Ceangail le linn

Sceimhlitheoireacht

Aontas Slándála: De bharr rialacha níos déine maidir le réamhtheachtaithe pléascacha beidh sé níos deacra do sceimhlitheoirí pléascáin bhaile a thógáil

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Nua rialacha an AE tosaíonn rochtain ar réamhtheachtaithe pléascacha a chur i bhfeidhm ar fud an AE. Tá cosaintí agus rialuithe níos láidre sna rialacha maidir le ceimiceáin chontúirteacha a dhíol agus a mhargú, ar baineadh mí-úsáid astu chun pléascáin bhaile a tháirgeadh i roinnt ionsaithe sceimhlitheoireachta san Eoraip. Faoi na rialacha nua, ba cheart idirbhearta amhrasacha - cibé acu ar líne nó as líne - a thuairisciú, lena n-áirítear ag margaí ar líne. Caithfidh díoltóirí aitheantas a gcustaiméirí agus a ngá le substaint shrianta a cheannach a fhíorú.

Sula n-eisíonn siad ceadúnas chun substaintí srianta a cheannach, ní mór do bhallstáit scagthástáil slándála a dhéanamh, lena n-áirítear seiceáil cúlra coiriúil. Cuireann na rialacha nua srian ar dhá cheimiceán breise freisin: aigéad sulfarach agus níotráit amóiniam. Le cuidiú le ballstáit agus díoltóirí na rialacha a chur i bhfeidhm, chuir an Coimisiún i láthair Treoirlínte i mí an Mheithimh anuraidh mar aon le a clár monatóireachta beartaithe chun aschuir, torthaí agus tionchar an Rialacháin nua a rianú. Neartaíonn agus nuashonraíonn an Rialachán an rialacha atá ann cheana ar réamhtheachtaithe pléascacha, agus cuidíonn sé le séanadh ar sceimhlitheoirí an bealach chun gníomhú agus slándáil na nEorpach a chosaint, de réir na dtosaíochtaí atá leagtha amach sa Clár Oibre Frithsceimhlitheoireachta curtha i láthair i mí na Nollag 2020.

Radacachú

Radaíocht san AE: Cad é? Conas is féidir é a chosc? 

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Tá radacú ina bhagairt dár sochaí  

Tá radaíochtú ina bhagairt trasteorann atá ag fás. Ach cad é, cad iad na cúiseanna agus cad atá á dhéanamh ag an AE chun é a chosc? Ní feiniméan nua é an radacú, ach is dúshlán é i gcónaí, le teicneolaíochtaí nua agus polarú méadaitheach na sochaí ina bhagairt thromchúiseach ar fud an AE.

Aibhsíonn na hionsaithe sceimhlitheoireachta san Eoraip le cúpla bliain anuas, a ndearna saoránaigh Eorpacha go leor díobh, an bhagairt leanúnach a bhaineann le fás tí radacú, a shainmhíníonn an Coimisiún Eorpach mar fheiniméan na ndaoine ag glacadh le tuairimí, tuairimí agus smaointe, a bhféadfadh gníomhartha sceimhlitheoireachta a bheith mar thoradh orthu.

Is cuid intreach den phróiseas radacaithe í an idé-eolaíocht, agus bíonn bunúsachas reiligiúnach ina croílár go minic.

Mar sin féin, is annamh a bhíonn idé-eolaíocht nó reiligiún amháin mar chúis le radacú. Is minic a thosaíonn sé le daoine aonair a mbíonn frustrachas orthu lena saol, leis an tsochaí nó le beartais intíre agus eachtrannacha a gcuid rialtas. Níl aon phróifíl amháin ann de dhuine ar dóigh dó a bheith bainteach le antoisceachas, ach soláthraíonn daoine ó phobail imeallaithe agus a bhfuil idirdhealú nó cailliúint aitheantais acu talamh torthúil le haghaidh earcaíochta.

Meastar freisin go bhfuil éifeacht radacach ag baint le rannpháirtíocht Iarthar na hEorpa i gcriosanna coinbhleachta mar an Afganastáin agus an tSiria, go háirithe ar phobail imirceacha.

Conas agus cá háit a ndéantar daoine a radacú?

Tarraingíonn próisis radaíochta ar líonraí sóisialta chun a bheith ceangailte agus fanacht nasctha. Soláthraíonn líonraí fisiciúla agus ar líne spásanna inar féidir daoine a radacú agus an níos dúnta atá sna spásanna seo, is mó a fhéadann siad feidhmiú mar sheomraí macalla ina ndearbhaíonn na rannpháirtithe fíorchreideamh gan dúshlán a thabhairt.

Tá an t-idirlíon ar cheann de na príomhbhealaí chun tuairimí antoisceacha a scaipeadh agus daoine aonair a earcú. Mhéadaigh na meáin shóisialta tionchar an bholscaireachta antoisceach jihadist agus na láimhe deise araon trí rochtain éasca a sholáthar do spriocghrúpa leathan agus trí fhéidearthacht a thabhairt d’eagraíochtaí sceimhlitheoireachta “cúngchraoladh” a úsáid chun díriú ar earcaigh nó “airm troll” a ardú chun tacú lena mbolscaireacht. De réir an Tuarascáil ar Staid agus Treochtaí Sceimhlitheoireachta an AE 2020, le cúpla bliain anuas, baineadh úsáid fhorleathan as feidhmchláir chriptithe teachtaireachtaí, mar WhatsApp nó Telegram, chun comhordú, pleanáil ionsaithe agus feachtais a ullmhú.

Is eol do roinnt eagraíochtaí foircneacha díriú ar scoileanna, ollscoileanna agus áiteanna adhartha, mar shampla moscanna.

Is féidir le príosúin a bheith ina talamh torthúil le haghaidh radacaithe, mar gheall ar an timpeallacht iata. Cé gur bhain siad a gcuid líonraí sóisialta, is mó an seans go ndéanfaidh príosúnaigh creidimh agus comhlachais nua a iniúchadh agus a bheith radacaithe, cé gur minic nach mbíonn príosúin gann foirne in ann gníomhaíochtaí antoisceacha a roghnú.

Troid an AE chun radacú a chosc

Cé gurb iad tíortha an AE an phríomhfhreagracht as aghaidh a thabhairt ar radacú, forbraíodh uirlisí chun cabhrú ar leibhéal an AE:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cosaint

Leas-Uachtarán Schinas agus an Coimisinéir Johansson chun páirt a ghlacadh i bhfíschomhdháil neamhfhoirmiúil Airí Gnóthaí Baile

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Glacfaidh Margaritis Schinas, agus an Coimisinéir Gnóthaí Baile Ylva Johansson, páirt inár bhfíschomhdháil neamhfhoirmiúil Airí Gnóthaí Baile inniu (14 Nollaig). Tosóidh an cruinniú le nuashonrú ó Uachtaránacht Chomhairle na Gearmáine ar an gcaibidlíocht maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin maidir le scaipeadh ábhar sceimhlitheoireachta a chosc ar líne, i gcás ina comhaontú polaitiúil Fuarthas idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle inné. Ansin pléifidh na hAirí conclúidí maidir le slándáil inmheánach agus maidir le comhpháirtíocht póilíní na hEorpa, i gcoinne chúlra Choimisiún an Choimisiúin Clár Oibre Frithsceimhlitheoireachta agus an togra le haghaidh sainordú athneartaithe do Europol a cuireadh i láthair Dé Céadaoin.

Faoi dheireadh, féachfaidh na rannpháirtithe ar an obair leanúnach i dtreo córais faisnéise a dhéanamh do bhainistíocht teorann seachtrach idir-inoibritheach. San iarnóin, pléifidh na hAirí an Comhshocrú ar Imirce agus Tearmann, a mhol an Coimisiún an 23 Meán Fómhair, lena n-áirítear plé ar rannpháirtíocht an AE le tíortha comhpháirtíochta maidir le bainistíocht éifeachtach athiontrála agus imirce. Cuirfidh Uachtaránacht na Portaingéile nua a clár oibre i láthair. Beidh preasagallamh leis an gCoimisinéir Johansson ar siúl ag +/- 17.15h CET, ar féidir leat a leanúint beo EbS.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cosaint

Tagann uachtaránacht na Comhairle agus Parlaimint na hEorpa ar chomhaontú sealadach maidir le hábhar sceimhlitheoireachta ar líne a bhaint

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Tá an AE ag obair chun sceimhlitheoirí a chosc ar an idirlíon a úsáid chun foréigean a radacú, a earcú agus a ghríosú. Inniu (10 Nollaig), tháinig Uachtaránacht na Comhairle agus Parlaimint na hEorpa ar chomhaontú sealadach maidir le dréachtrialachán maidir le dul i ngleic le scaipeadh ábhar sceimhlitheoireachta ar líne.

Is í aidhm na reachtaíochta ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint go tapa ar líne agus ionstraim choiteann amháin a bhunú do gach ballstát chun na críche sin. Beidh feidhm ag na rialacha atá beartaithe maidir le soláthraithe seirbhíse óstála a thairgeann seirbhísí san AE, cibé acu atá a bpríomhbhunaíocht acu sna ballstáit nó nach bhfuil. Leanfar le comhoibriú deonach leis na cuideachtaí seo, ach soláthróidh an reachtaíocht uirlisí breise do bhallstáit chun baint tapa ábhar sceimhlitheoireachta a fhorfheidhmiú nuair is gá. Foráiltear leis an dréachtreachtaíocht do scóip shoiléir agus sainmhíniú soiléir aonfhoirmeach ar ábhar sceimhlitheoireachta d’fhonn na cearta bunúsacha a chosnaítear in ord dlíthiúil an AE a urramú go hiomlán agus go háirithe na cearta a ráthaítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an AE.

Orduithe um bhaint

Beidh sé de chumhacht ag údaráis inniúla sna ballstáit orduithe aistrithe a eisiúint chuig na soláthraithe seirbhíse, ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint nó rochtain air a dhíchumasú i ngach ballstát. Ansin beidh ar na soláthraithe seirbhíse rochtain ar an ábhar a bhaint nó a dhíchumasú laistigh de uair an chloig. Faigheann údaráis inniúla sna ballstáit ina bhfuil an soláthraí seirbhíse bunaithe ceart chun orduithe um bhaint grinnscrúdaithe arna n-eisiúint ag ballstáit eile.

Éascófar comhoibriú leis na soláthraithe seirbhíse trí phointí teagmhála a bhunú chun láimhseáil orduithe aistrithe a éascú.

Is faoi na ballstáit a bheidh sé na rialacha maidir le pionóis a leagan síos i gcás neamhchomhlíonadh na reachtaíochta.

Bearta sonracha ag soláthraithe seirbhíse

Caithfidh soláthraithe seirbhíse óstála atá nochtaithe d’ábhar sceimhlitheoireachta bearta sonracha a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar mhí-úsáid a gcuid seirbhísí agus chun a gcuid seirbhísí a chosaint ar scaipeadh ábhar sceimhlitheoireachta. Tá an dréachtrialachán an-soiléir go bhfanann an cinneadh maidir le roghnú beart leis an soláthraí seirbhíse óstála.

Beidh ar sholáthraithe seirbhíse a rinne beart i gcoinne scaipeadh ábhar sceimhlitheoireachta i mbliain ar leith tuarascálacha trédhearcachta a chur ar fáil go poiblí ar an ngníomh a rinneadh le linn na tréimhse sin.

Cinntíonn na rialacha atá beartaithe freisin go n-urramófar cearta gnáthúsáideoirí agus gnólachtaí, lena n-áirítear saoirse cainte agus faisnéis agus saoirse gnó a sheoladh. Cuimsíonn sé seo leigheasanna éifeachtacha d’úsáideoirí ar baineadh a n-ábhar agus do sholáthraithe seirbhíse gearán a chur isteach.

cúlra

Chuir an Coimisiún Eorpach an togra seo isteach an 12 Meán Fómhair 2018, tar éis glao ó cheannairí an AE i Meitheamh na bliana sin.

Tógann an togra ar obair Fhóram Idirlín an AE, a seoladh i mí na Nollag 2015 mar chreat de chomhar deonach idir ballstáit agus ionadaithe cuideachtaí móra idirlín chun ábhar sceimhlitheoireachta ar líne a bhrath agus aghaidh a thabhairt air. Níor leor an comhar tríd an bhfóram seo chun dul i ngleic leis an bhfadhb agus an 1 Márta 2018, ghlac an Coimisiún moladh maidir le bearta chun dul i ngleic go héifeachtach le hábhar mídhleathach ar líne.

Freagra ar an mbagairt sceimhlitheoireachta agus na hionsaithe sceimhlitheoireachta le déanaí san Eoraip (faisnéis chúlra)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending