Ceangail le linn

Geilleagar

'Caithfidh an AE infheistíocht a dhéanamh i gceannairí nuálacha i scoileanna'

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Androulla VassiliouAg Comhdháil Uachtaránacht na Liotuáine ar Cheannaireacht Oideachais i Vilnius an 9 Meán Fómhair, thug an Coimisinéir Oideachais, Cultúir, Ilteangachais agus Óige Androulla Vassiliou an óráid seo a leanas:

"Is cúis áthais dom a bheith anseo leat inniu as an gcomhdháil thábhachtach seo ar cheannaireacht san oideachas a oscailt. Táim an-bhuíoch d’Uachtaránacht na Liotuáine as an ócáid ​​seo a eagrú agus as ceist na ceannaireachta scoile a chur os ard ar an gclár oibre polaitiúil.

"Pléifimid inniu an ról lárnach atá ag ceannaireacht in oideachas agus oiliúint ardchaighdeáin. Agus féachfaimid ar bhealaí chun an cheannaireacht seo a thacú agus a fheabhsú, agus é mar aidhm eispéireas oideachais níos fearr a sholáthar dár ndaoine óga.

Aiseolas

"Is tasc ríthábhachtach é seo - agus ceann atá níos práinní fós mar gheall ar an ngéarchéim eacnamaíoch. Ní mór ár gcórais oideachais agus oiliúna a athrú chun a bheith níos ábhartha; chuige seo ba mhaith linn timpeallacht oibre ár múinteoirí a fheabhsú, chun an cáilíocht an teagaisc, ionas gur féidir linn deiseanna saoil ár bhfoghlaimeoirí a fheabhsú.

“Tá sé mhilliún duine óg ar fud na hEorpa gan post - i roinnt tíortha tá níos mó ná a leath acu dífhostaithe.

"Agus, thairis sin, níl 7.5 milliún duine idir 15 agus 24 bliana d'aois i bhfostaíocht ná in oideachas ná in oiliúint. Fanfaidh a n-ionchais gruama, fiú tar éis dheireadh na géarchéime, mura ndéantar rud éigin go práinneach.

Aiseolas

"Mar a chuir an Coimisiún in iúl le linn an athbhreithnithe fhairsing bhliantúil ar an Seimeastar Eorpach ar bheartais eacnamaíocha agus sóisialta na mBallstát, tá an gá le dul i ngleic le drochfheidhmíocht i gcórais oideachais go forleathan. Agus is é fírinne an scéil go gcaithfidh gach Ballstát a fheabhsú go praiticiúil. leibhéal a n-infheistíochta san oideachas agus sna scileanna.

"Ach seachas an rud nach bhfuil ag obair a aithint, is í an phríomhcheist ná conas a dhéanaimid athrú?

"Is ceist chasta í seo, nach bhfuil aon fhreagra simplí uirthi.

"I mí na Samhna seo caite, chuir mé straitéis i láthair Airí Oideachais na hEorpa chun athmhachnamh a dhéanamh ar ár gcórais oideachais agus sinn a chur ar réiteach inbhuanaithe. Rinneamar díospóireacht ar na saincheisteanna seo sa Chomhairle, le hAirí na mBallstát go léir, agus tá comhaontú ann maidir le roinnt príomhphointí.

“Ceann acu is ea an tábhacht atá le tacú le gairm na múinteoireachta.

"Tá ról riachtanach ag múinteoirí, chun feidhmíocht scoile a fheabhsú agus chun luathfhágáil scoile a laghdú - dhá shaincheist thábhachtacha a thagann chun cinn go láidir ó mhachnaimh an tSeimeastair Eorpaigh. Agus ár dtacaíocht do mhúinteoirí agus oiliúnóirí a fheabhsú, beidh rannpháirtíocht ghníomhach ceannairí scoile ríthábhachtach.

"Úsáidim an téarma 'ceannairí', ní 'bainisteoirí'. Toisc nach gá dúinn ach athrú a 'bhainistiú'; ní mór dúinn é a chur chun cinn agus a thiomáint. Caithfidh ár scoileanna agus ár n-institiúidí oiliúna feabhsúcháin a lorg go gníomhach; agus teastaíonn uainn go mbainfidh siad amach é. Chun na feabhsúcháin seo a dhéanamh trí chomhiarracht. Chun go dtarlóidh sé seo, teastaíonn ceannairí uainn ar féidir leo daoine eile - múinteoirí, oiliúnóirí, mic léinn, tuismitheoirí, pobail áitiúla - a spreagadh chun iad a leanúint.

“Is éard atá i gceist le ceannaireacht oideachais fís a bheith againn don todhchaí agus daoine eile a spreagadh chun an fhís sin a iompú ina réaltacht.

“Áireodh fís den sórt sin timpeallacht scoile ina gcuirtear luach ní amháin ar fhoghlaim agus ar mhachnamh, ach ina ndéantar suimiúil agus dúshlánach freisin - do gach mac léinn.

"Agus ós rud é go bhfuil ról chomh riachtanach ag múinteoirí agus oiliúnóirí, ba cheart go mbeadh gach múinteoir agus traenálaí aonair ina bhfoghlaimeoir ar feadh an tsaoil; leis seo, ní mór do cheannairí institiúide an sampla a leagan síos. Feabhsaíonn ceannairí éifeachtacha cáilíocht an teagaisc trí aiseolas agus spreagadh a thabhairt do gach duine. ball foirne, ag cabhrú leo a n-inniúlachtaí a nuashonrú, a fheabhsú agus a leathnú.

“San fhís seo, ní mór naisc dhlúth agus éifeachtacha a bheith ann leis an bpobal áitiúil, le fostóirí áitiúla - tá sé seo tábhachtach go háirithe don ghairmoideachas agus don oiliúint, áit a bhfuil comhoibriú le cuideachtaí ríthábhachtach, ach caithfidh sé a bheith mar chuid den dúshlán don oideachas ginearálta mar bhuel.

“Is post an-dúshlánach institiúid oideachais a reáchtáil.

"Chun an fhís atá á cur síos agam a bhaint amach, ní mór do cheannairí ár scoileanna agus ár n-institiúidí oiliúna díograis, fuinneamh agus inniúlacht na foirne, na mac léinn, na dtuismitheoirí agus na ngeallsealbhóirí eile a stiúradh.

"Agus chun é seo a dhéanamh, tógann sé tacar sonrach scileanna agus cáilíochtaí pearsanta.

"Is smaointeoirí straitéiseacha agus saineolaithe san oideolaíocht iad ceannairí den sórt sin; ach bainisteoirí acmhainní, cumarsáidí maithe, fadhbróirí fadhbanna freisin ... tá misneach, dóchas, athléimneacht, caoinfhulaingt, faisnéis mhothúchánach, fuinneamh, tiomantas acu agus thar aon rud eile, tart ar fhoghlaim.

“Táim cinnte go n-aontóidh tú liom - is liosta é sin go leor!

"Agus de réir mar a chaithfidh saol an oideachais agus na hoiliúna athrú mar fhreagairt ar dhomhan atá ag athrú go tapa, ní mór freisin go dtiocfaidh forbairt ar ár gceannairí oideachais. Caithfidh siad bealaí nua agus níos éifeachtaí a lorg i gcónaí chun teagasc agus foghlaim a eagrú.

"Caithfidh na ballstáit na coinníollacha is gá a chur i bhfeidhm chun ceannaireacht spreagúil agus nuálach a fhréamh agus a rathú.

"Ar dtús, caithfimid ceannaireacht oideachais a dhéanamh níos tarraingtí. Caithfimid feabhas mór a chur ar chumas chórais na hEorpa na daoine cearta a oiliúint, a earcú agus a choinneáil i róil ceannaireachta.

"Gné amháin de seo is ea an bhearna inscne atá anois fite fuaite le blianta beaga anuas a bhriseadh síos: caithfimid níos mó ban a mhealladh chuig róil ceannaireachta ar leibhéal tánaisteach, agus níos mó fear chun ceannaireachta ag leibhéal na bunscoile.

“A luaithe a bhíonn na daoine cearta sna háiteanna cearta, caithfimid an spás agus an uathriail a thabhairt dóibh chun a gcuid smaointe a chur i bhfeidhm, chun acmhainn a gcuid scoileanna agus institiúidí oiliúna a fhorbairt chun a gcuid nuálaíochta a fheabhsú agus a nuáil.

"Ní mór dúinn neamhspleáchas éifeachtach agus cuntasach a bheith ag scoileanna.

"Ar ndóigh, is fusa é seo go léir a rá ná a dhéanamh. Ní bhíonn sé éasca i gcónaí daoine a bhfuil an phróifíl cheart acu post folamh a líonadh do chinn scoile. Ar fud na hEorpa, tá an dúshlán coitianta ann daoine den sórt sin a earcú agus a choinneáil.

"Tá fadhbanna earcaíochta nasctha go soiléir le hualach oibre trom cinnirí agus príomhoidí. Tá sé léirithe ag staidéir go bhfuil éilimh throm agus mhéadaitheacha orthu ar a gcuid ama, agus éilimh riaracháin ó lá go lá ag glacadh thart ar 40% dá gcuid ama.

"Caithfear ár gceannairí oideachais, má tá siad le bheith i ndáiríre mar smaointeoirí straitéiseacha agus mar spreagthóirí athraithe, a shaoradh ó ghnáthchúraimí riaracháin. D'aontaigh na hAirí Oideachais cheana féin go gcaithfear róil na foirne bainistíochta a athshainiú go follasach, ionas go mbeidh is féidir leo a n-iarrachtaí a dhíriú ar fhoghlaim a fheabhsú.

"I roinnt tíortha, tá riarthóirí scoile fostaithe le haghaidh gnáthfheidhmeanna riaracháin agus buiséadacha. Tá samplaí ann den chleachtas is fearr go deimhin, agus táimid ag impí ar thíortha iad seo a roinnt.

"Sampla eile: i roinnt Ballstát, caitheann ceannairí scoile cuid mhór dá gcuid ama ag tabhairt aiseolais córasach don fhoireann teagaisc faoina gcuid oibre; go deimhin, ba cheart go mbeadh sé mar chroíthasc cáilíocht na múinteoirí a fhorbairt, tacú agus foireann teagaisc nua-cháilithe a threorú. áirítear cultúir oibre comhoibríocha a chur chun cinn, comhordú an churaclaim agus cláir theagaisc thar réimsí ábhair.

"Mar is amhlaidh leis an bhfoireann teagaisc i gcoitinne, tá go leor ceannairí agus príomhoidí ag dul ar scor san Eoraip freisin. Is mór an chailliúint taithí agus an deis í glúin nua a earcú agus a fhorbairt leis na scileanna agus na hinniúlachtaí atá ann de dhíth inniu.

"Chun dul i ngleic leis an dúshlán seo, tá an Coimisiún Eorpach ag spreagadh na mBallstát na múinteoirí sin a bhfuil acmhainn ceannaireachta acu a aithint níos fearr - go luath ina ngairmeacha beatha. Tugann sé seo an deis dóibh a gcuid scileanna ceannaireachta a fhorbairt le himeacht ama.

"Tá acadaimh ceannaireachta speisialta nó cláir oiliúna anois ag roinnt tíortha - agus an Liotuáin i gceann acu. Áitímid ar níos mó tíortha an rud céanna a dhéanamh.

"Ar ndóigh ní leor na daoine cearta ann féin a earcú agus a choinneáil. De réir mar a thugtar níos mó freagrachta do cheannairí oideachais, éilítear níos mó cuntasachta uathu freisin. Caithfear cúraimí na ceannaireachta a dháileadh ar bhealaí nua agus níos éifeachtaí, lena n-áirítear trí a cur chuige foirne.

“Tugann ceannaireacht chomhoibritheach, seachas ceannaireacht a infheistítear sa cheannasaí amháin, bealach éifeachtach chun an scoil a fheabhsú.

"Laistigh de scoil nó de choláiste VET, féadfaidh roinnt ball foirne ról ceannaireachta a ghlacadh - go foirmiúil nó go neamhfhoirmiúil - de réir a gcuid saineolais agus inniúlachtaí comhlántacha éagsúla. Ní chuireann sé seo isteach ar na croí-inniúlachtaí a theastaíonn ó chinn agus ó phríomhoidí; leagann sé béim ar an ngá le soiléire agus comhroinnt róil ceannaireachta.

"Ina theannta sin, meabhraíonn sé dúinn nach féidir le ceannaireacht oideachais feidhmiú i bhfolús ach go gcaithfear tacaíocht a thabhairt di freisin ó lasmuigh den institiúid.

"Is mó an poitéinseal atá ann athchóiriú rathúil a dhéanamh nuair a oibríonn na himreoirí éagsúla lena mbaineann. Oibríonn Airí, údaráis áitiúla, cigirí, comhairleoirí, cumainn ghairmiúla, fostóirí, ceardchumainn agus grúpaí geallsealbhóirí, agus go háirithe tuismitheoirí, freagracht as fís na a mhúnlú foghlaim ar ardchaighdeán do gach rud a bhfuil sé mar aidhm againn go léir.

"A dhaoine uaisle,

Roinnimid go léir mian Uachtaránacht na Liotuáine ceannaireacht scoile níos fearr, níos éifeachtaí agus níos nuálaí a chur chun cinn. Na daoine cearta a chur i róil ceannaireachta; na struchtúir cheart ceannaireachta a chruthú; tacú leo laistigh agus lasmuigh den scoil - caithfidh siad seo a bheith mar phríomhchuspóirí an bheartais oideachais i ngach Ballstát.

“Sin é an fáth go bhfuil mo sheirbhísí ag obair go dlúth le hUachtaránacht na Liotuáine agus iad ag ullmhú Conclúidí atá le glacadh ag an gComhairle Oideachais i mí na Samhna seo ar ábhar na nuálaíochta i gceannaireacht oideachais.

“Ina theannta sin, ar leibhéal an AE, tá roinnt ionstraimí beartais agus airgeadais againn chun cabhrú leis na Ballstáit agus na scoileanna iad féin ceannaireacht ardchaighdeáin a fhorbairt san oideachas.

“Tacaíonn na Cistí Struchtúracha, mar shampla, le bearta chun nuálaíocht i gceannaireacht agus i bhforbairt ghairmiúil ceannairí a chur chun cinn.

“Cuirfidh an clár Erasmus + ag tosú an bhliain seo chugainn iliomad deiseanna ar fáil do cheannairí oideachais a bheith páirteach, lena gcomhghleacaithe thar lear, i gcomhpháirtíochtaí, i dtaighde agus i malartuithe idirnáisiúnta a chabhróidh le cineálacha cur chuige nuálacha a fhorbairt i leith an oideachais, lena n-áirítear ceannaireacht oideachais.

"Cuirfidh Erasmus + ar fáil:

  • níos mó deiseanna do chomhpháirtíochtaí straitéiseacha idir scoileanna chun malartú dea-chleachtais agus comhoibriú le haghaidh nuálaíochta a cheadú;
  • dreasachtaí níos mó le haghaidh comhair trasearnála, mar shampla idir scoileanna, institiúidí ardoideachais nó gnóthaí;
  • soghluaiseacht foirne níos, piarfhoghlaim a spreagadh agus cuidiú le nuachóiriú ceannaireachta;
  • uirlis inrochtana go héasca chun cur chuige nuálaíoch a chur chun cinn: an t-ardán eTwinning, atá á uasghrádú faoi láthair go sonrach chun feabhas a chur ar phobail chleachtais; agus
  • gníomh nua: ‘turgnamh beartais’ chun údaráis na mBallstát a spreagadh, i gcomhar le ceannairí scoile, chun cineálacha cur chuige nuálacha a thástáil agus a chur i bhfeidhm.

"Tacaíonn an tAontas Eorpach leis an Líonra Beartais Eorpach um Cheannaireacht Scoile. Tugann an líonra seo 11 Aireacht nó gníomhaireacht rialtais, 7 ngrúpa geallsealbhóirí agus 20 ollscoil le chéile chun ceannaireacht éifeachtach oideachais a chur chun cinn, ag tarraingt ar thaighde agus ar dhea-chleachtas ó gach cearn den Eoraip. Molaim duit é a dhéanamh féach ar shuíomh Gréasáin an líonra.

"Níl iontu seo ach cuid de na bealaí a bhfuil an AE ag obair chun cabhrú le Ballstáit cuir chuige nua i leith ceannaireachta oideachais a chur chun cinn.

"Táim cinnte go bhfuil smaointe agus eispéiris de do chuid féin ag gach duine agaibh a fhéadfaidh cur le scaipeadh na ceannaireachta ardchaighdeáin san oideachas ar fud na hEorpa. Agus sa deireadh, torthaí foghlama níos fearr - agus todhchaí níos gile - dár ndaoine óga.

"Tá áthas orm gur thug Uachtaránacht na Liotuáine an deis dúinn na smaointe seo a phlé, agus táim ag tnúth leis an toradh. Guím comhdháil rathúil ort. Go raibh maith agat."

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending