Ceangail le linn

Geilleagar

gealltanais tástálacha margaidh an Choimisiúin a mhol Deutsche Bahn bhaineann córas praghsála le haghaidh tarraingt reatha sa Ghearmáin

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Bombardier-Dosto2010_01Tá an Coimisiún Eorpach ag lorg barúlacha ó pháirtithe leasmhara ar ghealltanais a thairgeann sealbhóir iarnróid na Gearmáine Deutsche Bahn (DB) maidir lena chóras praghsála le haghaidh tarraingt reatha sa Ghearmáin. Is é atá i sruth tarraingthe ná leictreachas a úsáidtear chun innill ghluaiste a chumhacht.

Is é DB Energie, an fhochuideachta SS a sholáthraíonn tarraingt reatha do chuideachtaí iarnróid, an t-aon soláthróir reatha tarraingthe sa Ghearmáin. Tá imní ar an gCoimisiún go bhféadfadh córas praghsála DB Energie, agus go háirithe lascainí nach féidir ach le cuideachtaí iarnróid de chuid an Ghrúpa DB a bhaint amach go hiomlán, cur isteach ar fhorbairt na hiomaíochta ar na margaí le haghaidh lasta iarnróid agus iompar paisinéirí fad-achair, de shárú ar AE rialacha in aghaidh trustaí.

Chun na hábhair imní seo a dhíbirt, thairg DB córas praghsála nua a thabhairt isteach le haghaidh srutha tarraingthe a bheadh ​​i bhfeidhm go haonfhoirmeach maidir le gach cuideachta iarnróid agus ba cheart go gcuirfeadh sé ar chumas soláthraithe leictreachais eile tarraingt reatha a sholáthar go díreach do chuideachtaí iarnróid. Má dheimhníonn an tástáil mhargaidh go leigheasann na tiomantais atá beartaithe ábhair imní na hiomaíochta, féadfaidh an Coimisiún iad a dhéanamh ceangailteach ó thaobh dlí maidir le SS.

Aiseolas

Thairg DB na gealltanais seo a leanas chun dul i ngleic le hábhair imní an Choimisiúin:

  • Tabharfaidh DB Energie córas nua praghsála isteach le haghaidh srutha tarraingthe le praghsanna ar leithligh ar leictreachas agus chun rochtain a fháil ar eangach reatha an tarraingthe. Tá an táille rochtana greille faoi réir a fhaofa ag rialtóir na Gearmáine (Bundesnetzagentur).
  • Cuirfidh DB Energie praghas aonair i bhfeidhm ar leictreachas gan lascainí bunaithe ar fhad nó ar fhad.
  • Íocfaidh DB Energie aisíocaíocht aisghníomhach aon-uaire de 4% dá sonrasc reatha tarraingthe bliantúil is déanaí do chuideachtaí iarnróid neamh-DB.
  • Cuirfidh DB na sonraí riachtanacha ar fáil don Choimisiún chun a mheas an mbeadh brú corrlaigh mar thoradh ar na leibhéil praghais a ghearrann DB faoin gcóras praghsála nua.

Bheadh ​​feidhm ag na gealltanais ó 2014 go ceann cúig bliana.

Féadfaidh páirtithe leasmhara barúlacha a chur isteach laistigh de mhí ó dháta an fhoilsithe.

Aiseolas

cúlra

I mí an Mheithimh 2013, chuir an Coimisiún in iúl do DB faoina réamh-mheasúnú go bhféadfadh gur bhain DB mí-úsáid as a seasamh ceannasach ar an margadh chun tarraingt a sholáthar atá ann faoi láthair sa Ghearmáin, de shárú ar Airteagal 102 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) . Baineann an cleachtas lena mbaineann le praghsáil srutha tarraingthe a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le brú corrlaigh ar na margaí iompair iarnróid do phaisinéirí agus lasta iarnróid sa Ghearmáin. Tarlaíonn brú corrlaigh nuair nach gceadaíonn na praghsanna a ghearrann cuideachta cheannasach ar mhargadh in aghaidh srutha (soláthar srutha tarraingthe anseo) iomaitheoirí ar an margadh iartheachtach (anseo seirbhísí iompair iarnróid a sholáthar) trádáil bhrabúsach ar bhonn buan.

Is é sruth tarraingthe an leictreachas 16.7 Hertz a úsáidtear chun innill ghluaiste iarnróid a chumhachtú sa Ghearmáin agus is ionchur fíor-riachtanach é do chuideachtaí iarnróid. Faoi láthair is é DB Energie an t-aon soláthróir tarraingthe atá sa Ghearmáin faoi láthair, agus mar sin tá áit cheannasach aige ar an margadh seo.

Déanann DB Energie margaíocht ar shruth tarraingthe faoi láthair trí thairiscint ‘uilechuimsitheach’ ina n-íocann cuideachtaí iarnróid praghas a chlúdaíonn tomhaltas srutha tarraingthe agus úsáid an líonra srutha tarraingthe atá á bhainistiú ag DB Energie. Tar éis breithiúnas a thabhairt ar Bundesgerichtshof na Gearmáine a rialaigh go dtagann líonra reatha an tarraingt faoi rialáil an Bundesnetzagentur, athróidh DB Energie a chóras praghsála le haghaidh srutha tarraingthe agus gearrfaidh sé táille rochtana na heangaí ar leithligh - arna rialú ag an dlí - agus an praghas ar leictreachas. Ba cheart go ligfeadh sé seo do sholáthraithe leictreachais eile sruth tarraingthe a sholáthar do chuideachtaí iarnróid i gcomórtas le DB Energie.

cúlra nós imeachta

Toirmisctear le hAirteagal 102 CFAE mí-úsáid a bhaint as suíomh ceannasach sa mhargadh inmheánach, a mhéid a théann sé i bhfeidhm ar thrádáil idir na Ballstáit.

Más rud é, i bhfianaise thorthaí na tástála margaidh, go soláthraíonn na tiomantais a mhol DB réiteach sásúil ar ábhair imní iomaíochta an Choimisiúin, féadfaidh an Coimisiún cinneadh a ghlacadh chun iad a dhéanamh ceangailteach ó thaobh dlí ar SS faoi Airteagal 9 de Rialachán 1 in aghaidh trustaí an AE 2003. Ní dhéantar tátal a bhaint as cinneadh Airteagal 9 den sórt sin go bhfuil sárú ar rialacha in aghaidh trustaí an AE, ach cuireann sé ceangal dlíthiúil ar DB na gealltanais a thairgtear a urramú. Má bhriseann cuideachta a tiomantais, féadfaidh an Coimisiún fíneáil suas le 10% de láimhdeachas bliantúil na cuideachta a ghearradh ar an domhan gan a bheith ag sárú sárú ar rialacha in aghaidh trustaí an AE.

Chuir an Coimisiún tús le himeachtaí foirmiúla in aghaidh trustaí i Meitheamh 2012 (féach IP / 12 / 597) tar éis cigireachtaí gan réamhfhógra a dhéanamh in áitreabh an Ghrúpa SS (féach MEMO / 11 / 208).

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil faoi Choimisiún an Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin, san earnáil phoiblí clár cás faoi cás-uimhir 39678.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending