Ceangail le linn

Geilleagar

Hübner: 'Eoraip aontaithe san éagsúlacht trí bheartas comhtháthaithe'

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

huebner-150x150Tá Danuta Hübner ina chathaoirleach ar an gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (REGI) ag Parlaimint na hEorpa. Ollamh le hEacnamaíocht agus iarchoimisinéir i mBeartas Réigiúnach, tá Hübner ag glacadh páirte ann CPMR imeachtaí le blianta fada agus creideann sé gur sócmhainní tábhachtacha iad “fios gnó agus fórsa smaointe CPMR” don CPMR agus dóibh siúd a oibríonn leis.

CPMR: An tOllamh Hübner, cad é an dúshlán is mó don Bheartas Comhtháthaithe inniu?

DH: Is é an dúshlán is mó don bheartas seo ná conas a chuspóir bunúsach a bhaint amach níos fearr: comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach an AE a neartú agus infheistíocht a dhéanamh i bhfás, i bpoist agus in iomaíochas de réir straitéis 2020 an AE. Is í seo an cheist a ardaímid go háirithe inniu, nuair a bhíonn iarmhairtí láithreacha na géarchéime reatha sáraithe againn, d’fhéadfaimis dearmad a dhéanamh ar cad ba cheart don Bheartas Comhtháthaithe a dhéanamh sa deireadh: réamh-mheas a dhéanamh ar athrú agus gan é a leanúint. Tá an t-athrú i dtreo an méid atá sainithe ag straitéis Eoraip 2020 cheana féin, i dtreo Aontas atá níos comhtháite agus níos inbhuanaithe ó thaobh na heacnamaíochta de, agus i dtreo AE níos iomaíche ar scála domhanda. Tá sé faoi chuimsiú chuspóirí na hEorpa 2020 áit ar gá príomhbheartas infheistíochta poiblí an Aontais a chur, ag cur ar an mbealach is éifeachtaí agus is éifeachtúla le fás inbhuanaithe agus uilechuimsitheach réigiúin na hEorpa.

Aiseolas

Má dhéanaimid dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann le lionsa ár leasanna náisiúnta féin, tá baol ann go gcaillfí an luach breise is féidir le Beartas Comhtháthaithe an AE a thabhairt. Dá bhrí sin, ba cheart dúinn sineirgí a thógáil ar leibhéal na hEorpa, agus muid ag díriú ar innill nua le haghaidh fáis, poist inbhuanaithe, nuálaíocht agus taighde, éifeachtúlacht acmhainní, agus bonneagar. Is é an Beartas Comhtháthaithe an phríomhfhoinse d'infheistíocht phoiblí Eorpach chun na gcríoch seo freisin. Is dúshlán é an rialachas iltaobhach maidir le saincheisteanna eacnamaíocha agus comhtháthaithe a chur i bhfeidhm go héifeachtach.

CPMR: Conas a mheasúnaítear ról Pharlaimint na hEorpa maidir le Beartas Comhtháthaithe uaillmhianach a choinneáil san Eoraip?

DH: Tar éis do Chonradh Liospóin teacht i bhfeidhm, tá reachtaíocht an Bheartais Chomhtháthaithe faoi réir an ghnáthnós imeachta reachtaigh. Is éard a chiallaigh sé seo go raibh uaireanta leanúnacha d'idirbheartaíochtaí ann maidir le codanna éagsúla den chreat rialála don Bheartas Comhtháthaithe 2014-2020, go háirithe maidir le rialachán na bhForálacha Coiteanna, arbh fhéidir gurb é ceann de na píosaí reachtaíochta is mó atá ag an bParlaimint leis an reachtas seo. Níor cheart dúinn dearmad a dhéanamh go bhfuil billiúin Euro 325 taobh thiar den reachtaíocht seo.

Aiseolas

Tá ról fíorthábhachtach ag an bParlaimint maidir leis an gcaibidlíocht, le linn a fís de Bheartas Comhtháthaithe il-leibhéil agus comhtháite. Rinne sé iarracht freisin an treoshuíomh straitéiseach agus an comhordú idir ionstraimí laistigh den Bheartas Comhtháthaithe a fheabhsú, chomh maith le idir an Beartas Comhtháthaithe agus beartais eile an AE. Tá an Pharlaimint, arna stiúradh ag an gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach, tar éis reachtaíocht an Bheartais Chomhtháthaithe a fheabhsú, trí na rialacha agus na nósanna imeachta is infheidhme a shruthlíniú agus a shimpliú.

Maidir leis an bpacáiste reachtach agus leis an CAI, bhain an Pharlaimint leas as Beartas Comhtháthaithe níos éifeachtúla, atá saincheaptha chun freagairt do dhúshláin éagsúla atá os comhair an Aontais.

CPMR: Le linn na caibidlíochta don phacáiste um Beartas Comhtháthaithe 2014-2020, bhí an comhordú idir Parlaimint na hEorpa agus na réigiúin an-torthúil. Cé chomh mór agus a cheapann tú gur cheart do Pharlaimint na hEorpa leanúint ar aghaidh ag obair níos dlúithe le heagraíochtaí réigiúnacha, go háirithe leis an CPMR, sna deich mbliana amach romhainn?

Le linn na caibidlíochta agus fiú sular thosaigh siad, tá an Pharlaimint ag comhoibriú leis an raon is leithne gníomhaithe, lena n-áirítear iad siúd atá gníomhach ar leibhéal réigiúnach agus áitiúil. Measann an Pharlaimint nach féidir an Beartas Comhtháthaithe a dhearadh agus a chur i bhfeidhm gan rannpháirtíocht ghníomhach na gcomhpháirtithe go léir, mar a thugtar an tábhacht is mó do na socruithe comhpháirtíochta.

Tá iarracht déanta ag an bParlaimint cosaintí a chruthú san ailtireacht bheartais amach anseo chun comhlíonadh iomlán na comhpháirtíochta a chinntiú i ngach céim den ullmhú agus den chur i bhfeidhm beartais. Tugann sé seo le tuiscint go mbunófar creat soiléir agus ceangailteach, a neartaíonn an ról a thugtar do chomhpháirtithe, lena n-áirítear eagraíochtaí réigiúnacha ar nós CPMR. Leanfar leis an gcomhar leo, toisc go gcuireann an Pharlaimint san áireamh riachtanais na ngníomhaithe réigiúnacha agus áitiúla, agus na comhchuspóirí a comhaontaíodh ar an leibhéal Eorpach á gcothabháil ag an am céanna.

CPMR: Is é seo an 40 i mblianath comóradh ó cruthaíodh an CPMR. Dar leatsa, cad é an tsócmhainn is fearr atá ag ár n-eagraíocht ó 1973?

Tá aithne agam ar an CPMR le blianta fada. Agus tá a fhios agam freisin go bhfuil an Beartas Comhtháthaithe i gcroílár a lán ionadaithe CPMR agus á n-aigne, á léiriú i ngníomhaíochtaí iomadúla d'eagraíochta.

Is sócmhainní tábhachtacha iad na fiosruithe atá tógtha agat agus a roinn tú go rialta leis an bParlaimint agus leis na gníomhaithe go léir a bhfuil suim acu i mBeartas Comhtháthaithe na hEorpa, na hardáin eolais agus taithí atá cruthaithe agat, agus dá bhrí sin fórsa do chuid smaointe chomh maith le gréasán do bhaill. an CPMR, agus dóibh siúd a oibríonn leat.

Tugann ceiliúradh chomóradh 40 an CPMR an deis dom rath a ghuí orainn agus sinn ag cur le tógáil Eoraip aontaithe san éagsúlacht trí Bheartas Comhtháthaithe.

Breithlá shona, Comhdháil na Réigiún Muirí Forimeallach san Eoraip!

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending