Ceangail le linn

Geilleagar

BCE: Rátaí Úis a Ghearradh?

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

ecb-leasTá drochíde as cuimse ar chrios an euro in iarrachtaí éirí as an gcúlú eacnamaíochta agus chonacthas géarú ar an meon i measc cuideachtaí agus tomhaltóirí ó mhí an Mhárta, tar éis suaitheadh ​​sa Chipir agus san Iodáil cur isteach ar thús dóchasach na bliana.
Thit muinín i ngeilleagar limistéar an euro a thuilleadh i mí Aibreáin, léirigh sonraí, ag neartú an cháis maidir le gearradh i rátaí úis an Bhainc Ceannais Eorpaigh an tseachtain seo.

Shleamhnaigh meanma sa bhloc 17 tír 1.5 pointe céatadáin go 88.6, a dúirt an Coimisiún Eorpach Dé Luain - níos measa ná an laghdú go 89.3 a raibh súil ag eacnamaithe a rinne Reuters a phóil.

"Táimid ag baint amach trough agus tá an margadh geallta ar rátaí gearrtha an BCE chun an geilleagar a ardú," a dúirt Steen Jakobsen, príomh-eacnamaí ag Saxo Bank. "Ach ní réiteoidh leasanna níos ísle fadhbanna limistéar an euro, teastaíonn leasuithe struchtúracha uainn agus chun go ndéanfaidh gnólachtaí infheistíocht arís."

Aiseolas

Bhí an dóchasachas sa Ghearmáin fiú, a d'fheidhmigh níos fearr ná an chuid is mó le linn na géarchéime, agus an meon eacnamaíoch ansin ag dul in olcas 2.3 pointe. Thit Morale sa Fhrainc agus san Iodáil freisin, rud a chiallaíonn go bhfuil na trí gheilleagar is mó i limistéar an euro ag feiceáil laghdú suntasach sa mhuinín atá ríthábhachtach chun an t-aschur i gcrios an euro a fhás arís.

Thit muinín ar fud an réigiúin ó thionscal go trádáil miondíola, agus thit meon na seirbhísí 4.1 pointe céatadáin.

Laghdaigh tomhas an Choimisiúin ar thimthriall gnó limistéar an euro 0.18 pointe go -0.93, níos ísle ná an leibhéal -0.89 a bhfuil súil ag eacnamaithe leis.

Aiseolas

Tá go leor ag súil go ngearrfaidh an BCE rátaí úis chun costas na hiasachta a ísliú agus go gcabhróidh sé le meanma a fheabhsú.

Tá tromlach na n-eacnamaithe ag súil le gearradh 25 bonnphointe an Déardaoin seo, de réir pobalbhreithe Reuters an tseachtain seo caite, go dtógfaidh sé príomhráta athmhaoiniúcháin an bhainc go dtí an leibhéal is ísle ná 0.5 faoin gcéad.

Chuir athléimneacht eacnamaíoch agus leasuithe na Gearmáine i ndeisceart na hEorpa dóchas go luath i mbliana go bhféadfadh an tAontas éirí as an gcúlú eacnamaíochta roimh dheireadh 2013, ach tá fóirithint chontúirteach i dtoghchán Feabhra neamhchinnte na Cipire agus na hIodáile, nár éirigh léi rialtas a thabhairt go dtí deireadh mhí Aibreáin. meáite ar mhuinín.

Is cúis imní freisin geilleagar lag agus cuntais phoiblí na Fraince.

Idir an dá linn, bhí ciorruithe buiséid i gcroílár straitéis limistéar an euro chun géarchéim fiachais phoiblí trí bliana a shárú ach cuirtear an milleán orthu freisin as timthriall millteach ina ngearrann rialtais siar, a leagann cuideachtaí as a gcuid foirne, ceannaíonn na hEorpaigh níos lú agus is beag atá ag daoine óga súil agam post a fháil.

Tá leibhéil dífhostaíochta agus ráigeanna foréigin i ndeisceart na hEorpa ag dul i gcion anois ar athmhachnamh, ach tá deighilt ann maidir le cé chomh fada chun na spriocanna a mhaolú.

"Má éascaíonn an BCE beartas airgeadaíochta agus má dhéanann an Coimisiún Eorpach innealtóireacht ar luas níos moille de chomhdhlúthú fioscach, féadfaidh geilleagar limistéar an euro imeacht ón gcúlú eacnamaíochta níos déanaí i mbliana," a dúirt Martin van Vliet, eacnamaí ag ING.

"Ach tugann leochaileacht na muiníne le tuiscint gur dócha go mbeadh aon téarnamh eacnamaíoch mall, agus go mbeadh sé i muinín na gcroíthíortha den chuid is mó," a dúirt sé.

Dúirt an Spáinn, an ceathrú geilleagar is mó i limistéar an euro, an tseachtain seo caite go laghdódh a geilleagar níos mó ná mar a bhíothas ag súil leis i mbliana agus go mbeadh a easnamh buiséid níos airde ná mar a gealladh.

 

Anna van Densky

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending