Ceangail le linn

Geilleagar

Dífhostaíocht: Iarrann an Coimisinéir Andor ar bhallstáit 'iarracht poist' a mhéadú

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

laszlo-andorTar éis foilsiú na bhfigiúirí Eurostat is déanaí ar dhífhostaíocht san AE i mí Iúil 2013, rinne László Andor, Coimisinéir Eorpach um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú na tuairimí seo a leanas:

"Bhí fás OTI dearfach sa 2ú ráithe agus dearbhaíonn na figiúirí dífhostaíochta is déanaí gur stop an dífhostaíocht ag ardú i go leor tíortha, fiú sa Spáinn, sa Phortaingéil agus in Éirinn.

"Tar éis sé ráithe den chúlú agus deich gceathrú den dífhostaíocht ag ardú, is dea-scéal é an leibhéalú seo i ndífhostaíocht.

Aiseolas

"Is ábhar misnigh é gur éirigh le go leor tíortha an dífhostaíocht arna choigeartú de réir séasúir a laghdú beagán gan moill ama tar éis fás eacnamaíoch a phiocadh nó fiú agus iad fós ag cúlú. Taispeánann an laghdú beag ar dhífhostaíocht sna tíortha seo an tábhacht a bhaineann le bearta beartais fostaíochta gníomhaí cosúil le fruiliú. fóirdheontais, cánacha laghdaithe ar shaothar ar phá íseal, athoiliúint agus seirbhísí socrúcháin poist ar ardchaighdeán.

"Ach is léir nach féidir glacadh leis go bhfuil níos mó ná 26.6 milliún cuardaitheoir poist fós gan post san AE (19.2 milliún i limistéar an euro), a bhfuil níos mó ná 5.5 milliún díobh faoi 25 (3.5 milliún i limistéar an euro). íosta, agus tá an cás an-leochaileach fós. Ní tráth ceiliúrtha ná bogása é seo. A mhalairt ar fad, anois go bhfeicimid go bhfuilimid ar an mbóthar ceart beartais fostaíochta caithfimid ár ‘n-iarracht ar phoist’ a mhéadú.

"Léiríonn an téarnamh nua roinnt athruithe beartais níos leithne le déanaí, nach mór a chomhdhlúthú agus leanúint den ghéarchéim airgeadais agus eacnamaíoch a shárú: dul chun cinn maidir le crios an euro a athchóiriú, lena n-áirítear aontas baincéireachta; gníomhartha nuálacha an BCE agus modhnóireacht ar chomhdhlúthú fioscach."

Aiseolas

"Thaispeáin an AE go bhfuil sé in ann comhghníomhaíocht, ach ní mór dúinn i bhfad níos mó a dhéanamh.

"Tá gá le tuilleadh céimeanna cinntitheacha maidir le géarchéim an euro, go háirithe chun an t-aontas baincéireachta a chur i bhfeidhm go tapa, gné shóisialta an aontais eacnamaíoch agus airgeadaíochta a neartú, agus dul chun cinn níos mó a dhéanamh i dtreo an aontais pholaitiúil agus fhioscach.

"Caomhnaíodh sláine limistéar an euro trí íobairtí móra, agus tá muinín athnuaite gnó bunaithe ar ionchais le dul chun cinn breise maidir leis an ngéarchéim reatha a réiteach.

"Is féidir leis an éigeandáil shóisialta i dtíortha 'forimeallacha' a bheith pléascach fós, mura gcuireann tíortha dlús leis an dlúthpháirtíocht, mar a rinne siad leis an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg, chun dóchas athnuaite a thabhairt do dhaoine maidir le todhchaí mhaith eacnamaíochta.

"Má fhanann muid ar an gcúrsa nua seo, is féidir fás a thógáil níos mó, rud a chruthóidh spás análaithe d’athchóirithe struchtúracha riachtanacha i go leor Ballstát cosúil le deighilt mhargadh an tsaothair a shárú idir grúpaí a bhfuil conarthaí an-difriúla acu. Caithfimid infheistíocht i scileanna a mhéadú. chun seans a thabhairt do gach duine maireachtáil mhaith a thuilleamh trína gcuid oibre.

"Rud ríthábhachtach, le cabhair ó chistí an AE, ní mór do rialtais dul ar aghaidh go hiomlán chun scéimeanna Ráthaíochta Óige a chur i bhfeidhm, go háirithe le cabhair ó Chiste Sóisialta na hEorpa, arna thacú ag an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg, lena chinntiú go mbeidh gach duine faoi 25. faigheann sé tairiscint mhaith oibre, oiliúna nó oideachais laistigh de cheithre mhí ón scoil a fhágáil nó a bpost a chailleadh. Ní mór dúinn teacht ar na daoine is deacra le cuidiú. Tá sé seo tábhachtach, ní hamháin maidir le comhtháthú sóisialta, muinín gnó agus cobhsaíocht pholaitiúil sa ghearrthéarma, ach freisin maidir le hacmhainn fáis fadtéarmach gheilleagar an AE.

"Ní bheimid in ann labhairt faoi théarnamh láidir nuair a chruthaíonn geilleagar an AE 200-300 míle post nua gach mí, bliain i ndiaidh bliana. Agus go soiléir, níor cheart go mbeadh téarnamh fíor-saibhir poist bunaithe ar chonarthaí náid-uaireanta nó fada - mionphoist téarma. Ach má dhéanann daoine atá ag obair maireachtáil mhaith, agus más féidir leo an méid a dhíolann daoine eile a cheannach, fillfidh dinimic an-dearfach ar mhargadh saothair na hEorpa. "

Sonraí na bhfigiúirí dífhostaíochta i mí Iúil 2013 a d'fhoilsigh Eurostat.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending