Ceangail le linn

Geilleagar

Staid an Aontais 2013

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Barroso1Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh José Manuel Barroso:

Uachtarán,

Uachtaránacht na Comhairle,

Aiseolas

Baill Onórach,

A dhaoine uaisle,

I gceann 8 mí, breithneoidh vótálaithe ar fud na hEorpa an méid atá bainte amach againn le chéile le 5 bliana anuas.

Aiseolas

Sna 5 bliana seo, bhí an Eoraip i láthair níos mó i saol na saoránach ná riamh. Pléadh an Eoraip sna tithe caife agus seónna cainte coitianta ar fud ár mór-roinne.

Inniu, ba mhaith liom breathnú ar a bhfuil déanta againn le chéile. Ag an méid atá le déanamh againn go fóill. Agus ba mhaith liom na príomhsmaointe le haghaidh díospóireachta polaitiúla atá fíor-Eorpach a chur i láthair roimh thoghcháin na bliana seo chugainn.

Baill Onórach,

 

De réir mar a labhraímid, díreach 5 bliana ó shin, ghlac rialtas na Stát Aontaithe seilbh ar Fannie Mae agus Freddie Mac, chuir siad AIG ar fóirithint, agus chomhdaigh Lehman Brothers le haghaidh cosaint féimheachta.

Spreag na himeachtaí seo an ghéarchéim airgeadais dhomhanda. Tháinig sé chun cinn ina ghéarchéim eacnamaíoch gan fasach. Agus tháinig géarchéim shóisialta uirthi le hiarmhairtí drámatúla do go leor dár saoránaigh. Mhéadaigh na himeachtaí seo an fhadhb fiachais atá fós ag cur isteach ar ár rialtais. Tá méadú scanrúil tagtha ar an dífhostaíocht dá bharr, go háirithe i measc daoine óga. Agus tá siad fós ag coinneáil ár dteaghlach agus ár gcuideachtaí siar.

Ach throid an Eoraip ar ais. Sna 5 bliana sin, thugamar freagra diongbháilte. D’fhulaing muid an ghéarchéim le chéile. Thuig muid go raibh orainn troid le chéile. Agus rinneamar, agus táimid á dhéanamh.

Má fhéachaimid siar agus má smaoinímid ar a bhfuil déanta againn le chéile chun an Eoraip a aontú le linn na géarchéime, sílim go bhfuil sé cóir a rá nach gceapfaimis riamh é seo go léir 5 bliana ó shin.

Táimid ag athchóiriú na hearnála airgeadais go bunúsach ionas go mbeidh coigilteas daoine sábháilte.

Tá feabhas curtha againn ar an mbealach a oibríonn rialtais le chéile, ar an gcaoi a bhfilleann siad ar airgeadas poiblí fónta agus ar a ngeilleagair a nuachóiriú.

Tá breis agus 700 billiún euro slógtha againn chun tíortha a bhfuil géarchéim iontu a tharraingt siar ón á thuar, an iarracht is mó riamh maidir le cobhsú idir tíortha.

Is cuimhin liom go beoga fós mo chruinniú anuraidh le príomh-eacnamaithe go leor dár bpríomhbhainc. Bhí a bhformhór ag súil go bhfágfadh an Ghréig an euro. Bhí eagla orthu go léir go ndíscaoilfí limistéar an euro. Anois, is féidir linn freagra soiléir a thabhairt ar na faitíos sin: níor fhág aon duine nó níor cuireadh iallach air an euro a fhágáil. I mbliana, mhéadaigh an tAontas Eorpach ó 27 go 28 mballstát. An bhliain seo chugainn fásfaidh limistéar an euro ó 17 go 18.

Is é an rud is tábhachtaí anois ná an dul chun cinn seo a dhéanamh. An labhraímid suas é, nó an labhraímid síos é? An dtarraingímid muinín as chun an méid atá tosaithe againn a shaothrú, nó an gcreidimid torthaí ár n-iarrachtaí?

Baill onórach,

Tháinig mé ar ais díreach ón G20 i Saint Petersburg. Is féidir liom a rá leat: i mbliana, contrártha le blianta beaga anuas, ní bhfuair na hEorpaigh aon cheacht ó áiteanna eile ar domhan ar conas dul i ngleic leis an ngéarchéim. Fuaireamar meas agus spreagadh.

Ní toisc go bhfuil an ghéarchéim thart, toisc nach bhfuil deireadh léi. Leanfar le tástáil a dhéanamh ar athléimneacht ár nAontas. Ach cruthaíonn an méid atá á dhéanamh againn an mhuinín go bhfuilimid ag sárú na géarchéime - ar choinníoll nach bhfuilimid bogásach.

Táimid ag dul i ngleic lenár ndúshláin le chéile.

Caithfimid dul i ngleic leo le chéile.

I saol na n-athruithe teicteonacha geo-eacnamaíocha agus geo-pholaitiúla, creidim nach féidir linn ach le chéile, mar an tAontas Eorpach, an méid a theastaíonn uathu a thabhairt dár saoránaigh: go ndéantar ár luachanna, ár leasanna, ár rathúnas a chosaint agus a chur chun cinn in aois an domhandaithe. .

Mar sin anois an t-am chun ardú os cionn saincheisteanna náisiúnta amháin agus leasanna paróiste agus dul chun cinn dáiríre a dhéanamh don Eoraip. Peirspictíocht fíor-Eorpach a thabhairt don díospóireacht leis na dáilcheantair náisiúnta.

Anois an t-am dóibh siúd go léir a bhfuil cúram orthu faoin Eoraip, is cuma cén seasamh polaitiúil nó idé-eolaíoch atá acu, cibé áit as a dtagann siad, labhairt ar son na hEorpa.

Mura ndéanaimid féin é, ní féidir linn a bheith ag súil go ndéanfaidh daoine eile é ach an oiread.

Baill Onórach,

Táimid tar éis teacht i bhfad ó thús na géarchéime.

In óráid Stát an Aontais na bliana seo caite, luaigh mé ‘ainneoin ár n-iarrachtaí go léir, níor chuir ár bhfreagraí ina luí ar shaoránaigh, ar mhargaí ná ar ár gcomhpháirtithe idirnáisiúnta go fóill’.

Bliain ina dhiaidh sin, insíonn na fíricí dúinn gur thosaigh ár n-iarrachtaí ina luí. Tá leathadh foriomlán ag teacht anuas. Tá na tíortha is leochailí ag íoc níos lú le hiasachtaí a fháil. Tá aschur tionsclaíoch ag méadú. Tá muinín an mhargaidh ag filleadh. Tá ag éirí go maith le margaí stoc. Tá an t-ionchas gnó ag feabhsú go seasta. Tá muinín na dtomhaltóirí ag méadú go géar.

Feicimid go bhfuil na tíortha is leochailí ón ngéarchéim agus atá ag déanamh an chuid is mó anois chun a ngeilleagair a athchóiriú, ag tosú ag tabhairt faoi deara torthaí dearfacha.

Sa Spáinn, mar chomhartha ar na hathchóirithe an-tábhachtach agus an iomaíochas méadaithe, tá onnmhairí earraí agus seirbhísí anois mar 33% den OTI, níos mó ná riamh ó tugadh an euro isteach. D’éirigh le hÉirinn airgead a tharraingt ó mhargaí caipitil ó shamhradh 2012, táthar ag súil go bhfásfaidh an geilleagar don tríú bliain as a chéile in 2013 agus tá cuideachtaí déantúsaíochta na hÉireann ag athfhostú foirne.

Sa Phortaingéil, táthar ag súil anois go mbeidh an cuntas reatha seachtrach, a bhí diúltach ó thaobh struchtúir de, cothromaithe go leathan, agus tá an fás ag piocadh suas tar éis go leor ráithe sa dearg. Tá coigeartú fioscach fíor-iontach curtha i gcrích ag an nGréig, díreach i gceann 3 bliana, tá sí ag athshlánú iomaíochais agus tá barrachas príomhúil aici den chéad uair le blianta fada. Agus tá an Chipir, a chuir tús leis an gclár níos déanaí, á chur i bhfeidhm mar a bhí sceidealta, agus is é sin an réamhchoinníoll maidir le filleadh ar fhás.

Maidir leis an Eoraip, tá an téarnamh le feiceáil.

Ar ndóigh, caithfimid a bheith airdeallach. ‘Ní dhéanann fáinleog amháin samhradh, ná lá breá amháin’. Lig dúinn a bheith réalaíoch san anailís. Ná déanaimis rómheastachán, ach déanaimis an méid a rinneadh a mheas faoina luach freisin. Ní chiallaíonn fiú aon cheathrú breá go bhfuilimid amuigh faoin aimsir throm eacnamaíoch. Ach cruthaíonn sé go bhfuilimid ar an mbóthar ceart. Ar bhonn na bhfigiúirí agus na n-éabhlóidí mar a fheicimid anois iad, tá cúis mhaith againn a bheith muiníneach.

Ba cheart go gcuirfeadh sé sin brú orainn ár n-iarrachtaí a choinneáil suas. Táimid faoi chomaoin acu siúd nach bhfuil an téarnamh inrochtana dóibh fós, dóibh siúd nach mbaineann leas fós as forbairtí dearfacha. Táimid faoi chomaoin ag ár 26 milliún dífhostaithe. Go háirithe do na daoine óga atá ag iarraidh orainn dóchas a thabhairt dóibh. Tá dóchas agus muinín mar chuid den chothromóid eacnamaíoch freisin.

Baill onórach,

Má táimid san áit a bhfuilimid inniu, is amhlaidh gur léirigh muid an rún ár bpolaitíocht agus ár mbeartais a oiriúnú do na ceachtanna a tharraingítear ón ngéarchéim.

Agus nuair a deirim ‘muidne’, is éard atá i gceist agam i ndáiríre: ‘muid’: comhiarracht a bhí ann i ndáiríre.

Ag gach céim, bhí ról cinntitheach agatsa, i bParlaimint na hEorpa, trí cheann de na taifid is suntasaí d’obair reachtach riamh. Creidim go pearsanta nach bhfuil a fhios ag saoránaigh na hEorpa go leor faoi seo, agus tá níos mó creidmheasa agus aitheantais tuillte agat as seo.

Mar sin, lig dúinn leanúint ag obair le chéile chun ár ngeilleagair a athchóiriú, le haghaidh fáis agus post, agus chun ár n-ailtireacht institiúideach a oiriúnú. Ach má dhéanaimid amhlaidh, fágfaimid an chéim seo den ghéarchéim inár ndiaidh freisin.

Is féidir go leor a sheachadadh le chéile fós, i sainordú na Parlaiminte seo agus an Choimisiúin seo.

Is é an rud is féidir linn a dhéanamh agus a chaithfimid a dhéanamh, i dtosach báire, a bheith nithiúil ná an t-aontas baincéireachta a sheachadadh. Is é seo an chéad chéim is práinní ar an mbealach chun ár n-aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta a dhoimhniú, mar a mapáladh i nGlasphlean an Choimisiúin a cuireadh i láthair an fómhar seo caite.

Tá an próiseas reachtach maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair beagnach críochnaithe. Is é an chéad chéim eile luacháil neamhspleách BCE ar shócmhainní bainc, sula nglacfaidh sé a ról maoirseachta.

Caithfidh ár n-aird anois dul go práinneach leis an Meicníocht Réitigh Aonair. Tá togra an Choimisiúin ar an tábla ó mhí Iúil agus, le chéile, ní mór dúinn an rud is gá a dhéanamh chun go nglacfar leis go fóill i rith an téarma seo.

Is é an bealach é lena chinntiú nach iad na cáiníocóirí na cinn sa líne tosaigh a thuilleadh chun praghas cliseadh bainc a íoc. Is é an bealach é chun dul chun cinn a dhéanamh maidir le banc a dhíchúpláil ó riosca ceannasach.

Is é an bealach é chun ceann de na torthaí is scanrúil agus do-ghlactha ón ngéarchéim a leigheas: ilroinnt mhéadaithe earnáil airgeadais agus margaí creidmheasa na hEorpa - fiú ath-náisiúnú intuigthe.

Agus is bealach é freisin chun gnáth-iasachtaí don gheilleagar a athbhunú, go háirithe do FBManna. In ainneoin an bheartais airgeadaíochta cóiríochta, níl creidmheas ag sreabhadh go leor go dtí an geilleagar ar fud limistéar an euro. Caithfear aghaidh a thabhairt air seo go diongbháilte.

I ndeireadh na dála, baineann sé seo le rud amháin: fás, atá riachtanach chun an fhadhb is práinní inniu a leigheas: dífhostaíocht. Tá an leibhéal reatha dífhostaíochta neamh-inbhuanaithe go heacnamaíoch, dochreidte go polaitiúil, do-ghlactha go sóisialta. Mar sin gach duine againn anseo sa Choimisiún - agus táim sásta go mbeidh mo Choimisinéirí uile anseo inniu liom - tá gach duine againn ag iarraidh oibriú go dian leatsa, agus leis na ballstáit, chun an oiread dár gclár oibre fáis a sheachadadh agus a dhéanaimid b’fhéidir, táimid ag slógadh gach ionstraim, ach ar ndóigh ní mór dúinn a bheith macánta, níl gach ceann acu ar leibhéal Eorpach, tá cuid acu ar leibhéal náisiúnta. Ba mhaith liom díriú ar chur i bhfeidhm na gcinntí ar fhostaíocht don óige agus maoiniú an fhíorgheilleagair. Caithfimid téarnamh gan obair a sheachaint.

Mar sin ní mór don Eoraip luas na n-athchóirithe struchtúracha a bhrostú. Leagtar amach inár Moltaí a bhaineann go sonrach le Tír an méid a chaithfidh na ballstáit a dhéanamh ina leith seo.

Ar leibhéal an AE - toisc go bhfuil an méid is féidir a dhéanamh ar an leibhéal náisiúnta agus an méid is féidir a dhéanamh ar leibhéal na hEorpa -, ba cheart go mbeadh an fócas ar na rudaí is tábhachtaí don fhíorgheilleagar: is é an chéad leas a bhaint as lánacmhainneacht an mhargaidh aonair.

Tá margadh aonair earraí againn atá ag feidhmiú go maith, agus feicimid na buntáistí eacnamaíocha a bhaineann leis sin. Ní mór dúinn an fhoirmle chéanna a leathnú chuig réimsí eile: soghluaisteacht, cumarsáid, fuinneamh, airgeadas agus ríomhthráchtáil, gan ach cúpla ceann a ainmniú. Ní mór dúinn na constaicí a choinníonn cuideachtaí agus daoine dinimiciúla a choinneáil siar. Ní mór dúinn an Eoraip a nascadh le chéile.

Ba mhaith liom a fhógairt go nglacfaimid, go foirmiúil inniu, togra a thabharfaidh brú i dtreo margaidh aonair do theileachumarsáid. Tá a fhios ag saoránaigh gur laghdaigh an Eoraip a gcostais fánaíochta go mór. Neartóidh ár dtogra ráthaíochtaí agus praghsanna níos ísle do thomhaltóirí, agus cuirfidh sé deiseanna nua ar fáil do chuideachtaí. Tá a fhios againn go mbeidh trádáil níos mó agus níos mó sa todhchaí. Nach paradacsa é go bhfuil margadh inmheánach earraí againn ach maidir le margadh digiteach tá 28 margadh náisiúnta againn? Conas is féidir linn gach deis sa todhchaí a osclaíonn an geilleagar digiteach a thapú mura gcuirfimid an margadh inmheánach seo i gcrích?

Baineann an loighic chéanna leis an gclár oibre digiteach níos leithne: réitíonn sé fíorfhadhbanna agus feabhsaíonn sé saol laethúil na saoránach. Braitheann neart bhonn tionsclaíoch na hEorpa sa todhchaí ar cé chomh maith agus atá daoine agus gnóthais idirnasctha. Agus tríd an gclár oibre digiteach a chomhcheangal i gceart le cosaint sonraí agus cosaint príobháideachta, neartaíonn ár múnla Eorpach muinín na saoránach. Maidir le forbairtí inmheánacha agus seachtracha, tá sé ríthábhachtach don Choimisiún Eorpach an reachtaíocht atá beartaithe maidir le cosaint sonraí a ghlacadh.

Is príomh-luamhán é an margadh aonair maidir le hiomaíochas agus fostaíocht. Ag glacadh leis na tograí go léir atá fágtha faoin Acht um Margadh Aonair I agus II, agus an tSaoráid um Cheangal na hEorpa a chur i bhfeidhm sna míonna amach romhainn, leagaimid bunsraitheanna an rathúnais sna blianta amach romhainn.

Táimid ag oiriúnú freisin do chlaochlú dinimiciúil ar scála domhanda, mar sin ní mór dúinn an dinimiceas nuálach seo a spreagadh ar scála Eorpach. Sin é an fáth go gcaithfimid níos mó a infheistiú sa nuálaíocht, sa teicneolaíocht agus i ról na heolaíochta. Tá muinín mhór agam as an eolaíocht, i gcumas intinn an duine agus i sochaí cruthaitheach a chuid fadhbanna a réiteach. Tá an domhan ag athrú go suntasach. Agus creidim go bhfuil go leor de na réitigh le teacht, san Eoraip agus lasmuigh den Eoraip, ó staidéir eolaíochta nua, ó theicneolaíochtaí nua. Agus ba mhaith liom go mbeadh an Eoraip i gceannas ar an iarracht sin ar fud an domhain. Sin é an fáth gur thugamar - an Pharlaimint agus an Coimisiún - tús áite do Horizon 2020 sa phlé ar bhuiséad an AE.

Sin é an fáth go n-úsáideann muid buiséad an AE chun infheistíocht a dhéanamh i scileanna, oideachas agus gairmoiliúint, dinimic a thacú agus tacú le tallann. Sin é an fáth gur bhrúigh muid ar son Erasmus Plus.

Agus is é sin an fáth, níos déanaí an fómhar seo, go ndéanfaimid tuilleadh moltaí maidir le beartas tionsclaíoch a bheidh oiriúnach don 21ú haois. An fáth a ndéanaimid tacaíocht do FBManna a shlógadh toisc go gcreidimid go bhfuil bonn láidir dinimiciúil tionsclaíoch fíor-riachtanach do gheilleagar láidir Eorpach.

Agus muid ag troid in aghaidh athrú aeráide, tá ár ngeilleagar 20-20-20 tar éis ár ngeilleagar a chur ar an mbealach chuig fás glas agus éifeachtúlacht acmhainní, costais a laghdú agus poist a chruthú.

Faoi dheireadh na bliana seo, tiocfaimid amach le tograí nithiúla dár gcreat fuinnimh agus aeráide suas go dtí 2030. Agus leanfaimid orainn ag múnlú an chláir oibre idirnáisiúnta trí chomhaontú aeráide domhanda cuimsitheach, ceangailteach ó thaobh dlí a bhaint amach faoi 2015, lenár gcomhpháirtithe . Ní féidir leis an Eoraip amháin an troid ar fad a dhéanamh ar son athrú aeráide. Frankly, ní mór dúinn na cinn eile ar bord freisin. Ag an am céanna, leanfaimid lenár gcuid oibre ar thionchar phraghsanna fuinnimh ar iomaíochas agus ar chomhtháthú sóisialta.

Tá na spreagthaí fáis seo go léir mar chuid dár gclár oibre ‘Eoraip 2020’, agus tá sé níos práinní ná riamh é a chur i bhfeidhm go hiomlán agus go tapa. I gcásanna áirithe, caithfimid dul níos faide ná clár oibre 2020.

Ciallaíonn sé seo go gcaithfimid ár gclár oibre gníomhach agus treallúsach trádála a shaothrú. Is éard atá i gceist ná sinn a nascadh níos gaire le tríú margaí atá ag fás agus ár n-áit sa slabhra soláthair domhanda a ráthú. Murab ionann agus an dearcadh, i gcás go gceapann formhór ár saoránach go bhfuilimid ag cailleadh i dtrádáil dhomhanda, tá barrachas trádála suntasach agus méadaitheach de níos mó ná 300 billiún euro in aghaidh na bliana againn, earraí, seirbhísí agus talmhaíocht. Caithfimid tógáil ar sin. Éileoidh sé seo ár n-aird iomlán sna míonna amach romhainn, go háirithe leis an gComhpháirtíocht Trádála agus Infheistíochta Trasatlantach leis na SA agus leis an gcaibidlíocht le Ceanada agus leis an tSeapáin.

Agus an rud deireanach ach ní a laghad, caithfimid ár gcluiche a mhéadú chun an Creat Airgeadais Ilbhliantúil a chur i bhfeidhm, buiséad na hEorpa. Is é buiséad an AE an luamhán is nithiúla atá againn idir lámha chun infheistíochtaí a threisiú. I gcuid dár réigiúin, is é buiséad an Aontais Eorpaigh an t-aon bhealach le hinfheistíocht phoiblí a fháil toisc nach bhfuil na foinsí acu ar an leibhéal náisiúnta.

Theastaigh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gCoimisiún araon níos mó acmhainní. Bhíomar sa troid sin le chéile. Ach ina ainneoin sin, is ionann buiséad bliana amháin an AE agus níos mó airgid - i bpraghsanna an lae inniu - ná plean iomlán Marshall ina chuid ama! Lig dúinn a chinntiú anois gur féidir leis na cláir tosú ar an 1 Eanáir 2014. Go bhfuiltear ag mothú na dtorthaí ar an talamh. Agus go mbainimid úsáid as na féidearthachtaí a bhaineann le maoiniú nuálach, ó ionstraimí atá tosaithe cheana féin, go hairgead BEI, go bannaí tionscadail.

Caithfimid an tiomantas a thugamar i mí Iúil a shlánú. Ó thaobh an Choimisiúin de, déanfaimid seachadadh. Cuirfimid, mar shampla, an dara buiséad leasaitheach do 2013 i láthair fós an mhí seo. Níl aon am le cur amú, mar sin tugaim rabhadh i gcoinne é a choinneáil suas. Molaim go háirithe do bhallstáit gan moill a chur.

Ní féidir liom béim a chur air seo go leor: ní bheidh saoránaigh cinnte le reitric agus geallúintí amháin, ach le tacar nithiúil éachtaí comónta amháin. Ní mór dúinn a thaispeáint an iliomad réimsí inar réitigh an Eoraip fadhbanna do shaoránaigh. Ní hé an Eoraip is cúis le fadhbanna, tá an Eoraip mar chuid den réiteach.

Tugaim aghaidh ar a bhfuil le déanamh againn níos fairsinge fós i litir an lae inniu chuig Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, a gheobhaidh tú freisin. Ní rachaidh mé go mion anois maidir leis an gclár don bhliain seo chugainn.

Tá mo phointe inniu soiléir: le chéile, tá go leor le baint amach fós roimh na toghcháin. Ní hé an t-am é a chaitheamh sa tuáille, tá sé in am ár muinchillí a rolladh suas.

Baill Onórach,

Níl aon cheann de seo éasca. Is amanna dúshlánacha iad seo, fíor-thástáil struis don AE. Tá bealach an athchóirithe bhuan agus as cuimse chomh éilitheach agus atá sé dosheachanta. Ná déanaimis aon bhotún: níl aon bhealach ar ais sa ghnó mar is gnách. Creideann daoine áirithe go dtiocfaidh gach rud ar ais mar a bhí sé roimhe seo. Tá siad mícheart, Tá an ghéarchéim seo difriúil. Ní géarchéim timthriallach í seo, ach géarchéim struchtúrach. Ní thiocfaidh muid ar ais go dtí an sean-ghnáth. Caithfimid gnáthrud nua a mhúnlú. Táimid i dtréimhse claochlaitheach staire. Ní mór dúinn é sin a thuiscint, agus ní hamháin é a rá. Ach ní mór dúinn na hiarmhairtí go léir as sin a tharraingt, lena n-áirítear inár staid intinne, agus an chaoi a ndéanaimid freagairt ar na fadhbanna.

Feicimid ó na chéad torthaí go bhfuil sé indéanta.

Agus tá a fhios againn go léir ó thaithí go bhfuil gá leis.

Ag an bpointe seo, le téarnamh leochaileach, is é an riosca míbhuntáiste is mó a fheicim ná polaitiúil: easpa seasmhachta agus easpa diongbháilteachta. Le blianta beaga anuas chonaiceamar go ngearrtar pionós láithreach ar aon rud a chuireann amhras ar thiomantas rialtais i leith athchóirithe. Ar an taobh dearfach, tá tionchar tábhachtach láithreach ag cinntí láidre diongbháilte.

Sa chéim seo den ghéarchéim, is é post na rialtas an chinnteacht agus an intuarthacht atá in easnamh ar mhargaí a sholáthar.

Cinnte, tá Justus Lipsius ar eolas agat go léir. Justus Lipsius is ainm d’fhoirgneamh na Comhairle sa Bhruiséil. Scoláire daonnúil an-tionchair ón 16ú haois ab ea Justus Lipsius, a scríobh leabhar an-tábhachtach darb ainm De Constantia.

Scríobh sé, 'Is neart ceart dochorraithe í an seasmhacht san intinn, ní thógtar suas í ná ní brúitear síos í le timpistí seachtracha nó ócáideacha.' Ní féidir ach le ‘neart na hintinne’, a mhaígh sé, bunaithe ar ‘bhreithiúnas agus cúis mhaith’, cabhrú leat trí amanna mearbhall agus scanrúil.

Tá súil agam sna hamanna deacra seo, go dtaispeánann gach duine againn, lena n-áirítear ionadaithe na rialtas a thagann le chéile i bhfoirgneamh Justus Lipsius, an cinneadh sin, an buanseasmhacht sin, maidir le cur i bhfeidhm na gcinntí a glacadh. Toisc gurb é ceann de na saincheisteanna atá againn a bheith comhleanúnach, ní amháin cinntí a dhéanamh, ach ina dhiaidh sin a bheith in ann iad a chur i bhfeidhm ar an talamh.

Baill onórach,

Níl sé ach nádúrtha go bhfuil ár n-iarrachtaí chun an ghéarchéim eacnamaíoch a shárú tar éis gach rud eile a shárú.

Ach caithfidh ár smaoineamh ar an Eoraip dul i bhfad níos faide ná an geilleagar. Táimid i bhfad níos mó ná margadh. Baineann an t-idéal Eorpach le bunsraitheanna shochaí na hEorpa. Baineann sé le luachanna, agus leagaim béim ar an bhfocal seo: luachanna. Tá sé bunaithe ar chreideamh daingean i gcaighdeáin pholaitiúla, shóisialta agus eacnamaíocha, bunaithe ar ár ngeilleagar margaidh sóisialta.

I saol an lae inniu, tá leibhéal an AE fíor-riachtanach chun na luachanna agus na caighdeáin seo a chosaint agus cearta saoránach a chur chun cinn: ó chosaint tomhaltóirí go cearta saothair, ó chearta na mban go meas ar mhionlaigh, ó chaighdeáin chomhshaoil ​​go cosaint sonraí agus príobháideacht.

Cibé an gcosnaíonn muid ár leasanna sa trádáil idirnáisiúnta, ár soláthar fuinnimh a dhaingniú, nó mothú cothroime daoine a athbhunú trí chalaois cánach agus imghabháil cánach a throid: is trí bhíthin an Aontais amháin a tharraingímid ár meáchan ar stáitse an domhain.

Cibé an bhfuil muid ag lorg tionchair ar an bhforbairt agus ar an gcabhair dhaonnúil a thugaimid do thíortha i mbéal forbartha, ag bainistiú ár gcomhtheorainneacha seachtracha nó ag iarraidh beartas láidir slándála agus cosanta a fhorbairt san Eoraip: ach trí níos mó a chomhtháthú is féidir linn ár gcuspóirí a bhaint amach i ndáiríre.

Níl aon amhras faoi. Tá dlúthnasc idir ár gcomhleanúnachas inmheánach agus ár n-ábharthacht idirnáisiúnta. Tá ár dtarraingt eacnamaíoch agus ár dtarraingt pholaitiúil fite fuaite go bunúsach.

An gcreideann duine ar bith dáiríre, dá dtitfeadh an euro as a chéile, go mbeadh aon chreidiúnacht fágtha againn go hidirnáisiúnta fós?

An dtuigeann gach duine go fóill cé chomh rathúil agus a d’éirigh leis an méadú i dtéarmaí scars domhain na staire a leigheas, daonlathais a bhunú nár cheap aon duine go raibh sé indéanta? Cé mar a bhí agus atá fós mar bheartas comharsanachta an bealach is fearr chun slándáil agus rath a sholáthar i réigiúin atá ríthábhachtach don Eoraip? Cá mbeimis gan é seo ar fad?

Sa lá atá inniu ann, tá tíortha mar an Úcráin ag lorg ceangail níos dlúithe leis an Aontas Eorpach, a mheallann ár múnla eacnamaíoch agus sóisialta. Ní féidir linn ár gcúl a chasadh orthu. Ní féidir linn glacadh le hiarrachtaí ar bith roghanna ceannasacha na dtíortha seo a theorannú. Is gá meas a bheith agat ar shaor thoil agus ar thoiliú saor in aisce. Seo freisin na prionsabail atá mar bhunús lenár gComhpháirtíocht an Oirthir, a theastaíonn uainn a thabhairt ar aghaidh ag ár gcruinniú mullaigh i Vilnius.

Agus an cuimhin le gach duine fós an méid a d’fhulaing an Eoraip óna cogaí le linn na haoise seo caite, agus conas a bhí comhtháthú na hEorpa mar fhreagra bailí?

An bhliain seo chugainn, beidh sé céad bliain tar éis thús an Chéad Chogaidh Dhomhanda. Cogadh a bhain an Eoraip amach óna chéile, ó Sairéavó go dtí an Somme. Ní mór dúinn riamh síocháin a ghlacadh go deonach. Ní mór dúinn a mheabhrú gur mar gheall ar an Eoraip a shuíonn iar-naimhde timpeall an bhoird chéanna agus ag obair le chéile. Níl ann ach toisc gur tairgeadh peirspictíocht Eorpach dóibh go dtagann fiú an tSeirbia agus an Chosaiv ar chomhaontú, faoi idirghabháil an AE.

Mheabhraigh Duais Nobel na Síochána anuraidh an éacht stairiúil sin: gur tionscadal síochána í an Eoraip.

Ba chóir dúinn a bheith níos eolaí faoi féin. Uaireanta sílim nár cheart go mbeadh náire orainn a bheith bródúil as. Gan sotalach. Ach níos bródúla. Ba cheart dúinn féachaint i dtreo na todhchaí, ach le eagna a fuaireamar ón am atá thart.

Lig dom é seo a rá leo siúd go léir a mbíonn lúcháir ar dheacrachtaí na hEorpa agus atá ag iarraidh ár gcomhtháthú a rolladh ar ais agus dul ar ais go haonar: ní hé an Eoraip réamh-chomhtháite na rannáin, an cogadh, na trinsí, a theastaíonn agus atá tuillte ag daoine. Ní raibh eolas riamh ag mór-roinn na hEorpa ar thréimhse chomh fada sin ó cruthaíodh an Comhphobal Eorpach. Tá sé de dhualgas orainn é a chaomhnú agus a dhoimhniú.

Baill onórach,

Is go díreach lenár luachanna a thugaimid aghaidh ar an staid do-ghlactha sa tSiria, a rinne tástáil chomh géar le coinsias an domhain le míonna beaga anuas. Tá an tAontas Eorpach i gceannas ar an bhfreagairt ar chúnamh idirnáisiúnta trí gar do 1.5 billiún euro a shlógadh, agus tagann € 850 milliún de sin go díreach ó bhuiséad an AE. Déanfaidh an Coimisiún a sheacht ndícheall cabhrú le muintir na Siria agus le dídeanaithe i dtíortha comharsanacha.

Chonaiceamar imeachtaí le déanaí a cheapamar a díothaíodh le fada. Is gníomh uafásach é airm cheimiceacha a úsáid a bhfuil cáineadh soiléir agus freagra láidir tuillte acu. Tá freagracht chomhchoiteann ar an bpobal idirnáisiúnta, leis na Náisiúin Aontaithe ag a lár, na gníomhartha seo a cheadú agus deireadh a chur leis an gcoinbhleacht seo. D’fhéadfadh sé gur forbairt dhearfach é an moladh chun airm cheimiceacha na Siria a chur in úsáid. Caithfidh réimeas na Siria a thaispeáint anois go gcuirfidh sé é seo i bhfeidhm gan aon mhoill. San Eoraip, creidimid, i ndeireadh na dála, nach bhfuil ach réiteach polaitiúil ann a bhfuil seans ann an tsíocháin bhuan atá tuillte ag muintir na Siria a sholáthar.

Baill onórach,

Tá daoine ann a mhaíonn go ndéanfadh Eoraip níos laige a dtír níos láidre, gur ualach í an Eoraip; go mbeadh siad níos fearr as gan é.

Tá mo fhreagra soiléir: teastaíonn Eoraip uainn atá aontaithe, láidir agus oscailte.

Sa díospóireacht atá ar siúl ar fud na hEorpa, is í an cheist bhunlíne: An bhfuil muid ag iarraidh an Eoraip a fheabhsú, nó í a thabhairt suas?

Tá mo fhreagra soiléir: déanaimis teagmháil!

Mura dtaitníonn an Eoraip leat mar atá sí: feabhsaigh í!

Faigh bealaí chun é a dhéanamh níos láidre, go hinmheánach agus go hidirnáisiúnta, agus beidh an lucht tacaíochta is daingne ionamsa ionam. Faigh bealaí a cheadaíonn éagsúlacht gan idirdhealú a chruthú, agus beidh mé leat an bealach ar fad.

Ach ná cas uaidh.

Aithním: mar aon iarracht dhaonna, níl an AE foirfe.

Mar shampla, ní chuirfear deireadh go críochnaitheach le conspóidí faoi roinnt an tsaothair idir na leibhéil náisiúnta agus Eorpacha.

Is mór agam an coimhdeacht. Maidir liom féin, ní coincheap teicniúil é coimhdeacht. Is bunphrionsabal daonlathach é. Éilíonn aontas níos dlúithe i measc shaoránaigh na hEorpa go ndéantar cinntí chomh hoscailte agus is féidir agus chomh dlúth agus is féidir leis na daoine.

Ní gá réiteach a fháil ar gach rud ar leibhéal na hEorpa. Caithfidh an Eoraip díriú ar an áit ar féidir léi an luach is mó a chur leis. I gcás nach amhlaidh an scéal, níor cheart go gcuirfeadh sé isteach ort. Caithfidh an AE a bheith mór ar rudaí móra agus níos lú ar rudaí níos lú - rud a d’fhéadfadh faillí a dhéanamh orainn ó am go ham. Caithfidh an AE a thaispeáint go bhfuil sé de chumas aige tosaíochtaí dearfacha agus diúltacha a leagan síos. Mar gach rialtas, ní mór dúinn aire bhreise a thabhairt do cháilíocht agus do mhéid ár rialála agus a fhios againn, mar a dúirt Montesquieu, ‘les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires’. ['Lagaíonn dlíthe neamhúsáidte na cinn is gá'.]

Ach tá, baill onóracha, réimsí a bhfuil tábhacht mhór leo ina gcaithfidh níos mó comhtháthaithe a bheith ag an Eoraip, níos mó aontachta. Nuair nach féidir ach leis an Eoraip láidir torthaí a sholáthar.

Creidim go gcaithfidh aontas polaitiúil a bheith inár léaslíne pholaitiúil, mar a leag mé béim i Stát an Aontais anuraidh. Ní hé seo ach éileamh Eorpach paiseanta. Seo an bealach fíor-riachtanach chun tosaigh chun ár ndul chun cinn a chomhdhlúthú agus an todhchaí a chinntiú.

I ndeireadh na dála, tá dlúthpháirtíocht ár mbeartais, eadhon an t-aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta, ag brath ar inchreidteacht na tógála polaitiúla agus institiúide a thacaíonn leis.

Mar sin rinneamar mapáil, i nGlasphlean an Choimisiúin d’Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta domhain agus fíor, ní amháin na gnéithe eacnamaíocha agus airgeadaíochta, ach freisin na riachtanais, na féidearthachtaí agus na teorainneacha chun ár mbunú institiúideach a dhoimhniú sa mheántéarma agus san fhadtéarma. Leanfaidh an Coimisiún ag obair chun a Blueprint a chur i bhfeidhm, céim ar chéim, céim i ndiaidh a chéile.

Agus dearbhaím, mar a fógraíodh anuraidh, go bhfuil sé ar intinn agam tuilleadh smaointe a chur i láthair, roimh thoghcháin na hEorpa, maidir le todhchaí ár nAontas agus an bealach is fearr chun an modh pobail agus an cur chuige pobail a chomhdhlúthú agus a dhoimhniú san fhadtéarma. Ar an mbealach sin, is féidir leo a bheith faoi réir díospóireachta dáiríre san Eoraip. Leagfaidh siad amach na prionsabail agus na treoshuímh atá riachtanach le haghaidh fíor-aontais pholaitiúil.

Baill Onórach,

Ní féidir linn dúshláin ár linne a chomhlíonadh mura neartóimid an comhdhearcadh maidir le cuspóirí bunúsacha.

Ó thaobh na polaitíochta de, ní mór dúinn a bheith roinnte idir na difríochtaí idir limistéar an euro agus iad siúd lasmuigh de, idir an lár agus an t-imeall, idir an Tuaisceart agus an Deisceart, idir an Oirthear agus an Iarthar. Caithfidh an tAontas Eorpach fanacht ina thionscadal do gach ball, pobal comhionann.

Go heacnamaíoch, bhí an Eoraip i gcónaí mar bhealach chun bearnaí a dhúnadh idir tíortha, réigiúin agus daoine. Agus caithfidh sé sin fanacht. Ní féidir linn obair na mballstát a dhéanamh dóibh. Is orthu féin atá an fhreagracht i gcónaí. Ach is féidir linn agus ní mór dúinn é a chomhlánú le freagracht Eorpach agus dlúthpháirtíocht Eorpach.

Ar an ábhar sin, is tosaíocht é na gnéithe sóisialta a neartú sna míonna amach romhainn, in éineacht lenár gcomhpháirtithe sóisialta. Tiocfaidh an Coimisiún lena chumarsáid ar ghné shóisialta an aontais eacnamaíoch agus airgeadaíochta an 2 Deireadh Fómhair. Is gné lárnach í an dlúthpháirtíocht dá bhfuil i gceist le bheith mar chuid den Eoraip, agus rud le bheith bródúil aisti.

Is é a rinneadh ar an Aontas Eorpach a luachanna a chosaint, amhail an smacht reachta, ón uair a bunaíodh é go dtí na caibidlí is déanaí faoi mhéadú.

In óráid Stát an Aontais na bliana seo caite, ag nóiméad dúshlán do smacht reachta inár mballstáit féin, thug mé aghaidh ar an ngá droichead a dhéanamh idir áitimh pholaitiúil agus nósanna imeachta sáraithe spriocdhírithe ar thaobh amháin, agus an rud a thugaim ar an rogha núicléach Airteagal 7 den Chonradh, eadhon cearta ballstát a chur ar fionraí.

Dheimhnigh an taithí a thábhachtaí atá ról an Choimisiúin mar réiteoir neamhspleách oibiachtúil. Ba cheart dúinn an taithí seo a chomhdhlúthú trí chreat níos ginearálta. Ba cheart go mbeadh sé bunaithe ar phrionsabal an chomhionannais idir na ballstáit, nach ngníomhófar ach i gcásanna ina bhfuil riosca tromchúiseach, sistéamach ann don smacht reachta, agus arna spreagadh ag tagarmharcanna réamhshainithe.

Tiocfaidh an Coimisiún ar aghaidh le cumarsáid faoi seo. Creidim gur díospóireacht í atá ríthábhachtach dár smaoineamh ar an Eoraip.

Ní chiallaíonn sé seo go gcuirtear srian ar fhlaitheas náisiúnta nó ar an daonlathas. Ach teastaíonn meicníocht láidir Eorpach uainn chun tionchar a imirt ar an gcothromóid nuair a bhíonn bunphrionsabail bhunúsacha i gceist.

Tá luachanna neamh-soshannta áirithe ann a chaithfidh agus a chosnóidh an AE agus a bhallstáit i gcónaí.

Baill Onórach,

Tá an polaraíocht a d'eascair as an ngéarchéim ina riosca dúinn uile, don tionscadal, don tionscadal Eorpach.

Is féidir linn, ionadaithe dlisteanacha polaitiúla an Aontais Eorpaigh, an taoide a chasadh. Beidh tusa, ionadaithe daonlathacha na hEorpa, tofa go díreach, chun tosaigh sa díospóireacht pholaitiúil. Is í an cheist ba mhaith liom a chur: cén pictiúr den Eoraip a chuirfear vótálaithe i láthair? An leagan candid, nó an leagan cartúin? Na miotais nó na fíricí? An leagan macánta, réasúnach, nó an leagan antoisceach, poblachtánach? Is difríocht thábhachtach é.

Tá a fhios agam go ndéarfaidh daoine áirithe amuigh ansin go bhfuil an Eoraip ar an milleán as an ngéarchéim agus as an gcruatan.

Ach is féidir linn a mheabhrú do dhaoine nach raibh an Eoraip mar bhunús leis an ngéarchéim seo. D'eascair sé as míbhainistiú ar airgeadas poiblí ag rialtais náisiúnta agus iompar mífhreagrach i margaí airgeadais.

Is féidir linn a mhíniú conas a d’oibrigh an Eoraip chun an ghéarchéim a réiteach. Rud a bheadh ​​caillte againn mura n-éireodh linn seasamh leis an margadh aonair, toisc go raibh sé faoi bhagairt, agus an t-airgeadra comónta, mar gheall go raibh daoine áirithe ag tuar go mbeadh deireadh an euro ann. Mura mbeadh iarrachtaí téarnaimh agus tionscnaimh fostaíochta comhordaithe againn.

Déarfaidh daoine áirithe go bhfuil an Eoraip ag cur iallach ar rialtais caiteachas a ghearradh.

Ach is féidir linn a mheabhrú do vótálaithe gur éirigh fiacha an rialtais as láimh fiú roimh an ngéarchéim, ní mar gheall ar an Eoraip ach in ainneoin na hEorpa. Is féidir linn a rá go n-íocfadh na daoine is leochailí inár sochaithe, agus inár leanaí, an praghas mura leanaimid orainn anois. Agus is í an fhírinne ná go bhfuil tíortha laistigh den euro nó lasmuigh den euro, san Eoraip nó lasmuigh den Eoraip, ag déanamh iarrachta srian a chur ar a n-airgeadas poiblí a bhfuil an-ualach orthu.

Rachaidh cuid acu i mbun feachtais ag rá gur thugamar an iomarca airgid do thíortha leochaileacha. Déarfaidh daoine eile gur thugamar ró-bheag airgid do thíortha leochaileacha.

Ach is féidir le gach duine againn míniú a thabhairt ar an méid a rinneamar agus cén fáth: tá nasc díreach idir iasachtaí tíre amháin agus bainc tíre eile, idir infheistíochtaí tír amháin agus gnóthaí tíre eile, idir oibrithe tíre amháin agus cuideachtaí tíre eile. Ciallaíonn idirspleáchas den chineál seo nach n-oibríonn ach réitigh Eorpacha.

Is é an rud a deirim le daoine: nuair a bhíonn tú sa bhád céanna, ní féidir a rá: 'tá do dheireadh an bháid ag dul faoi.' Bhíomar sa bhád céanna nuair a chuaigh rudaí go maith, agus táimid ann le chéile nuair a bhíonn rudaí deacair.

D’fhéadfadh daoine áirithe dul i mbun feachtais ag rá: Tá an iomarca cumhachta glactha ag an Eoraip. Éileoidh daoine eile nach ndéanann an Eoraip ró-bheag i gcónaí, rómhall. Is é an rud suimiúil ná go mbíonn na daoine céanna againn uaireanta ag rá nach bhfuil an Eoraip ag déanamh a ndóthain agus ag an am céanna níl sin ag tabhairt níos mó bealaí don Eoraip chun a bhfuil le déanamh ag an Eoraip a dhéanamh.

Ach is féidir linn a mhíniú gur chuir ballstáit tascanna agus inniúlachtaí ar iontaoibh na hEorpa. Ní cumhacht eachtrach an tAontas Eorpach. Is toradh é ar chinntí daonlathacha ag institiúidí na hEorpa agus ag ballstáit.

Ag an am céanna ní mór dúinn a admháil, i roinnt réimsí, nach bhfuil an chumhacht fós ag an Eoraip an rud a iarrtar uirthi a dhéanamh. Fíric go ndéanann na daoine dearmad air sin go héasca, agus tá go leor daoine amuigh ansin, ar maith leo i gcónaí rath agus teip Eorpach a náisiúnú. I ndeireadh na dála, tá an méid atá againn, agus an rud nach bhfuil againn, mar thoradh ar chinnteoireacht dhaonlathach. Agus sílim gur cheart dúinn daoine a chur i gcuimhne dó sin.

A dhaoine uaisle,

Uachtarán,

Baill onórach,

Tá súil agam go nglacfaidh Parlaimint na hEorpa leis an dúshlán seo leis an idéalachas go léir atá aici, leis an oiread réalachais agus diongbháilte agus a éilíonn na hamanna uainn.

Tá na hargóintí ann.

Tá na fíricí ann.

Tá an clár oibre leagtha amach.

I gceann 8 mí, déanfaidh vótálaithe cinneadh.

Anois, is fúinn atá sé an cás a dhéanamh ar son na hEorpa.

Is féidir linn é sin a dhéanamh trí na 8 mí amach romhainn a úsáid chun an méid is féidir a thabhairt i gcrích. Tá a lán le déanamh againn fós.

Buiséad na hEorpa, an MFF a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm. Tá sé seo ríthábhachtach d’infheistíocht inár réigiúin ar fud na hEorpa. Tá sé seo fíor-riachtanach don chéad tosaíocht atá againn: troid i gcoinne na dífhostaíochta, go háirithe dífhostaíocht i measc an aosa óig.

An t-aontas baincéireachta a chur chun cinn agus a chur i bhfeidhm. Tá sé seo ríthábhachtach chun aghaidh a thabhairt ar fhadhb an mhaoinithe do ghnólachtaí agus do FBManna.

Seo iad ár dtosaíochtaí soiléire: fostaíocht agus fás.

Níl ár bpost críochnaithe. Tá sé ag céim chinniúnach.

Mar gheall, a Chomhaltaí Onóracha, ní faoi Pharlaimint na hEorpa amháin a bheidh na toghcháin, ná ní bhaineann siad leis an gCoimisiún Eorpach ná leis an gComhairle ná leis an bpearsantacht seo ná leis an bpearsantacht sin.

Beidh siad faoin Eoraip.

Tabharfar breithiúnas orainn le chéile.

Mar sin, lig dúinn oibriú le chéile - don Eoraip.

Le paisean agus le diongbháilteacht.

Ná déanaimis dearmad: céad bliain ó shin - bhí an Eoraip ag codladh i dtubaiste chogadh 1914.

An bhliain seo chugainn, in 2014, tá súil agam go mbeidh an Eoraip ag siúl amach as an ngéarchéim i dtreo Eoraip atá níos aontaithe, níos láidre agus níos oscailte.

Go raibh maith agat as do aird.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending