Ceangail le linn

Cosaint

Tionscal cosanta: Cuireann an Coimisiún tús le Ciste Cosanta na hEorpa le € 1.2 billiún agus bronnann sé 26 tionscadal nua um chomhoibriú tionsclaíoch ar níos mó ná € 158 milliún

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Ghlac an Coimisiún pacáiste cinntí a thacaíonn le cumas iomaíochais agus nuálaíochta thionscal cosanta an AE. Réitíonn glacadh an chéad chláir oibre bhliantúil ón gCiste Cosanta Eorpach (EDF) an bealach chun 23 glao a sheoladh láithreach ar thograí le haghaidh maoiniú AE de € 1.2 billiún san iomlán mar thacaíocht do thionscadail chomhoibritheacha taighde agus forbartha cosanta. Ina theannta sin, faoi chlár réamhtheachtaithe an EDF, Clár Forbartha Tionscail Cosanta na hEorpa (EDIDP), roghnaíodh 26 tionscadal nua le buiséad de níos mó ná € 158 milliún le haghaidh maoinithe. Ina theannta sin, fuair dhá mhórthionscadal forbartha cumais deontas € 137m a dámhadh go díreach faoin EDIDP.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Eoraip atá oiriúnach don Aois Dhigiteach Margrethe Vestager: “Tá ról lárnach ag Ciste Cosanta na hEorpa anois maidir le comhoibriú tionsclaíoch cosanta san Eoraip a thabhairt i gcrích go buan. Cothóidh sé seo iomaíochas an AE agus rannchuideoidh sé lenár n-uaillmhianta teicneolaíochta a bhaint amach. Le rannpháirtíocht shuntasach cuideachtaí de gach méid agus ó gach cearn den AE, soláthraíonn an Ciste deiseanna iontacha chun nuálaíocht agus cumais cheannródaíocha a chothú. Is tús an-geallta é 30% den mhaoiniú a théann chuig fiontair bheaga agus mheánmhéide. "

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “I 2021, tá Ciste Cosanta na hEorpa ag teacht ar an saol. Leis an gcéad chlár cosanta tiomnaithe riamh ag an AE, beidh comhar Eorpach i gcosaint mar ghnáthnós. Beidh údaráis phoiblí ag caitheamh níos fearr le chéile, agus bainfidh cuideachtaí - mór nó beag - as na ballstáit go léir leas as, agus beidh slabhraí luacha tionsclaíocha cosanta Eorpacha níos comhtháite mar thoradh orthu. In 2021 amháin, maoineoidh an EDF suas le EUR 1.2bn i dtionscadail ardchumais cosanta mar an chéad ghlúin eile de throdaithe aerárthaí, umair nó longa, chomh maith le teicneolaíochtaí cosanta criticiúla mar scamall míleata, AI, leathsheoltóirí, spás, bearta cíbear nó cuntar míochaine. "

Aiseolas

2021 Clár oibre EDF: Athrú céim ar uaillmhian

Le linn na chéad bhliana, cómhaoiníonn an EDF tionscadail chasta ar mhórscála ar mhéid iomlán de € 1.2bn. Chun an rolladh amach uaillmhianach seo a mhaoiniú, comhlánaíodh buiséad ED2021 930 de € 290m le 'breisithe' de € 2022m ó bhuiséad XNUMX EDF. Ligfidh sé seo do thionscadail forbartha cumais ar scála mór agus uaillmhianach a thosú agus clúdach téamach leathan a chinntiú ar ábhair eile a bhfuil gealladh fúthu.

Agus é mar aidhm ilroinnt chumais chosanta an AE a laghdú, iomaíochas thionscal cosanta an AE a fheabhsú agus idir-inoibritheacht táirgí agus teicneolaíochtaí, tá an 2021 clár oibre EDF spreagfaidh agus tacóidh sé le roinnt tionscadal forbartha cumais agus caighdeánaithe.

Aiseolas

Sa chéad bhliain, leithdháilfidh an EDF timpeall € 700m chun ardáin agus córais chosanta ar scála mór agus casta a ullmhú mar chórais trodaire na chéad ghlúine eile nó cabhlach feithiclí talún, longa digiteacha agus modúlach, agus cosaint diúracán ballistic.

Beidh thart ar € 100m tiomnaithe do theicneolaíochtaí criticiúla, a fheabhsóidh feidhmíocht agus athléimneacht trealaimh chosanta amhail intleacht shaorga agus scamall d’oibríochtaí míleata, leathsheoltóirí i réimse na gcomhpháirteanna infridhearg agus rada-minicíochta.

Méadóidh an EDF freisin sineirgí le beartais agus cláir shibhialta eile an AE, go háirithe i réimse na spás (timpeall € 50m), freagra míochaine (timpeall € 70m), agus digiteach agus cibear (timpeall € 100m). Tá sé mar aidhm leis seo tras-toirchiú a chothú, iontráil imreoirí nua a chumasú agus spleáchais theicneolaíocha a laghdú.

Déanfaidh an Ciste nuálaíocht cheannródaíoch trí níos mó ná € 120m leithdháilte ar theicneolaíochtaí suaiteacha agus glaonna oscailte sonracha ar FBManna. Cothóidh sé nuálaíochtaí atá ag athrú cluiche, go háirithe i dteicneolaíochtaí chandamach, i ndéantúsaíocht breiseán agus i radar thar na spéire, agus bainfidh sé leas as FBManna agus gnólachtaí nuathionscanta gealladh fúthu.

Toradh EDIDP 2020: 26 tionscadal nua agus dhá dhámhachtain dhíreacha

Mar thoradh ar an timthriall maoinithe deiridh EDIDP bronnadh tacaíocht ar fhorbairt roinnt cumais nua cosanta i réimsí atá chomh héagsúil agus comhlántach le slándáil mhuirí, feasacht cibear-staide nó comhrac talún agus aeir.

Go háirithe, 26 tionscadal nua le buiséad níos mó ná € 158m Roghnaíodh iad le haghaidh maoinithe, le fócas mór ar chumais faireachais (cumais spásbhunaithe agus muirí araon), athléimneacht (Brath Núicléach Raideolaíoch Bitheolaíoch Ceimiceach, Córas Aeir Frith-Fhoireann) agus cumais ard-deireadh (stailc beachtais, comhrac ar an talamh, aer comhrac).

Deimhníonn timthriall EDIDP 2020 freisin i mbliana an tsamhail oiriúnach don fheidhm de Chiste Cosanta na hEorpa, eadhon:

  • Clár an-tarraingteach: 63 togra san iomaíocht sna glaonna lena mbaineann níos mó ná 700 eintiteas;
  • Comhar cosanta athneartaithe: ar an meán, 16 eintiteas as seacht mballstát a ghlacann páirt i ngach tionscadal;
  • Clúdach geografach leathan: 420 eintiteas ó 25 ballstát atá rannpháirteach sna tionscadail;
  • Rannpháirtíocht láidir FBManna: 35% de na heintitis agus leas a bhaint as 30% den mhaoiniú iomlán;
  • Comhsheasmhacht le tionscnaimh chosanta eile an AE: go háirithe an Comhar Buan Struchtúrtha, le stádas PESCO ag 15 as 26 tionscadal.

In EDIDP 2020, tá 10 n-eintiteas atá á rialú ag tríú tíortha bainteach le tograí roghnaithe tar éis ráthaíochtaí bailí slándála-bhunaithe.

Ina theannta sin, fuair dhá mhórthionscadal forbartha cumais deontas iomlán de € 137m i bhfianaise a dtábhacht straitéiseach ard:

  • MALE RPAS, ar a dtugtar freisin Eurodrone, ag tacú le drón meán-airde agus seasmhachta fada a fhorbairt (€ 100m). In éineacht le tionscadail roghnaithe eile chun tacú le hualach pá do dhróin oirbheartaíochta, clamhán drón, braiteoirí, córais oirbheartaíochta íseal-inbhraite, infheisteofar níos mó ná € 135m chun ceannas teicneolaíochta a thógáil i ndrón, sócmhainn chriticiúil d’fhórsaí armtha an AE.
  • An Raidió Slán Eorpach atá Sainmhínithe ag Bogearraí (€ 37m), ESSOR, idir-inoibritheacht fhórsaí armtha an AE a threisiú trí chaighdeánú Eorpach a chruthú do theicneolaíochtaí cumarsáide (raidiónna bogearraí). In éineacht le tionscadail eile a roghnaíodh chun tacú le cumarsáid shlán agus athléimneach (agus dáileadh eochair chandamach a úsáid), cumarsáid optúil pointe go pointe idir ardáin mhíleata agus réitigh do líonraí oirbheartaíochta, infheisteofar níos mó ná € 48m i gcórais cumarsáide slán.
cúlra

Is é an Ciste Eorpach Cosanta ionstraim suaitheanta an Aontais chun tacú le comhar cosanta san Eoraip agus is céim chun tosaigh é d’uathriail straitéiseach an AE. Agus iarrachtaí na mballstát á gcomhlánú aige, cuireann an ciste comhoibriú chun cinn idir cuideachtaí de gach méid agus gníomhaithe taighde ar fud an AE. Tá buiséad de € 7.953bn ag an gCiste i bpraghsanna reatha, agus maoineoidh thart ar aon trian díobh tionscadail taighde iomaíocha agus comhoibríocha, go háirithe trí dheontais agus comhlánóidh dhá thrian infheistíocht na mballstát trí na costais d’fhorbairt cumais chosanta a chomhmhaoiniú. tar éis chéim an taighde.

Ba iad na cláir réamhtheachtaithe EDF an Clár Eorpach um Fhorbairt Tionscail Cosanta (EDIDP), le € 500m do 2019-2020, agus an Gníomh Ullmhúcháin ar Thaighde Cosanta (PADR), a raibh buiséad de € 90m aige do 2017-2019. Ba é an aidhm a bhí acu, cosúil le haidhm Chiste Cosanta na hEorpa, bonn teicneolaíochta agus tionsclaíoch cosanta nuálaíoch agus iomaíoch a chothú agus cur le neamhspleáchas straitéiseach an AE. Chlúdaigh an PADR céim taighde na dtáirgí cosanta, lena n-áirítear teicneolaíochtaí suaiteacha, agus thacaigh EDIDP le tionscadail chomhoibritheacha a bhaineann le forbairt, lena n-áirítear dearadh agus fréamhshamhlú.

Tuilleadh eolais

Bileog Fíricí EDF, Meitheamh 2021

Tionscadail EDF 2021, Meitheamh 2021

Tionscadail EDIDP 2020, Meitheamh 2021

Aon-ghlaoirí in aghaidh thionscadail EDIDP 2020, Meitheamh 2021

Faigheann Cosaint an AE Treisiú de réir mar a dhéantar an EDF a fhíorú, 29 Aibreán 2021

Suíomh Gréasáin DG DEFIS - Tionscal Cosanta na hEorpa

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Cosaint

'Is féidir leis an Eoraip - agus is léir gur cheart - a bheith in ann agus toilteanach níos mó a dhéanamh léi féin' von der Leyen

foilsithe

on

Rinne Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen machnamh ar an deireadh beacht le misean NATO san Afganastáin ina aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU). Thug imeachtaí an tsamhraidh spreagadh nua don Aontas Cosanta Eorpach. 

Chuir Von der Leyen síos ar an scéal mar “cheisteanna an-bhuartha” a ardú do chomhghuaillithe NATO, lena iarmhairtí ar Afghanis, fir agus mná seirbhíse, chomh maith le hoibrithe taidhleoireachta agus cúnaimh. D’fhógair Von der Leyen go raibh sí ag súil go gcuirfí comhráiteas AE-NATO i láthair roimh dheireadh na bliana, ag rá go bhfuilimid “ag obair air seo faoi láthair le hArd-Rúnaí NATO, Jens Stoltenberg.

Aontas Eorpach um Chosaint

Aiseolas

Cháin go leor acu gur theip ar an AE a ghrúpaí catha a úsáid. D'ionsaigh Von der Leyen ceann na ceiste: "Is féidir leat na fórsaí is úire ar domhan a bheith agat - ach mura bhfuil tú sásta iad a úsáid riamh - cén úsáid a bhaintear astu?" Dúirt sí nach easpa cumais a bhí sa fhadhb, ach easpa toil pholaitiúil. 

Dúirt Von der Leyen go bhfuil an doiciméad Compás Straitéiseach atá le teacht, a thabharfar chun críche i mí na Samhna, ríthábhachtach don phlé seo: “Caithfimid cinneadh a dhéanamh ar conas is féidir linn na féidearthachtaí uile atá sa Chonradh a úsáid cheana féin. Sin é an fáth, faoi Uachtaránacht na Fraince, go gceannóidh an tUachtarán Macron agus mé Cruinniú Mullaigh ar chosaint na hEorpa. Tá sé thar am don Eoraip céim suas go dtí an chéad leibhéal eile. "

D'iarr Von der Leyen go ndéanfaí comhroinnt faisnéise níos mó chun feasacht staide níos fearr, faisnéis agus faisnéis a roinnt, chomh maith le gach seirbhís a tharraingt le chéile ó sholáthraithe cabhrach dóibh siúd a d'fhéadfadh a bheith i gceannas ar oiliúint póilíní. Ar an dara dul síos, d’iarr sí idir-inoibritheacht fheabhsaithe trí ardáin choitianta na hEorpa, ar gach rud ó scairdeanna trodaire go drones. Chaith sí amach an smaoineamh CBL a tharscaoileadh agus trealamh cosanta á fhorbairt agus arna tháirgeadh san AE á cheannach aici, ag áitiú go gcuideodh sé seo le hidir-inoibritheacht agus spleáchas a laghdú. Mar fhocal scoir, maidir le cibear, dúirt sí go raibh Beartas Eorpach um Chibear-Chosaint ag teastáil ón AE, lena n-áirítear reachtaíocht maidir le comhchaighdeáin faoin Acht Eorpach Cibear-Athléimneachta nua.

Aiseolas

Céard atáimid ag fanacht?

Ag labhairt dó tar éis óráid von der Leyen, dúirt cathaoirleach Pháirtí an Phobail Eorpaigh Manfred Weber FPE: “Cuirim fáilte iomlán roimh na tionscnaimh ón gcomhairle cosanta i Liúibleána. Ach cad atáimid ag fanacht? Tugann Conradh Liospóin gach rogha dúinn, mar sin déanaimis é agus déanaimis é anois. " Dúirt sé go ndearna an tUachtarán Biden soiléir cheana nach raibh na SA ag iarraidh a bheith mar phóilín an domhain a thuilleadh agus dúirt sé go raibh an tSín agus an Rúis ag fanacht leis an bhfolús a líonadh: “Dhúisíomar i ndomhan nach mbeidh ár leanaí ag iarraidh chun cónaí."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

9 / 11

20 bliain ó 9/11: Ráiteas ón Ardionadaí / Leas-Uachtarán Josep Borrell

foilsithe

on

An 11 Meán Fómhair 2001, mharaigh an t-ionsaí ba mharfaí i stair na SA beagnach 3,000 duine agus gortaíodh níos mó ná 6,000 nuair a bhuail eitiltí paisinéirí a ndearnadh fuadach orthu isteach san Ionad Trádála Domhanda, sa Pheinteagán agus isteach i réimse i gContae Somerset, Pennsylvania.

Tugaimid ómós do chuimhne na ndaoine a chaill a mbeatha ar an lá seo, 20 bliain ó shin. Ní dhéantar dearmad ar íospartaigh na sceimhlitheoireachta. Cuirim comhbhrón ó chroí in iúl do mhuintir Mheiriceá, go háirithe iad siúd a chaill a ngaolta sna hionsaithe. Is ionsaithe inár gcoinne go léir ionsaithe sceimhlitheoireachta.

Ba é 9/11 cas na staire. D'athraigh sé an clár oibre polaitiúil domhanda go bunúsach - den chéad uair riamh, d'áitigh NATO Airteagal 5, ag ligean dá chomhaltaí freagairt le chéile i bhféinchosaint, agus sheol sé an cogadh i gcoinne na hAfganastáine.

Aiseolas

20 bliain ina dhiaidh sin, fanann grúpaí sceimhlitheoireachta ar nós Al Qaida agus Da’esh gníomhach agus bríomhar i go leor áiteanna ar fud an domhain, mar shampla sa tSaiheil, sa Mheánoirthear agus san Afganastáin. Chuir a n-ionsaithe na mílte íospartach ar fud an domhain, pian ollmhór agus fulaingt. Déanann siad iarracht beatha a scriosadh, damáiste a dhéanamh do phobail agus ár slí beatha a athrú. Ag iarraidh tíortha ina n-iomláine a dhíchobhsú, déanann siad creach go háirithe ar shochaithe leochaileacha, ach freisin ar dhaonlathais an Iarthair agus na luachanna a seasann muid dóibh. Meabhraíonn siad dúinn gur bagairt í an sceimhlitheoireacht a mbímid ag maireachtáil léi gach lá.

Anois, mar sin, táimid meáite ar an sceimhlitheoireacht a throid i ngach foirm, áit ar bith. Tá meas, buíochas agus buíochas againn dóibh siúd atá i mbaol a mbeatha chun sinn a chosaint ar an mbagairt seo agus orthu siúd a fhreagraíonn i ndiaidh ionsaithe.

Mhúin ár n-eispéireas frithsceimhlitheoireachta dúinn nach bhfuil freagraí furasta, nó socruithe gasta ann. Ní chuideoidh freagairt do sceimhlitheoireacht agus antoisceachas foréigneach le fórsa agus le míleata ach croíthe agus intinn a bhuachan. Dá bhrí sin, tá cur chuige comhtháite glactha ag an AE, ag dul i ngleic le bunchúiseanna antoisceachais fhoréignigh, ag gearradh foinsí maoinithe sceimhlitheoirí agus ag srianadh ábhar sceimhlitheoireachta ar líne. Tugtar sainordú do chúig mhisean slándála agus cosanta AE ar fud an domhain cur leis an gcomhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta. Déanaimid tiomantas inár n-iarrachtaí go léir beatha neamhchiontach, ár saoránaigh agus ár luachanna a chosaint, chomh maith le cearta an duine agus an dlí idirnáisiúnta a chosaint.

Aiseolas

Cuireann na himeachtaí san Afganastáin le déanaí oibleagáid orainn athmhachnamh a dhéanamh ar ár gcur chuige, ag obair lenár gcomhpháirtithe straitéiseacha, mar na Stáit Aontaithe agus trí iarrachtaí iltaobhacha, lena n-áirítear leis na Náisiúin Aontaithe, an Comhghuaillíocht Dhomhanda chun Defeat Da'esh agus an Fóram Frithsceimhlitheoireachta Domhanda (GCTF) ).

Ar an lá seo, níor cheart dúinn dearmad a dhéanamh gurb é an t-aon bhealach chun tosaigh ná seasamh aontaithe agus daingean i gcoinne gach duine a dhéanann iarracht ár sochaithe a mhilleadh agus a roinnt. Leanfaidh an AE ag obair i gcomhar leis na Stáit Aontaithe agus a chomhpháirtithe uile chun an domhan seo a dhéanamh níos sábháilte.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Ráiteas ón gCoimisinéir Bainistíochta Géarchéime Janez Lenarčič ar an Lá Idirnáisiúnta chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí

foilsithe

on

Ar ócáid ​​an Lá Idirnáisiúnta chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí (9 Meán Fómhair), athdhearbhaíonn an AE a thiomantas chun ceart gach linbh fás i dtimpeallacht shábháilte a chur chun cinn agus a chosaint, rochtain a bheith aige ar oideachas ardchaighdeáin, agus saol níos fearr agus níos mó a thógáil. todhchaí síochánta, a deir Janez Lenarčič (sa phictiúr).

Bíonn tionchar tubaisteach ag ionsaithe ar scoileanna, ar mhic léinn agus ar mhúinteoirí ar rochtain ar oideachas, ar chórais oideachais agus ar fhorbairt na sochaí. Faraor, tá a minicíocht ag méadú ar ráta scanrúil. Tá sé seo ró-shoiléir ó na forbairtí a rinneadh le déanaí san Afganastáin, agus na géarchéimeanna san Aetóip, Sead, réigiún Sahel na hAfraice, sa tSiria, in Éimin nó i Maenmar, i measc go leor eile. D'aithin an Comhghuaillíocht Dhomhanda chun Oideachas a Chosaint ó Ionsaí níos mó ná 2,400 ionsaí ar áiseanna oideachais, mic léinn agus oideoirí in 2020, méadú 33 faoin gcéad ó 2019.

Is éard atá in ionsaithe ar oideachas sáruithe ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta freisin, an tacar rialacha atá ag iarraidh éifeachtaí coinbhleachta armtha a theorannú. Tá sáruithe den sórt sin ag iolrú, agus is annamh a thugtar cuntas ar a gcuid déantóirí. Is é an dearcadh seo, táimid ag cur comhlíonadh an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta go comhsheasmhach i gcroílár ghníomh seachtrach an AE. Mar cheann de na deontóirí daonnúla is mó, leanfaidh an AE dá réir ag cur chun cinn agus ag tacú le meas domhanda ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta, ag stáit agus ag grúpaí armtha neamhstáit le linn coinbhleachta armtha.

Aiseolas

Seachas scrios na n-áiseanna, bíonn foghlaim agus teagasc ar fionraí go fadtéarmach mar thoradh ar ionsaithe ar oideachas, méadaíonn siad an baol go bhfágfaidh scoileanna, go mbeidh saothair éigeantach agus earcaíocht ag grúpaí armtha agus fórsaí mar thoradh air. Treisíonn dúnadh scoileanna nochtadh do gach cineál foréigin, lena n-áirítear foréigean gnéasach agus inscne-bhunaithe nó pósadh luath agus éigeantach, ar tháinig méadú suntasach ar a leibhéil le linn na paindéime COVID-19.

Nocht an paindéim COVID-19 leochaileacht an oideachais ar fud an domhain agus chuir sé leis. Anois, níos mó ná riamh, caithfimid an cur isteach ar chur isteach ar oideachas a íoslaghdú, agus a chinntiú gur féidir le leanaí foghlaim i sábháilteacht agus i gcosaint.

Cuid dhílis dár n-iarrachtaí an ceart chun oideachais do gach cailín agus buachaill a chosaint agus a chur chun cinn, lena n-áirítear tuilleadh rannpháirtíochta ar an Dearbhú um Scoileanna Sábháilte.

Aiseolas

Teastaíonn cur chuige comhordaithe agus idir-earnála chun freagairt d’ionsaithe ar scoileanna agus chun iad a chosc, tacú le gnéithe cosanta den oideachas agus mic léinn agus múinteoirí a chosaint.

Trí thionscadail san Oideachas in Éigeandálaí atá maoinithe ag an AE, cabhraímid leis na rioscaí a bhaineann le coinbhleacht armtha a laghdú agus a mhaolú.

Tá an AE fós ar thús cadhnaíochta maidir le tacú le hoideachas i gcásanna éigeandála, ag tiomnú 10% dá bhuiséad cúnaimh dhaonnúil chun tacú le rochtain, cáilíocht agus cosaint an oideachais.

Tuilleadh eolais

Bileog Fíricí - Oideachas in Éigeandálaí

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending