Ceangail le linn

Geilleagar

Torthaí an cruinniú mullaigh G20: Ráiteas comhpháirteach ón Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Barroso agus Uachtarán na Comhairle Eorpaí Van Rompuy

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

g20-russia-poster_2662218bAg déanamh ionadaíochta ar an Aontas Eorpach ag an G20 i Saint Petersburg, rinne Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh José Manuel Barroso agus Uachtarán na Comhairle Eorpaí Herman Van Rompuy an ráiteas seo a leanas ar thoradh an chruinnithe mullaigh:

"Tá a luach cruthaithe ag an G20, i bhfianaise na ndúshlán mór atá roimh an ngeilleagar domhanda le cúig bliana anuas, mar phríomhfhóram an domhain maidir le comhar eacnamaíoch: tá baill uile an G20 fós diongbháilte ár ngealltanais uaillmhianacha a chur i bhfeidhm agus céimeanna breise a ghlacadh. Tá áthas orainn go bhfuil cuspóirí an Aontais Eorpaigh don chruinniú mullaigh seo bainte amach go ginearálta.

"Tháinig an tAontas Eorpach i mbliana chuig an G20 le teachtaireacht muiníne faoi sheachadadh a ghealltanas G20 agus na héifeachtaí dearfacha a bhaineann lena fhreagairt chuimsitheach ar ghéarchéimeanna, atá ag tosú ag taispeáint; cé nár cheart na hiarrachtaí a mhaolú. D'aithin baill eile an G20 na hEorpa iarrachtaí agus gur chomhlíonamar ár ngealltanais shubstainteacha ó Los Cabos in 2012. Thug siad spreagadh dúinn leanúint lenár bhfreagairt chuimsitheach ar ghéarchéimeanna a chur i bhfeidhm lena n-áirítear aontas baincéireachta a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm go tapa. Cuireadh amhras in iúl agus admhaigh ár gcomhpháirtithe G20 an gníomh diongbháilte. den Aontas Eorpach chun na ceachtanna cearta a tharraingt ón ngéarchéim.

Aiseolas

"Agus an téarnamh domhanda fós leochaileach, d'aontaigh na ceannairí uile gurb é tosaíocht phráinneach an G20 fás agus poist a chur chun cinn, go háirithe do dhaoine óga atá dífhostaithe. Bhí fíor-aontacht agus comhchuspóir ann, a leathnaíonn freisin an gá atá le hinbhuanaitheacht fhónta a chinntiú. airgeadas poiblí Aithnítear go soiléir nach bhfuil fás bunaithe ar fhiachas inbhuanaithe. Ghlacamar Plean Gníomhaíochta Saint Petersburg um Fhás agus Poist le ranníocaíochtaí nithiúla ó chách. Fáiltímid go háirithe roimh na díospóireachtaí an-chuiditheacha faoin staid sna geilleagair atá ag teacht chun cinn agus an toilteanas ar gach taobh dul i mbun réitigh chomhoibritheacha agus machnamh a dhéanamh ar iarmhairtí féideartha agus beartais fáis náisiúnta á gceapadh agus á gcur i bhfeidhm agus chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna struchtúracha sna tíortha lena mbaineann iad féin.

"Dhaingnigh cruinniú mullaigh an G20 an t-aistriú paraidíme domhanda i dtreo cánachais níos cothroime trí fhormhuiniú a dhéanamh ar mhalartú uathoibríoch faisnéise cánach a bhunú. Táimid an-sásta go gcuirfear an caighdeán nua seo i bhfeidhm ó 2015 i measc bhaill an G20, mar a bhrúigh an AE air. agus soláthraíonn formhuiniú obair an OECD ar chreimeadh bonn agus aistriú brabúis comhartha cumhachtach: Tá an G20 ag gníomhú chun a chinntiú go n-íocann cuideachtaí agus daoine aonair na cánacha atá dlite dóibh agus a bhfuil géarghá leo sna hamanna deacra seo chun infheistíocht a dhéanamh inár dtodhchaí Le fada an lá, tá agus leanfaidh an tAontas Eorpach ar thús cadhnaíochta sa troid seo. Chun go n-éireoidh leis leanfaimid orainn ag soláthar ár saineolais agus ár dtaithí.

"Thugamar faoi deara freisin le sástacht go ndearna an G20 dul chun cinn maith maidir lena thiomantas a chur i bhfeidhm gan aon mhargadh a fhágáil agus gan aon táirge a bheith neamhrialaithe agus an córas airgeadais a dhéanamh níos athléimní, lena n-áirítear trí chur i bhfeidhm comhsheasmhach rialacha caipitil Basel III. Léirigh an G20 a chinneadh freisin dul ar aghaidh le rialáil airgeadais, lena n-áirítear trí aghaidh a thabhairt ar na rioscaí a bhaineann le scáthbhaincéireacht trí mhaoirseacht agus rialáil neartaithe. Tá sé seo go léir ríthábhachtach chun ár saoránaigh a chosaint ar phraghas na ngéarchéimeanna airgeadais sa todhchaí a íoc. Leanfaidh an tAontas Eorpach ag treorú trí shampla.

Aiseolas

"Dheimhnigh an G20 sa deireadh an tábhacht a bhaineann le trádáil oscailte, saor agus cóir mar fhoinse thábhachtach fáis agus forbartha. Is dea-scéal é go bhfuil an G20 tar éis a dtiomantas frith-chosanta a athdhearbhú trí chlásal neamhshuime Toronto a leathnú go 2016 agus iarrachtaí a mhéadú. bearta sriantacha trádála a rolladh ar ais mar a d'éiligh an tAontas Eorpach. bunchloch dhaingean chun Babhta Forbartha Doha a thabhairt i gcrích go rathúil agus creidiúnacht agus ábharthacht an WTO a léiriú. "

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending