Ceangail le linn

Geilleagar

Muinín ag Fás Limistéar na hEorpa

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

I mí Eanáir tháinig méadú 1.4 pointe ar an Táscaire Seolta Eacnamaíochta (ESI) san AE (go 90.6) agus i limistéar an euro (go 89.2) 1. San AE, tháinig feabhas ar mhuinín i seirbhísí, i dtógáil, i dtrádáil miondíola agus i measc tomhaltóirí, agus tháinig meath beag air sa tionscal. I limistéar an euro, tháinig muinín i dtógáil, seirbhísí agus i measc tomhaltóirí agus níor tháinig aon athrú uirthi i dtrádáil an tionscail agus an mhiondíola. Sa dá réigiún, d’ardaigh an ESI don tríú mí as a chéile ach tá sé i bhfad faoi bhun a meán fadtéarmach. Maidir leis na seacht mBallstát is mó san AE, chláraigh an ESI sa Ghearmáin (+2.5), san Ísiltír (+1.0), sa Spáinn ( +0.5) agus an Ríocht Aontaithe (+0.5). Níor tháinig aon athrú air san Iodáil agus bhí sé seasmhach go ginearálta sa Fhrainc (-0.3), agus é ag dul in olcas sa Pholainn (-1.3).

Tháinig meath beag ar mhuinín an tionscail san AE (-0.5) agus d'fhan sé seasmhach i limistéar an euro (+0.3). Tá an fhorbairt neamhurchóideach i limistéar an euro mar gheall ar mheasúnuithe níos dearfaí ar stoic táirgí críochnaithe agus ionchais táirgeachta níos fearr, agus tháinig meath ar an measúnú ar leibhéal reatha na leabhar ordaithe foriomlán. San AE, ba é measúnuithe níos diúltacha ar stoic táirgí críochnaithe agus leibhéil reatha na leabhar ordaithe foriomlán ba chúis leis an laghdú ar mhuinín, ach níor tháinig aon athrú ar ionchais táirgeachta. Sa dá réimse, rinneadh measúnú i bhfad níos diúltaí ar leibhéal reatha na leabhar orduithe onnmhairiúcháin. Tháinig feabhas beag ar mheasúnú na mbainisteoirí ar tháirgeadh a gcuid cuideachtaí san am atá thart i limistéar an euro agus níor tháinig aon athrú air san AE.

Mhéadaigh an mhuinín i seirbhísí (go suntasach) san AE (+3.7) agus i limistéar an euro (+1.0), arna spreagadh ag ionchais éilimh níos airde agus measúnú níos fearr ar staid ghnó an ama a chuaigh thart. Tháinig feabhas ar thuairimí na mbainisteoirí ar éileamh roimhe seo san AE agus d'fhan siad seasmhach i limistéar an euro den chuid is mó. Mhéadaigh muinín i dtrádáil mhiondíola san AE (+0.8) agus d’fhan sí gan athrú i limistéar an euro (+0.3). San AE, tháinig feabhas ar ionchais ghnó agus chonacthas méid na stoc níos dearfaí agus d'fhan an staid reatha ghnó a fheictear seasmhach. I limistéar an euro, rinne an méadú láidir ar an staid ghnó a bhfuil súil leis níos mó ná na measúnuithe níos diúltacha ar mhéid reatha na stoc agus an staid ghnó reatha a fhritháireamh. Tháinig feabhas suntasach ar mhuinín in earnáil na tógála san AE (+3.9) agus i limistéar an euro (+4.6). Sa dá réimse, ba é an dá chomhpháirt den táscaire muiníne ba chúis leis an méadú, ie leabhair ordaithe agus ionchais fostaíochta.

Aiseolas

Rinneadh ionchais fostaíochta a mheas níos lú go praiticiúil ar fud na n-earnálacha uile sa dá réigiún. Maidir le tionscal agus seirbhísí i limistéar an euro, áfach, ba bheag feabhsúcháin. Tháinig laghdú ar ionchais praghsanna díolta sa dá réigiún agus ar fud earnálacha ach amháin miondíoltóirí AE, a bhí ag súil le harduithe i bpraghsanna.

Mhéadaigh muinín na dtomhaltóirí san AE (+2.0) agus i limistéar an euro (+2.4). Tá na comhpháirteanna seo go léir mar bhonn agus taca leis na forbairtí seo. Sa dá réigiún, tháinig laghdú suntasach ar an dóchas faoin staid eacnamaíoch ghinearálta sa todhchaí agus faoi threochtaí dífhostaíochta agus tháinig feabhas ar ionchais na bhfreagróirí maidir le staid airgeadais a dteaghlach agus a gcuid coigilteas thar an 12 mhí atá romhainn.

Mhéadaigh muinín i seirbhísí airgeadais, nach n-áirítear san ESI, san AE (+1.0) agus i limistéar an euro (+2.6). Bhí na méaduithe á dtiomáint go príomha ag measúnuithe feabhsaithe ar éileamh roimhe seo agus ionchais éilimh i bhfad níos fearr. Tháinig feabhas ar mheasúnú na mbainisteoirí ar staid ghnó an ama a chuaigh thart i limistéar an euro agus tháinig meath air san AE.

Aiseolas

Sa suirbhé ráithiúil ar an tionscal déantúsaíochta, a rinneadh i mí Eanáir, níor thuairiscigh bainisteoirí tionsclaíocha san AE agus i limistéar an euro aon athruithe ar líon na míonna táirgeachta a dearbhaíodh le horduithe idir lámha i gcomparáid leis an suirbhé roimhe seo a rinneadh i mí Dheireadh Fómhair. Mar sin féin, bhí a measúnú ar orduithe nua i bhfad níos dearfaí agus bhí ionchais toirt onnmhairiúcháin i bhfad níos airde. Tháinig feabhas ar mheasúnú na mbainisteoirí ar a seasamh iomaíoch ar mhargaí eachtracha lasmuigh den AE san AE ach tháinig meath air i limistéar an euro. Tháinig laghdú ar iarmhéid na mbainisteoirí a thuairiscigh níos mó ná a ndóthain, seachas a ndóthain. Dá réir sin, tháinig feabhas beag ar úsáid acmhainne, go 77.6% san AE agus 77.2% i limistéar an euro.

 

Anna van Densky

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending