Ceangail le linn

Geilleagar

Daoine gan dídean eisiata ó shaoránacht deir, FEANTSA

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

barrIs í 2013 Bliain Eorpach na Saoránach. Is é seo an 20ú bliain ó cuireadh saoránacht an Aontais san áireamh i gConarthaí an Aontais Eorpaigh. Airbheartaíonn an tAontas Eorpach a bheith ag iarraidh rannpháirtíocht na saoránach sa tsochaí a mhéadú agus a éascú. Mar sin féin, tá líon suntasach Eorpach, daoine gan dídean ina measc, eisiata ó rochtain a fháil ar shochair a saoránachta, lena n-áirítear na Tionscnaimh Eorpacha do Shaoránaigh nua-sheolta, de réir an Cónaidhm Eorpach na nEagraíochtaí Náisiúnta ag obair le daoine gan dídean (FEANTSA), scáth eagraíochtaí neamhbhrabúis a ghlacann páirt sa troid i gcoinne easpa dídine san Eoraip nó a chuireann leis. 

Is saoránach AE go huathoibríoch aon duine a bhfuil náisiúntacht bhallstáit AE aige. Soláthraíonn an AE tacar breise ceart do shaoránaigh uile an AE atá ráthaithe ag conarthaí an AE. Tá saoránacht an AE agus cearta saoránach tábhachtach chun cearta bunúsacha daoine a ráthú, rud a chuireann ar chumas gach duine cóir chomhionann a fháil agus páirt a ghlacadh sa saol daonlathach san AE.

Féadann easpa tí cosc ​​a chur ar rochtain ar go leor coincheapa bunúsacha saoránachta agus rannpháirtíochta sa tsochaí. Toisc nach bhfuil seoladh buan acu agus dá bhrí sin nach féidir iad a thaifeadadh ar chlár toghcháin a dtíre, déantar an ceart vótála agus dá bhrí sin páirt a ghlacadh sa saol cathartha a dhiúltú do go leor daoine gan dídean. Mar a deir an Coimisiún Eorpach, “is é croílár shaoránacht an Aontais rannpháirtíocht iomlán shaoránaigh an AE i saol daonlathach an AE ag gach leibhéal,” agus toisc nach bhfuil siad in ann a guth a chloisteáil eisiatar daoine gan dídean ó rannpháirtíocht iomlán i saoránacht.

Aiseolas

Níl sampla d’ardán chun guth a chur in iúl, Tionscnamh Saoránachta Eorpach an Choimisiúin Eorpaigh, ar fáil do dhaoine gan dídean. Airbheartaíonn Tionscnamh Saoránach na hEorpa (ECI), 'uirlis don daonlathas rannpháirteach' mar a thugtar air, ligean do “aon mhilliún saoránach ar náisiúnaigh iad de líon suntasach tíortha AE glaoch go díreach ar an gCoimisiún Eorpach tionscnamh leasa a thabhairt ar aghaidh dóibh faoi chuimsiú a chumhachtaí. "

Éilíonn suíomh Gréasáin an ECI: “Is féidir le saoránaigh uile an AE […] atá aosta go leor chun vótáil i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa […] tionscnamh saoránach a shíniú.” Ar an drochuair, níl sé seo fíor. Tá daoine gan dídean, in ainneoin gur saoránaigh de bhallstáit iad, eisiata ó pháirt a ghlacadh in ECI i 14 as 27 tír. D’fhonn achainí a lainseáladh faoi chreat ECI a shíniú, caithfidh cruthúnas go bhfuil seoladh buan ag sínitheoirí. I ngach tír, teastaíonn cruthúnas aitheantais uathu. Rud eile, ní féidir le daoine gan dídean gan seoladh poist nó seoladh ríomhphoist a bheith ar choiste stiúrtha ECI. Níl ach mionlach beag de dhaoine gan dídean in ann seoladh an fhothain a bhfuil siad ag fanacht ann a úsáid mar sheoladh buan. Níl seoladh buan acu siúd a chodlaíonn amuigh ar ndóigh. De bharr codladh garbh agus fiú maireachtáil i bhfoscadh nó i struchtúr neamhbhuan eile bíonn sé an-deacair greim a choinneáil ar mhaoin, lena n-áirítear cáipéisí aitheantais, ar féidir iad a ghoid. Mar sin ní cheadaítear do dhaoine gan dídean páirt a ghlacadh i dTionscnamh Saoránach agus mar sin níl siad comhionann lena gcomhshaoránaigh ar féidir leo a guth a chur in iúl tríd an ardán seo.

“Tá agus ní mór do shaoránaigh a bheith i gcroílár an chomhtháthaithe Eorpaigh” a deir tuarascáil Saoránachta Eorpach 2013 an Choimisiúin Eorpaigh. Toisc go bhfuil daoine gan dídean eisiata ó bheith ag caint, ní léirítear an ráiteas seo sna coinníollacha maidir le Tionscnamh Eorpach do Shaoránaigh a shíniú.

Aiseolas

Tá súil ag Stiúrthóir FEANTSA Freek Spinnewijn go gceartófar an cás seo roimh dheireadh na Bliana Eorpaí do Shaoránaigh. Tá an cumas ag an ECI a bheith ina uirlis chun tacú le dul chun cinn maidir le dul i ngleic le heaspa dídine san Eoraip: mar shampla d’fhéadfaí é a úsáid chun a áiteamh ar institiúidí na hEorpa leanúint ar aghaidh le glao ó Pharlaimint na hEorpa ar straitéis easpa dídine an AE. Mar sin féin, níl an deis seo ar fáil faoi láthair toisc go bhfuil daoine gan dídean eisiata ó bheith rannpháirteach san ECI.

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending