Ceangail le linn

Cosaint

Tagann pearsanra aerfhórsa na SA lena n-imscaradh san Iorua den chéad uair

Comhfhreagraí Cosanta

foilsithe

on

Den chéad uair san Iorua, tiocfaidh níos mó ná 200 pearsanra Aerfhórsa na SA ó Dyess Air Force Base, Texas, le scuadrún buamadóir expeditionary B-1 Lancer, chun tacú le misin Thascfhórsa Buamála (BTF) atá le teacht as Orland Air Base, An Iorua. Beidh an t-Airman mar chuid den réamhfhoireann le haghaidh misin sceidealta sna seachtainí amach romhainn a tharlóidh ar feadh tréimhse teoranta. Cuimseoidh oiliúint do phearsanra Aerfhórsa na SA réimsí éagsúla ó oibriú san ard thuaidh go hidir-inoibritheacht le comhghuaillithe agus comhpháirtithe ar fud amharclann na hEorpa a fheabhsú.

"Tá ullmhacht oibríochta agus ár gcumas tacú le Comhghuaillithe agus comhpháirtithe agus freagairt go gasta ríthábhachtach don rath comhcheangailte," a dúirt an Gen. Jeff Harrigian, ceannasaí Aerfhórsaí na SA san Eoraip agus san Afraic. "Is mór againn an chomhpháirtíocht bhuan atá againn leis an Iorua agus táimid ag tnúth le deiseanna amach anseo chun ár gcomhchosaint a neartú."

Ag teacht le bearta cosanta sláinte an fhórsa atá ailínithe leis an Roinn Cosanta, Ionaid SAM um Rialú agus Cosc ar Ghalair, agus beartas na hIorua, cleachtfaidh pearsanra uile Fhórsa Aeir na SA srianadh gluaiseachta (ROM) deich lá COVID-19 láithreach. Scagadh gach pearsanra go míochaine i Texas sular shroich siad an Iorua.

Cé nach bpléitear sonraí faoi mhisin shonracha nó faoi líon na n-imeachtaí mar ghnáthchaighdeáin slándála oibríochta, bíonn Aerfhórsaí na SA san Eoraip ina óstach go rialta ar aerárthaí agus aonaid éagsúla de chuid na SA ar fud an easpa amharclainne de chuspóirí USEUCOM.

Maidir le ÚSÁID

Tá Ceannasaíocht Eorpach na SA (USEUCOM) freagrach as oibríochtaí míleata na SA ar fud na hEorpa, codanna den Áise agus an Meánoirthear, an Artach agus AtlanticOcean. Tá USEUCOM comhdhéanta de níos mó ná 64,000 pearsanra míleata agus sibhialta agus oibríonn sé go dlúth le Comhghuaillithe NATO agus lena gcomhpháirtithe. Is é atá i gceannas ar dhá ordú comhraic gheografacha atá imlonnaithe ar aghaidh ag SAM agus a bhfuil ceanncheathrú acu i Stuttgart, an Ghearmáin. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi USEUCOM, cliceáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

NATO

Iarrann Ard-Rúnaí NATO ar AE comhoibriú na cosanta a neartú

Avatar

foilsithe

on

Ard-rúnaí NATo jens stoltenberg

Reáchtáil ceannairí an AE díospóireacht straitéiseach ar bheartas slándála agus cosanta na hEorpa (26 Feabhra), chuir Ard-Rúnaí NATO, Jens Stoltenberg, in iúl go soiléir gur chuimsigh cuid de phlean straitéiseach NATO do 2030 an comhar leis an Aontas Eorpach a neartú. 

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen, í féin ina hiar-Aire Cosanta sa Ghearmáin: “Tá cásanna ann nach mbíonn NATO ag gabháil dóibh, ach ina n-iarrtar ar an Aontas Eorpach. Caithfidh an tAontas Eorpach a bheith in ann é sin a dhéanamh. Dá bhrí sin, ní mór don Eoraip a cumais féin a fhorbairt a choiscfidh an ilroinnt atá againn agus córais idir-inoibritheacha a fhorbairt. "

Tá céimeanna glactha ag an AE chun comhghníomhaíochtaí a fhorbairt agus tá go leor comhthionscadal aige. Tá roinnt céimeanna tábhachtacha tógtha aige chun a chumas féin a fhorbairt chun gníomhú go neamhspleách. In 2017, d’aontaigh an AE sa deireadh ar Chomhoibriú Buan Struchtúrtha (PESCO), atá comhdhéanta faoi láthair de thart ar 50 tionscadal ar féidir le stáit a roghnú páirt a ghlacadh. Tá go leor comhaltaí PESCO ina mbaill de NATO freisin. Is ball de PESCO í Éire, mar shampla, ach ní ball de NATO í, cé gur ball de NATO í an Danmhairg, ach roghnaigh sí gan páirt a ghlacadh i PESCO. 

Tá ceannairí an AE tiomanta freisin do Shaoráid Síochána Eorpach nua le haghaidh rannpháirtíochta sibhialta agus míleata, an tAthbhreithniú Bliantúil Comhordaithe ar Chosaint (CARD) chun acmhainní a mheas, Ciste Cosanta Eorpach nua, ach nach bhfuil go leor acmhainní ann, agus comhar sa spás, sa chibearspás, an farraigí arda agus rochtain mhíleata ar fud an AE. 

“Ba mhaith linn gníomhú níos straitéisí, ár leasanna a chosaint agus ár luachanna a chur chun cinn,” a dúirt Uachtarán na Comhairle Eorpaí Charles Michel, ag cur leis: “Táimid tiomanta do chomhoibriú go dlúth le NATO, déanann an Eoraip níos láidre NATO níos láidre."

Ba dhíol sásaimh do na ceannairí go léir an t-ionchas go ndéanfaí an comhar le riarachán nua na SA a athnuachan agus a neartú ar chlár oibre trasatlantach láidir uaillmhianach a chuimsigh idirphlé dlúth ar shlándáil agus ar chosaint.

Thug ceannairí cuireadh don Choimisiún treochlár teicneolaíochta a chur i láthair, faoi Dheireadh Fómhair 2021, chun taighde, forbairt teicneolaíochta agus nuálaíocht a threisiú agus a spleáchais straitéiseacha i dteicneolaíochtaí criticiúla agus i slabhraí luacha straitéiseacha a laghdú. Thug siad cuireadh freisin don Choimisiún agus don Ardionadaí, Josep Borrell, tuairisc a thabhairt ar chur i bhfeidhm na Straitéise Cibearshlándála faoi Mheitheamh 2021.

Agus iad ar chlár oibre na n-airí eachtracha níos luaithe sa tseachtain, d’iarr na ceannairí ar Ardionadaí an AE Borrell ceannairí an AE a nuashonrú maidir le hobair i dtreo Compáis Straitéisigh, chun gníomh Eorpach amach anseo maidir le slándáil agus cosaint a threorú, d’fhonn é a ghlacadh faoi 2022 Márta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Radacachú

Radaíocht san AE: Cad é? Conas is féidir é a chosc? 

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Tá radacú ina bhagairt dár sochaí  

Tá radaíochtú ina bhagairt trasteorann atá ag fás. Ach cad é, cad iad na cúiseanna agus cad atá á dhéanamh ag an AE chun é a chosc? Ní feiniméan nua é an radacú, ach is dúshlán é i gcónaí, le teicneolaíochtaí nua agus polarú méadaitheach na sochaí ina bhagairt thromchúiseach ar fud an AE.

Aibhsíonn na hionsaithe sceimhlitheoireachta san Eoraip le cúpla bliain anuas, a ndearna saoránaigh Eorpacha go leor díobh, an bhagairt leanúnach a bhaineann le fás tí radacú, a shainmhíníonn an Coimisiún Eorpach mar fheiniméan na ndaoine ag glacadh le tuairimí, tuairimí agus smaointe, a bhféadfadh gníomhartha sceimhlitheoireachta a bheith mar thoradh orthu.

Is cuid intreach den phróiseas radacaithe í an idé-eolaíocht, agus bíonn bunúsachas reiligiúnach ina croílár go minic.

Mar sin féin, is annamh a bhíonn idé-eolaíocht nó reiligiún amháin mar chúis le radacú. Is minic a thosaíonn sé le daoine aonair a mbíonn frustrachas orthu lena saol, leis an tsochaí nó le beartais intíre agus eachtrannacha a gcuid rialtas. Níl aon phróifíl amháin ann de dhuine ar dóigh dó a bheith bainteach le antoisceachas, ach soláthraíonn daoine ó phobail imeallaithe agus a bhfuil idirdhealú nó cailliúint aitheantais acu talamh torthúil le haghaidh earcaíochta.

Meastar freisin go bhfuil éifeacht radacach ag baint le rannpháirtíocht Iarthar na hEorpa i gcriosanna coinbhleachta mar an Afganastáin agus an tSiria, go háirithe ar phobail imirceacha.

Conas agus cá háit a ndéantar daoine a radacú?

Tarraingíonn próisis radaíochta ar líonraí sóisialta chun a bheith ceangailte agus fanacht nasctha. Soláthraíonn líonraí fisiciúla agus ar líne spásanna inar féidir daoine a radacú agus an níos dúnta atá sna spásanna seo, is mó a fhéadann siad feidhmiú mar sheomraí macalla ina ndearbhaíonn na rannpháirtithe fíorchreideamh gan dúshlán a thabhairt.

Tá an t-idirlíon ar cheann de na príomhbhealaí chun tuairimí antoisceacha a scaipeadh agus daoine aonair a earcú. Mhéadaigh na meáin shóisialta tionchar an bholscaireachta antoisceach jihadist agus na láimhe deise araon trí rochtain éasca a sholáthar do spriocghrúpa leathan agus trí fhéidearthacht a thabhairt d’eagraíochtaí sceimhlitheoireachta “cúngchraoladh” a úsáid chun díriú ar earcaigh nó “airm troll” a ardú chun tacú lena mbolscaireacht. De réir an Tuarascáil ar Staid agus Treochtaí Sceimhlitheoireachta an AE 2020, le cúpla bliain anuas, baineadh úsáid fhorleathan as feidhmchláir chriptithe teachtaireachtaí, mar WhatsApp nó Telegram, chun comhordú, pleanáil ionsaithe agus feachtais a ullmhú.

Is eol do roinnt eagraíochtaí foircneacha díriú ar scoileanna, ollscoileanna agus áiteanna adhartha, mar shampla moscanna.

Is féidir le príosúin a bheith ina talamh torthúil le haghaidh radacaithe, mar gheall ar an timpeallacht iata. Cé gur bhain siad a gcuid líonraí sóisialta, is mó an seans go ndéanfaidh príosúnaigh creidimh agus comhlachais nua a iniúchadh agus a bheith radacaithe, cé gur minic nach mbíonn príosúin gann foirne in ann gníomhaíochtaí antoisceacha a roghnú.

Troid an AE chun radacú a chosc

Cé gurb iad tíortha an AE an phríomhfhreagracht as aghaidh a thabhairt ar radacú, forbraíodh uirlisí chun cabhrú ar leibhéal an AE:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Sceimhlitheoireacht

Aontas Slándála: De bharr rialacha níos déine maidir le réamhtheachtaithe pléascacha beidh sé níos deacra do sceimhlitheoirí pléascáin bhaile a thógáil

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Nua rialacha an AE tosaíonn rochtain ar réamhtheachtaithe pléascacha a chur i bhfeidhm ar fud an AE. Tá cosaintí agus rialuithe níos láidre sna rialacha maidir le ceimiceáin chontúirteacha a dhíol agus a mhargú, ar baineadh mí-úsáid astu chun pléascáin bhaile a tháirgeadh i roinnt ionsaithe sceimhlitheoireachta san Eoraip. Faoi na rialacha nua, ba cheart idirbhearta amhrasacha - cibé acu ar líne nó as líne - a thuairisciú, lena n-áirítear ag margaí ar líne. Caithfidh díoltóirí aitheantas a gcustaiméirí agus a ngá le substaint shrianta a cheannach a fhíorú.

Sula n-eisíonn siad ceadúnas chun substaintí srianta a cheannach, ní mór do bhallstáit scagthástáil slándála a dhéanamh, lena n-áirítear seiceáil cúlra coiriúil. Cuireann na rialacha nua srian ar dhá cheimiceán breise freisin: aigéad sulfarach agus níotráit amóiniam. Le cuidiú le ballstáit agus díoltóirí na rialacha a chur i bhfeidhm, chuir an Coimisiún i láthair Treoirlínte i mí an Mheithimh anuraidh mar aon le a clár monatóireachta beartaithe chun aschuir, torthaí agus tionchar an Rialacháin nua a rianú. Neartaíonn agus nuashonraíonn an Rialachán an rialacha atá ann cheana ar réamhtheachtaithe pléascacha, agus cuidíonn sé le séanadh ar sceimhlitheoirí an bealach chun gníomhú agus slándáil na nEorpach a chosaint, de réir na dtosaíochtaí atá leagtha amach sa Clár Oibre Frithsceimhlitheoireachta curtha i láthair i mí na Nollag 2020.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending