Ceangail le linn

Geilleagar

Bearnaí i ionchas saoil agus mortlaíocht naíonán caol ar fud an AE

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

article-0-1825DCD0000005DC-973_634x421Tá an éagsúlacht mhór ar ionchas saoil agus mortlaíocht naíonán le fáil go stairiúil idir tíortha an AE caolú, de réir tuarascála a foilsíodh inniu ag an gCoimisiún Eorpach.

Tháinig laghdú 27% ar an mbearna idir an t-ionchas saoil is faide agus is giorra a fuarthas in EU-17 d’fhir idir 2007 agus 2011 agus 4% do mhná idir 2006 agus 2011. An bhearna i mbásmhaireacht naíonán idir tíortha an AE leis na rátaí is airde agus is ísle. tháinig laghdú ó 15.2 go 7.3 / per1000 breithe beo idir 2001 agus 2011. Thit meán-bhásmhaireacht naíonán san AE le linn na tréimhse seo, ó 5.7 go 3.9 in aghaidh gach 1000 breithe beo. Tarraingíonn an tuarascáil aird ar roinnt forbairtí dearfacha maidir le straitéis an AE maidir le héagothroime sláinte, 'Dlúthpháirtíocht sa tSláinte' a chur i bhfeidhm, agus ag an gconclúid go bhfuil gá le níos mó gníomhaíochta ag leibhéil áitiúla, náisiúnta agus AE.

Dúirt an Coimisinéir Sláinte Tonio Borg: "Tá éagothroime i sláinte ó thaobh ionchas saoil agus go háirithe i mbásmhaireacht naíonán laghdaithe go mór san Aontas Eorpach le cúpla bliain anuas. Is ábhar misnigh é seo. Mar sin féin, caithfidh ár dtiomantas a bheith gan staonadh chun aghaidh a thabhairt na bearnaí leanúnacha sa tsláinte idir grúpaí sóisialta agus idir réigiúin agus Ballstáit, mar a thaispeántar sa tuarascáil seo. Caithfidh gníomhaíocht chun éagothroime sláinte a dhúnadh ar fud na hEorpa a bheith ina thosaíocht ag gach leibhéal. "

Aiseolas

neamhionannais sláinte idir tíortha, réigiúin agus grúpaí sóisialta

  • TSualainn Tá an ionchas is airde saoil do na fir - blianta 79.9, difríocht blianta beagnach 12 vis-à-vis bhallstát leis an ionchas is ísle (68.1).
  • Tá ionchas saoil do mhná is airde sa Fhrainc - 85.7, difríocht de 8 bliana vis-à-vis bhallstát leis an ionchas is ísle (bliain 77.8).
  • Nuair a thagann sé chun blianta folláine i fir, tá difríocht de bhlianta 19 idir na luachanna is ísle agus is airde sa (figiúirí 2011) an AE. Do mhná, ba é seo beagnach chomh hard ag blianta 18.4.
  • I 2010, ba é an bhearna idir ionchas saoil ag breith idir an chuid is mó agus is lú buntáiste réigiún san AE 13.4 bliana d'fhir agus do na blianta 10.6 do mhná.
  • Sa bhliain chéanna, bhí seacht réigiún san AE le rátaí báis naíonán níos mó ná 10 in aghaidh breitheanna 1,000 bheo. Tá sé seo níos mó ná 2.5 meán an AE de 4.1 / 1,000.
  • I 2010, an bhearna measta ar ionchas saoil ag 30 aois d'fhir idir an lú agus an éagsúlacht is mó oideachas ar fud trí bliana suas go dtí bliain i mballstáit éagsúla 17. Do mhná a bhí an bhearna beagán níos lú, ag athrú 1-9 mbliana.

Cúiseanna éagothroime sláinte

Scrúdaíonn an tuarascáil fachtóirí éagsúla is cúis le éagothroime sláinte agus faigheann go bhfuil éagothroimí sóisialta i sláinte mar gheall ar difríocht i gcoinníollacha den saol laethúil agus tiománaithe amhail ioncam, leibhéil dífhostaíochta agus leibhéal oideachais. Fuair ​​an t-athbhreithniú go leor samplaí de cumainn idir fachtóirí riosca don tsláinte, lena n-áirítear úsáid a bhaint as tobac agus raimhre, agus cúinsí socheacnamaíocha.

Aiseolas

Aghaidh a thabhairt ar neamhionannais sláinte san AE

I 2009, ghlac an Coimisiún le straitéis ar neamhionannais sláinte dar teideal Dlúthpháirtíocht i gcúrsaí sláinte: Laghdú Health Éagothroime san AE. Breathnaítear sa tuarascáil ar dhul chun cinn a foilsíodh inniu ag cé chomh fada agus atá déanta againn ar na cúig phríomh dúshláin atá leagtha amach sa straitéis: 1) dáileadh cothrom na sláinte mar chuid d'fhorbairt shóisialta agus eacnamaíochta foriomlána; 2) feabhas a chur ar na sonraí agus bunachar eolais; 3) tiomantas a thógáil ar fud na sochaí; 4) freastal ar riachtanais ghrúpaí leochaileacha; agus 5) chion na bheartais an AE.

Ar an iomlán, tá sé mar aidhm ag gníomh an Choimisiúin tacú le forbairt beartais i dtíortha an AE agus rannchuidiú bheartais an AE chun aghaidh a thabhairt ar éagothroime sláinte a fheabhsú. Leanúnach Gníomhaíocht Chomhpháirteach, Ag rith ó 2011 2014 go bhfuil, feithicil mhór a bhaint amach.

cuspóirí Eoraip 2020 bhaint amach maidir le fás uilechuimsitheach bhunúsach ngleic le héagothroime sláinte. I mí Feabhra 2013, ghlac an Coimisiún páipéar ar Infheistíocht a dhéanamh i Sláinte, mar chuid den phacáiste Infheistíochta Sóisialta. Neartaíonn an páipéar an nasc idir beartais sláinte an AE agus athchóirithe ar chórais sláinte náisiúnta agus cuireann sé an cás i láthair maidir le: infheistíochtaí cliste do chórais sláinte inbhuanaithe; infheistiú i sláinte daoine; agus infheistíocht a dhéanamh chun éagothroime sa tsláinte a laghdú.

Is féidir leis an gClár AE Sláinte, na Cistí Comhtháthaithe agus Struchtúracha, chomh maith leis na Cistí Taighde agus Nuálaíochta (Horizon 2020) tacú le hinfheistíocht i sláinte go léir ar fud an Aontais Eorpaigh.

Léigh na tuarascálacha iomlána agus a fháil amach faoi gníomhaíocht an AE chun aghaidh a thabhairt ar éagothroimí sláinte anseo.

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending