Ceangail le linn

Geilleagar

cistí AE chun éagsúlú gheilleagar tuaithe a sheachadadh luach ach teoranta ar airgead a rá iniúchóirí AE

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

200213603-001Ba mhinic a bhí na Ballstáit á dtiomáint ag an ngá an buiséad leithdháilte a chaitheamh seachas trí mheasúnú ar oiriúnacht na dtionscadal éagsúlú féin. I roinnt ballstát, maoiníodh gach tionscadal incháilithe nuair a bhí buiséad leordhóthanach ar fáil is cuma conas a rinneadh an tionscadal a mheas i dtéarmaí a éifeachtúlachta agus a éifeachtúlachta. Níos déanaí sa tréimhse nuair a bhí an maoiniú daingean, diúltaíodh do thionscadail níos fearr.

Tá sé i gceist ag caiteachas forbartha tuaithe an AE ar gheilleagar na tuaithe a éagsúlú aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna aitheanta i gceantair thuaithe mar dhídhaonrú, ganntanas deiseanna eacnamaíocha agus dífhostaíocht. Soláthraíonn sé maoiniú do dhaoine agus do ghnóthais tuaithe do thionscadail chun tacú le fás, fostaíocht agus forbairt inbhuanaithe. Ba é an caiteachas pleanáilte AE ar na bearta seo ná € 5 billiún don tréimhse 2007-2013 agus cuireadh € 2 billiún in áirithe ó chistí náisiúnta na mballstát. Chlúdaigh an t-iniúchadh freagrachtaí an Choimisiúin agus sé bhallstát (Poblacht na Seice, an Fhrainc - Aquitaine, an Iodáil - Campania, an Pholainn, an tSualainn (Västra Gotland) agus an Ríocht Aontaithe - Sasana (Yorkshire agus Humber).

Níor díríodh i gceart ar thosaíocht uileghabhálach cruthú post. Níor cheadaigh na modhanna monatóireachta agus meastóireachta a bhí i bhfeidhm an fíorphictiúr de phoist a chruthaigh agus a chothabhálann na bearta seo a fhionnadh. Thaispeáin an sampla de thionscadail a ndearnadh iniúchadh orthu nár éirigh leo ach measartha measartha an fhostaíocht a bhí beartaithe acu a ghiniúint.

Aiseolas

In a lán cásanna, fuair iniúchóirí an AE go mbeadh na tionscadail imithe ar aghaidh fiú gan maoiniú ón AE, agus dá bhrí sin d’úsáidfí go mí-éifeachtach cistí teoranta AE. Níor laghdaigh seiceálacha na mballstát ar réasúntacht chostais tionscadail an riosca go ndéanfaí róchaiteachas. Ina theannta sin, sainaithníodh samplaí d’ualach iomarcach riaracháin agus moilleanna íocaíochta.

“Ós rud é nár shonraigh ballstáit agus réigiúin iniúchta go soiléir cad ba mhaith leo a bhaint amach léirítear straitéis atá bunaithe ar éileamh seachas dírithe ar chuspóirí. I dtéarmaí praiticiúla, d'eascair cásanna as seo ina bhféadfaí freastal ar bheagnach aon chineál tionscadail faoi na cuspóirí a leagadh síos, ”a dúirt Jan Kinšt, an ball ECA atá freagrach as an tuarascáil.

Rinne an ECA measúnú ar cibé an ndearnadh na bearta a dhearadh agus a chur i bhfeidhm sa chaoi is go gcuirfeadh siad go héifeachtach le fás agus poist agus cibé ar roghnaíodh na tionscadail is éifeachtaí agus is éifeachtúla le maoiniú. Ina theannta sin, rinne an Chúirt measúnú ar chuir an fhaisnéis monatóireachta agus meastóireachta a bhí ar fáil faisnéis iontaofa, iomlán agus tráthúil ar fáil maidir le torthaí na mbeart.

Aiseolas

Fuair ​​an t-iniúchadh amach go bhfuil luach ar airgead bainte amach ag an gCoimisiún agus ag na ballstáit ar an iomlán trí na bearta chun geilleagar na tuaithe a éagsúlú, toisc nár díríodh an chabhair go córasach ar na tionscadail is dóichí a bhainfeadh amach cuspóir na mbeart.

Tharla sé seo mar gheall ar easpa riachtanas soiléir maidir le hidirghabháil nó cuspóirí sonracha a leagadh síos sna cláir forbartha tuaithe (RDPanna), critéir leathan incháilitheachta a glacadh nár theorannaigh na tionscadail dóibh siúd is dóichí a bhainfeadh amach critéir éagsúlú agus roghnúcháin nár roghnaigh na cinn is mó. tionscadail éifeachtacha nó nár cuireadh i bhfeidhm iad ar chor ar bith. Go ró-mhinic, agus go háirithe ag tús na tréimhse cláraithe, bhí roghnú na dtionscadal níos mó mar gheall ar an ngá an buiséad leithdháilte a chaitheamh ná mar gheall ar cháilíocht na dtionscadal féin. I roinnt ballstát, maoiníodh gach tionscadal incháilithe nuair a bhí buiséad leordhóthanach ar fáil is cuma conas a rinneadh an tionscadal a mheas.

Mar sin mhol an ECA:

Ina gcláir forbartha tuaithe, ba cheart do bhallstáit a aithint go soiléir conas agus cén fáth a chabhróidh idirghabháil phoiblí d’infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí neamhthalmhaíochta le sásamh a dhéanamh, mar shampla teipeanna margaidh a bhaineann le bacainní ar fhostaíocht agus ar fhás. Ansin ba cheart do na Ballstáit cuspóirí sonracha intomhaiste a leagan síos maidir leis na riachtanais seo. Níor cheart don Choimisiún ach na RDPanna sin a chuireann straitéisí cuimsitheacha cuimsitheacha i láthair a cheadú le réasúnaíocht shoiléir a thaispeánann conas a chuirfidh idirghabháil beartais le haidhmeanna straitéiseacha dálaí fáis agus deiseanna fostaíochta a chruthú.

Ba cheart do na Ballstáit critéir a bhunú agus a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach chun a chinntiú go roghnófar na tionscadail inbhuanaithe is éifeachtaí maidir le sainchuspóirí na mBallstát. Ba cheart don Choimisiún a chinntiú go gcuirtear na critéir seo i bhfeidhm i gceart agus go leanúnach, ní amháin i gcásanna ganntanas buiséid.

Ba cheart don Choimisiún agus do na ballstáit glacadh na gcleachtas is fearr a chur chun cinn maidir leis na rioscaí a bhaineann le meáchan marbh agus díláithriú a mhaolú. Ba cheart don Choimisiún na Ballstáit a spreagadh chun an cleachtas a ghlacadh trína mbeadh caiteachas ar infheistíochtaí incháilithe amhail ó dháta an cheadaithe deontais.

Ba cheart don Choimisiún a chinntiú go bhfuil córais éifeachtacha ag na ballstáit chun seiceálacha a dhéanamh ar réasúntacht na gcostas.

Ba cheart don Choimisiún agus do na ballstáit a chinntiú go bhfaightear faisnéis ábhartha iontaofa don tréimhse cláraithe atá le teacht chun bainistíocht agus monatóireacht an bhirt a éascú agus chun a thaispeáint a mhéid atá an chabhair a thugtar ag cur le baint amach thosaíochtaí an AE. Ba cheart go mbeadh na spriocanna maidir le cruthú post réalaíoch agus go ndéanfaí monatóireacht chruinn ar líon na bpost a cruthaíodh, ba cheart na bearta a bhainistiú níos fearr i rith na tréimhse cláraithe agus go háirithe más léir nach mbainfear amach na spriocanna a leagfar síos.

Ba cheart don Choimisiún agus do na ballstáit a n-iarrachtaí a mhéadú maidir leis an ualach riaracháin a laghdú agus a chinntiú go ndéantar íocaíochtaí laistigh de chreat ama réasúnta.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending