Ceangail le linn

Geilleagar

EUROZONE: CEANN RABHADH AN FHRAINC, AN IODÁIL AGUS AN SPÁINN

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Limistéar an Euro

Thug an Coimisiún Eorpach foláireamh faoi fhadhbanna eacnamaíocha a dhoimhniú sa Fhrainc, san Iodáil agus sa Spáinn Dé Céadaoin, agus dúirt sé go gcaithfidh an tSlóivéin céimeanna práinneacha a ghlacadh chun an riosca go ndéanfar díchobhsú níos leithne ar fud limistéar an euro a fhritháireamh. Ag nochtadh a dara hathbhreithniú ar mhíchothromaíochtaí eacnamaíocha i 13 tír san Aontas Eorpach, chuir an Coimisiún imní in iúl faoin bhFrainc agus go hIorua, agus an Spáinn agus an tSlóivéin san áireamh i measc tíortha a bhféadfadh fíneálacha a ghearradh orthu mura gceartaíonn siad an cúrsa.

Cuireadh an córas luathrabhaidh ar bun tar éis fadhbanna sa Ghréig, in Éirinn agus sa Phortaingéil géarchéim fiachais cheannasaigh limistéar an euro a spreagadh agus iachall a chur ar bhannaí as ceithre bhallstát. "(Sa Spáinn agus sa tSlóivéin, is féidir míchothromaíochtaí a mheas iomarcach," a dúirt an Coimisiún , ag lua fadhbanna le heasnaimh arda agus leibhéil fiachais phoiblí, míchothromaíochtaí sa chóras baincéireachta agus i struchtúr agus costais mhargadh an tsaothair. Sa Spáinn, a raibh uirthi 40 billiún euro a fháil ar iasacht ó chrios an euro anuraidh chun a bhainc bhriste a athchaipitliú, dúirt sí go raibh rioscaí tromchúiseacha ann d’fhás agus do chobhsaíocht airgeadais mar gheall ar leibhéil fiachais intíre agus seachtracha.

Aiseolas

"Cé go bhfuil coigeartú á dhéanamh, teastaíonn gníomh láidir láidir beartais de bharr mhéid an cheartaithe is gá," a dúirt an Coimisiún. Faoin nós imeachta maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha, is féidir leis an AE fíneáil 0.1 faoin gcéad den OTI a ghearradh ar thír nach nglacann céimeanna chun míchothromaíochtaí iomarcacha a leigheas. fiú mura meastar go bhfuil siad “iomarcach” fós. Dá mbeadh na fadhbanna sin ag dul in olcas, thabharfadh sé le fios nach bhfuil beagnach aon gheilleagar AE, ach amháin an Ghréig, b’fhéidir, díolmhaithe ó thionchar na géarchéime fiachais, agus is dóigh go n-éireodh le costais iasachtaíochta ar fud an réigiúin ardú i léiriú an riosca sin.

Chuir an Coimisiún síos ar athléimneacht na Fraince i gcoinne suaití seachtracha mar “laghdú” agus a hionchais fáis meántéarmacha mar “ag cur isteach níos mó ar mhíchothromaíochtaí le fada an lá”. Tháinig laghdú 11.2 faoin gcéad ar sciar France de mhargadh easpórtála an AE idir 2006 agus 2011, a dúirt an tuarascáil, cé go bhfuil costais saothair aonaid ag dul in olcas ar a hiomaíochas. "Is gá dúinn éifeachtaí díobhálacha riosca ar fheidhmiú gheilleagar na Fraince agus limistéar iomlán an euro a laghdú," a dúirt an coimisinéir gnóthaí eacnamaíocha Olli Rehn le tuairisceoirí, ag lua feidhmíocht meathlaithe onnmhairithe na Fraince. agus fiachas poiblí ard. "Cén fáth go bhfuil? Toisc gur croí-thír í an Fhrainc, tá an Fhrainc, i dtéarmaí a méid agus a staid eacnamaíoch, ina ball an-suntasach de chrios an euro.

"Gheall Uachtarán na Fraince Francois Hollande Dé Céadaoin go gcloífeadh sé le pleananna gearrtha easnaimh in ainneoin éirí amach atá ag fás laistigh dá rialtas maidir le laghduithe a deir criticeoirí a chuireann an iomarca ar éilimh na Gearmáine ar déine. Bhí focail rabhaidh chosúla ag an AE don Iodáil, áit a bhfuil fiachas poiblí tuartha go n-ardóidh sé go 130 faoin gcéad den OTI, i bhfad os cionn an leibhéil a mheastar a bheith inbhuanaithe, cé go ndúirt an Coimisiún freisin go raibh a easnamh buiséid á seiceáil den chuid is mó.

Aiseolas

D’fhéadfadh fíneálacha a bheith ar an Spáinn agus ar an tSlóivéin, a fheictear i mbaol a bheith ar an gcúigiú tír i limistéar an euro a dteastaíonn fóirithint cheannasach iomlán uirthi, mura bhfuil siad in ann míchothromaíochtaí ina ngeilleagair a cheartú. "Forbairtí le bliain anuas, lena n-áirítear crapadh breise i ngníomhaíocht eacnamaíoch, ag ardú Tá an dífhostaíocht, agus an gá atá le tacaíocht phoiblí chun roinnt banc a athchaipitliú, tar éis na leochaileachtaí a léiríonn na míchothromaíochtaí sin maidir le fás, fostaíocht, airgeadas poiblí agus cobhsaíocht airgeadais a nochtadh, "a dúirt an Coimisiún faoin Spáinn. Is dóigh go sroichfidh an dífhostaíocht sa Spáinn 27 faoin gcéad i mbliana mar an dara bliain iomlán de ghreim cúlú.

D’fhéadfadh an crapadh eacnamaíoch leathnú go 2014, a dúirt an Coimisiún. Tá athruithe atá dírithe ar airgeadas poiblí a fheabhsú, poist a chruthú agus iomaíochas a mhéadú ar siúl, ach níl siad críochnaithe fós nó níor thosaigh siad ag iompar torthaí fós, a dúirt an Coimisiún. Tá rioscaí suntasacha os comhair na Spáinne freisin. le cobhsaíocht a hearnála airgeadais mar gheall ar fhéichiúnas corparáideach agus díghiaráil agus naisc na hearnála le hairgeadas poiblí.

Tá punann droch-iasachtaí réasúnta mór ag bagairt ar chobhsaíocht bhainc na Slóivéine agus chuir sé imní in iúl d’infheisteoirí go bhféadfadh sé a bheith ar an gcéad iarrthóir eile d’iasachtaí éigeandála i limistéar an euro. "Tá gá le gníomh práinneach beartais chun stop a chur le bailiú tapa na míchothromaíochtaí sin agus chun bainistíocht a dhéanamh. gan staonadh, "a dúirt an Coimisiún.

Mhol sé gur cheart don tSlóivéin bainc agus gnólachtaí faoi úinéireacht an stáit a athchaipitliú chun infheistíocht eachtrach a tharraingt isteach agus srian a chur ar phá chun onnmhairí a dhéanamh níos tarraingtí. Caithfidh tíortha eile a rá leis an gCoimisiún roimh dheireadh mhí Aibreáin conas ba mhaith leo dul i ngleic leis na fadhbanna agus an Eiseoidh feidhmeannas an AE moltaí dóibh ag deireadh mhí na Bealtaine.

 

Anna van Densky

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending