Ceangail le linn

Geilleagar

Éilíonn tuarascáil go mbainfear cearta imirceach óga amach chun forbairt a chur ar aghaidh

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

picumAr ócáid ​​Lá Idirnáisiúnta na nÓg (12 Lúnasa), a tionóladh faoi théama 'Imirce na nÓg: Forbairt ag Bogadh Ar Aghaidh', d'iarr an tArdán um Chomhar Idirnáisiúnta ar Imircigh gan Cháipéisíocht (PICUM) ar rialtais a aithint go bhfuil meas ar chearta gach imirceach, beag beann ar a stádas imirce, ina oibleagáid agus ríthábhachtach chun go mbainfidh daoine aonair taitneamh as na buntáistí iomadúla imirce. , pobail agus tíortha tionscnaimh agus ceann scríbe.

De réir PICUM, is daoine óga iad 30% ar a laghad d’imircigh idirnáisiúnta, a bhfuil an-acmhainn acu cur leis na daonraí a dtéann siad leo agus forbairt a bhrú chun cinn. Mar sin féin, sáraíonn na beartais atá ann faoi láthair a chuireann srian le himirce, príosúnaigh imirceach gan an páipéarachas ceart agus a chuireann srian ar rochtain ar sheirbhísí riachtanacha agus ar cheartas, cearta imirceach óga a shárú, iad a chur i gcumhacht agus deiseanna agus tairbhí imirce a theorannú do chách.

Tuarascáil PICUM a eisíodh inniu, Cearta Leanaí agus Teaghlaigh a Réadú i Staid Imirce Neamhrialta, cuireann sé straitéisí i láthair chun tacú le leanaí imirceacha gan cháipéisí agus a dteaghlaigh agus chun cumhacht a thabhairt dóibh. Trí chás-staidéir agus léargas saineolaithe, díríonn an tuarascáil agus an fhoireann uirlisí ar bhealaí chun rochtain ar oideachas, cúram sláinte agus tithíocht a fheabhsú, chomh maith le stádas cónaithe rialta agus slán, atá chomh bunúsach le folláine leanaí, agus lena chinntiú go ndéanann siad in ann a lánacmhainneacht a fhorbairt agus a bhaint amach.

Aiseolas

“Dá mhéad dofheicthe atáimid, is ea is leochailí atáimid. Nuair a bhíonn tú sna scáthanna tógann sé an chumhacht uainn, agus seo a theastaíonn ó pholaiteoirí, ”a dúirt Carlos Saavedra, iar-chomhordaitheoir náisiúnta United We Dream, ceann de na príomhghluaiseachtaí óige gan cháipéisíocht sna Stáit Aontaithe, agus gníomhaí ar feadh roinnt de ghrúpaí cearta imirceach.

"Tá uirlisí chun leanaí agus an óige imirceach gan cháipéisíocht a chumhachtú, cuimsiú a chur chun cinn, agus constaicí ar rochtain ar sheirbhísí, cosaint agus ceartas a bhaint riachtanach chun cearta an duine a urramú agus chun ligean don imirce forbairt a chur ar aghaidh," a dúirt sé.

Tá forálacha dlí sa chreat idirnáisiúnta um chearta an duine lena mbunaítear go leor cearta daonna do chách, lena n-áirítear an ceart chun rochtain a fháil ar chúram agus oideachas sláinte agus an ceart gan a bheith á gcoinneáil go treallach, beag beann ar a stádas imirce. Treisíonn Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh (CRC) na cearta seo do gach leanbh agus leagann sé amach roinnt ceart agus cosaintí ar leith. Chuir comhlacht rialaithe an Choinbhinsiúin, an Coiste um Chearta an Linbh, in iúl go soiléir gur sárú díreach ar an CRC é coinneáil inimirce, agus nár cheart aon leanbh a choinneáil mar gheall ar stádas imirce a tuismitheora.

Aiseolas

Ach i ndáiríre, is minic nach mbíonn leanaí agus an óige i staid neamhrialta in ann rochtain a fháil ar na seirbhísí agus ar an gcosaint a thugtar do chách faoin dlí idirnáisiúnta, le hiarmhairtí diúltacha dá bhforbairt agus dá gcomhtháthú sóisialta agus eacnamaíoch, agus de shárú ar a gcearta. Is minic a bhíonn leanaí faoi réir na gcoinníollacha céanna le himircigh aosacha, lena n-áirítear rochtain theoranta ar sheirbhísí, mar chúram sláinte, agus coinneáil, gan aird a thabhairt ar a leochaileachtaí áirithe mar gheall ar a n-aois. Áit a ndeonaítear leanaí breise cosaintí, imíonn siad seo go huathoibríoch de ghnáth nuair a bhíonn an duine óg 16 nó 18 mbliana d’aois agus má mheastar gur duine fásta é, rud a chiallaíonn go bhféadfadh duine óg a bheith faoi dhliteanas coinneála agus ionnarbtha, agus aon tacaíocht stáit a chailleadh, ó lá amháin go lá eile. Ina theannta sin, tá roinnt dúshlán sonrach dlíthiúil, praiticiúil agus síceashóisialta ann do dhaoine óga a bhfuil stádas imirce neamhchinnte acu a d’fhéadfadh a bheith díobhálach go háirithe ag céim chriticiúil dá bhforbairt, agus iad a chur i mbaol dúshaothraithe agus mí-úsáide.

I bhfianaise an Idirphlé Ardleibhéil ar Imirce agus Forbairt Idirnáisiúnta (HLD) i Nua Eabhrac ón 3 go dtí an 4 Deireadh Fómhair 2013, fanfaidh réadú ceart do leanaí agus don óige gan cháipéisíocht ard ar chlár oibre lucht déanta beartas, na gníomhaireachtaí idirnáisiúnta agus na sochaí sibhialta. eagraíochtaí. Tuarascáil idirghníomhaireachta cloch mhíle ón nGrúpa Imirce Domhanda (GMG) dar teideal Déagóirí, an Óige agus an Imirce: Dúshláin agus Deiseanna seolfar é ag ócáid ​​taobh GMG le linn an HLD, agus rannchuideoidh sé leis an díospóireacht trí anailís a dhéanamh ar dheiseanna agus ar dhúshláin a bhaineann leis an imirce do dhaoine óga i dtíortha tionscnaimh, idirthurais agus ceann scríbe agus trí mholtaí agus tosaíochtaí nithiúla gníomhaíochta a aithint.

Maidir le PICUM

PICUM - is eagraíocht idirnáisiúnta neamhrialtasach (NGO) é an tArdán um Chomhar Idirnáisiúnta ar Imircigh gan Cháipéisíocht a chuireann meas ar chearta an duine d’imircigh gan cháipéisí san Eoraip chun cinn. Soláthraíonn PICUM nasc díreach idir leibhéal an phobail, áit a bhfuil eispéireas na n-imirceach gan cháipéisíocht le feiceáil, agus an leibhéal Eorpach, áit a ndéantar beartais a bhaineann leo a phlé. Soláthraíonn PICUM moltaí agus saineolas rialta do lucht déanta beartas agus d’institiúidí na Náisiún Aontaithe, do Chomhairle na hEorpa agus ar leibhéal an AE. In 2009, bronnadh stádas rannpháirtíochta ar PICUM le Comhairle na hEorpa.

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending