Ceangail le linn

Radacachú

Radaíocht san AE: Cad é? Conas is féidir é a chosc? 

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Tá radacú ina bhagairt dár sochaí  

Tá radaíochtú ina bhagairt trasteorann atá ag fás. Ach cad é, cad iad na cúiseanna agus cad atá á dhéanamh ag an AE chun é a chosc? Ní feiniméan nua é an radacú, ach is dúshlán é i gcónaí, le teicneolaíochtaí nua agus polarú méadaitheach na sochaí ina bhagairt thromchúiseach ar fud an AE.

Aibhsíonn na hionsaithe sceimhlitheoireachta san Eoraip le cúpla bliain anuas, a ndearna saoránaigh Eorpacha go leor díobh, an bhagairt leanúnach a bhaineann le fás tí radacú, a shainmhíníonn an Coimisiún Eorpach mar fheiniméan na ndaoine ag glacadh le tuairimí, tuairimí agus smaointe, a bhféadfadh gníomhartha sceimhlitheoireachta a bheith mar thoradh orthu.

Is cuid intreach den phróiseas radacaithe í an idé-eolaíocht, agus bíonn bunúsachas reiligiúnach ina croílár go minic.

Mar sin féin, is annamh a bhíonn idé-eolaíocht nó reiligiún amháin mar chúis le radacú. Is minic a thosaíonn sé le daoine aonair a mbíonn frustrachas orthu lena saol, leis an tsochaí nó le beartais intíre agus eachtrannacha a gcuid rialtas. Níl aon phróifíl amháin ann de dhuine ar dóigh dó a bheith bainteach le antoisceachas, ach soláthraíonn daoine ó phobail imeallaithe agus a bhfuil idirdhealú nó cailliúint aitheantais acu talamh torthúil le haghaidh earcaíochta.

Meastar freisin go bhfuil éifeacht radacach ag baint le rannpháirtíocht Iarthar na hEorpa i gcriosanna coinbhleachta mar an Afganastáin agus an tSiria, go háirithe ar phobail imirceacha.

Conas agus cá háit a ndéantar daoine a radacú?

Tarraingíonn próisis radaíochta ar líonraí sóisialta chun a bheith ceangailte agus fanacht nasctha. Soláthraíonn líonraí fisiciúla agus ar líne spásanna inar féidir daoine a radacú agus an níos dúnta atá sna spásanna seo, is mó a fhéadann siad feidhmiú mar sheomraí macalla ina ndearbhaíonn na rannpháirtithe fíorchreideamh gan dúshlán a thabhairt.

Tá an t-idirlíon ar cheann de na príomhbhealaí chun tuairimí antoisceacha a scaipeadh agus daoine aonair a earcú. Mhéadaigh na meáin shóisialta tionchar an bholscaireachta antoisceach jihadist agus na láimhe deise araon trí rochtain éasca a sholáthar do spriocghrúpa leathan agus trí fhéidearthacht a thabhairt d’eagraíochtaí sceimhlitheoireachta “cúngchraoladh” a úsáid chun díriú ar earcaigh nó “airm troll” a ardú chun tacú lena mbolscaireacht. De réir an Tuarascáil ar Staid agus Treochtaí Sceimhlitheoireachta an AE 2020, le cúpla bliain anuas, baineadh úsáid fhorleathan as feidhmchláir chriptithe teachtaireachtaí, mar WhatsApp nó Telegram, chun comhordú, pleanáil ionsaithe agus feachtais a ullmhú.

Is eol do roinnt eagraíochtaí foircneacha díriú ar scoileanna, ollscoileanna agus áiteanna adhartha, mar shampla moscanna.

Is féidir le príosúin a bheith ina talamh torthúil le haghaidh radacaithe, mar gheall ar an timpeallacht iata. Cé gur bhain siad a gcuid líonraí sóisialta, is mó an seans go ndéanfaidh príosúnaigh creidimh agus comhlachais nua a iniúchadh agus a bheith radacaithe, cé gur minic nach mbíonn príosúin gann foirne in ann gníomhaíochtaí antoisceacha a roghnú.

Troid an AE chun radacú a chosc

Cé gurb iad tíortha an AE an phríomhfhreagracht as aghaidh a thabhairt ar radacú, forbraíodh uirlisí chun cabhrú ar leibhéal an AE:

Cosaint

Leas-Uachtarán Schinas agus an Coimisinéir Johansson chun páirt a ghlacadh i bhfíschomhdháil neamhfhoirmiúil Airí Gnóthaí Baile

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Glacfaidh Margaritis Schinas, agus an Coimisinéir Gnóthaí Baile Ylva Johansson, páirt inár bhfíschomhdháil neamhfhoirmiúil Airí Gnóthaí Baile inniu (14 Nollaig). Tosóidh an cruinniú le nuashonrú ó Uachtaránacht Chomhairle na Gearmáine ar an gcaibidlíocht maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin maidir le scaipeadh ábhar sceimhlitheoireachta a chosc ar líne, i gcás ina comhaontú polaitiúil Fuarthas idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle inné. Ansin pléifidh na hAirí conclúidí maidir le slándáil inmheánach agus maidir le comhpháirtíocht póilíní na hEorpa, i gcoinne chúlra Choimisiún an Choimisiúin Clár Oibre Frithsceimhlitheoireachta agus an togra le haghaidh sainordú athneartaithe do Europol a cuireadh i láthair Dé Céadaoin.

Faoi dheireadh, féachfaidh na rannpháirtithe ar an obair leanúnach i dtreo córais faisnéise a dhéanamh do bhainistíocht teorann seachtrach idir-inoibritheach. San iarnóin, pléifidh na hAirí an Comhshocrú ar Imirce agus Tearmann, a mhol an Coimisiún an 23 Meán Fómhair, lena n-áirítear plé ar rannpháirtíocht an AE le tíortha comhpháirtíochta maidir le bainistíocht éifeachtach athiontrála agus imirce. Cuirfidh Uachtaránacht na Portaingéile nua a clár oibre i láthair. Beidh preasagallamh leis an gCoimisinéir Johansson ar siúl ag +/- 17.15h CET, ar féidir leat a leanúint beo EbS.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cosaint

Tagann uachtaránacht na Comhairle agus Parlaimint na hEorpa ar chomhaontú sealadach maidir le hábhar sceimhlitheoireachta ar líne a bhaint

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Tá an AE ag obair chun sceimhlitheoirí a chosc ar an idirlíon a úsáid chun foréigean a radacú, a earcú agus a ghríosú. Inniu (10 Nollaig), tháinig Uachtaránacht na Comhairle agus Parlaimint na hEorpa ar chomhaontú sealadach maidir le dréachtrialachán maidir le dul i ngleic le scaipeadh ábhar sceimhlitheoireachta ar líne.

Is í aidhm na reachtaíochta ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint go tapa ar líne agus ionstraim choiteann amháin a bhunú do gach ballstát chun na críche sin. Beidh feidhm ag na rialacha atá beartaithe maidir le soláthraithe seirbhíse óstála a thairgeann seirbhísí san AE, cibé acu atá a bpríomhbhunaíocht acu sna ballstáit nó nach bhfuil. Leanfar le comhoibriú deonach leis na cuideachtaí seo, ach soláthróidh an reachtaíocht uirlisí breise do bhallstáit chun baint tapa ábhar sceimhlitheoireachta a fhorfheidhmiú nuair is gá. Foráiltear leis an dréachtreachtaíocht do scóip shoiléir agus sainmhíniú soiléir aonfhoirmeach ar ábhar sceimhlitheoireachta d’fhonn na cearta bunúsacha a chosnaítear in ord dlíthiúil an AE a urramú go hiomlán agus go háirithe na cearta a ráthaítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an AE.

Orduithe um bhaint

Beidh sé de chumhacht ag údaráis inniúla sna ballstáit orduithe aistrithe a eisiúint chuig na soláthraithe seirbhíse, ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint nó rochtain air a dhíchumasú i ngach ballstát. Ansin beidh ar na soláthraithe seirbhíse rochtain ar an ábhar a bhaint nó a dhíchumasú laistigh de uair an chloig. Faigheann údaráis inniúla sna ballstáit ina bhfuil an soláthraí seirbhíse bunaithe ceart chun orduithe um bhaint grinnscrúdaithe arna n-eisiúint ag ballstáit eile.

Éascófar comhoibriú leis na soláthraithe seirbhíse trí phointí teagmhála a bhunú chun láimhseáil orduithe aistrithe a éascú.

Is faoi na ballstáit a bheidh sé na rialacha maidir le pionóis a leagan síos i gcás neamhchomhlíonadh na reachtaíochta.

Bearta sonracha ag soláthraithe seirbhíse

Caithfidh soláthraithe seirbhíse óstála atá nochtaithe d’ábhar sceimhlitheoireachta bearta sonracha a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar mhí-úsáid a gcuid seirbhísí agus chun a gcuid seirbhísí a chosaint ar scaipeadh ábhar sceimhlitheoireachta. Tá an dréachtrialachán an-soiléir go bhfanann an cinneadh maidir le roghnú beart leis an soláthraí seirbhíse óstála.

Beidh ar sholáthraithe seirbhíse a rinne beart i gcoinne scaipeadh ábhar sceimhlitheoireachta i mbliain ar leith tuarascálacha trédhearcachta a chur ar fáil go poiblí ar an ngníomh a rinneadh le linn na tréimhse sin.

Cinntíonn na rialacha atá beartaithe freisin go n-urramófar cearta gnáthúsáideoirí agus gnólachtaí, lena n-áirítear saoirse cainte agus faisnéis agus saoirse gnó a sheoladh. Cuimsíonn sé seo leigheasanna éifeachtacha d’úsáideoirí ar baineadh a n-ábhar agus do sholáthraithe seirbhíse gearán a chur isteach.

cúlra

Chuir an Coimisiún Eorpach an togra seo isteach an 12 Meán Fómhair 2018, tar éis glao ó cheannairí an AE i Meitheamh na bliana sin.

Tógann an togra ar obair Fhóram Idirlín an AE, a seoladh i mí na Nollag 2015 mar chreat de chomhar deonach idir ballstáit agus ionadaithe cuideachtaí móra idirlín chun ábhar sceimhlitheoireachta ar líne a bhrath agus aghaidh a thabhairt air. Níor leor an comhar tríd an bhfóram seo chun dul i ngleic leis an bhfadhb agus an 1 Márta 2018, ghlac an Coimisiún moladh maidir le bearta chun dul i ngleic go héifeachtach le hábhar mídhleathach ar líne.

Freagra ar an mbagairt sceimhlitheoireachta agus na hionsaithe sceimhlitheoireachta le déanaí san Eoraip (faisnéis chúlra)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Coireachta

Aontas Slándála: Clár Oibre Frithsceimhlitheoireachta agus Europol níos láidre chun athléimneacht an AE a threisiú

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Ag cur chun cinn ár Leas-Uachtarán Eorpach um Bheatha Bheatha dúirt Margaritis Schinas: “Is iad fondúireachtaí uilechuimsitheacha agus cearta ár nAontas an chosaint is láidre atá againn ar bhagairt na sceimhlitheoireachta. Trí shochaithe uilechuimsitheacha a thógáil inar féidir le gach duine a áit féin a fháil, laghdaímid achomharc na scéalta antoisceacha. Ag an am céanna, níl an bealach maireachtála Eorpach roghnach agus ní mór dúinn gach rud a dhéanamh inár gcumhacht chun cosc ​​a chur orthu siúd atá ag iarraidh é a chealú. Le Clár Oibre Frithsceimhlitheoireachta an lae inniu táimid ag díriú ar infheistíocht a dhéanamh in athléimneacht ár sochaithe le bearta chun cur i gcoinne radacaithe níos fearr agus chun ár spásanna poiblí a chosaint ar ionsaithe trí bhearta spriocdhírithe. "

Dúirt an Coimisinéir Gnóthaí Baile Ylva Johansson: “Le Clár Oibre Frithsceimhlitheoireachta an lae inniu, táimid ag cur le cumas saineolaithe bagairtí nua a réamh-mheas, táimid ag cabhrú le pobail áitiúla radacú a chosc, táimid ag tabhairt bealaí do chathracha spásanna poiblí oscailte a chosaint trí dhea-dhearadh. agus táimid ag cinntiú gur féidir linn freagairt go tapa agus níos éifeachtaí d’ionsaithe agus d’iarrachtaí ionsaithe. Táimid ag moladh freisin na modhanna nua-aimseartha a thabhairt do Europol chun tacú le tíortha an AE ina gcuid imscrúduithe. "

Bearta chun réamh-mheas, cosc, cosaint agus freagairt

Meabhraíonn an líon mór ionsaithe a rinneadh le déanaí ar ithir na hEorpa go bhfuil an sceimhlitheoireacht fós ina fíorbhaol agus i láthair na huaire. De réir mar a fhorbraíonn an bhagairt seo, ní mór freisin ár gcomhoibriú chun cur ina choinne.

Tá sé mar aidhm ag an gClár Oibre Frithsceimhlitheoireachta:

  • Leochaileachtaí a aithint agus acmhainn a thógáil chun bagairtí a réamh-mheas

Chun bagairtí chomh maith le spotaí dall féideartha a réamh-mheas níos fearr, ba cheart do Bhallstáit a chinntiú gur féidir leis an Ionad Faisnéise agus Staid (EU INTCEN) brath ar ionchur ardchaighdeáin chun ár bhfeasacht staide a mhéadú. Mar chuid dá thogra atá le teacht maidir le hathléimneacht an bhonneagair chriticiúil, bunóidh an Coimisiún misin chomhairleacha chun tacú le Ballstáit measúnuithe riosca a dhéanamh, ag tógáil ar eispéireas líon Comhairleoirí Slándála Cosanta an AE. Cuideoidh taighde slándála le bagairtí nua a bhrath go luath, agus cuideoidh infheistiú i dteicneolaíochtaí nua le freagairt frithsceimhlitheoireachta na hEorpa fanacht chun tosaigh ar an gcuar.

  • Ionsaithe a chosc trí aghaidh a thabhairt ar radacú

Chun cur i gcoinne scaipeadh na n-idé-eolaíochtaí antoisceacha ar líne, tá sé tábhachtach go nglacfadh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na rialacha maidir le hábhar sceimhlitheoireachta a bhaint ar líne mar ábhar práinne. Tacóidh an Coimisiún lena n-iarratas ansin. Forbróidh Fóram Idirlín an AE treoir maidir le modhnóireacht d’ábhar atá ar fáil go poiblí d’ábhar antoisceach ar líne.

Trí chuimsiú a chur chun cinn agus deiseanna a sholáthar trí oideachas, cultúr, an óige agus spóirt is féidir leis na sochaithe a dhéanamh níos comhtháite agus radacú a chosc. Cuideoidh an Plean Gníomhaíochta maidir le comhtháthú agus cuimsiú le hathléimneacht an phobail a thógáil.

Díríonn an Clár Oibre freisin ar ghníomhaíocht choisctheach i bpríosúin a neartú, agus aird ar leith a thabhairt ar athshlánú agus athimeascadh príosúnach radacach, lena n-áirítear tar éis a scaoilte. Chun eolas agus saineolas ar radacú a chosc a scaipeadh, molfaidh an Coimisiún Mol Eolais an AE a bhunú a bhaileoidh lucht déanta beartas, cleachtóirí agus taighdeoirí.

Ag aithint na ndúshlán sonrach a chruthaíonn trodaithe sceimhlitheoireachta eachtracha agus a mbaill teaghlaigh, tacóidh an Coimisiún le hoiliúint agus le comhroinnt eolais chun cabhrú le Ballstáit a dtuairisceán a bhainistiú.

  • Slándáil a chur chun cinn trí dhearadh agus leochaileachtaí a laghdú chun cathracha agus daoine a chosaint

Dhírigh go leor de na hionsaithe a rinneadh le déanaí san AE ar spásanna dlúth plódaithe nó an-siombalach. Cuirfidh an AE dlús leis na hiarrachtaí chun cosaint fhisiciúil spásanna poiblí a chinntiú lena n-áirítear áiteanna adhartha trí shlándáil trí dhearadh. Molfaidh an Coimisiún cathracha a bhailiú timpeall ar Ghealltanas AE ar Shlándáil Uirbeach agus Athléimneacht agus cuirfidh sé maoiniú ar fáil chun tacú leo leochaileachtaí spásanna poiblí a laghdú. Molfaidh an Coimisiún bearta freisin chun bonneagar criticiúil - mar mhoil iompair, stáisiúin chumhachta nó ospidéil - a dhéanamh níos athléimní. Chun slándáil eitlíochta a mhéadú, fiosróidh an Coimisiún roghanna do chreat dlíthiúil Eorpach chun oifigigh slándála a imscaradh ar eitiltí.

Caithfear gach duine a thagann isteach san AE, saoránaigh nó nach ea, a sheiceáil i gcoinne na mbunachar sonraí ábhartha. Tacóidh an Coimisiún le ballstáit a leithéid de sheiceálacha córasacha ag teorainneacha a chinntiú. Molfaidh an Coimisiún córas freisin lena gcinnteofar nach féidir le duine ar diúltaíodh arm tine dó ar fhorais slándála i mballstát amháin iarraidh den chineál céanna a thaisceadh i mBallstát eile, ag dúnadh an bhearna atá ann cheana.

  • Tacaíocht oibríochtúil, ionchúiseamh agus cearta íospartach a mhéadú chun freagairt níos fearr a thabhairt ar ionsaithe

Tá comhar póilíní agus malartú faisnéise ar fud an AE ríthábhachtach chun freagairt go héifeachtach i gcás ionsaithe agus chun déantóirí a thabhairt os comhair an chirt. Molfaidh an Coimisiún cód comhair póilíní AE in 2021 chun comhar idir údaráis forfheidhmithe dlí a fheabhsú, lena n-áirítear sa troid i gcoinne na sceimhlitheoireachta.

Baineann faisnéis chriptithe le cuid mhaith d’imscrúduithe i gcoinne na coireachta agus na sceimhlitheoireachta. Oibreoidh an Coimisiún leis na Ballstáit chun réitigh dhlíthiúla, oibríochta agus theicniúla a d’fhéadfadh a bheith ann maidir le rochtain dhleathach a aithint agus cur chuige a chur chun cinn a choinníonn éifeachtacht criptithe maidir le príobháideacht agus slándáil cumarsáide a chosaint, agus freagra éifeachtach a sholáthar ar choireacht agus sceimhlitheoireacht. Chun tacú níos fearr le himscrúduithe agus ionchúiseamh, molfaidh an Coimisiún líonra imscrúdaitheoirí airgeadais frithsceimhlitheoireachta a mbeidh Europol páirteach iontu, chun cabhrú leis an rian airgid a leanúint agus iad siúd atá i gceist a aithint. Tacóidh an Coimisiún tuilleadh leis na Ballstáit faisnéis faoi chatha a úsáid chun Trodaithe Sceimhlitheoireachta Eachtracha atá ag filleadh a aithint, a bhrath agus a ionchúiseamh.

Oibreoidh an Coimisiún chun cosaint íospartaigh gníomhartha sceimhlitheoireachta a fheabhsú, lena n-áirítear chun rochtain ar chúiteamh a fheabhsú.

Beidh tíortha comhpháirtíochta, i gcomharsanacht an AE agus níos faide i gcéin i gceist leis an obair ar sceimhlitheoireacht a réamh-mheas, a chosc, a chosaint agus freagairt di; agus brath ar rannpháirtíocht mhéadaithe le heagraíochtaí idirnáisiúnta. Déanfaidh an Coimisiún agus an tArdionadaí / Leas-Uachtarán, de réir mar is iomchuí, comhar a mhéadú le comhpháirtithe na mBalcán Thiar i réimse na n-arm tine, caibidlíonn siad comhaontuithe idirnáisiúnta le tíortha Chomharsanacht an Deiscirt chun sonraí pearsanta a mhalartú le Europol, agus comhar straitéiseach agus oibríochtúil a fheabhsú le daoine eile. réigiúin mar réigiún Sahel, Adharc na hAfraice, tíortha eile san Afraic agus príomhréigiúin san Áise.

Ceapfaidh an Coimisiún Comhordaitheoir Frithsceimhlitheoireachta, a bheidh i gceannas ar bheartas agus mhaoiniú an AE i réimse na frithsceimhlitheoireachta a chomhordú laistigh den Choimisiún, agus i ndlúthchomhar leis na Ballstáit agus le Parlaimint na hEorpa.

Sainordú níos láidre do Europol

Tá an Coimisiún ag moladh inniu go sainordú Europol a neartú, Gníomhaireacht an AE um chomhar um fhorfheidhmiú an dlí. Ós rud é gur minic a dhéanann sceimhlitheoirí mí-úsáid ar sheirbhísí a thairgeann cuideachtaí príobháideacha chun leanúna a earcú, ionsaithe a phleanáil, agus bolscaireacht a scaipeadh ag spreagadh ionsaithe breise, cuideoidh an sainordú athbhreithnithe le Europol comhoibriú go héifeachtach le páirtithe príobháideacha, agus fianaise ábhartha a tharchur chuig na Ballstáit. Mar shampla, beidh Europol in ann gníomhú mar phointe fócasach ar eagla nach léir cén Ballstát a bhfuil dlínse aige.

Ligfidh an sainordú nua do Europol tacar sonraí móra casta a phróiseáil; comhar le hOifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa a fheabhsú chomh maith le tíortha comhpháirtíochta neamh-AE; agus chun cabhrú le teicneolaíochtaí nua a fhorbairt a oireann do riachtanais forfheidhmithe dlí. Neartóidh sé creat cosanta sonraí agus maoirseacht pharlaiminteach Europol.

cúlra

Leanann Clár Oibre an lae inniu ón Straitéis Aontas Slándála an AE do 2020 go 2025, inar gheall an Coimisiún díriú ar réimsí tosaíochta inar féidir leis an AE luach a thabhairt chun tacú le Ballstáit slándáil a chothú dóibh siúd atá ina gcónaí san Eoraip.

Tógann an Clár Oibre Frithsceimhlitheoireachta ar na bearta a glacadh cheana chun na bealaí chun ionsaithe a dhéanamh agus chun athléimneacht i gcoinne na bagairt sceimhlitheoireachta a dhiúltú do sceimhlitheoirí. Cuimsíonn sé sin rialacha an AE maidir le sceimhlitheoireacht a chomhrac, maidir le dul i ngleic le maoiniú sceimhlitheoireachta agus rochtain ar airm tine.

Tuilleadh eolais

Cumarsáid ar Chlár Oibre Frithsceimhlitheoireachta don AE: Réamh-mheas, Cosc, Cosaint, Freagairt

Togra le haghaidh Rialacháin a neartaíonn sainordú Europol

Sainordú Europol a neartú - Measúnú iarmharta Cuid 1

agus Cuid 2

Sainordú Europol a neartú - Achoimre feidhmiúcháin ar an measúnú iarmharta

Clár Oibre Frithsceimhlitheoireachta don AE agus sainordú níos láidre do Europol: Ceisteanna agus Freagraí

Preaseisiúint: Straitéis Aontas Slándála an AE: na poncanna a nascadh in éiceachóras slándála nua, 24 Iúil 2020

An tAontas Slándála - Suíomh Gréasáin an Choimisiúin

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending