meán Fómhair, táthar ag súil go ndeimhneoidh an Coimisinéir go bhfuil an AE réidh le € XNUM billiún a sholáthar faoin gcéad CFF eile i ndeontais do na daoine is leochailí sa réigiún sa Mhuir Chairib.

Roimh an seimineár, dúirt an Coimisinéir Piebalgs: "Léiríonn ár dtiomantas athnuaite an gá atá le hacmhainní comhoibrithe forbartha a shocrú chun freastal níos fearr ar riachtanais shonracha na dtíortha sa réigiún. Déanfaidh an cur chuige nua, mar atá leagtha amach sa Chlár Oibre um Athrú. díriú ar na réigiúin sin atá fós ag streachailt le Spriocanna Forbartha na Mílaoise a bhaint amach, ag cinntiú go sroicheann gach euro a chaithimid na daoine is mó a bhfuil gá acu leis. "

Gheobhaidh Háití, mar an t-aon tír is lú forbartha sa réigiún, níos mó ná 40% de na cistí seo chun tacú lena streachailt i dtreo atógáil agus an troid i gcoinne na bochtaineachta. Cé go bhfuil dul chun cinn déanta chun an tír a atógáil tar éis na crith talún i 2010, ní mór go leor a dhéanamh fós. Faoin EDF nua, ar bharr an chomhoibrithe leanúnaigh ar shlándáil bia, ar fhorbairt uirbeach agus ar athchóiriú riaracháin an stáit, is réimse nua tacaíochta é an t-oideachas.

Aiseolas

Le linn na cuairte, táthar ag súil go mbuailfidh an Coimisinéir Piebalgs le hUachtarán na Guyáine, a Shoilse Donald Ramotar, chomh maith le hArd-Rúnaí Phobal na Cairibe (CARICOM) agus Fóram na Cairibe de Ambasadóir na Stát ACC (CARIFORUM) Irwin LaRoque. Reáchtálfaidh sé cruinniú freisin le heagraíochtaí na sochaí sibhialta agus tabharfaidh sé cuairt ar thionscadal arna mhaoiniú ag an AE a thacaíonn le cosaintí mara agus le laghdú agus maolú ar athrú aeráide.

cúlra

Réigiún an Mhuir Chairib faoin EDF 11th

Aiseolas

Gheobhaidh stáit ACP Mhuir Chairib (seachas na Bahámaí) leithdháiltí déthaobhacha faoin EDF 15th. Ina theannta sin beidh na tíortha seo go léir fós i dteideal leas a bhaint as cláir réigiúnacha.

Iarrann an Clár Oibre um Athrú (treoirphlean an Choimisiúin chun a chabhair a athdhíriú chun tosaíocht a thabhairt do na tíortha agus na hearnálacha sin is mó atá de dhíth air) go mbeidh gá le comhchruinniú acmhainní sna réigiúin agus sna tíortha agus go gcaithfear iarrachtaí breise a dhéanamh chun Spriocanna Forbartha na Mílaoise a bhaint amach. déanta.

Cé go dtiocfaidh laghdú ar mhaoiniú déthaobhach roinnt tíortha mar thoradh ar threoshuímh a thug an Clár Oibre um Athrú, tá sé beartaithe ag an AE na leithdháiltí do na cláir réigiúnacha sa Mhuir Chairib a mhéadú, faoina mbeidh príomhréimsí an chomhoibrithe: comhtháthú réigiúnach agus trádáil, slándáil agus athrú aeráide agus an comhshaol.

Le seacht mbliana anuas, ba mhaith leis an AE níos mó tacaíochta a dhíriú ar an leibhéal réigiúnach tríd an tSaoráid Infheistíochta sa Mhuir Chairib a seoladh le déanaí, ar meicníocht nua í chun iasachtaí agus deontais a chumasc. Is féidir le cumasc a bheith ina phríomhuirlis chun na hacmhainní atá ar fáil a mhéadú, infheistíochtaí a chatalógú agus tacú leis an earnáil phríobháideach. Is féidir le tionscadail bhonneagair ar scála mór (m.sh. san earnáil fuinnimh) a bheith éifeachtach má dhéantar iad ar leibhéal réigiúnach mar gheall go bhfuil daonra teoranta ag roinnt tíortha sa Mhuir Chairib.

Sonraí na cuairte

Is é príomhchuspóir na cuairte seimineár clársceidealaithe réigiúnach a reáchtáil, chun tosaíochtaí réigiúnacha agus déthaobhacha a phlé den chéad uair le tíortha comhpháirtíochta sa réigiún agus chun a gcomhaontú a fháil maidir le roghnú earnálacha tosaíochta le haghaidh comhair.

Beidh an seimineár ar oscailt ag an gCoimisinéir, a labhróidh leis an suí iomlánach mar aon le hUachtarán Guyanese agus Ard-Rúnaí CARICOM / CARIFORUM, agus ina dhiaidh sin casfaidh sé le toscaireachtaí uile na tíre chun tosaíochtaí comhair déthaobhaigh a phlé le gach ceann acu. Pléifear freisin tosaíochtaí ar an gclár réigiúnach le haghaidh 2014-2020 le húdaráis ábhartha CARICOM / CARIFORUM.

Tar éis an tseimineáir casfaidh an Coimisinéir le hionadaithe ó shochaí shibhialta na Cairibe agus tabharfaidh sé cuairt ar thionscadal amháin arna mhaoiniú ag an AE, Tionscadal Athchóirithe na Gréige Mangrove. Is é aidhm an tionscadail seo cosaintí mara a thógáil agus a dheisiú (mar bhallaí, claífoirt talún, mangroves agus sceireacha gainimh), a bhí mar thosaíocht ag oibríochtaí forbartha an AE sa tír le fada. Tá cósta Guyanese suite faoi leibhéal na farraige agus dá bhrí sin bíonn sé faoi lé tuilte uisce mara. Dá bhrí sin tá cosaintí farraige cuí ríthábhachtach chun lonnaíocht daonna agus gníomhaíochtaí eacnamaíocha a chaomhnú sna limistéir atá faoi bhagairt.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending