Ceangail le linn

Geilleagar

Molann an Coimisiún deiseanna iascaireachta i Muir Bhailt don 2014

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

b2fa64af-1d7f-49c7-96f5-b290d7f58b5fChuir an Coimisiún Eorpach a thogra i láthair maidir le deiseanna iascaireachta sa Mhuir Bhailt le haghaidh 2014. Is é seo an togra bliantúil maidir le méid na n-iasc is féidir le hiascairí an AE a ghabháil ó na príomhstoic éisc thráchtála sa Mhuir Bhailt an bhliain seo chugainn. Tá na tograí bunaithe ar chomhairle eolaíoch agus tá sé mar aidhm acu iascaigh sa Mhuir Bhailt a dhéanamh inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​agus an gheilleagair de sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma. Tá sé seo ag teacht le príomhphrionsabail an athchóirithe a comhaontaíodh le déanaí ar an gComhbheartas Iascaigh.

Tugann an chomhairle eolaíoch is déanaí le fios go ndéantar níos mó stoc a bhainistiú ag leibhéil inbhuanaithe - an leibhéal uasta toraidh inbhuanaithe (MSY) mar a thugtar air - sa Mhuir Bhailt. Maidir le 2014, mhéadaigh líon na stoc aitheanta is féidir a iascaireacht ag leibhéal MSY ó thrí go cúig i gcomparáid le 2013. Is beart éifeachtach iad na ciorruithe ar na Gabhálacha Iomlán Incheadaithe (TACanna) a glacadh i mblianta roimhe seo chun tacú le hinbhuanaitheacht sa Mhuir Bhailt. iascach.

Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún TACanna a mhéadú i mbliana le haghaidh trosc thoir agus stoic scadán sa Mhuir Bhailt Láir agus i Murascaill Bothnia. Léiríonn laghduithe ar na stoic eile na luaineachtaí nádúrtha laistigh den raon MSY nó tá siad nasctha leis an dearcadh níos fearr ar stádas na stoc mar thoradh ar athbhreithniú sonraí le déanaí. Molann an Coimisiún freisin go laghdófaí líon na laethanta ar muir do shoithí a bhíonn ag iascaireacht trosc de réir phlean bainistíochta trosc an Mhuir Bhailt.

Aiseolas

Mar thoradh ar na bearta atá beartaithe bheadh ​​méadú foriomlán ag 10% ar na torainn iascaireachta i gcás soithí an Aontais sa Mhuir Bhailt maidir le gach speiceas seachas stoic bradán. Mhéadódh sé seo luach na ndeiseanna iascaireachta le haghaidh 644 ag 000 milliún euro go luach iomlán de thart ar 2014 milliún euro.

Pléifidh airí na mballstát ag an gComhairle Iascaigh Deireadh Fómhair an togra seo agus beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2014.

Trosc

Aiseolas

Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún an TAC a laghdú de 15% (go tonna 17 037) le haghaidh trosc an Mhuir Bhailt thiar agus méadú 7% (go 65 tonna) ar an TAC do throsc thoir na Baltach. Tá na hathruithe seo mar thoradh ar athbhreithniú ar shonraí eolaíocha a tháinig ar fáil i mbliana.

Scadán

I gcás stoc scadán an Iarthair, tar éis méaduithe sa GII ar feadh dhá bhliain as a chéile, tá eolaithe ag cur comhairle ar an gCoimisiún an TAC a laghdú don bhliain seo chugainn chun fanacht laistigh de theorainneacha a tháirgeann an UTI. Do 2014 is é an laghdú seo ná 23% (go tonna 19 754). I gcodarsnacht leis sin, tar éis laghduithe ar an scadán lárnach, tar éis laghduithe a glacadh i 2011 agus 2012, is féidir an TAC a mhéadú don dara bliain as a chéile. Maidir le 2014 is é an méadú atá beartaithe ná 59% as a dtagann iomlán de 143 500t. Ar an gcaoi chéanna, is ionann an TAC beartaithe le haghaidh scadán i Murascaill Bothnia agus 142 tona (méadú 662%). Níl aon athruithe molta don TAC le haghaidh scadán i Murascaill Ríge.

Bradán

Tar éis laghduithe ar GII a glacadh le blianta beaga anuas maidir le bradáin i bpríomh-abhantrach Mhuir Bhailt, is féidir leis an gCoimisiún an leibhéal céanna den TAC a choimeád i 2014 i gcás na bliana seo. Tá an GII atá beartaithe ag teacht leis an gcomhairle eolaíoch a fuarthas agus rinneadh í a ríomh de réir an spriocráta mortlaíochta a moladh i bplean bainistíochta bradán Mhuir Bhailt a cuireadh faoi bhráid na Comhairle agus Pharlaimint na hEorpa. I gcodarsnacht leis sin, dar le heolaithe, is gá an TAC do bhradáin i Murascaill na Fionlainne a laghdú. Bunaithe ar chúinsí réamhchúraim, laghdófar na gabhálacha tráchtála ón bhfarraige de 53%, go dtí leibhéal píosaí bradán 7 256.

salán

Molann an Coimisiún go laghdófaí an GII le haghaidh salán le 11%, go 222 102 tonna.

leathóg

Tá modheolaíocht forbartha ag na heolaithe chun méid an stoic leathóg a mheas a bhfuil na sonraí atá ar fáil teoranta dó. Bunaithe ar an modheolaíocht seo, a cuireadh i bhfeidhm ar feadh dhá bhliain, feictear don TAC atá beartaithe le haghaidh leathóg laghdú molta 12%, go dtí iomlán de 3 tonna 002.

cúlra

Leanann togra an Choimisiúin comhairle eolaíoch ón gCoiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (STECF) agus ón gComhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na bhFarraigí (ICES). Chuathas i gcomhairle le Comhairle Chomhairleach Réigiúnach Mhuir Bhailt (BSRAC) maidir leis an togra seo trí dhoiciméad Comhairliúcháin an Choimisiúin ó Bhealtaine 2013.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cruinnithe Mullaigh an AE

Seolann AE-SAM an Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta chun claochlú digiteach domhanda bunaithe ar luachanna a threorú

foilsithe

on

Tar éis seoladh an An Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta (TTC) ag Cruinniú Mullaigh AE-SAM i mí an Mheithimh ag Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen agus Uachtarán na Stát Aontaithe Joe Biden, d’fhógair an AE agus na SA an 9 Meán Fómhair na sonraí dá chéad chruinniú an 29 Meán Fómhair 2021 i Pittsburgh, Pennsylvania. Beidh Leas-Uachtaráin Feidhmiúcháin an Choimisiúin Eorpaigh Margrethe Vestager agus Valdis Dombrovskis ina gcomhchathaoirleach air, mar aon le Rúnaí Stáit na Stát Aontaithe Antony Blinken, Rúnaí Tráchtála Gina Raimondo, agus Ionadaí Trádála Katherine Tai.

Dhearbhaigh comhchathaoirligh TTC: “Léiríonn an cruinniú tionscnaimh seo de Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta AE-SAM (TTC) ár dtiomantas comhpháirteach chun trádáil agus infheistíocht thrasatlantach a leathnú agus a dhoimhniú agus chun na rialacha do gheilleagar an 21ú haois a nuashonrú. Ag tógáil ar ár gcomhluachanna daonlathacha agus an caidreamh eacnamaíoch is mó ar domhan, táimid ag obair go crua ón gCruinniú Mullaigh chun na réimsí inar féidir linn céimeanna nithiúla a ghlacadh chun a chinntiú go seachadann beartais trádála agus teicneolaíochta dár ndaoine. I gcomhar leis an TTC, tá an AE agus na SA tiomanta agus táimid ag tnúth le teagmháil láidir leanúnach le raon leathan páirtithe leasmhara lena chinntiú go dtacaíonn torthaí an chomhair seo le fás leathanbhunaithe sa dá gheilleagar agus go bhfuil siad ag teacht lenár gcomhluachanna. . "

Rachaidh deich ngrúpa oibre an TTC i ngleic le sraith éagsúil dúshlán, lena n-áirítear comhar maidir le caighdeáin teicneolaíochta, dúshláin trádála domhanda agus slándáil an tslabhra soláthair, teicneolaíocht aeráide agus glas, slándáil agus iomaíochas TFC, rialachas sonraí agus ardáin teicneolaíochta, mí-úsáid na teicneolaíochta atá ag bagairt ar shlándáil agus cearta an duine, rialuithe onnmhairiúcháin, scagadh infheistíochta, agus rochtain ar theicneolaíochtaí digiteacha agus úsáid teicneolaíochtaí digiteacha ag fiontair bheaga agus mheánmhéide. Tá an ráiteas iomlán ar fáil anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending