Ceangail le linn

Geilleagar

Olly Rehn ar an Ghréig

ROINN:

foilsithe

on

Limistéar an EuroAr an nGréig, ba mhaith liom fáilte a chur roimh an gcomhaontú polaitiúil ar thángthas air an tráthnóna seo ar an tríú athbhreithniú cláir. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil lenár gcomhpháirtithe sa Ghréig, le foirne misin an BCE agus an CAI agus lenár ndaoine féin as obair an-réidh, lá agus oíche, a d'éascaigh an comhaontú, in ainneoin an tsuaiteacht pholaitiúil a tharla le déanaí, rud nach raibh níos éasca.

Rinneadh an comhaontú polaitiúil de bharr na gcéimeanna a rinneadh le seachtainí beaga anuas, go háirithe an próiseas athchaipitlithe bainc sa Ghréig a thabhairt chun críche. Ba cheart go gceadódh sé seo go dtosódh leachtacht ag filleadh ar an bhfíorgheilleagar agus go gcabhródh sí chun na coinníollacha creidmheasa an-déine a dhéanann difear do ghnólachtaí agus do theaghlaigh bheaga a mhaolú.

Ag an am céanna, tá an Grúpa Euro an-soiléir gur gá dúinn, i gcuid mhaith réimsí, na bearta is gá chun iomaíochas agus infheistíocht a threisiú a fheabhsú, agus chun téarnamh agus cruthú post a luathú.

Aiseolas

Ciallaíonn sé sin athchóiriú an riaracháin chánach a mhéadú, chun a éifeachtúlacht agus a neamhspleáchas a threisiú. Ní hamháin go mbaineann sé seo le hioncaim fhioscacha a mhéadú, baineann sé le cothroime shóisialta freisin.

Ciallaíonn sé freisin féachaint trí nuachóiriú na hearnála poiblí ina iomláine. Arís, ní hamháin go mbaineann sé seo le coigilteas costais: baineann sé le státseirbhís níos éifeachtaí a chruthú atá dírithe ar fhreastal ar riachtanais saoránach agus gnólachtaí.

Agus ciallaíonn sé margaí a shaoradh in earraí agus i seirbhísí. Níor aistríodh an próiseas coigeartaithe go dtí praghsanna níos ísle do thomhaltóirí go fóill, toisc go bhfanann constaicí ar mhargadh a fheidhmíonn i gceart in an iomarca earnálacha, lena n-áirítear fuinneamh agus iompar, chomh maith le seirbhísí gairmiúla. Daoine na Gréige atá ag íoc an phraghais seo. Sin an fáth go bhfuil sé riachtanach go nglacfadh rialtas na Gréige céimeanna éifeachtacha chun an iomaíocht a threisiú, rud a laghdóidh praghsanna, chomh maith le deiseanna nua a chruthú le haghaidh infheistíochta agus fostaíochta, go háirithe do dhaoine óga na Gréige. Ar an bpointe seo, táimid ag obair chun tacú leis na húdaráis ina gcuid iarrachtaí cláir fostaíochta agus oiliúna spriocdhírithe a chur ar fáil, agus rochtain a thabhairt ar chúram sláinte príomhúil do dhaoine nach bhfuil árachas.

Aiseolas

Go hachomair, tá sé in am dlús a chur le móiminteam an athchóirithe sa Ghréig, chun tacú le muinín a fháil ar ais ar mhaithe le fás agus cruthú post.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending