Ceangail le linn

Geilleagar

béim Coimisiún buntáistí a bhaineann le scileanna teanga iasachta do mhic léinn sa Ríocht Aontaithe agus gnó

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

slovnikyslovnikyNí mór níos mó a dhéanamh chun mic léinn na Breataine a spreagadh chun staidéar a dhéanamh ar theangacha ag Leibhéal ‘A’ agus san ollscoil, de réir an Choimisiúin Eorpaigh. Tá tábhacht scileanna teanga iasachta le feiceáil go soiléir i ngach tír san AE, ós rud é go n-oibríonn gnóthais go hidirnáisiúnta níos mó: tá níos mó ná leath de thrádáil na RA leis an gcuid eile den Eoraip - agus tá foireann ag teastáil ó ghnólachtaí atá in ann teanga a gcustaiméirí a labhairt. Cuirfidh an Coimisiún béim air seo ag comhdháil le linn an London Language Show an mhí seo chugainn (18 Deireadh Fómhair).

Léiríonn na staitisticí ar fhoghlaim teangacha iasachta sa Ríocht Aontaithe pictiúr measctha.

Tá líon na n-ollscoileanna sa RA a thairgeann céimeanna sa dá theanga is mó éilimh tar éis titim 30% don Fhraincis (ó 105 cúrsa go 70) agus níos mó ná 50% (ó 105 go 50) do staidéir Ghearmánacha ó 2000. Líon na ndaoine 18 mbliana d’aois Tá iarratas beagnach chun staidéar a dhéanamh ar theangacha Eorpacha tar éis titim beagnach 17% ó 2010, de réir UCAS, an eagraíocht bainistíochta iontrála ardoideachais. Léirigh torthaí A-Leibhéal Lúnasa seo laghdú arís ar iontrálaithe don Fhraincis agus don Ghearmáinis, agus mheall an dá ábhar leath líon na n-iontrálaithe i gcomparáid le deich mbliana ó shin.

Aiseolas

Tá an pictiúr níos gile ag leibhéal GCSE: Taispeánann figiúirí Rialtas na RA fás beagnach 16% i líon na mac léinn a ghlacann GCSEanna i dteanga iasachta i mbliana, ardú i bpáirt a cuireadh i leith bheart feidhmíochta an Bhaitsiléara Bhéarla a thabhairt isteach. Creideann saineolaithe go mbeidh tionchar suntasach ag an méadú seo ar an líon daoine a ghlacfaidh teangacha ag leibhéal A nó ollscoil amach anseo. Cúis eile le dóchas ná go dtosóidh múineadh éigeantach teanga i mbunscoileanna Shasana ó Mheán Fómhair 2014 ag aois 7.

Tá an chomhdháil a d'eagraigh an Coimisiún ag London Language Show dírithe ar fheasacht a neartú ar na buntáistí eacnamaíocha agus sóisialta a bhaineann le foghlaim teanga. Táthar ag súil go dtabharfaidh níos mó ná 10 000 cuairt ar an seó (Olympia Central, 18-20 Deireadh Fómhair), a mheallann lucht earcaíochta gnó, GBManna agus speisialtóirí oideachais go rialta.

Freastalóidh an Coimisinéir Oideachais, Cultúir, Ilteangachais agus Óige Androulla Vassiliou ar an ócáid ​​le hoifigigh ó ranna oideachais agus teanga an Choimisiúin. Déanfaidh Elizabeth Truss MP, Fo-Rúnaí Parlaiminte Stáit um Oideachas agus Cúram Leanaí ionadaíocht do rialtas na RA.

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Vassiliou: ‘Molaimid an Ríocht Aontaithe as níos mó daoine óga a spreagadh chun staidéar a dhéanamh ar theangacha iasachta ag A Leibhéal agus ollscoil. Tá buntáistí suntasacha ag baint leis an ilteangachas. Tá daoine le scileanna teanga níos infhostaithe agus cuideoidh siad lena chinntiú go mbeidh gnóthais níos iomaíche agus níos rathúla. Tá lúcháir orm freisin go dtacaíonn an RA go láidir lenár gclár maoinithe nua ‘Erasmus +’: thar na seacht mbliana amach romhainn cuirfidh sí deontais ar fáil do níos mó ná 4 mhilliún duine óg ar fud na hEorpa chun staidéar, oiliúint nó obair dheonach a dhéanamh i dtír eile. Cuidíonn an t-eispéireas idirnáisiúnta seo le scileanna teanga iasachta, féinmhuinín agus solúbthacht a mhéadú. Beidh Erasmus + oscailte do mhic léinn, printísigh agus oibrithe óige, i measc daoine eile. Tá súil agam go mbeidh neart iarratasóirí againn ón mBreatain. "

cúlra

Seolfar Erasmus +, clár nua an AE don oideachas, don oiliúint, don óige agus don spórt, in Eanáir 2014. Tá an clár le glacadh ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle (Airí Ballstáit) níos déanaí san fhómhar. Samhlaíonn an Coimisiún go mbeidh buiséad de thart ar € 14.5 billiún aige idir 2014 agus 2020. Déanfaidh gníomhaireachtaí náisiúnta i ngach Ballstát bainistiú ar an gclár.

I mí an Mhárta 2002, d’aontaigh ceannairí stáit agus rialtais gur chóir dhá theanga iasachta ar a laghad a theagasc do leanaí ó aois an-óg (tagarmharc ‘máthairtheanga móide dhá’ Chruinniú Mullaigh Barcelona) chun máistreacht na mbunscileanna a fheabhsú.

Teangacha iasachta i scoileanna: I bhformhór na dtíortha Eorpacha tá teagasc teanga iasachta amháin éigeantach ó leibhéal na bunscoile agus tá an treocht ag dul i méid. Tosaíonn níos mó ná XNUM% de na daltaí ar fud na hEorpa ag foghlaim dara teanga iasachta ag leibhéal dara leibhéal níos ísle agus déanann an céatadán céanna staidéar ar dhá theanga iasachta ag an ardleibhéal níos airde (comhionann le GCSE). An 60 Suirbhé Eorpach ar Inniúlachtaí Teanga, a thástáil níos mó ná daltaí 50 000 14-15 ar fud na hEorpa, go raibh an cion a bhí inniúil ina gcéad teanga iasachta sa raon ó 82% i Málta agus sa tSualainn (i gcás gurb é an Béarla an chéad teanga iasachta) go 14% sa Fhrainc amháin (ag foghlaim Béarla agus 9% i Sasana (foghlaim na Fraince).

Tá tagarmharc Eorpach beartaithe ag an gCoimisiún Eorpach a bhfuil sé mar aidhm aige 50% ar a laghad de gach leanbh 15 bliana d’aois san Eoraip a bheith ina ‘n-úsáideoirí neamhspleácha’ ar theanga iasachta amháin agus gur cheart do 75% de na daltaí go léir dhá theanga iasachta a fhoghlaim ar leibhéal tánaisteach níos ísle. .

Is tomhas feidhmíochta é an Baccalaureate i mBéarla, a tugadh isteach sna táblaí feidhmíochta 2010. Aithníonn an beart go bhfuil grád C nó níos fearr ag croílár na n-ábhar acadúil - Béarla, matamaitic, stair nó tíreolaíocht, na heolaíochtaí agus teanga. Is mór ag fostóirí agus ollscoileanna na hábhair seo.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending