Ceangail le linn

Geilleagar

CAI agus Limistéar an Euro 'i mbaol strus athnuaite'

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

imf 1Ar an Luan 8 Iúil, d'fhoilsigh an Chomhairle Eorpach toradh an chleachtaidh monatóireachta, is é sin an Seimeastar Eorpach mar aon leis na moltaí a bhaineann go sonrach leis na tíortha (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata /en/ecofin/137875.pdf). Tá nóta míniúcháin ag gabháil leis an doiciméad, ag sonrú go gcaithfidh tíortha athruithe a aontaíodh le TSCanna an Choimisiúin Eorpaigh a chomhlíonadh. Más mian leat treoir beagán teanga a thabhairt don Seimeastar Eorpach, bí ag faire amach mo ghluais.

Ar an lá céanna, d'fhoilsigh an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CAI) a mheasúnú bliantúil is déanaí ar an limistéar euro. D'aithin Stiúrthóir Bainistíochta an CAI, Christine Lagarde, an dul chun cinn, ach dúirt sí go raibh téarnamh geilleagrach fós deacair agus go bhfuil gá le bearta breise beartais. I mbeagán focal, tá muid fós an-ghar don imeall - in IMF labhraíonn “go bhféadfadh cur chuige céimneach (...) an bonn a bhaint de mhuinín agus an euro a fhágáil i mbaol strus athnuaite”. Is léir go bhfuil anailís an IMF “le dífhostaíocht ag buaicphointí, go háirithe i measc daoine óga, go bhfuil méadú ag teacht ar na rioscaí a bhaineann le marbhántacht agus damáiste fadtéarmach d'fhás féideartha”.

D'fháiltigh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Olli Rehn roimh tuarascáil an CAI agus ceithre réimse de bheartas beartais a mholtar, eadhon sláinte chláir chomhardaithe na mbanc a athchóiriú, an t-aontas baincéireachta a thabhairt chun críche, céimeanna breise a ghlacadh chun tacú le héileamh sa ghearrthéarma agus chun athchóirithe struchtúracha a bhrú chun cinn. Léirigh Rehn an t-aistriú ón gCoimisiún chun “an chéad bhloc tógála eile den aontas baincéireachta ina Shásra Aonair Réitigh” a chur i bhfeidhm faoi Dé Céadaoin na seachtaine seo. Maidir le tacú le fás, mhínigh Rehn go gciallódh sé seo “go gcuirfí feabhas ar athchóiriú an riaracháin chánach chun a éifeachtúlacht agus a neamhspleáchas a threisiú. Ní hamháin go mbaineann sé seo le revenus fioscach, tá sé chomh maith maidir le cothroime shóisialta ”.

Aiseolas

In Déine, stair smaoineamh contúirtí anailís ar an ngéarchéim reatha agus ar stair intleachtúil na déine, leagann Marc Blyth amach conas is géarchéim bhaincéireachta é seo ar dtús agus géarchéim fiachais cheannasaigh sa dara háit; cé go mb'fhéidir go gcaithfidh tíortha roinnt freagrachta a thiomáint, is iad na peacaí is mó a fhágtar ar lár mar gheall ar mhainneachtain an earnáil baincéireachta a rialáil.  Cé gur phríobháidigh baincéirí a gcuid brabús, tá na rioscaí sóisialaithe, ag fágáil an phobail agus cáiníocóirí chun na píosaí a fháil suas. I bhfocail Martin Wolf: 'tá turasóireacht déanta ag an tionscal baincéireachta'. Mar sin, nuair a labhraíonn Leas-Uachtarán Rehn faoi chothroime shóisialta, iarrfainn air smaoineamh ar na daoine nár fhreastail ar an bpáirtí agus a n-insítear dóibh go bhfuil an bille á bhailiú acu.

Dúirt an Comhairleoir Neil Swannick, ball den Lucht Oibre a dhéanann ionadaíocht ar bharda Bradford, Cathaoirleach Mhanchain ar Údarás Diúscartha Dramhaíola Greater Manchester NW agus Coiste Réigiún an AE: "Le ciorruithe ag druidim le trian de bhuiséad ioncaim na Comhairle ón Olltoghchán in 2010, agus 10% ar a laghad de chiorruithe a gealladh in athbhreithniú caiteachais 3 bliana Rialtas na Comhghuaillíochta, tá an “líon sábháilteachta”, arna chosaint fiú ag Margaret Thatcher, á bhaint. Sea, tá leabharlanna agus linnte snámha buailte, ach do dhaoine bochta agus leochaileacha. gan guth, tá buneilimintí an tsaoil i mbaol. Gafa idir ciorruithe údaráis áitiúil agus athchóiriú leasa Rialtais mar a thugtar air, fágtar iad siúd nach bhfuil in ann a saol a bhainistiú agus a gcuid fiacha chun carthanais a sholáthraíonn dáileachtaí bia a lorg go ciúin. "

Is é an tuairim eile atá ann ná go bhfuil na ciorruithe reatha in am ina bhfuil strus trom eacnamaíoch ag baint úsáide as oxymoron an Choimisiúin, as a dtiocfaidh 'comhdhlúthú fioscach fáis-chairdiúil'. Is beartas é seo a bhfuil torthaí an-éagóracha aige orthu siúd atá níos faide síos sa phirimid dáilte ioncaim atá ag brath níos mó ar sheirbhísí poiblí agus a fhulaingíonn nuair a tharraingítear na seirbhísí sin siar. Ar an drochuair, tá seaicéad díreach féinchuingithe ag an Eoraip, áit a bhfuil saoirse teoranta aici úsáid a bhaint as boilsciú nó díluacháil, seachas an 'díluacháil inmheánach', a líomhnaítear go bhfuil sé chomh cairdiúil le fás. De réir mar a fheicimid nach bhfuil sé seo ag obair, is féidir linn a fheiceáil freisin gur cosúil go bhfuil fonn ar an Eoraip (nó iad siúd a bhfuil an chuma orthu go bhfuil siad i gceannas ar dhíospóireacht na hEorpa, an ECB agus an Ghearmáin) cineál an óir a dhéanamh den euro, rud a bhfuil a mheáchan ag baint leis ar dhaoine le hioncaim níos ísle. Mar sin, le do thoil an Leas-Uachtarán Rehn, ná labhair faoi chothroime.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending