Ceangail le linn

Geilleagar

Tosaíonn Comhdháil Óige an AE i Vilnius

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

789_b50358d2e6c514b2148055be5ef01da6Ag Comhdháil Óige an AE i Vilnius (an Liotuáin), tá daoine óga ag teacht le chéile agus ag athdhearbhú an gá atá le gníomh AE chun a chur ar chumas na géarchéime is mó a bhfuil tionchar ag an ngéarchéim orthu a bheith in ann ath-thaisteal sa tsochaí agus athimeascadh sa mhargadh saothair.

D'eagraigh Uachtaránacht Liotuáinis an AE, in éineacht leis an bhFóram Eorpach don Óige agus Comhairle Óige na Liotuáine Comhdháil Óige an AE i Vilnius (an Liotuáin) ó 9-12 Meán Fómhair. Díríonn an chomhdháil seo, atá mar chuid riachtanach den idirphlé struchtúrtha, ar phríomhthosaíocht Uachtaránacht na Liotuáine i réimse na hóige: cuimsiú sóisialta daoine óga le béim faoi leith ar dhaoine óga nach bhfuil fostaithe, oideachas ná oiliúint (NEETanna) a chur san áireamh .

Glacfaidh toscairí ógra agus ionadaithe ó bhallstáit an AE 'Aireachtaí atá freagrach as Gnóthaí Óige páirt i gcomhphlé ar fud seacht gceardlann. Tá plé den sórt sin bunaithe ar thorthaí tiomsaithe na gcomhairliúchán ollmhór le daoine óga, eagraíochtaí óige agus údaráis phoiblí a rinneadh thar ceithre mhí i ngach ballstát den AE 28 agus ag an leibhéal uile-Eorpach ag Eagraíochtaí Idirnáisiúnta Óige Neamhrialtasacha (INGYOanna). Le chéile, déanfaidh toscairí moltaí chun NEETanna a chuimsiú níos fearr i réimsí an athchóirithe oideachais, feabhas a chur ar fhaisnéis agus ar threoir gairme, ag éascú an aistrithe ó oideachas go fostaíocht, ag feabhsú an mhargaidh saothair do dhaoine óga, ag tacú le neamhspleáchas na ndaoine óga, ag forbairt níos mó comhoibriú agus cur le ról na n-eagraíochtaí óige i mbearta um chuimsiú gníomhach, amhail an Ráthaíocht don Aos Óg.

D’fháiltigh Algimanta Pabedinskienė, aire Phoblacht na Liotuáine um shlándáil shóisialta agus saothair, roimh an gcomhdháil agus luaigh sí nach bhfuil aon chomhtharlú ann gur roghnaíodh comhtháthú sóisialta NEETS mar cheann de phríomhthosaíochtaí Uachtaránacht na Liotuáine toisc go dteastaíonn cúnamh práinneach ó na daoine seo chun athimeascadh a dhéanamh isteach sa mhargadh oideachais agus saothair. Is cúis áthais di, dá bhrí sin, ag Comhdháil Óige an AE go bhféachfaidh an óige féin in éineacht le heagraíochtaí óige chomh maith le heagraíochtaí atá ag obair leis an óige agus ionadaithe aireachtaí bhallstáit uile an AE le chéile réitigh agus go dtabharfaidh siad moltaí maidir le cuimsiú sóisialta na NEETanna.

De réir Pabedinskienė, ní mór do gach ballstát a n-iarracht a dhéanamh staid na fostaíochta don aos óg san Eoraip a fheabhsú. “Le haghaidh fostaíochta níos fearr don aos óg sa Liotuáin cuirimid pacáiste beart i bhfeidhm atá maoinithe ag Ciste Sóisialta náisiúnta agus Eorpach. Sa todhchaí is gaire seolfaimid deiseanna do dhaoine óga i bpacáiste mhargadh an tsaothair, an dianchúnamh fadtéarmach do chlár NEETanna agus don Chlár Náisiúnta Deonach Óige, ”a dúirt an tAire.

Chuir Uachtarán an Fhóraim don Óige Eorpach, Peter Matjašič, fáilte roimh fhócas speisialta na comhdhála: “Tá gníomhaíochtaí nithiúla de dhíth ar dhaoine óga bunaithe ar straitéisí comhordaithe agus bríocha. Is é an t-aon bhealach chun infheistíocht a dhéanamh i ndaoine óga an t-aon bhealach chun an claonadh méadaitheach atá ag eisiamh sóisialta a athrú. Dá bhrí sin, ní mór do na hinstitiúidí AE agus do na Ballstáit beart a dhéanamh go práinneach chun daoine óga a chuimsiú go hiomlán sa tsochaí. ”

Dúirt Loreta Senkute, Uachtarán Chomhairle Óige na Liotuáine: “Ní fhéadfar eisiamh sóisialta a shárú ach amháin má chuireann institiúidí an AE agus na Ballstáit gníomhartha lárnacha i bhfeidhm. Ní amháin go gcaithfear béim a chur ar dhífhostaíocht daoine óga ach freisin chun a rannpháirtíocht in eagraíochtaí agus sa saol sibhialta a fheabhsú, a n-inniúlachtaí sóisialta a fhorbairt agus an tsineirge idir oideachas foirmiúil agus oideachas neamhfhoirmeálta a chur ar fáil. ”

Is iad na téamaí plé comhaontaithe atá bunaithe ar thorthaí an chomhairliúcháin ar fud an AE:

1. Oideachas ADAPT do Riachtanais Daoine Óga agus Éilimh an Mhargaidh Saothair 
2. EOLAS AGUS TREOIR Daoine Óga ina n-Aistrithe 
3. ATHRÚ an Aistriú ó Oideachas go Fostaíocht 
4. An Margadh Saothair do Dhaoine Óga a FHEABHSÚ 
5. TACAÍOCHT do Neamhspleáchas Daoine Óga 
6. RANNÓG A DHÉANAMH ar Ról na nEagraíochtaí Óige   
7. FORBAIRT Comhoibriú tras-earnála

Críochnóidh Comhdháil Óige an AE nuair a ghlacfar Comhchonclúidí ar 12 Meán Fómhair. Rannchuideoidh na conclúidí seo leis na dréacht-Chonclúidí ón gComhairle maidir le cuimsiú sóisialta daoine óga nach bhfuil fostaithe, oideachas nó oiliúint a bhfuiltear ag súil go nglacfaidh Airí Óige Bhallstáit an AE leo i Samhain 2013. Ina theannta sin, soláthróidh na conclúidí ionchur sa dréacht Rún ón gComhairle maidir le hidirphlé struchtúrtha le daoine óga maidir le cuimsiú sóisialta, a ghlacfar faoi Uachtaránacht na Gréige atá le teacht.

Aiseolas

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending